Egészségbiztosítási

vissza az iránymutatóhoz

Egészségbiztosítás

Ha Ön uniós állampolgár és Németországban tartózkodik, a tartózkodási helyzetétől függ, hogy a származási országában továbbra is rendelkezik-e egészségbiztosítással vagy a németországi egészségbiztosítási rendszer előírásainak hatálya alá tartozik-e.  

1. Ideiglenes tartózkodás Németországban

Ha csupán ideiglenesen, pl. turistaként, kiküldött munkavállalóként vagy főleg a származási országban alkalmazott idénymunkásként tartózkodik Németországban, a származási országban kötött egészségbiztosítása fedezi Önt. Az orvosi vagy kórházi kezeléshez szüksége van európai egészségbiztosítási kártyára (EHIC – European Health Insurance Card) és a személyazonosság igazolására (személyi igazolvány vagy útlevél). Az európai egészségbiztosítási kártyát (EHIC) díjmentesen állítják ki a származási országában azon egészségbiztosítási pénztárnál, amelyhez tartozik. Magán egészségbiztosítás esetén nem jogosult az európai egészségbiztosítási kártyára.

Amennyiben nem rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyával, mert például az indulás előtt túl sok időbe telt volna megvárni, amíg kiállítják, vagy ha már úton van, kérhet az egészségbiztosítási pénztárnál egy ideiglenes helyettesítő igazolást (PEB). Ezt faxon keresztül vagy akár elektronikus úton is megkaphatja.

Megjegyzés: Az EHIC és a PEB tartományspecifikus jellemzőiről – ideértve a helyszínt is, ahol az EHIC-kártyát és a PEB-igazolást kérelmezni lehet – itt talál információkat.

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Fénykép: AOK Homepage

Az EHIC, illetve a PEB segítségével orvosi kezelésben részesülhet Németországban, amennyiben ez a tartózkodás ideje alatt szükségessé válik, és nem várhat a származási országba való visszatérésig (pl. csonttörés vagy akut fogfájás). Ez magában foglalja a krónikus vagy már meglévő betegségekkel, (pl. diabétesz) valamint a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos orvosi ellátást is.

Figyelem: Az európai egészségbiztosító kártyát és annak ideiglenes helyettesítő igazolását kizárólag azok az orvosok és kórházak fogadják el, amelyek az állami egészségbiztosítási pénztárak rendszeréhez tartoznak (pl. „egészségbiztosítási orvos” (Kassenarzt) vagy az orvosi rendelők esetében az „összes pénztár” (alle Kassen) megjegyzések). A két dokumentum nem fedi a magán egészségügyi ellátást. Ezek pl. azok az orvosi rendelők, amelyek „magánrendelőkként” (Privatpraxis) működnek.

Az orvosi rendelőben vagy a kórházban ki kell tölteni az Európai Egészségbiztosítási Betegnyilatkozat nevű kérdőívet. Ezt a rendelőben vagy a kórházban kapja kézhez az Ön által kiválasztott nyelven. Az űrlapon meg kell adnia egy tetszőleges német egészségbiztosítási pénztárat is, például a tartózkodási helyén található egészségbiztosítási pénztárat. A német egészségbiztosítási pénztár elszámolja a kezelési költségeket a származási országában lévő egészségbiztosítási pénztárral.

Megjegyzés: Az „Európai egészségbiztosítási kártyával Németországban“ című tájékoztató lap tartalmazza a legfontosabb információkat. A tájékoztató a németen kívül öt további nyelven is elérhető.

2. Hosszabb tartózkodás Németországban

Ha a tartózkodása meghaladja a rövid távú tartózkodás időtartamát, akkor az S1 űrlap (űrlapminta) segítségével biztosíthatja az ellátásra való jogosultságát . Az űrlapot a származási országbeli egészségbiztosítási pénztárnak kell kiállítania. Az orvosi szempontból szükséges kezelések mellett tervezett kezelések és rutinvizsgálatok elvégzése is lehetséges. Ez vonatkozik például a kiküldött munkavállalókra, a határ menti ingázó munkavállalókra és családtagjaikra vagy azokra a nyugdíjasokra, akik hosszabb ideig Németországban tartózkodnak.

