Хора с увреждания

Назад към навигатора

Помощи за хора с увреждания

Хората с увреждания получават като допълнение към общите социални помощи също и специални помощи, за да им се позволи равнопоставено участие в обществения живот. Научете тук, какви могат да са те.

1. Преглед на различните помощи за хора с увреждания

За да избегнат до колкото е възможно по-неблагоприятните условия в трудовия живот и при участието в обществения живот, или за да ги преодолеят възможно най-бързо, хората с увреждания получават специални помощи в допълнение към общите социални помощи. Чрез тези индивидуални помощи хората с увреждания трябва да получат достъп до пълно участие в обществения живот. Те трябва да оформят живота си според своите склонности и способности. Техните интереси и желания са важни при оформянето на помощите.

В Германия предлагането на помощи за хора с увреждания е много обширно и обхваща най-различни области на живота. Помощите се разделят на:

  • Помощи за медицинска рехабилитация,
  • Помощи за участие в трудовия живот,
  • Подсигуряващи издръжката и допълващи помощи,
  • Помощи за участие в образование и
  • Помощи за социално участие.

Допълнително хората с тежки увреждания, т.е. хората с регистрирана степен на увреждане, получават специални помощи.

Детайлен, актуален и разбираем преглед на различните помощи можете да намерите на уеб сайта www.einfach-teilhaben.de  на Федералното министерство на труда и социалната политика.

Отделните помощи за участие не са подлежащи на строго разделяне, схематично следващи един след друг процеси, а трябва по възможност гладко да се преплитат по между си и да се допълват взаимно. Помощите за участие са толкова по-успешни, колкото по-рано бъдат въведени и осъществени. Те не се прилагат едва тогава, когато вече има на лице увреждане. При заболявания и инциденти по възможност те започват с лечението на острото състояние, също и в болницата.

Съвет: Особено ако сте се преместили да живеете в Германия наскоро и Вие самите или член на семейството има увреждане, трябва задължително да потърсите консултация. Безплатна и независима консултация специално за хора с увреждания, застрашени от увреждания лица, както и също членовете на техните семейства, по всички въпроси за рехабилитацията и участието ще намерите при специализирания орган  за консултации за участие. Конкретни въпроси могат да бъдат изяснени също и чрез телефона за граждани по темата „Информация за хора с увреждания“ на BMAS. На телефонен номер 030 221 911 006 можете да се свържете с експертите от понеделник до четвъртък от 8:00 до 20:00 часа.

За служители на консултативните центрове или също са работници от ЕС, които искат да навлязат по-дълбоко в материята, издаваният от Сдружение Каритас “Наръчник за консултации на хора с увреждания в контекста на миграцията и бягството“, както и издаваният от BMAS “Съветник за хора с увреждания“ дават полезен преглед на социалните правни помощи и предпоставките за достъп съгласно законите за хората с увреждания.