Dreptul de ședere

Înapoi la Lotsen

Ședere

Ca cetățean UE cu dreptul la libera circulație nu aveți nevoie pentru călătorie sau pentru șederea în Germania de o viză sau de permis de ședere.

1. Intrare și ședere

Pentru intrarea în Germania este necesar doar un act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate). Intrarea precum șederea pentru o durată de până la 3 luni nu implică condiții sau premise. Un act de identitate valabil este suficient pentru a dovedi dreptul la libera circulație pe care îl aveți prin cetățenia UE în cadrul Uniunii Europene (UE), dacă este necesar.

Vă puteți bucura de dreptul de ședere de peste 3 luni dacă:

 • sunteți angajat sau lucrați ca persoană independentă,
 • faceți o formare profesională,
 • sunteți în căutarea unui loc de muncă, având o perspectivă rezonabilă de succes,
 • nu lucrați dar aveți mijloace de existență proprii și asigurare de sănătate (valabil și pentru studenți) sau
 • ați staționat minim 5 ani în Germania în mod regulat (drept de ședere pentru o perioadă lungă).

Rețineți că trebuie să vă înregistrați la Direcția de Evidență a Populației cu noua adresă de domiciliu. Mai multe despre aceasta în secțiunea următoare.

2. Mutarea domiciliului și înregistrarea

Dacă vă mutați definitiv domiciliul în Germania trebuie – la fel ca și cetățenii germani – să vă înregistrați noua adresă în termen de 2 săptămâni după mutare la Direcția de Evidență a Populației din localitatea dvs. din Germania. Dacă depășiți termenul de înregistrare puteți primi o amendă de până la 1000 € !

La înregistrare trebuie să prezentați o carte de identitate sau un pașaport valabil. Veți avea nevoie și de o confirmare de mutare din partea proprietarului locuinței dumneavoastră. Contractul de închiriere nu înlocuiește această confirmare de mutare!

Nu trebuie neapărat să mergeți personal la Direcția de Evidență a Populației: Puteți fi reprezentat și de o altă persoană, pe baza unei împuterniciri scrise. Dacă o familie se mută într-o locuință, este suficient ca un membru adult al familiei să îi înregistreze pe toți ceilalți. Trebuie prezentat un act de identitate valabil pentru fiecare membru al familiei. Pentru detalii despre formalități, verificați pagina web a Direcției de Evidență a Populației responsabilă pentru dvs.!

Indiciu: Ghidul nostru pentru relația cu autoritățile vă arată ce autoritate din Germania este responsabilă pentru ce anume și cum puteți contacta autoritatea respectivă din regiunea dvs.

Indiciu: În măsura în care acest document este disponibil, se recomandă ca la înregistrarea la Direcția de Evidență a Populației să prezentați o adeverință de la angajator, respectiv contractul individual de muncă. Direcția de Evidență a Populației transmite apoi aceste informații împreună cu datele de înregistrare către Autoritatea Competentă pentru Străini.

Autoritatea Competentă pentru Străini presupune că există condițiile pentru dreptul de liberă circulație și ședere al cetățenilor UE. În cazuri individuale, însă, poate solicita prezentarea unor documente justificative. Acestea pot fi de exemplu:

 • confirmarea de angajare sau o adeverință de angajare de la angajator,
 • dovada unei activități independente,
 • dovada existenței mijloacelor de întreținere suficiente și a protecției asigurării de sănătate în cazul persoanelor care nu lucrează,
 • în cazul căutării unui loc de muncă dovada căutării cu perspectiva de succes motivată.

3. Șederea membrilor familiei

Membrii familiei, care însoțesc sau care se alătură unui cetățean UE, persoană cu drept de liberă circulație, au dreptul la libera circulație și, prin urmare, au drept de ședere. Acest drept se aplică indiferent de naționalitatea membrului familiei, și de cetățenii din țări terțe. Membrii de familie care nu sunt activi profesional trebuie să dispună de mijloace de subzistență suficiente și de o asigurare de sănătate.

Membrii de familie, cu drept de rezidență, ai cetățenilor UE angajați în Germania, au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii UE. De exemplu, aceștia au permisiunea de a lucra din prima zi a șederii lor în Germania.

Următorii membrii ai familiei pot să vină în Germania sau să se mute cu dvs. beneficiind de dreptul la libera circulație al cetățenilor UE:

 • Soții,
 • partenerii de viață înregistrați (uniuni consensuale conform Legii germane privind parteneriatul civil sau în baza dispozițiilor legale ale unui alt stat membru UE sau ale statelor Norvegia, Islanda și Liechtenstein),
 • proprii copii sau nepoți ai cetățenilor UE, soților sau partenerilor care sunt mai tineri de 21 de ani.
 • proprii copii sau nepoți, care sunt mai tineri de 21 de ani, precum și rudele pe linie directă (părinți, bunici etc.), dacă cetățeanul UE, soțul acestuia sau partenerul de viață vă întrețin.

