Ειδικές μορφές εργασίας

επιστροφή στον Πλοηγό

Ειδικές μορφές εργασίας

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής, τον τομέα εργασίας στη Γερμανία ή/και την έδρα του εργοδότη ισχύουν για όσους εργάζονται με ειδικές μορφές εργασίας ξεχωριστοί κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ως προς το εργατικό δίκαιο, την υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης, τις οικογενειακές παροχές και τη σύνταξη.

1. Αποσπασμένοι εργαζόμενοι/αποσπασμένες εργαζόμενες

Ο όρος αποσπασμένοι εργαζόμενοι αναφέρεται στις περιπτώσεις που μία επιχείρηση παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες της σε άλλη χώρα και μεταφέρει για τον σκοπό αυτόν τους εργαζομένους της, δηλαδή τους αποστέλλει προσωρινά στην άλλη χώρα.

Εργατικό δίκαιο

Εάν έχετε συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη στη χώρα προέλευσής σας και έχετε αποσταλεί προσωρινά κατ’ εντολή του στη Γερμανία, τότε έχετε δικαίωμα σε όλους τους κανονισμούς στη Γερμανία που διέπουν τις αμοιβές. Συνεπώς για εσάς ισχύει:

 • ο γενικός κατώτατος μισθός ύψους 12 ευρώ μεικτά ανά ώρα ή
 • εφόσον υπάρχει, ο μισθός όπως καθορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις γενικής δέσμευσης Μόνο εάν για ένα διάστημα έξι μηνών ο μέσος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση ο ημερήσιος χρόνος να ανέλθει και στις 10 ώρες.
 • Χρόνοι ανάπαυσης τουλάχιστον 11 ώρες μετά από κάθε ημέρα εργασίας,
 • Δικαιούστε άδεια μετ’ αποδοχών. Για πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία δικαιούστε τουλάχιστον 20 ημέρες διακοπών το έτος, ενώ για εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία ο χρόνος διακοπών είναι τουλάχιστον 24 ημέρες.
 • Ως μέλλουσα μητέρα απολαμβάνετε προστασία: Κατά τη διάρκεια της κύησης δεν επιτρέπεται να απολυθείτε. 6 εβδομάδες πριν τον τοκετό έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε να εργάζεστε.

Προσοχή: Σε περίπτωση απόσπασης διάρκειας άνω του ενός μηνός ο εργοδότης οφείλει να σας χορηγήσει ένα έγγραφο, στο οποίο συνοψίζονται οι ουσιώδεις όροι της απόσπασης (σύμβαση απόσπασης). Βεβαιωθείτε ότι λάβατε τη σύμβαση απόσπασης από τον εργοδότη σας.

Εάν έχετε αποσπαστεί στη Γερμανία και έχετε προβλήματα με τον εργοδότη σας, ο οποίος έχει την έδρα του στο εξωτερικό, μπορείτε να απευθυνθείτε σε συμβουλευτικό κέντρο στη Γερμανία με ειδίκευση στις αποσπάσεις. Το ακόλουθο σύντομο βίντεο της πρωτοβουλίας «Fair Posting» (DGB) συνοψίζει με κατανοητό τρόπο τα δικαιώματα σας κατά τη διάρκεια μίας απόσπασης στη Γερμανία και πώς μπορείτε να αμυνθείτε με συγκεκριμένες ενέργειες στην εκμετάλλευση:

Επίσης η πρωτοβουλία προσφέρει στον ιστότοπό της πρόσθετο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα θέματα της «απόσπασης γενικά» καθώς και της «απόσπασης στονκατασκευαστικό κλάδο , διαθέσιμο για λήψη. Εκτός από τα Γερμανικά οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες και στα Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Αγγλικά, Ουγγρικά, Κροατικά, Πολωνικά καθώς και Σλοβενικά.

Προσοχή: Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε δικαστικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατά το γερμανικό δίκαιο, μπορείτε να προσφύγετε στα γερμανικά εργατοδικεία. Εδώ μπορείτε να βρείτε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για εσάς. Αντιθέτως, τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας σας θα πρέπει καταρχήν να τις διεκδικήσετε στα δικαστήρια της χώρας προέλευσης.

