Munkavállalás lakcímbejelentés nélkül

vissza az iránymutatóhoz

Munkavállalás lakcímbejelentés nélkül

Példa
Iván
Bulgáriából új Berlinben, és munkát keres. Ideiglenesen egy barátjánál lakik. Mindaddig segít Ivánnak, amíg nem talál magának saját lakást. A lakáskeresésnél nincsenek túl jó kilátások, mert Ivánnak még nincs munkája, és ezért nem tud igazolást felmutatni a jövedelméről. Nem jelentkezhet be a barátjához, mert a bérbeadó nem engedélyezte a további albérletet. Iván megpróbált regisztrálni a Szövetségi Munkaügyi Központnál álláskeresőként. De elutasították, mert nem tudott lakcímkártyát bemutatni. Iván bankszámlát is akart nyitni. Több bankot is megkérdezett, de mindig elutasították, mert nem volt bejelentett lakcíme. Ismerősökön keresztül állást ajánlottak részére egy büfében. A büfétulajdonos azonban azt mondta Ivánnak, hogy nem alkalmazhatja őt anélkül, hogy regisztrált volna a rendőrségen. Kérte tőle az adószámot és a társadalombiztosítási számot is, ami Ivánnak nem áll rendelkezésére. Iván kétségbeesett. Talált egy bolgár tanácsadó irodát az interneten, ahol havi 100 euróért vásárolhat egy lakcím-bejelentkezési címet. Fontolóra veszi az ajánlat igénybevételét.

1. Munkaadó

A megvásárolt lakcím-bejelentkezési cím nem megoldás, mert ez egy hamis bejelentés, amely jogellenes. Egyrészt Iván megsérti a törvényt, amikor bemutatja ezt a címet a hatóságoknak. Másfelől nincs ellenőrzése a fontos hivatalos levelek kézhezvételére, hiszen soha nem kaphatná meg személyesen a leveleket.

A lakcím-bejelentkezési cím nem feltétel a munka megkezdéséhez. A munkáltató ezért nem kérheti Ivántól, hogy nyújtson be lakcím-bejelentkezési igazolást. Elegendő, ha Iván egy aktuális lakcímet ad meg a munkáltatónak, amelyen elérhet őt, pl. a barátjánál.

Ha Ivánnak nehézségei vannak a büfétulajdonos meg - győzésével, megmutathatja neki azt a rövid információt, amelyet a Berlini Migrációval és Tisztességes Munkával kapcsolatos Tanácsadó Központ a Berlini Integrációs, Munkaügyi és Szociális Tanács közösen tett közzé. Az információs lap itt található:

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_ arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_ stand_28_2_2019_senias.pdf

2. Betegbiztosító

A munkáltató kérheti Ivántól, hogy nyújtson be igazolást az betegbiztosítónál történő regisztrációról és a szociális biztosítási számról.

Mivel Iván soha nem volt Németországban biztosított, először választania kell egy betegbiztosítót. A munkáltatónak ezt követően be kell jelentenie őt a betegbiztosító társaságnál. Bejelentett lakcím nem szükséges, Ivánnak csak a kapcsolattartási címet kell megadnia, pl. a barátjáét (Iván vezetékneve, lakóhelye nála: "keresztnév vezetéknév").

Amint a munkáltató bejelentette Ivánt a betegbiztosító társaságnál, a munkáltatón keresztül társadalombiztosított (ide tartozik a nyugdíj, baleset, tartós ápolás és munkanélküli biztosítás). Ivánhoz ez után automatikusan hozzárendelnek egy társadalombiztosítási számot, amelyet megküldnek részére.

3. Bank

Mint mindenkinek, aki jogszerűen tartózkodik Németországban, Ivánnak is joga van alapszámlát nyitni. Nem kerülhet hátrányos helyzetbe az állampolgársága vagy a lakóhelye alapján. A nyitáshoz bejelentett lakcím nem szükséges.

Az alapszámla készpénzes befizetésre, pénzkivételre, csoportos beszedésre és átutalásra használható.

Ivánnak csak a személyazonosító igazolványát vagy az útlevelét kell bemutatnia a banknak, és meg kell adnia egy postacímet. Elegendő, ha a barátján keresztül érhető el. Iván használhatja a banktól kapott kérelmet, vagy a következő nyomtatványt:

Iván az alapszámla igényléséhez szükséges formanyomtatványt PDF, 592 KB, nem akadálymentes a melléklet I.  találja. PDF, 592 KB, nem akadálymentes

A kérelmet ki kell töltenie, vagy igénybe kell vennie egy tanácsadó központ segítségét, és be kell nyújtania a bankhoz. Most gyorsan megy: A banknak legfeljebb tíz munkanapja van a számla megnyitásához.

Ha a bank elutasítja kérelmét, akkor azt tíz munkanapon belül értesítenie kell őt. Ez után Iván kapcsolatba léphet a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatósággal, vagy ehhez kérheti egy tanácsadó központ segítségét. Ott kérelmet nyújthat be a bank döntésének felülvizsgálatára.

Iván a felülvizsgálati kérelem formanyomtatványát a mellékletek között a II. mellékletében találja. PDF, 512 KB, nem akadálymentes

Vagy online itt:

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf

Ha az elutasító határozat megalapozatlan volt, akkor elrendelik a számla megnyitását, vagyis a banknak kell megnyitnia a számlát. Iván írásos megerősítést kap erről.

