Asigurarea de sănătate

Înapoi la Lotsen

Asigurarea de sănătate

Dacă sunteți cetățean UE și locuiți în Germania, depinde de situația rezidenței dacă sunteți în continuare asigurat prin asigurarea de sănătate din țara de origine sau dacă vă supuneți reglementărilor sistemului de asigurări de sănătate din Germania.  

1. Ședere temporară în Germania

Dacă staționați temporar în Germania, de ex. sunteți turist, angajat detașat sau muncitor sezonier angajat în principal în țara de origine, atunci rămâneți asigurat prin intermediul asigurării de sănătate din țara de origine. Pentru un tratament la medic sau în spital aveți nevoie de cardul europeande asigurări sociale de sănătate (CEASS (EHIC) - European Health Insurance Card) și de un document de identitate (act de identitate sau pașaport). Cardul de asigurare de sănătate european CEASS este emis de casa dumneavoastră de asigurări de sănătate în mod gratuit în țara de origine. Dacă aveți o asigurare de sănătate privată nu veți primi CEASS.

Dacă nu aveți CEASS de ex. deoarece emiterea ar dura prea mult față de plecare sau pentru că sunteți deja pe drum, puteți solicita de la casa de asigurări de sănătate și un certificat înlocuitor provizoriu (CIP). Acesta poate fi trimis prin fax sau în mod electronic.

Indicație: Informațiile referitoare la caracteristicile specifice țării legate de CEASS și CIP – chiar și unde aplicați pentru CEASS și CIP – găsiți aici .

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Fotografii: AOK Homepage

Cu CEASS, respectiv CIP puteți să vă tratați medical în Germania, în măsura în care acest lucru este necesar în timpul șederii și nu puteți aștepta până la revenirea în țară (de ex. fracturi sau dureri de dinți acute). Printre acestea se numără și prestațiile medicale în legătură cu bolile cronice sau deja existente (de ex. diabet), precum și sarcina și nașterea.

Atenție: CEASS/CIP este recunoscut doar de medicii și spitalele care sunt ancorate în sistemul caselor de asigurare de stat (de ex. cu indicația ”medic care lucrează cu casa” sau ”toate casele” în cazul cabinetelor medicale). Nu este acoperită asigurare de sănătateprivată. Acestea sunt de ex. cabinetele medicale care funcționează ca un „cabinet privat”.

În cabinetul medical sau în spital trebuie să completați formularul „Declarația pacientului Asigurarea europeană de sănătate“. Acesta vi se înmânează în varianta lingvistică dorită de dumneavoastră la cabinet sau în spital. În formular trebuie să menționați și o casă de asigurări germană de ex. casa de asigurări din zona șederii dvs.. Prin intermediul casei de asigurări de sănătategermane se trimite factura pentru costurile de tratamentla casa dumneavoastră de asigurări de sănătate din țara de origine.

Indicație: Fișa informativă „Cu CEASS în Germania” conține cele mai importante informații. Pe lângă limba germană mai aveți la dispoziție alte cinci limbi.

2. În cazul unei șederi mai îndelungate în Germania

Dacă șederea dumneavoastră depășește o ședere scurtă, trebuie să vă asigurațidreptul la prestații prin intermediul formularului S1 (formular tipizat ). Acesta este emis de casa de asigurări de sănătate din țara dvs. de origine. Pe lângă tratamentele medicale necesare sunt posibile și tratamente planificate și consultări de rutină. Acesta se referă la lucrătorii detașați, lucrătorii frontalieri și membrii familiei sau pensionarii care au staționat o perioadă mai îndelungată în Germania.

Dacă veniți în Germania tocmai pentru a vă trata medical – adică pentru un tratament planificat – aveți nevoie de formularul S 2 eliberat de casa dumneavoastră de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră de origine ca dovadă a dreptului de a vă trata.

O listă de verificare (în limba germană și engleză) vă oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor la care trebuie să fiți atent în cadrul tratamentului planificat.

3. Reședința în Germania și obligația asigurării de sănătate

Dacă aveți domiciliul în Germania și locul dvs. de ședere obișnuit este mutat în Germania, trebuie să existe și o asigurare de sănătate. Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei, dacă locuiesc aici. În Germania există obligația asigurării de sănătate!

Atenție: Dacă, în calitate de pensionar/ă, primiți o pensie dintr-un stat membru UE – țara dvs. de origine – dar aveți domiciliul în Germania, rămâneți asigurat/ă medical în țara de origine!