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Εάν η απόσπασή σας έχει μέγιστη διάρκεια έως 12 μήνες, κατά κανόνα εξακολουθεί να υφίσταται η κοινωνική ασφάλισή σας στη χώρα προέλευσης. Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα προέλευσης βεβαιώνεται με το Έντυπο Α1, το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισής σας. Μετά από 12 μήνες ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες στη Γερμανία υποχρεώσεις καταβολής των κοινωνικών εισφορών.

Μια ιδιαιτερότητα ισχύει για την ασφάλιση ασθένειας: σε περίπτωση ασθένειας μπορείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη και στη χώρα, στην οποία έχετε αποσπαστεί (χώρα υποδοχής). Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει πριν από την αναχώρησή σας να απευθυνθείτε στο ταμείο υγειονομικής ασφάλισής σας στη χώρα προέλευσης. Ανάλογα με το εάν διαμένετε μόνο προσωρινά στη Γερμανία ή εάν μεταφέρετε το κέντρο των συμφερόντων σας στη Γερμανία, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση είτε Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας είτε το Έντυπο S1.

Χρειάζεστε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, εάν η διαμονή σας στη Γερμανία πρόκειται να είναι προσωρινή. Με την κάρτα αυτή έχετε για όσο παραμείνετε στη Γερμανία πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη που χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

Το Έντυπο S1 είναι απαραίτητο, εάν μεταφέρετε το κέντρο των συμφερόντων σας στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι η διαμονή σας στη Γερμανία έχει έναν χαρακτήρα μονιμότητας. Για παράδειγμα, εάν μετακομίσετε με την οικογένειά σας για περισσότερο καιρό στη Γερμανία. Θα πρέπει να προσκομίσετε το Έντυπο S1 σε ένα από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ταμεία ασφάλισης ασθένειας στη Γερμανία. Έτσι εσείς και η οικογένειά σας θα αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη υγειονομική περίθαλψη στη Γερμανία.

Προσοχή: Η σύναψη ταξιδιωτικής ασφάλειας ασθένειας δεν απαιτείται για τη δραστηριότητά σας στο εξωτερικό.

Αρχικά θα συνεχίσετε να πληρώνετε τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών στη χώρα προέλευσής σας. Εάν, όμως, εργάζεστε περισσότερο από 183 ημέρες στη Γερμανία, τότε φορολογείστε μόνο στη Γερμανία.

2. Μεθοριακοί εργαζόμενοι/μεθοριακές εργαζόμενες

Μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι όσοι εργαζόμενοι δεν εργάζονται στη χώρα της ΕΕ, στην οποία κατοικούν, αλλά επιστρέφουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στον τόπο κατοικίας τους.

Κατά κανόνα οι μεθοριακοί εργαζόμενοι υπάγονται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισηςτης χώρας, στην οποία εργάζονται. Ιδιαιτερότητες ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ασθένεια: Πρέπει να εγγραφείτε σε ένα ταμείο υγειονομικής ασφάλισης στη χώρα, στην οποία εργάζεστε. Εδώ έχετε δικαίωμα επιλογής: Μπορείτε να λάβετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα, στην οποία εργάζεστε, ή στη χώρα, στην οποία κατοικείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλιση ασθένειας θα βρείτε εδώ. Ένα ενημερωτικό δελτίο του Γερμανικού Οργανισμού Σύνδεσης για την Ασφάλιση Ασθένειας στο Εξωτερικό (DVKA) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ασφάλισης των μεθοριακών εργαζομένων.
 • Ανεργία: Δικαιούστε παροχές από την ασφάλιση ανεργίας του κράτους, στο οποίο κατοικείτε. Για να αποδείξετε τους γερμανικούς χρόνους ασφάλισης πρέπει να ζητήσετε από το γερμανικό Γραφείο Εργασίας να σας χορηγήσει μία βεβαίωση PD U1 . Εάν το ύψος του επιδόματος ανεργίας εξαρτάται από το εισόδημά σας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα στην τελευταία χώρα, στην οποία εργαστήκατε.
 • Οικογενειακές παροχές: Το πού θα λάβετε οικογενειακές παροχές (π.χ. επίδομα τέκνων) εξαρτάται από το εργασιακό σας καθεστώς και από το καθεστώς κατοικίας της οικογένειάς σας. Για τον σκοπό αυτό είναι καλύτερο να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων Εδώθα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά.

