Studiowanie – często zadawane pytania

Edukacja Studiowanie – często zadawane pytania

Finansowanie własne
Studenci muszą w wiarygodny sposób udowodnić, że będą w stanie samodzielniefi nansować swoje studia (zaświadczenie o dochodach, poręczenie rodziców,stypendium itp.).

Studenci mogą jednak również ubiegać się o dofi nansowanie: