Munca fără adresa de înregistrare

Înapoi la Lotsen

Munca fără adresa de înregistrare

Studiu de caz
Ivan din Bulgaria este nou-venit la Berlin și caută un loc de muncă. Locuiește la un prieten. Acesta îl ajută pe Ivan până găsește o locuință proprie. Căutarea unui apartament nu este foarte promițătoare, deoarece Ivan nu are încă un loc de muncă și, prin urmare, nu poate oferi nicio dovadă a venitului. Nu se poate înregistra la prietenul său, deoarece proprietarul nu a permis subînchirierea. Ivan a încercat să se înregistreze la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ca fiind în căutarea unui loc de muncă. I s-a spus să plece deoarece nu poate prezenta o înregistrare. Ivan a vrut să își deschidă un cont bancar. El a întrebat la mai multe bănci, dar a fost întotdeauna refuzat pentru că nu era înregistrat. O cunoștință i-a oferit un loc de muncă la un magazin alimentar. Cu toate acestea, proprietarul magazinului alimentar i-a spus lui Ivan că nu îl poate angaja fără înregistrarea la poliție. El solicită și numărul de identificare fiscală și numărul de asigurare socială pe care Ivan nu le are. Ivan este confuz. El a găsit pe internet un birou bulgar de consultanță, de unde poate cumpăra o adresă de înregistrare pentru 100 € pe lună și se gândește să accepte oferta. 

1. Angajator

O adresă de înregistrare cumpărată nu este o soluție deoarece aici este vorba de o înregistrare aparentă care nu este conform legii. Pe de o parte, Ivan încalcă legea dacă prezintă această adresă autorităților. Pe de altă parte, el nu poate verifica primirea corespondenței oficiale, deoarece nu ar primi niciodată scrisorile personal.

Adresa de înregistrare nu este o condiție pentru încadrarea în muncă. Angajatorul nu poate pretinde de la Ivan o adeverință de înregistrare. Este suficient ca Ivan să-i dea angajatorului o adresă actuală la care poate fi contactat, de ex. cea a prietenului său..

Dacă Ivan are dificultăți în a-l convinge pe proprietarul magazinului, el îi poate prezenta informațiile pe care Centrul Berlinez de Consiliere pentru Migrație și Muncă Echitabilă le-a publicat împreună cu Administrația Berlineză a Senatului pentru Integrare, Muncă și Afaceri Sociale. Broșura cu informații poate fi găsită aici:

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_ arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_ stand_28_2_2019_senias.pdf

2. Casa de asigurări de sănătate

Angajatorul îi poate solicita lui Ivan să prezinte o adeverință de înregistrare la Casa de asigurări de sănătate și un număr de asigurare socială.

Deoarece Ivan nu a fost niciodată asigurat în Germania, trebuie să aleagă o casă de asigurări. Angajatorul trebuie să se înregistreze la această casă de asigurări. O adresă de înregistrare nu este necesară, Ivan trebuie să menționeze doar o adresă de contact, de ex. cea a prietenului său (Ivan nume de familie, domiciliat la „prenume nume”).

După ce angajatorul îl înregistrează pe Ivan la Casa de asigurări de sănătate, acesta este asigurat social de către angajator (ceea ce include asigurarea de pensie, accident, îngrijire medicală și șomaj). Ivan primește automat un număr de asigurare socială, care îi va fi transmis.

3. Banca

La fel ca orice persoană care locuiește legal în Germania, Ivan are dreptul la deschiderea unui cont de bază (Basiskonto). Nu are voie să fie discriminat pe motive de naționalitate sau de reședință. Pentru deschidere nu este necesară o adresă de înregistrare.

Cu acest cont de bază se pot realiza plăți în numerar, retrageri, debitări directe și transferuri bancare.

Ivan trebuie să prezinte la bancă doar cartea de identitate sau pașaportul și o adresă poștală. Este suficient ca acesta să poată fi contactat prin intermediul prietenului său. Ivan poate folosi cererea pe care o primește de la bancă sau următoarea cerere:

Puteți găsi un exemplu de formular de cerere pentru un cont de bază aici PDF, 592 KB, nu este fără bariere .

Trebuie să completeze formularul singur sau cu ajutorul unui centru de consiliere și să îl trimită la bancă. Acum totul funcționează mai repede: Banca are timp zece zile calendaristice pentru a deschide contul.

Dacă banca îi respinge cererea, trebuie să îi comunice acest lucru în termen de zece zile calendaristice. Ivan poate contacta singur sau cu ajutorul unui centru de consiliere Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Acolo poate solicita verificarea deciziei băncii.

Formularul pentru cererea de reexaminare se găsește aici. PDF, 512 KB, nu este fără bariere

Trebuie să completeze formularul singur sau cu ajutorul unui centru de consiliere și să îl trimită la bancă. Acum totul funcționează mai repede: Banca are timp zece zile calendaristice pentru a deschide contul.

