Σπουδές στη Γερμανία

επιστροφή στον Πλοηγό

Σπουδές στη Γερμανία

Το εύρος των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών στα γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πολυδιάστατο και ανοίγει στους φοιτούντες από την ΕΕ τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα και διεπιστημονικές σπουδές. Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς είναι διαρθρωμένες οι σπουδές στη Γερμανία, ποιοι δρόμοι οδηγούν στις σπουδές στη Γερμανία και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι φοιτούντες προκειμένου να μπορούν να ζήσουν και να σπουδάσουν στη Γερμανία.

1. Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutsche Akademische Austausch Dienst /DAAD) είναι η κεντρική υπηρεσία μέσω της οποίας μπορεί να ενημερώνεται οποιοσδήποτε από το εξωτερικό ενδιαφέρεται για τις σπουδές στη Γερμανία.  

Πολλά προγράμματα σπουδών στη Γερμανία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εισαγωγής. Ωστόσο υπάρχουν και προγράμματα σπουδών που υπόκεινται σε περιορισμούς εισαγωγής - το λεγόμενο NC (Numerus Clausus). Διακρίνουμε ανάμεσα  

  1. στον τοπικό NC: Οι θέσεις φοίτησης διανέμονται απευθείας από το εκάστοτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  2. και στον ομοσπονδιακό NC: Αυτός αφορά στους κλάδους σπουδών της ιατρικής, της φαρμακευτικής, της κτηνιατρικής και της οδοντιατρικής. Η διανομή αυτών των θέσεων φοίτησης πραγματοποιείται κεντρικά μέσω του Ιδρύματος Εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

Στον ιστότοπο της DAAD δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στη φοίτηση στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου ή σε πλήρεις σπουδές στη Γερμανία. Ο ιστότοπος  είναι διαθέσιμος στα Γερμανικά και τα Αγγλικά.

Η DAAD διατηρεί παγκοσμίως τοπικά γραφεία με συγκεκριμένες για κάθε χώρα πληροφορίες στην εκάστοτε εθνική γλώσσα. Στους ιστοτόπους των χωρών της ΕΕ της DAAD μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες στον ακόλουθο σύνδεσμο :  

Στη σελίδα του τοπικού γραφείου Βραζιλίας υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και στα Πορτογαλικά .

Προσοχή: Λάβετε υπόψη πως η διαδικασία εισαγωγής για πολίτες της ΕΕ διαφέρει από αυτή που προβλέπεται για φοιτούντες από τρίτες χώρες. 

2. Πρόσθετες δυνατότητες ενημέρωσης σχετικά με τις σπουδές στη Γερμανία

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε μέσα και από άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες:  

Study in Germany  

Η "Study in Germany - Land of Ideas" είναι η επίσημη καμπάνια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με πληροφορίες σχετικά με τη Γερμανία ως προορισμό σπουδών.

Make-it-Germany

Η www.make-it-in-germany.com είναι μία πολυγλωσσική πύλη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό. Εκτός από πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και τη ζωή στη Γερμανία, εδώ θα βρείτε και συνοπτικές πληροφορίες για τις σπουδές και την εκπαίδευση στη Γερμανία.

Σπουδές στη Γερμανία - Deutschland.de  

Η διαδικτυακή πύλη της Γερμανίας – «Deutschland.de» παρέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με θέματα όπως η εργασία, η εκπαίδευση, τα ταξίδια και η κοινωνία. Εξίσου σημαντικό θέμα στην πύλη Deutschland είναι και οι σπουδές.