Recunoașterea diplomelor din străinătate

Înapoi la Lotsen

Recunoașterea diplomelor din străinătate

Studiu de caz
Beata este asistentă medicală calificată. După 14 ani de experiență într-un spital din Polonia a devenit șomeră și s-a decis să vină în Germania pentru a lucra ca îngrijitoare la domiciliu. Credea că aceasta ar fi cea mai bună opțiune, deoarece chiar și fără cunoștințe de limba germană și o diplomă germană, există multe oferte în Germania pentru persoanele care sunt dispuse să îngrijească persoane în vârstă la domiciliu. Beata a găsit de lucru la o familie printr-o firmă de plasare a îngrijitorilor. Ea îngrijește o femeie în vârstă care suferă de multe boli. Pregătește și servește mesele, îi ține companie și o ajută la îmbrăcat. Pentru această muncă primește aprox. 1.600 € brut pe lună. Beata s-ar întoarce la locul ei de muncă anterior. Pe de o parte se simte prost, deoarece lucrează sub nivelul de calificare absolvit, pe de altă parte știe că ar putea câștiga mai mult ca asistent medical.

1. Consiliere pentru recunoaștere

Pentru a putea obține mai multe informații despre posi-bilitățile pe care Beata le are pentru a presta meseria pe care a învățat-o, ea caută multe centre de consiliere care ar putea-o consilia cu privire la recunoașterea calificărilor ei.

Centrele de consiliere ale programului de sprijin „Integrare prin calificare (IQ)” oferă informații despre condițiile exercitării profesiei în Germania și procedura de recunoaștere. Consilierea este gratuită și poate fi realizată în mai multe limbi. Beata poate găsi adresele centrelor de consiliere locale pe următoarea pagină:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ro/index.php

Beata poate contacta, de asemenea, Camera de Comerț germano-poloneză care implementează proiectul Pro Recognition . Pro Recognition oferă consiliere gratuită pe tema recunoașterii calificărilor profesionale în numeroase limbi UE. Pe lângă Polonia, la acest proiect participă și Italia. Datele de contact sunt:

pentru Polonia: https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/ uznawanie-kwalifikacji/

pentru Italia: https/www.ahk.de/it/wir-foerdern/ prorecognition-italy/prorecognition-italia

Pe lângă acestea există mai multe organisme de consiliere pentru migranți care pot consilia pe tema „Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate”. Beata poate găsi adresele în baza de date de la Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Beate poate solicita o primă consiliere pentru recunoaștere și prin hotline-ul „Munca și viața în Germania ” dar doar în limba germană și în limba engleză. Linia hotline poate fi accesată de luni până vineri, între orele 9 și 15, la numărul: +49 30 1815-1111

Recunoașterea automată înseamnă că nu se mai dă un examen de calificare. Cu toate acestea, Beata trebuie să treacă prin procedura de recunoaștere.

Dacă Beata dorește să lucreze în Germania fără limitări, are nevoie de un permis de la stat. Cu acest permis ea poate fi asistent medical și își poate exercita profesia. După aceea, își poate desfășura și activitățile de asistent medical care se efectuează sub supravegherea medicului, cum ar fi de ex. administrarea injecțiilor.

De aceea Beata trebuie să depună o cerere la organismul de recunoaștere competent cu privire la „Permisiunea de exercitare a profesiei de asistentmedica l”. Organismul de consiliere pentru recunoaștere îi pune Beatei la dispoziție adresa organismului de recunoaștere, precum și alte informații referitoare la posibilitățile de finanțare ale procesului.
Beata află că pentru exercitarea meseriei sunt necesare cunoștințe bune de limba germană.

2. Organismul de recunoaștere

Beata poate afla organismele responsabile de recunoaș-tere cu ajutorul următorului motor de căutare:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/ro/index.php

Beata află ce documente sunt necesare pentru cererea ei. Acestea pot fi diferite în funcție de fiecare land federal. De regulă, acestea sunt:

•    Dovada identității (carte de identitate sau pașaport)
•    CV tabelar
•    Certificate de calificare și alte titluri oficiale de calificare, după caz
•    Adeverințe referitoare la experiența profesională relevantă
•    Adeverință medicală referitoare la starea de sănătate
•    Cazier judiciar
•    Dovada cunoștințelor de limba germană
•    Adeverință actuală, potrivit căreia nu există nicio procedură penală

Documentele trebuie prezentate în original și cu traducere legalizată.
Beata ar putea solicita Cardul Profesional European ca asistent medical și dintr-un stat UE:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm

Dovada este un certificat electronic care poate fi impri-mat ca document PDF. Cardul Profesional European simplifică procedura de recunoaștere profesională, dar nu o poate înlocui. Beata trebuie să solicite permisul pentru exercitarea profesiei în Germania. Cererea pentru Cardul Profesional European este necesară, în special, dacă Beata se decide să lucreze ca asistent medical și în alte țări UE în afara Germaniei.

3. Școala de limbi străine

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical, Beata trebuie să demonstreze că are un nivel de limbă B2. Informații referitoare la cursurile de limbă și de integrare le poate obține de la Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF):

https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/zugewanderteteilnehmende-node.html

Ihre Fragen bezüglich der Sprachkurse, z. B. wo und wann der nächste Kurs stattfindet oder welche Kosten ihr dadurch entstehen, kann Beata beim BAMF in ihrem Bundesland auch per E-Mail stellen:

4. Posibilități de finanțare

Costurile pentru proces sunt diferite în funcție de fiecare land federal. Pe lângă costurile procedurii de recunoaș-tere mai sunt și costurile pentru traducere și legalizare. Aceste costuri pot fi prea mari pentru Beata.

Beata lucrează și are un venit propriu. Ea și poate acoperi necesarul cu această sumă și nu depinde de prestațiile suplimentare de la Jobcenter. Cu toate acestea, nu are posibilitatea de a obține susținere financiară de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Beata poate fi eligibilă pentru o solicitare de subvenție pentru recunoaștere. Prin această subvenție se pot acoperi costurile pentru taxele și cheltuielile procedurii de recunoaștere, costurile pentru traducerile și legalizările diplomelor în valoare de max. 600 €. Condițiile de aplicare sunt, printre altele, o perioadă minimă de ședere în Germania de trei luni, precum și un venit anual

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
gGmbH Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz

Formularul de aplicare poate fi găsit aici PDF, 3 MB, nu este fără bariere

Pentru completare poate oferi asistență orice centru IQ sau centru de consiliere pentru migranți.

În landurile federale Hamburg și Berlin există posibilități suplimentare de finanțare: „Fondul de ajutorare pentru recunoașterea profesională Berlin ” și „Programul de burse Hamburg ”.

Mai multe informații referitoare la „Fondul de ajutorare pentru recunoașterea profesională Berlin” pot fi obținute din biroul reprezentantului senatului din Berlin pentru integrare și migrație:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Telefon: (030) 9017-2326
Fax: (030) 9017-2320
haertefallfonds@intmig.berlin.de

și despre bursele din Hamburg de la Diaconia Hamburg:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Telefon: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de