Άνθρωποι με αναπηρίες

επιστροφή στον Πλοηγό

Βοηθήματα για ανθρώπους με αναπηρίες

Πέρα από τις γενικές κοινωνικές παροχές, σε ανθρώπους με αναπηρία χορηγούνται ειδικές παροχές που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή τους στον κοινωνικό βίο. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτές τις παροχές.

1. Επισκόπηση των διαφορετικών παροχών για ανθρώπους με αναπηρία

Οι άνθρωποι με αναπηρία λαμβάνουν πέρα από τις γενικές κοινωνικές παροχές επιπρόσθετα και ειδικές παροχές που στόχο έχουν την άρση των εμποδίων συμμετοχής στον εργασιακό βίο και στην κοινωνική ζωή. Στόχος αυτών των εξατομικευμένων παροχών είναι να εξασφαλίζουν σε ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Πρέπει να μπορούν να διαμορφώνουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις κλίσεις και τις ικανότητές τους. Τα ενδιαφέροντα και οι επιθυμίες τους είναι σημαντικά για τη διαμόρφωση των βοηθημάτων.

Στη Γερμανία υπάρχει μία ευρεία προσφορά βοηθημάτων για ανθρώπους με αναπηρία που στοχεύουν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής. Οι παροχές διακρίνονται σε:

  • Παροχές ιατρικής αποκατάστασης,
  • Παροχές επανένταξης στον εργασιακό βίο,
  • Παροχές εξασφάλισης επιπέδου διαβίωσης και συμπληρωματικές παροχές,
  • Παροχές συμμετοχής στην εκπαίδευση και
  • Παροχές συμμετοχής στον κοινωνικό βίο.

Οι άνθρωποι με καταχωρημένο βαθμό σοβαρής αναπηρίας λαμβάνουν επιπρόσθετα ιδιαίτερα βοηθήματα.

Στον ιστότοπο www.einfach-teilhaben.de  του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα βρείτε μια λεπτομερή, επικαιροποιημένη και κατανοητή επισκόπηση των διαφόρων παροχών.

Οι επιμέρους παροχές διασφάλισης της συμμετοχής δεν συνιστούν αυστηρά διακριτές, διαδοχικές διαδικασίες αλλά πρέπει να συνδυάζονται όσο το δυνατόν πιο αρμονικά και να αλληλοσυμπληρώνονται. Όσο πιο έγκαιρα υλοποιούνται τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα των παροχών για τη διασφάλιση της συμμετοχής. Η χορήγησή τους δεν περιορίζεται στην ύπαρξη μίας ήδη υφιστάμενης αναπηρίας. Σε περίπτωση ασθενειών και ατυχημάτων χορηγούνται ήδη κατά το στάδιο της θεραπείας αντιμετώπισης, ακόμα και στο νοσοκομείο.

Συμβουλή: Ιδίως στην περίπτωση που έχετε μεταναστεύσει στη Γερμανία και εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε κάποια αναπηρία, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε συμβουλευτική υποστήριξη. Μία δωρεάν και ανεξάρτητη συμβουλευτική υποστήριξη ειδικά για ανθρώπους με αναπηρία, ανθρώπους που κινδυνεύουν από αναπηρία ή τους συγγενείς τους σχετικά με όλες τις ερωτήσεις που αφορούν στα θέματα αποκατάστασης και συμμετοχής παρέχεται από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Θέματα Συμμετοχής. Απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις δίνει και η γραμμή ενημέρωσης πολιτών για το θέμα «Πληροφορίες για ανθρώπους με αναπηρία» του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στον αριθμό 030 221 911 006 μπορείτε να μιλήσετε με ειδικούς από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 8:00 και 20:00.

Για όσους εργάζονται σε συμβουλευτικά κέντρα ή για τους εργαζόμενους που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο θέμα, προτείνουμε τον «Οδηγό συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπων με αναπηρία στο πλαίσιο της μετανάστευσης και προσφυγιάς» της Caritas καθώς και τον «Οδηγό για ανθρώπους με αναπηρίες» του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που προσφέρουν μία χρήσιμη επισκόπηση των παροχών και των προϋποθέσεων πρόσβασης σε αυτές, όπως προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο για την αναπηρία.