Εκμάθηση γερμανικής γλώσσας

Εκμάθηση γερμανικής γλώσσας

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι η βάση για ένα καλό μέλλον στη Γερμανία. Το να μάθετε γερμανικά σημαίνει να αποκτήσετε δεξιότητες με τις οποίες θα ξεκινήσετε με επιτυχία την επαγγελματική σας δραστηριότητα και θα ενταχθείτε γρηγορότερα στο πλαίσιο της ιδιωτικής σας ζωή στη Γερμανία. Εδώ θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας.

1. Εκμάθηση γερμανικής στο εξωτερικό

Μπορεί να είναι σκόπιμο να αποκτήσει κανείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας όσο ακόμα βρίσκεται στο εξωτερικό. 
Ένας πρώτος σταθμός για όσους ενδιαφέρονται για μαθήματα γερμανικών και τον γερμανικό πολιτισμό είναι το Ινστιτούτο Γκαίτε , το οποίο διατηρεί παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας. 

Ποια μαθήματα προσφέρει το Ινστιτούτο Γκαίτε;

Το Ινστιτούτο προσφέρει ιδιαίτερα και ειδικά μαθήματα που εστιάζουν σε επιμέρους θέματα και ανάγκες ή προετοιμάζουν για τη συμμετοχή σε εξετάσεις κατά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (επίπεδο A 1 έως C2). Επίσης προσφέρονται και μαθήματα γερμανικών προσαρμοσμένων στην εργασιακή καθημερινότητα τα οποία εμπεριέχουν και διαπολιτισμικά στοιχεία. Το πρόγραμμα του Ινστιτούτου Γκαίτε περιλαμβάνει και ατομικά ή ομαδικά, διαδικτυακά μαθήματα. 

Μία λίστα των παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκαίτε σε όλο τον κόσμο με πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο στην εθνική γλώσσα κάθε χώρας μπορείτε να βρείτε εδώ . Για τα μαθήματα Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε υπάρχει χρέωση.

Μια δωρεάν εναλλακτική προσφέρει η Deutsche Welle . Εδώ θα βρείτε πολλές δυνατότητες να μάθετε τη γερμανική γλώσσα και ενδεχομένως να βελτιώσετε τις γνώσεις σας: με το E-Learning από Η/Υ, με βίντεο, αρχεία audio και podcasts - ή με τον παραδοσιακό τρόπο με φύλλα εργασίας που μπορείτε να εκτυπώσετε.

Επιπλέον σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών που προσφέρουν μαθήματα Γερμανικών.

2. Παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων ένταξης

Εάν βρίσκεστε ήδη στη Γερμανία μπορείτε να παρακολουθήσετε τους κρατικά επιδοτούμενους κύκλους μαθημάτων ένταξης. Ένας κύκλος μαθημάτων ένταξης, απαρτίζεται από ένα πρόγραμμα μαθημάτων γλώσσας, ένα κύκλο μαθημάτων προσανατολισμού στο οποίο μεταδίδονται γνώσεις σχετικά με το νομικό σύστημα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Γερμανίας.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) μπορεί να κάνει δεκτούς εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας στον κύκλο μαθημάτων εφόσον δεν μιλάτε ακόμα καλά γερμανικά, δεν έχετε παρακολουθήσει κανέναν κύκλο μαθημάτων ένταξης, και υπό την προϋπόθεση πως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Γιατί ως πολίτης της ΕΕ δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα συμμετοχής σε έναν κύκλο μαθημάτων ένταξης. 
Παρόλα αυτά είναι σε κάθε περίπτωση σκόπιμο – ιδίως εάν δεν διαθέτετε επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας – να υποβάλλετε αίτηση για παρακολούθηση ενός κύκλου μαθημάτων ένταξης. 