Autoritatea Competentă pentru Străini le poate solicita membrilor familiei, pe lângă o carte de identitate valabilă (pașaport sau carte de identitate), și o dovadă a relației familiale cu cetățeanul UE cu drept de liberă circulație. În plus, Autoritatea Competentă pentru Străini poate solicita prezentarea unei confirmări de înregistrare a cetățeanului UE.

Ca dovadă a dreptului de liberă circulație și de ședere al unui membru al familiei, Autoritatea pentru Străini îi emite unui membru al familiei dintr-un stat terț un „card de ședere”. Acesta trebuie înmânat în termen de 6 luni și este de regulă valabil timp de 5 ani.

Atenție: În funcție de țara de origine, membrii familiei care nu sunt ei înșiși cetățeni ai UE (cetățeni din țări terțe), au nevoie de o viză pentru a intra în Germania. Biroul Federal de Externe oferă informații cu privire la întrebările legate de viză.

4. Șederea persoanelor apropiate

Persoanele care sunt apropiate cetățenilor UE pot solicita un drept de ședere ca persoană apropiată de la Autoritatea Competentă pentru Străini. Acest lucru este valabil pentru persoanele care nu sunt cetățeni UE sau membrii ai familiei cu drept de liberă circulație, și sunt de regulă cetățeni din state terțe. Acest lucru permite reunificarea dacă există o relație familială sau consensuală stabilă și strânsă cu un cetățean UE. Persoanele apropiate sunt:

 • rudele pe linie colaterală (de ex. frați, unchi și mătuși, veri etc.), și rude ale soților sau partenerilor de viață, precum și persoane care sunt înrudite cu un cetățean UE.
 • copii minori (sub 18 ani) care se află sub tutela sau într-o relație cu copilul adoptiv cu cetățeanul UE,
 • partenerul de viață al unui cetățean UE (fără existența unui parteneriat de viață recunoscut) dacă există o dovadă a conviețuirii pe termen lung (similară căsătoriei). Acceptarea calității de partener de viață este exclusă în cazul persoanelor care sunt căsătorie sau care au un parteneriat civil.

Atenție: Pe lângă calitatea de persoană apropiată trebuie îndeplinite alte condiții. Trebuie să existe o ocazie pentru ședere („ocazii de ședere”). Rudele pot fi întreținute de un cetățean UE sau pot fi în îngrijirea cetățeanului UE. În cazul partenerului de viață este necesar ca acesta să locuiască împreună cu cetățeanul UE în landul federal (art 3a alineatul (1) FreizügG/UE ).

Autoritatea pentru Străini decide cu privire la cerere, pe baza unei examinări detaliate a circumstanțelor personale, dacă este necesară șederea persoanei apropiate, luând în considerare relația acesteia cu cetățeanul UE precum și alte puncte de vedere (de ex. dependența financiară sau gradul de rudenie). În evaluarea sa generală, autoritatea poate lua în considerare în mod pozitiv faptul că o persoană apropiată are perspective bune de integrare (de ex. datorită cunoștințelor de limbă germană existente).

Autoritatea Competentă pentru Străini le poate solicita membrilor familiei, pe lângă o carte de identitate valabilă (pașaport sau carte de identitate), și o dovadă a relației familiale cu cetățeanul UE cu drept de liberă circulație. În plus, Autoritatea Competentă pentru Străini poate solicita prezentarea unei confirmări de înregistrare a cetățeanului UE. Solicitantul trebuie să poată dovedi motivul șederii (de ex. dovada plăților de întreținere). În cazul partenerilor de viață, dovada se referă la condițiile existenței unei relații de durată cu cetățeanul UE. „Persoanele apropiate“ primesc ca dovadă a dreptului de ședere „un card de ședere“ conform art. 3a FreizügG, care are o valabilitate de 5 ani. 

5. Dreptul de ședere permanentă

Cetățenii UE care au staționat pe teritoriul federal timp de 5 ani în mod constant primesc un drept de ședere permanentă conform dispozițiilor dreptului de liberă circulație. Acest lucru înseamnă că dreptul de ședere există indiferent de existența condițiilor la dreptul la libera circulație. La cererea Autorității Competente pentru Străini, cetățenilor UE li se va emite un certificat care va atesta dreptul la ședere permanentă.

Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei și persoanele apropiate dacă au avut timp de cinci ani domiciliul în Germania la un cetățean UE. Dacă nu sunteți cetățean UE, vi se va emite în termen de 6 luni de la solicitarea cererii un card permanent de ședere.

Indiciu: În cazuri speciale, cetățenii UE au dreptul la șederea permanentă înainte de expirarea celor 5 ani. Acestea pot fi următoarele constelații: Renunțarea la profesie în cazul unei vârste de peste 65 de ani, pensionarea anticipată, incapacitatea completă de muncă în cazul unui accident de muncă și a unei boli profesionale (articolul 4a alineatul 2 FreizügG/UE ).