Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Linki do stron z informacjami na temat pracy i życia codziennego

Information und Beratung für Arbeitnehmer in der EU

Twoja Europa – strona internetowa Unii Europejskiej

Pomoc i porady dla obywateli UE i ich rodzin, którzy chcą zamieszkać, podjąć pracę, podróżować lub studiować w innym kraju UE.

Make it in Germany

Make it in Germany

Kilkujęzyczny portal internetowy dla pracowników wykwalifikowanych z całego świata Make it in Germany oferuje osobom zainteresowanym informacje pozwalające zorganizować przyjazd do Niemiec – od przygotowań w kraju pochodzenia i podróż, aż po pierwsze kroki w Niemczech. Na stronach portalu znajduje się też giełda pracy.

BAMF

BAMF - strona internetowa Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców

W zakładce Witamy w Niemczech (Wilkommen in Deutschland) znajdziesz informacje, przydatne numery telefonów i adresy. Celem serwisu jest pomoc osobom, które chcą szybko poczuć się w Niemczech, jak we własnym kraju.

EURES

EURES - strona internetowa sieci European Employment Services

EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy, to serwis którego celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 28 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

fair mobility


Fair Mobility - strona internetowa Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych

Doradztwo i pomoc dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw Unii w zakresie egzekwowania sprawiedliwych wynagrodzeń i uczciwych warunków pracy w Niemczech.

BMAS

BMAS - Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Die Website des BMAS informiert unter „Themen“ unter anderem über Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Zudem bietet das BMAS einen Bürgerservice.

ADS

ADS - storna internetowa Federalnego Urzędu Antydyskryminacyjnego

Strona Federalnego Urzędu Antydyskryminacyjnego udostępnia informacje na temat praw przysługujących w przypadku dyskryminacji i wskazuje w jaki sposób można te prawa egzekwować.