În Germania asigurarea medicală este posibilă prin două sisteme diferite:

  • asigurarea de sănătate obligatorie (GKV) și
  • asigurarea de sănătate privată (PKV).

Atenție: Obligația de asigurare care reiese din asigurarea de sănătate obligatorie acționează automat – dar și retroactiv! Dacă vă înregistrați la o casă de asigurări (aleasă la alegere) ulterior, atunci consecința este că apar datorii de contribuție. Acesta este cazul și dacă nu ați știut de asigurarea obligatorie. În cazul în care apar datorii de contribuție contactați neapărat un centru de consiliere: Datoriile de contribuție pot fi reduse sau subvenționate în anumite condiții. Chiar și începerea perioadei de asigurare obligatorii poate fi amânată în spate dacă este posibil.

Persoanele pentru care obligația de asigurare este valabilă în GKV, sunt reglementate prin lege (în art. 5 alineatul (1) din Codul Social V (SGB V)). Printre acestea se numără și angajatele și angajații până la un anumit venit. Pentru anul 2024 există limita de venit la 62.100 Euro. Peste această limită puteți alege dacă doriți să fiți asigurat în PKV sau voluntar în GKV. Trebuie să alegeți una din cele două variante. Nu este posibil, să renunțați în totalitate la protecția asigurării de sănătate! În cazul unei activități salariate minore de până la 538 Euro pe lună („minijob”), nu sunteți asigurat medical ca urmare a faptului că lucrați, ci trebuie să vă asigurați în alt mod (de ex. asigurare familială sau asigurare voluntară).

Dacă partenerul dvs. trăiește și nu lucrează în Germania, acesta poate fi co-asigurat în GKV. Pentru acest lucru nu apar costuri suplimentare. Același lucru este valabil și pentru copiii dvs. (asigurare familială).  Pentru membrii familiei care nu mai au dreptul la asigurarea familială în țara de origine sau pentru care se exclude o asigurare familială, se ia în considerare asigurarea voluntară în sistemul de asigurare de sănătate obligatorie. În termen de trei luni după expirarea protecției asigurării, asigurarea voluntară trebuie prezentată unei case de asigurări de sănătate.

Atenție: Ca cetățean UE, care este angajat în Germania, trebuie să vă înregistrați din timp înainte de începerea muncii ca membru într-o casă de asigurări de sănătate. Adresați-vă unei case de asigurări de sănătate și înregistrați-vă ca membru. O listă a caselor de asigurări de sănătate o găsiți aici .

În cazul persoanelor care caută un loc de muncă sunt valabile următoarele: Atât timp cât centrul vieții dumneavoastră se află încă în țara de origine, adică nu v-ați mutat reședința încă în Germania, rămâneți în continuare asigurat prin intermediul asigurării de sănătate din țara de origine. Contribuțiile la casa de asigurare din țara de origine trebuie plătite în continuare.

Atenție: Dacă aveți o ședere de peste trei luni în Germania, vă supuneți obligației de a vă înregistra la direcția locală de evidență a populației. Informații referitoare la dreptul de ședere le găsiți aici.

Dacă în calitate de persoană în căutarea unui loc de muncă v-ați mutat domiciliul în Germania, trebuie să încheiați o asigurare de sănătate. Există o obligație automată de a încheia asigurare! Puteți fi asigurat la una din
casele de asigurări de sănătate obligatorii legale. Persoanele care au fost asigurate privat în țara de origine, trebuie să caute în Germania o asigurare privată de sănătate.

Notă: Pentru persoanele inactive profesional există posibilitatea să se asigure voluntar din punct de vedere legal în Germania după expirarea acoperirii asigurării medicale în țara de origine (art. 9 SGB V). Asigurarea voluntară trebuie prezentată în scris în termen de trei luni la o altă casă de asigurare. Nu există lacune în acoperirea asigurării, deoarece asigurarea de sănătate în Germania le acoperă. Cererea dumneavoastră scrisă trebuie confirmată de către casa de asigurări!

În cazul șomajului – în urma unei activități anterioare în Germania – aveți automat obligația de asigurare. De cele mai multe ori asigurarea de sănătate rămâne la casa de asigurărianterioară. Cu toate acestea casa de asigurăritrebuie informată cu privire la șomaj. Contribuțiile sunt plătite de agenția de ocupare a forței de muncă (indemnizația de șomaj I) sau de Jobcenter (venit de bază).