Dacă decizia de respingere a fost neîntemeiată, se solicită deschiderea contului, ceea ce înseamnă că banca trebuie să deschidă contul. Ivan primește o confirmare scrisă. Ivan se poate adresa în mod alternativ oricărui organism de antidiscriminare:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/ DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/ kontaktformular/Seite_1/_node.html

Organismul de antidiscriminare poate contacta banca și îi poate explica cazul lui Ivan.

4. Administrația Financiară (Finanzamt)

Angajatorul necesită de la Ivan un număr de identificare fiscală, pentru a avea acces la statul de plată pentru datele ELStAM (specificații de deducere a impozitului pe salariu).

Deoarece Ivan nu este înregistrat, acestuia nu i se acordă automat un număr de identificare fiscală.

Ca persoană impozabilă care nu este înregistrată în Germania, dar care va câștiga bani aici, Ivan trebuie să fie angajat și să solicite biroului fiscal responsabil un număr de identificare fiscală. Administrația Financiară solicită acest lucru Oficiului Federal Central de Administrare Fiscală, ceea ce poate dura o perioadă.

Pentru perioada intermediară, Ivan poate solicita de la Administrația Financiară din districtul său o adeverință pentru deducerea impozitului pe salariu. Această posibilitate este prevăzută în art. 39e alineatul (8) din Codul privind impozitul pe venit (EStG). Adeverința este emisă pentru un an calendaristic și înlocuiește numărul de identificare fiscală solicitat de angajator.

Puteți găsi aici PDF, 2 MB, nu este fără bariere cererea pentru un certificat. 

Ivan poate completa cererea singur sau cu ajutorul unui centru de consiliere. Angajatorul lui Ivan poate solicita adeverința dacă Ivan îl împuternicește pentru acest lucru.

Dacă Ivan se înregistrează cu un domiciliu propriu, i se va transmite prin poștă numărul de identificare fiscală. Acest lucru trebuie transmis angajatorului. Ivan nu mai are nevoie de adeverința înlocuitoare.

Dacă Ivan nu prezintă angajatorului o adeverință, proprietarul magazinului trebuie să îi calculeze salariul impozabil. În acest caz, venitul lui Ivan este calculat cu clasa de impozitare VI (articolul 39 c alineatul 1 din Legea privind impozitul pe venit (EStG)). Dacă i se deduce prea mult impozit, Ivan îl poate primi înapoi anul viitor printr-o declarație de venit.

5. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit)

Ivan se poate înregistra și fără adresă de înregistrare la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (sau Agenția de Muncă) ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Ivan are acest drept deoarece își are reședința obișnuită la Berlin. Ivan nu știe cât timp rămâne la Berlin, dar intenționează să muncească și să locuiască aici..

Ivan trebuie să se adreseze Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, din cartierul unde locuiește și unde se află locuința prietenului său.

Ivan poate transmite adresa agenției aici:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ ansprechpartner

Este important ca Ivan să fie contactat prin poștă de ex. la adresa sa (de ex.:„c/o”, „la doamna/domnul”, etc.).

Ivan poate folosi serviciile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă ca cetățean european fără cunoștințe lingvistice. Dacă Ivan declară că nu poate aduce o persoană care să îi fie traducător, atunci agenția federală trebuie să se ocupe de traducere, de ex. folosind proprii angajați sau un interpret printr-o linie telefonică. Ivan nu trebuie să plătească pentru acest lucru.

Ivan se poate înregistra și online ca fiind în căutarea unui loc de muncă:

https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă îl poate susține pe Ivan în căutarea unui loc de muncă. Aici poate primi sfaturi referitoare la modul de integrare pe piața forței de muncă și poate primi ajutor cu privire la realizarea unui profil de candidat. La Centrul de informare profesională (BiZ) al Agenției Federale, Ivan poate folosi computerele pentru a-și imprima sau pentru a scana documentele pentru depunerea candidaturii.

6. Serviciul de Evidență a Persoanelor (Einwohnermeldeamt)

După ce Ivan a închiriat o locuință proprie, el trebuie să se înregistreze. Conform art. 27 alineatul (2) pagina 3 din Legea federală privind înregistrarea (BMG) înregistrarea este obligatorie pentru persoanele care au o adresă de domiciliu în străinătate. După trei luni în Germania, Ivan trebuie să își înregistreze locuința în termen de 14 zile la Serviciul de Evidență a Persoanelor. O locuință este „orice spațiu închis care este folosit pentru a locui sau a dormi” (art. 20 BMG).

Multe dintre revendicările pe care Ivan le are în Germania, ca cetățean al Uniunii cu drept de liberă circulație, pot fi exercitate numai dacă face dovada locului de reședință și domiciliului obișnuit în Germania, prin depunerea unui certificat de înregistrare.