Alternatív megoldásként Iván kapcsolatba léphet egy diszkrimináció-ellenes irodával:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/we-offer-advice-to-you/we-offer-advice-to-you-node.html

A Diszkrimináció-ellenes Iroda felveheti a kapcsolatot a bankkal, és tisztázhatja Iván ügyét.

4. Adóhivatal

A munkáltatónak szüksége van Iván adóazonosító számára ahhoz, hogy hozzáférhessen a bérszámfejtéshez szükséges ELStAM adatokhoz (béradó levonási funkciók).

Mivel Iván nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, az Adóhivatal nem ad ki részére automatikusan adóazonosító számot.

Adóalanyként, mivel Németországban nem rendelkezik bejelentett lakcímmel, de itt keletkezik keresete, Ivánnak saját magának kell eljárnia, és adóazonosító számot kell kérnie a felelős Adóhivataltól. Az Adóhivatal ezt megkéri a Szövetségi Központi Adóhivataltól, ami eltarthat egy ideig.

Időközben Iván a lakókörzetében található Adóhivataltól megkérheti a jövedelemadó levonására vonatkozó igazolást. Ezt a lehetőséget a jövedelemadóról szóló törvény (EStG) 39. § 8. bekezdése tartalmazza. Az igazolást egy naptári évre állítják ki, és kezdetben megfelel a munkáltató által előírt adóazonosító szám helyett.

Iván a tanúsítvány iránti kérelmet a mellékletben, a III. függelékben találja. PDF, 2 MB, nem akadálymentes

Iván saját maga vagy egy tanácsadó központ segítségével töltheti ki az igazolás iránti kérelmet. Iván munkáltatója is igényelheti az igazolást, ha Iván felhatalmazza őt erre.

Amint Iván saját bejelentett lakcímmel rendelkezik, az adóazonosító számot postai úton küldik meg részére. Erről értesítenie kell a munkáltatót. Ekkor Ivánnak már nincs szüksége a helyettesítő igazolásra.

Ha Iván nem mutat be igazolást a munkáltatónak, akkor a büfé tulajdonosának, mint Iván munkáltatójának, továbbra is le kell vonnia a bérét adóügyi szempontból. Ebben az esetben Iván jövedelmét a VI. adókategóriában kell elszámolni (EStG 39. § (1) bekezdés). Amennyiben túl sok adó kerül levonásra a béréből, Iván visszakaphatja azt, ha a következő évben adóbevallást nyújt be.

5. Szövetségi Munkaügyi Központ

Iván regisztrálhat a Munkaügyi Központban (vagy munkaközvetítő cégnél) álláskeresőként bejelentett lakcím nélkül is. Ivánnak ez jogában áll, ugyanis a szokásos tartózkodási helye Berlin. Iván még nem tudja, hogy meddig marad Berlinben, de azt tervezi, hogy itt dolgozik és lakik majd.

Ivánnak fel kell vennie a kapcsolatot azzal a Munkaügyi Központtal, ahol tartózkodik és éjszakázik, vagyis abban a kerületben, ahol a barátja lakása található.

Iván könnyen megtalálhatja az ügynökség címét itt:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ ansprechpartner

Fontos, hogy Ivánt postai úton is el lehessen érni, pl. a címének kiegészítésével (pl. „c/o“, „bei Herrn/Frau (Úr/ Úrhölgy címén)“, stb.).

Uniós állampolgárként Iván a német nyelv ismerete nélkül is igénybe veheti a munkaközvetítő szolgáltatásait. Ha Iván nyilatkozik arról, hogy tud magával hozni tolmácsot, akkor a szövetségi ügynökségnek kell gondoskodnia a fordításról, pl. a saját alkalmazottai vagy tolmács hotline által. Ivánnak ezért nem kell fizetnie.

Iván álláskeresőként is regisztrálhat online:

https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

A Munkaügyi Központ támogathatja Ivánt az álláskeresésben. Tanácsot adhat neki, hogyan tájékozódhat a munkaerőpiacon, és segíthet a pályázói profil létrehozásában. A Szövetségi Ügynökség állásinformációs központjában (BiZ) Iván megteheti, hogy pl. használja a számítógépes munkaállomásokat a pályázati dokumentumok kinyomtatásához vagy scanneléséhez.

6. Lakcímnyilvántartó Hivatal

Amint Iván saját lakást bérel, feltétlenül be kell jelentkeznie. A Szövetségi Nyilvántartási Törvény (BMG) 27. § -a (2) bekezdésének 3. pontja szerint bejelentkezési kötelezettség azokra a személyekre is vonatkozik, akik egyébként külföldön rendelkeznek lakcímmel. Miután három hónapot töltött Németországban, Ivánnak 14 napon belül be kell jelentenie a lakását a Lakcímnyilvántartó Hivatalban. A lakás "minden olyan zárt tér, amelyet lakhatásra vagy alvásra használnak" (BMG 20. §).

Sok olyan igény, amellyel Iván élhet szabad mozgáshoz való joggal rendelkező uniós állampolgárként Németországban, csak akkor érvényesíthető, ha a lakcímigazolás benyújtásával igazolja lakóhelyét és szokásos tartózkodási helyét Németországban.