Chiar dacă primiți ajutor social conform SGB XII, rămâneți de regulă asigurat la GKV. Contribuțiile către GKV sunt preluate de către autoritățile de asigurare socială (oficiul social comunal) (conform art. 32 alineatul (1) SGB XII). Dacă la intrarea în nevoia de îngrijire ați fost asigurat la PKV, contribuțiile asiguratorii sunt preluate de autoritățile de asigurare socială (Art. 32 alineatul (5) SGB XII).

Dacă aveți nevoie de ajutor, dar nu aveți acoperire de asigurare, deoarece asigurarea de sănătate nu mai există în țara de origine sau nu ați putut încheia o asigurare de sănătate în Germania, se va lua în considerare în funcție de situația legată de rezidență ajutorul de sănătate conform SGB XII (art. 23 SGB XII). În măsura în care datorită situației dvs. rezidență de ex. ca persoană în căutarea unui loc de muncă nu aveți dreptul la aceste beneficii, sunt posibile doar beneficiile de sănătate pentru tratamentul bolilor acute și a durerilor precum și în caz de sarcină și naștere de până la o lună într-o perioadă de doi ani; în cazuri individuale chiar și pentru o perioadă mai îndelungată.

Notă: Mai multe informații puteți găsi în pliantele multilingve, de ex. despre accesul la asigurarea de sănătate obligatorie, asigurarea familială sau persoanele fără acoperire oferită de asigurare. Acestea sunt disponibile pentru descărcare în biblioteca media

Dacă aveți dificultăți de a deveni membru într-o casă de asigurări de sănătate, adresați-vă unui centru de consiliere. Evitați să rămâneți neasigurat! Acest lucru vă poate cauza probleme.

Indicație: Printre centrele de consiliere se numără și așa numitele centre de Clearing, care pot verifica dacă și în ace măsură aveți dreptul la beneficiile sistemului sanitar german. Centrele de compensare vă pot ajuta să încheiați o asigurare de sănătate.

[Lista centrelor de compensare din Germania] PDF, 167 KB, nu este fără bariere

4. Asigurat medical în Germania 

Ca membru al unei case de asigurări de sănătate legale în Germania primiți un card de asigurare de sănătate. Simultan primiți cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care este imprimat pe spatele cardului de asigurare. Când vizitați un medic sau un spital din Germania, prezentați cardul de asigurare de sănătate. Costurile pentru tratamentul medical sunt calculate direct cu casa de asigurări de sănătate. Nu trebuie să plătiți nimic. Tratamentul va fi facturat direct la casa de asigurări de sănătate. Nu trebuie să plătiți nimic.

Atenție: Câteodată medicul recomandă tratamente, care nu sunt incluse în asistența de bază a asigurării de sănătate (servicii de sănătate individuale). Puteți decide dacă doriți să optați pentru acestea contra cost. Medicul dvs. trebuie să vă explice avantajele și dezavantajele unui astfel de tratament suplimentar și costurile acestuia.

Dacă lucrați în Germania, dar locuiți într-o altă țară (domiciliu în afara țării de asigurare), vă puteți trata medical în țara dvs. de reședință. Cu toate acestea trebuie să vă înregistrați în țara de reședință la o casă de asigurări de sănătate. Pentru înregistrarea în țara de reședință aveți nevoie de formularul S1( formular tipizat PDF, 486 KB, nu este fără bariere ). Formularul îl puteți solicita lacasa de asigurări din Germania.

5. Asigurarea împotriva accidentelor

Toți angajații din Germania sunt asigurați obligatoriu prin asigurarea împotriva accidentelor. O înregistrare specială nu este necesară în acest caz. Asigurarea nu implică contribuții; contribuțiile sunt achitate de angajator.

Asigurarea de accidente are ca scop prevenția și protejarea împotriva urmărilor cauzate de accidentele de muncă și de bolile profesionale. Beneficiile includ în special

  • tratament și servicii de reabilitare medicală,
  • servicii de participare la viața profesională (reabilitare profesională),
  • servicii de participare la viața socială (reabilitare socială),
  • plata salariului pe durata incapacității de muncă și
  • a pensiilor către răniți și urmați.

În cazul unui accident de muncă se înregistrează accidentul de către angajator, în cazul suspiciunii unei boli profesionale se emite o adeverință de către medic. Asigurarea împotriva accidentelor verifică automat solicitările dvs. Cerea sau înregistrarea de către dvs. nu este necesară.

Indiciu: Broșura „Acces la sistemul de sănătate pentru cetățenii UE”, care poate fi descărcată mai jos, poate fi comandată de la  info@eu-gleichbehandlungsstelle.de   gratuit în versiune tipărită.