Ha Németországba érkezik orvosi kezelésre – vagyis egy tervezett gyógykezelés elvégzésére – akkor a származási országában az egészségbiztosító által kiállított, jogosultságot igazoló dokumentumra lesz szüksége – ez az úgynevezett „S2 formanyomtatvány ”.

Ez az ellenőrző lista (németül és angolul) áttekintést nyújt arról, hogy mire kell figyelni egy tervezett gyógykezelés esetén.

3. Németországi lakhely és az egészségbiztosítási kötelezettség

Ha a lakhelye és ezzel együtt a tartózkodási helye is Németországban van, általában egészségbiztosítással is kell rendelkeznie. Ez a családtagjaira is vonatkozik, amennyiben ők is itt élnek. Németországban általános egészségbiztosítási kötelezettségérvényes!

Figyelem: Ha nyugdíjasként nyugdíjat kap egy uniós tagállamtól (a származási országától), de Németországba költözött, akkor az egészségbiztosítása továbbra is a származási országában marad!

Németországban az egészségbiztosítás két különböző rendszeren keresztül lehetséges:

  • az állami egészségbiztosítás (gesetzliche Krankenversicherung, GKV) és
  • a magán egészségbiztosítás (private Krankenversicherung, PKV).

Figyelem: Az egészségbiztosítási pénztárban a biztosítási kötelezettség automatikus – visszamenőleg is! Amennyiben a (szabadon választott) egészségbiztosítási pénztárnál késve regisztrál, ez járuléktartozás keletkezését vonja maga után. Ez abban az esetben is érvényes, ha nem volt tudomása a kötelező biztosításról. Amennyiben járuléktartozással rendelkezik, mindenképp keressen fel egy tanácsadó központot: A járuléktartozások bizonyos körülmények között csökkenthetők vagy elengedhetők. Adott esetben megtörténhet, hogy a kötelező biztosítás kezdő dátuma szintén elhalasztható.

Hogy kikre vonatkozik a kötelező állami egészségbiztosítás (GKV), azt a szociális törvénykönyv V. könyve (Sozialgesetzbuch, V) 5. §-ának 1. bekezdésében találja. Ide tartoznak azok a munkavállalók is, akik meghatározott szintű jövedelemmel rendelkeznek. 2024-ben a jövedelemhatár 62 100 euró. Ha a jövedelme meghaladja ezt a határt, választhat a magán egészségbiztosítás és az önkéntes állami egészségbiztosítás között. Egyet kötelezően ki kell választania ezen két opció közül. Nem lehet teljesen lemondani az egészségbiztosításról! Csekély mértékű, legfeljebb havi 538 eurót elérő foglalkoztatás (ún. minijob) esetén nem a munkahelyén keresztül biztosított, hanem más formában kell biztosítást kötnie (pl. családi biztosítás vagy önkéntes biztosítás keretében).

Ha a házastársa Németországban él és nem dolgozik, akkor az Ön által kötött állami egészségbiztosítás őt is lefedheti. Ezzel nem keletkeznek többletköltségek. Ugyanez vonatkozik a gyermekeire is (családi biztosítás).  Azon családtagok esetében, akiknek a családi biztosításra való jogosultsága a származási országukban lejár, vagy akik esetében a családi biztosítás kizárt, az önkéntes állami egészségbiztosítás jöhet szóba. Az egészségbiztosítás lejártát követő három hónapon belül be kell jelenteni az önkéntes biztosítást egy egészségbiztosítási pénztárnál.