Συμβουλή: Εάν εργάζεστε στη Γερμανία ως μεθοριακός εργαζόμενος, έχετε κατά κανόνα δικαίωμα χορήγησης επιδόματος τέκνου και των λοιπών γερμανικών οικογενειακών παροχών.

 • Σύνταξη: Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στο ταμείο συνταξιοδοτικής ασφάλισης του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο κατοικείτε. Εάν δεν έχετε εργαστεί ποτέ εκεί, θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτηση στη χώρα, στην οποία εργαζόσασταν τελευταία. Το ταμείο συνταξιοδοτικής ασφάλισης συνυπολογίζει όλους τους χρόνους ασφάλισης στις χώρες, στις οποίες εργαστήκατε.

Για εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για μεθοριακούς εργαζόμενους/μεθοριακές εργαζόμενες στις διάφορες παραμεθόριες περιοχές ανατρέξτε εδώ:

Deutschlandkarte mit farblicher Hervorhebung der Grenzgängerregionen

Φωτογραφία:

Μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Εικονικό Welcome Center:

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Τηλ: 0049 228 713-1313
Φαξ: 0049 228 713-1111
Email: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de

3. Εποχικοί εργάτες/-ριες

Οι εποχικοί εργάτες/-ριες εργάζονται σε επιχειρήσεις που χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε συγκεκριμένες εποχές. Για το διάστημα αυτό συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να έχουν χειρότερη μεταχείριση από τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου. Επίσης η μεταχείρισή τους πρέπει να είναι ίδια με αυτή των Γερμανών εργαζόμενων. Αυτό ισχύει για τους όρους εργασίας , όπως για παράδειγμα για την αμοιβή, την καταγγελία, τις ώρες εργασίας, την άδεια και τις αργίες, την υγειονομική προστασία καθώς και για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Επίσης οι εποχικοί εργαζόμενοι δικαιούνται τον κατώτατο μισθό ή ενδεχ.. τους αντίστοιχους κατώτατους μισθούς που ισχύουν για τον εκάστοτε κλάδο. Εκτός αυτού δικαιούστε επίδομα τέκνων στη Γερμανία, εφόσον κατά την εργασία σας στη Γερμανία υπόκεισθε χωρίς περιορισμούς σε υποχρέωση φορολογίας εισοδήματος.

Προσοχή: Από τον μισθό παρακρατούνται εν μέρει ορισμένα έξοδα. Εάν αμφιβάλετε για το εάν δικαίως παρακρατούνται ορισμένα έξοδα για φαγητό και διαμονή από τον μισθό σας, ενημερωθείτε για τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον ιστότοπο του Υπηρεσίας τελωνείων .

4. Εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair)

Εάν εργάζεστε ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair) στη Γερμανία, κατά κανόνα θεωρείστε εργαζόμενος υπό την έννοια της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Έχετε δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και επωφελείστε από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η απασχόληση ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (au pair), όμως, μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο μιας σχέσης επίβλεψης ειδικού τύπου. Σε αυτήν την περίπτωση ως μη εργαζόμενος πολίτης της ΕΕ με δικά σας μέσα διαβίωσης έχετε δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Η σχέση επίβλεψης ειδικού τύπου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά και αποσκοπεί κυρίως στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εμβάθυνση της γνώσης του γερμανικού πολιτισμού.

Προϋποθέσεις και καθήκοντα:

 • Η ηλικία του εσωτερικού άμισθου βοηθού (au pair) πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 27 ετών,
 • Γλωσσικές δεξιότητες: Πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας (Επιπέδου A1),
 • Διάρκεια της απασχόλησης ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (Au-Pair): ελάχιστη 6 μήνες, μέγιστη 1 έτος,
 • Η συμμετοχή ιδίως σε απλές καθημερινές δουλειές στο σπίτι και στη φροντίδα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης παιδιών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες την ημέρα και τις 30 ώρες την εβδομάδα.

Συμβουλή: Πρέπει να οριστούν γραπτώς κανόνες για τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις ως προς τους χρόνους εργασίας, τον ελεύθερο χρόνο και το ποσό κάλυψης μικροεξόδων. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει μία τυποποιημένη σύμβαση στη βάση της Ευρωπαϊκής συμφωνίας για την απασχόληση εσωτερικών άμισθων βοηθών (Au-Pair).

