Ανεργία

επιστροφή στον Πλοηγό

Ανεργία

Εάν ως πολίτης της ΕΕ εργαζόσασταν τελευταία στη Γερμανία υπό καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης και χάσετε την δουλειά σας, ενδεχομένως δικαιούστε επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας αποσκοπεί στην κοινωνική εξασφάλιση των εργαζόμενων που χάνουν τη δουλειά τους. 

1. Γενικά

Καταρχήν ισχύει: Εάν χάσετε τη δουλειά σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης της τελευταίας χώρας, στην οποία εργαστήκατε.

Προσοχή: Εάν εργάζεστε σε άλλη χώρα από αυτήν που κατοικείτε (π.χ. μεθοριακός εργαζόμενος), ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Για το δικαίωμά σας στις παροχές ενίσχυσης ανέργων ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως για τους υπηκόους της τελευταίας χώρας, στην οποία εργαστήκατε. Οι χρόνοι εργασίας και ασφάλισης που έχετε πραγματοποιήσει σε άλλες χώρες λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία της αίτησής σας.

Όποιος είχε την τελευταία εργασία του στη Γερμανία και έμεινε άνεργος, δεν είναι μόνος του, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις λαμβάνει ενίσχυση από το Κράτος. Δεν λαμβάνετε μόνο οικονομική ενίσχυση. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας τις υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Γραφεία Εργασίας έχουν στη διάθεσή τους μία πληθώρα εργαλείων προώθησης της απασχόλησης (για παράδειγμα προγράμματα μετεκπαίδευσης και κατάρτισης), τα οποία προβλέπονται στους Κώδικες Κοινωνικής Νομοθεσίας II και III.

2. Επίδομα ανεργίας

Εάν η τελευταία χώρα, στην οποία εργαστήκατε, ήταν η Γερμανία δικαιούστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε επίδομα ανεργίας. Μια προϋπόθεση είναι να έχετε εργαστεί προηγουμένως για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα θα πρέπει να εργαστήκατε τουλάχιστον 12 μήνες κατά τους τελευταίους 30 μήνες. Εάν είχατε κυρίως βραχυχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας, ο οποίος εξ αρχής δεν υπερέβαινε τις 14 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, ενδεχομένως να αρκεί και 6μηνη απασχόληση.

Συμβουλή: Για τον σκοπό αυτόν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ακόμα και οι χρόνοι απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι χρόνοι αυτοί μπορούν να τεκμηριώνονται με τη χρήση του έντυπου PD U1. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο για το επίδομα ανεργίας και την απασχόληση στο εξωτερικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Εάν έχετε χάσει τη δουλειά σας ή εάν μάθατε ότι πρόκειται σύντομα να χάσετε τη θέση εργασίας ή μαθητείας σας ή την πρακτική σας άσκηση, υποχρεούστε να δηλώσετε στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας ότι βρίσκεστε σε αναζήτηση εργασίας.

Προσοχή: Πρέπει να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της απασχόλησής σας. Εάν η λήξη της απασχόλησής σας σάς κοινοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, θα πρέπει εντός 3 ημερών να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία. Για την τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας μπορείτε, όμως, να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία και τηλεφωνικά (δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης: 0800 4 5555 000) ή online . Η προσωπική συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα. Εάν χάσετε την προθεσμία, υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λαμβάνετε παροχές σύμφωνα με το 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (επίδομα ανεργίας).

Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα ανεργίας μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό δελτίο για ανέργους του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Μπορείτε να μεταφέρετε την απαίτησή σας επί του επιδόματος ανεργίας για 3 έως 6 μήνες σε άλλη χώρα της ΕΕ, ώστε να αναζητήσετε εργασία εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας από άλλη χώρα της ΕΕ για την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία. Και αντίστροφα μπορείτε να μεταφέρετε το γερμανικό επίδομα ανεργίας σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο για το επίδομα ανεργίας και την απασχόληση στο εξωτερικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Προσοχή: Εάν θέλετε να μεταφέρετε τις παροχές ανεργίας σας σε άλλη χώρα, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Απασχόλησης και να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να χάσετε τα δικαιώματά σας επί των παροχών.