Figyelem: Németországban alkalmazott uniós állampolgárként a munka megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy időben egy egészségbiztosítási pénztár tagja legyen. Lépjen kapcsolatba egy egészségbiztosítási pénztárral, és jelentse be tagságát. Az állami egészségbiztosítási pénztárak listáját itt találja.

Az álláskeresők esetén ez a következőképpen alakul: Amíg életvitelének központja még a származási országában van, vagyis a szokásos tartózkodási helyét még nem helyezte át Németországba, a származási országban kötött egészségbiztosítása fedezi Önt. Továbbra is fizetnie kell a járulékokat a származási országában lévő egészségbiztosítónak.

Figyelem: Ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik Németországban, akkor mindenképpen köteles regisztrálnia a helyi népesség-nyilvántartási hivatalnál. A tartózkodási joggal kapcsolatban itttalál információkat.

Ha már álláskeresőként Németországba költözött, kötelező az egészségbiztosítás megkötése. Ebben az esetben érvénybe lép egy automatikus biztosítási kötelezettség! Egy Ön által választott
egészségbiztosítási pénztárnál kötelező egészségbiztosítást köthet. Azoknak, akik a származási országukban magán egészségbiztosítással rendelkeztek, Németországban is magán egészségbiztosítást kell keresniük.

Megjegyzés: Azoknak, akik nem keresnek munkát, lehetőségük van – a származási országukban kötött egészségbiztosítási védelem lejárta után – önkéntes kötelező biztosítást kötni Németországban (az SGB V. könyvének 9. §-a értelmében). Az önkéntes biztosításról három hónapon belül írásban értesíteni kell az egészségbiztosítási pénztárat. A biztosítás folyamatosan érvényes lesz, hiszen az új németországi egészségbiztosítás azonnal érvénybe lép, amint a régi érvényét veszti. Kérje az egészségbiztosítótól az írásbeli értesítése kézhezvételének megerősítését!

Munkanélküliség esetén – ha korábban Németországban dolgozott – továbbra is biztosítási kötelezettsége van. Az egészségbiztosítás általában az addigi egészségbiztosítási pénztárnál marad. Mindazonáltal értesíteni kell az egészségbiztosítási pénztárat a munkanélküliségről. A járulékokat a munkaügyi ügynökség (Arbeitsagentur) (Arbeitslosengeld I) vagy a munkaügyi központ (Jobcenter) (Bürgergeld) fedezi.

Még akkor is, ha az SGB XII. könyve értelmében szociális segélyben részesül, általában államilag biztosított marad. Az ehhez kapcsolódó járulékokat az SGB XII. könyve 32. §-ának 1. bekezdése értelmében a szociális ellátást nyújtó intézmények (szociális segélyek önkormányzati hivatala) fedezi. Amikor a szociális segély igénylésekor magán egészségbiztosítással rendelkezett, a biztosítási járulékok megfelelő részét a szociális ellátást nyújtó intézmény fizeti (SGB XII. könyve 32. §-ának 5. bekezdése).

Ha segítségre van szüksége, de nem rendelkezik biztosítási fedezettel, mert például az egészségbiztosítása már érvényét vesztette a származási országában, vagy nem tudott Németországban egészségbiztosítást kötni, a tartózkodási helyhez kapcsolódó jogi helyzet függvényében az SGB XII könyve szerinti egészségügyi segítségnyújtás alkalmazható (SGB XII. könyv 23. §). Amennyiben a tartózkodási helyhez kapcsolódó jogi helyzet következtében, például álláskeresőként nem jogosult ezekre a szolgáltatásokra, kizárólag az akut megbetegedések és a fájdalmak kezelésekor, valamint terhesség és szülés esetén jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket két éven belül legfeljebb egy hónapig kaphat; különleges esetekben azonban ez az intervallum meghosszabbítható.