Δικαιώματα:

 • Ελεύθερη διαμονή και σίτιση (συμμετοχή στα κοινά γεύματα της οικογένειας υποδοχής) και καταβολή από την οικογένεια ποσού 260 ευρώ για τα μικροέξοδα,
 • Συμμετοχή της οικογένειας υποδοχής με 50 ευρώ μηνιαίως στο κόστος μαθημάτων εκμάθησης γερμανικών,
 • Χορήγηση άδειας του εσωτερικού άμισθου βοηθού (Au-Pair) για τη συμμετοχή σε μαθήματα εκμάθησης γλώσσας, την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις,
 • Μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα και τουλάχιστον 4 ελεύθερα απογεύματα την εβδομάδα κατά την απασχόληση ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (Au-Pair),
 • Δικαίωμα διακοπών μετ’ αποδοχών 4 εβδομάδων ανά έτος (για διάρκεια απασχόλησης μικρότερη του έτους: 2 εργάσιμες ανά πλήρη μήνα).
 • Η οικογένεια υποδοχής πρέπει να ασφαλίσει τον εσωτερικό άμισθο βοηθό (au pair) για την περίπτωση ασθένειας, ατυχημάτων, αλλά και εγκυμοσύνης ή γέννας αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος. 

Συμβουλή: Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σε περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης) πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στο γραφείο εύρεσης εργασίας ή στη γραμμή καταγγελιών μας στους αριθμούς 0800-111-0-111 ή 0800-111-0-222.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση ως εσωτερικός άμισθος βοηθός (Au-Pair) μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων το ενημερωτικό δελτίο «Au-Pair σε γερμανικές οικογένειες» διαθέσιμο στα Γερμανικά και στα Αγγλικά.
 

5. Αυτοαπασχόληση

Εάν ενδιαφέρεστε για μια δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενος στη Γερμανία, μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελεύθερου επαγγέλματος στην Πύλη για την επιχειρηματικότητα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας. Στην πύλη παρουσιάζεται μια συνοπτική επισκόπηση για τη διαδικασία σύστασης μιας επιχείρησης, τις απαραίτητες εγγραφές και καταχωρήσεις και πολλές πληροφορίες, λίστες ελέγχου και εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα που αφορούν τη σύσταση επιχειρήσεων και την αυτοαπασχόληση.

Οι σημαντικότερες ιδιαιτερότητες της αυτοαπασχόλησης στη Γερμανία είναι οι ακόλουθες:

 • Εάν θέλετε να εργαστείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, π.χ. ιατρός, καλλιτέχνης ή αρχιτέκτονας, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε στο μητρώο επιχειρήσεων. Θα πρέπει, όμως, σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο επαγγελματικό σύλλογο και να ενημερωθείτε για τις πιθανές προϋποθέσεις αδειοδότησης. Ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται μόνο να ζητήσετε την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την εφορία.
 • Στον τομέα της βιοτεχνίας ισχύουν επίσης ειδικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση. Εάν για παράδειγμα ενδιαφέρεστε για την έναρξη βιοτεχνικού επαγγέλματος που απαιτεί άδεια, χρειάζεστε ειδική έγκριση για την εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών/τεχνιτών. Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας, ενδεχομένως να χρειαστεί και ηλεκτρονική εγγραφή στο εμπορικό μητρώο από συμβολαιογράφο.
 • Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων
  Εάν πρόκειται να ασκήσετε εμπορική δραστηριότητα, θα πρέπει αρχικά να εγγραφείτε στο αρμόδιο Γραφείο Εμπορικών Αδειών. Η αρμοδιότητα εξαρτάται από την έδρα της επιχείρησής σας, όχι από την κατοικία σας. Για αυτό θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα τέλος ύψους έως 70 ευρώ ανάλογα με την περιοχή. Μπορείτε να βρείτε το Γραφείο Εμπορικών Αδειών στο οποίο υπάγεστε εδώ .
 • Αίτηση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου
  Ο αριθμός φορολογικού μητρώου αποδίδεται από την εφορία, η οποία ενημερώνεται αυτομάτως για την εγγραφή της επιχείρησής σας από το Γραφείο Εμπορικών Αδειών. Θα λάβετε τα έγγραφα της αίτησης ταχυδρομικά από την εφορία. Αυτό, όμως, θα γίνει εντός 4 έως 6 εβδομάδων Συμβουλή: Εάν ζητήσετε την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου προσωπικά από την εφορία, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον χρόνο αναμονής.
 • Τιμολόγια
  Για κάθε παραγγελία που εκτελείτε πρέπει να εκδίδετε ένα τιμολόγιο.
 • Φορολογική δήλωση
  Ως αυτοαπασχολούμενος Ως αυτοαπασχολούμενος υποχρεούστε να τηρείται βιβλία και να καταχωρείτε όλα τα έσοδα και τα έξοδα, ενώ κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση στην εφορία, ανεξάρτητα από το εάν είχατε κέρδος. Διαφορετικά η εφορία εκτιμά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη σας από μόνη της, οπότε μπορεί να προκύψουν υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.
 • Ασφάλιση ασθένειας
  Ως αυτοαπασχολούμενος θα πρέπει να φροντίσετε μόνος σας για την ασφάλιση ασθενείας σας.