3. Βασική κοινωνική μέριμνα

Η βασική κοινωνική μέριμνα σας εξασφαλίζει τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που χρειάζεστε για τη διαβίωση σας.

Άτομα που είναι ικανά να εργαστούν και αναζητούν εργασία, χωρίς να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή λαμβάνουν μόνο πολύ χαμηλό επίδομα ανεργίας ή έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, λαμβάνουν το επίδομα πολίτη σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II).

Άτομα που δεν είναι ικανά να εργαστούν, π.χ. λόγω ασθένειας ή ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνουν ενίσχυση σύμφωνα με το 12ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προσοχή: Για την πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε αυτές τις κοινωνικές παροχές ισχύουν ειδικές διατάξεις:

Μπορείτε να λάβετε παροχές σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II), εφόσον εργάζεστε

  • στη Γερμανία, αλλά δεν κερδίζετε αρκετά για την κάλυψη των βιοτικών σας αναγκών ή έχετε εργαστεί
  • στη Γερμανία για διάστημα άνω του 1 έτους και μείνατε άνεργοι χωρίς τη θέλησή σας. Εάν έχετε εργαστεί για διάστημα μικρότερο του 1 έτους η χορήγηση των παροχών περιορίζεται στους 6 μήνες.

Οι άγαμοι ή/και οι κηδεμόνες μονογονεϊκών οικογενειών που είναι δικαιούχοι λαμβάνουν αυτό το διάστημα 563 ευρώ το μήνα. Επίσης καλύπτεται επιπλέον ένα εύλογα κόστος στέγασης και θέρμανσης. Στο πλαίσιο αυτό συνυπολογίζεται και το εισόδημά σας.

Εάν η διαμονή σας στη Γερμανία έχει ως μοναδικό σκοπό την αναζήτηση εργασίας και δεν έχετε προηγουμένως εργαστεί εδώ για επαρκή χρόνο, δικαιούστε τις παροχές του 2ου (Κοινωνική μέριμνα) και 12ου (Κοινωνική πρόνοια) βιβλίου του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης μόνο μετά από 5ετή νόμιμη διαμονή στη Γερμανία.

Εάν δεν δικαιούστε επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά έχετε παρόλα αυτά ανάγκη από βοήθεια, μπορείτε μέχρι την αναχώρησή σας ή για έως 1 μήνα σε διάστημα δύο ετών να λάβετε παροχές στο πλαίσιο του 12ου Βιβλίου του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης για την κάλυψη αναγκών διατροφής, σωματικής περιποίησης, υγείας καθώς και για στέγαση και σίτιση (παροχές-γέφυρα). Σε ιδίως σοβαρές περιπτώσεις (για παράδειγμα ανικανότητας μετακίνησης) οι παροχές αυτές μπορεί να εγκριθούν κατά περίπτωση και για διάστημα άνω του 1 μήνα.

Προσοχή: Για τη χορήγηση παροχών-γέφυρας δεν αποτελεί προϋπόθεση η πρόθεση εξόδου από τη χώρα! Συνεπώς μία τέτοια πρόθεση αποχώρησης από τη χώρα δεν χρήζει τεκμηρίωσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο «Επίδομα πολίτη /Επίδομα κοινωνικής πρόνοιας – Κοινωνική μέριμνα για όσους αναζητούν εργασία Κώδικας Κοινωνικής Πολιτικής II» του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Αξιοποιήστε και τον κατάλογο Συχνές ερωτήσεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συμβουλή: Εάν δικαιούστε κοινωνικές παροχές στη Γερμανία, αυτό ισχύει και για τα μέλη της οικογένειάς σας που ζουν στη Γερμανία.