Ο κύκλος μαθημάτων ένταξης αποτελείται από

  • έναν κύκλο μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας έως το επίπεδο γλωσσομάθειας B1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER), που περιλαμβάνει 600 έως 900 διδακτικές ώρες και
  • έναν κύκλο μαθημάτων προσανατολισμού που περιλαμβάνει 100 διδακτικές ώρες. Στα μαθήματα προσανατολισμού θα διδαχθείτε το γερμανικό νομικό σύστημα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Γερμανίας.

Το κόστος του κύκλου μαθημάτων ένταξης και των μαθημάτων επαγγελματικής γλώσσας καλύπτεται εν μέρει από το κράτος.

Πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο μαθημάτων ένταξης και τις προϋποθέσεις εγγραφής θα βρείτε εδώ . Το πληροφοριακό σύστημα WebGis της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς φορείς και τα διαθέσιμα προγράμματα μαθημάτων ένταξης (Τόπος κύκλου μαθημάτων ένταξης ).

3. Κύκλοι μαθημάτων ένταξης για ειδικές ομάδες 

Κύκλος μαθημάτων ένταξης για νέους

Αυτός ο κύκλος μαθημάτων ένταξης απευθύνεται κυρίως σε νέους πολίτες της ΕΕ ηλικίας έως 27 ετών και εστιάζει στις ειδικές ανάγκες των νέων ενηλίκων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους μαθημάτων για νέους θα βρείτε εδώ

Κύκλος μαθημάτων ένταξης για γυναίκες

Με αυτό το πρόγραμμα που πέρα από τη γερμανική γλώσσα περιλαμβάνει και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως η οικογένεια, τα παιδιά και η εκπαίδευση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία θέλει να απευθυνθεί κυρίως σε γυναίκες. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που εκτείνεται από τη διαπαιδαγώγηση και την καθημερινότητα στη Γερμανία μέχρι τις δυνατότητες εκπαίδευσης για τα παιδιά στη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .

Μαθήματα αναπλήρωσης

Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει κανένα μάθημα γερμανικών και ζείτε ήδη κάποια χρόνια στη Γερμανία ο κύκλος μαθημάτων αναπλήρωσης σας προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσετε τα Γερμανικά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .

Συμβουλή: Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα μαθήματα ένταξης κοντά στον τόπο κατοικίας σας. Για τον σκοπό αυτό μεταβείτε στη Αναζήτηση συμβουλευτικών κέντρων , για να αναζητήσετε ένα συμβουλευτικό κέντρο για θέματα μετανάστευσης ή μία υπηρεσία νέων μεταναστών στην περιοχή σας. 

4. Μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας 

Εάν βρίσκεστε ήδη στο επίπεδο γλώσσας Β1, μπορείτε να λάβετε μέρος σε μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας. Τα μαθήματα αυτά βοηθούν τους μετανάστες που αναζητούν εργασία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τα επαγγελματικά μαθήματα γλώσσας βασίζονται στα μαθήματα ένταξης και σκοπό έχουν την εκμάθηση γλώσσας από το επίπεδο Β1 έως το επίπεδο C2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Επιπλέον προσφέρονται ειδικά μαθήματα που απευθύνονται για παράδειγμα σε επί μέρους επαγγελματικές ομάδες σε συνάρτηση με τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων ή την πρόσβαση στο επάγγελμα. Επίσης έχουν προγραμματιστεί μαθήματα για όσους δεν έφτασαν το επίπεδο γλώσσας Β 1 με τα μαθήματα ένταξης. Το πρόγραμμα που αποσκοπεί στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων του επιπέδου Β 2 προσφέρεται ήδη, σταδιακά θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων .

Κατ’ αρχήν μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας. Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής, ωστόσο, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Ούτε για τη συμμετοχή σε μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας δεν υπάρχει νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Προσοχή: Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και στα 
Βουλγαρικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ισπανικά, Τσεχικά ως φυλλάδιο διαθέσιμο για λήψη στον ακόλουθο σύνδεσμο .

επιστροφή στον Πλοηγό