Προσοχή: Εάν η σχέση εργασίας σας περιγράφεται ως αυτοαπασχόληση στη γερμανική επιχείρηση και ονομάζεται ως τέτοια, εσείς όμως στην πραγματικότητα είστε μισθωτός εργαζόμενος, πρόκειται για «εικονική αυτοαπασχόληση».

Εάν στην πραγματικότητα υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας, ισχύουν για εσάς οι διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς εργαζόμενους. Η σχέση εργασίας σας εξακολουθεί να ισχύει και θεωρείστε μισθωτός εργαζόμενος. Εάν οι αρχές ή το δικαστήριο διαπιστώσει ότι εργάζεστε ως μισθωτός και όχι ως αυτοαπασχολούμενος, υπάρχουν νομικές συνέπειες.

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος αλλά το εισόδημά σας δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σας ή τις ανάγκες της οικογένειας σας που κατοικεί μαζί σας, δικαιούστε να λάβετε παροχές όπως προβλέπονται στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης II.

6. Ελάχιστη απασχόληση

Μία ελάχιστη απασχόληση μπορεί να υφίσταται σε δύο περιπτώσεις:

 • ως εργασία τύπου «Minijob», εάν ο μέσος μηνιαίος μισθός δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 538 ευρώ ή
 • ως απασχόληση περιορισμένης διάρκειας, εφόσον εξ’ αρχής περιορίζεται σε έως τρεις μήνες ή 70 εργάσιμες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ο περιορισμός μπορεί να καθοριστεί συμβατικά ή να προκύπτει από το είδος της απασχόλησης καθαυτής (συγκομιδή).

Κοινωνική ασφάλιση

Οι εργαζόμενοι με καθεστώς Minijobδεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στο πλαίσιο της ασφάλισης ασθένειας, περίθαλψης και ανεργίας. Στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής ασφάλισης υφίσταται μεν και για τους εργαζόμενους με καθεστώς Minijob ασφαλιστική υποχρέωση, μπορούν, ωστόσο, να απαλλαγούν κατόπιν αιτήματός τους (βλ. Συχνές ερωτήσεις). Εάν δεν το κάνουν πρέπει να καταβάλουν ποσοστό 3,9 % του μισθού τους για τη συνταξιοδοτική ασφάλιση. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει για τους απασχολούμενους με καθεστώς Minijob εφάπαξ εισφορές υγειονομικής και συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που ο απασχολούμενος με καθεστώς Minijobέχει απαλλαγεί κατόπιν αιτήματός του από την υποχρέωση συνταξιοδοτικής ασφάλισης.

Στις θέσεις απασχόλησης τύπου Minijob σε ιδιωτικά νοικοκυριά οι εργοδότες επιβαρύνονται με σχεδόν το μισό των συνήθων για θέσεις τύπου Minijob εφάπαξ εισφορών.

Οι θέσεις βραχυχρόνιας απασχόλησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών σε όλους τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης. Ούτε ο εργοδότης χρειάζεται να καταβάλει εφάπαξ εισφορές.

Steuern

Στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας δεν θα δείτε καμία παρακράτηση για φόρους. Οι αμοιβές φορολογούνται κατά κανόνα με έναν συμβολικά χαμηλό πάγιο συντελεστή δύο τοις εκατό. Αυτό το δύο τοις εκατό καταβάλλεται συνήθως από τον εργοδότη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Κεντρική Υπηρεσία Minijob .