Megjegyzés: További információkat a több nyelven elérhető szórólapokban talál, pl. az állami egészségbiztosításhoz, a családi biztosításhoz való hozzáféréssel vagy a biztosítási fedezet nélküli személyekkel kapcsolatban. Ezek letölthetők a Médiatárból.

Ha egészségbiztosítással kapcsolatos nehézségbe ütközik, forduljon az egyik tanácsadó központhoz. Semmiképpen se maradjon biztosítás nélkül! Az mindig csak problémákat von maga után.

Megjegyzés: A tanácsadó központok közé tartoznak az úgynevezett elszámoló szervezetek (Clearingstellen) is, amelyek a kérésére ellenőrizhetik, hogy jogosult-e ellátásokra a német egészségügyi rendszerben, és milyen mértékben. Az elszámoló szervezetek az egészségbiztosítás megkötésében is segíthetnek.

[A németországi elszámoló szervezetek listája] PDF, 167 KB, nem akadálymentes

4. Egészségbiztosítással Németországban 

Német állami egészségbiztosítással rendelkező személyként kap egy egészségbiztosítási kártyát. Ezzel egyidejűleg megkapja az európai egészségbiztosítási kártyát (EHIC) is, amely az társadalombiztosítási kártya hátoldalára van nyomtatva. Ha Németországban orvoshoz vagy kórházba kell mennie, be kell mutatnia az egészségbiztosítási kártyáját. Az orvosi kezelés költségeit közvetlenül az egészségbiztosítóval számolják el. Önnek semmit sem kell fizetnie. Az ellátás költségeit közvetlenül az egészségbiztosítóval számolják el. Önnek semmit sem kell fizetnie.

Figyelem: Időnként az orvos javasolhat olyan kezeléseket, amelyek nem tartoznak az egészségbiztosítás által tartalmazott alapellátáshoz (IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen – egyéni egészségügyi szolgáltatások). Ön dönti el, hogy felár ellenében igényt tart-e a javasolt kezelésre. Az orvosának tájékoztatnia kell Önt a kiegészítő kezelés előnyeiről és hátrányairól, valamint a kezelés áráról is.

Amennyiben Ön Németországban dolgozik, viszont egy másik országban él (a lakhelye nem abban az országban van, amelyikben az egészségbiztosítása van), a lakhelyéül szolgáló országban is részesülhet orvosi ellátásban. Ugyanakkor előnyös lenne regisztrálnia a lakhelye szerinti országban lévő egészségbiztosítási szolgáltatónál is. A lakhelye szerinti országban történő regisztrációhoz az S1 űrlapot kell kitöltenie ( űrlapminta PDF, 486 KB, nem akadálymentes ). A formanyomtatványt az illetékes németországi egészségbiztosítási pénztárnál kérvényezheti.

5. Balesetbiztosítás

Németországban minden munkavállaló kötelező biztosítással rendelkezik az állami baleset-biztosítás keretében. Ebben az esetben nincs szükség külön regisztrációra. A biztosítás az Ön számára díjmentes; a járulékokat kizárólag a munkáltató fizeti.

A balesetbiztosítás a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések következményeinek megelőzését és az azok elleni védekezést szolgálja. Szolgáltatásai közé tartoznak többek között:

  • a kezelési és orvosi rehabilitációs szolgáltatások;
  • a szakmai életben való részvételt célzó szolgáltatások (szakmai rehabilitáció);
  • a társadalmi életben való részvételt célzó szolgáltatások (szociális rehabilitáció);
  • a bérkompenzáció munkaképtelenség esetén, valamint
  • a sérültek és az özvegyek nyugdíja.

Munkahelyi baleset esetén a munkáltató jelenti a balesetet, és amennyiben fennáll a foglalkozási megbetegedés gyanúja, ezt az orvosa fogja jelenteni. A balesetbiztosító ilyen esetekben automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Nem szükséges kérelmet vagy jelentést benyújtania.

Tipp: Az alább megtalálható és letölthető, „Hozzáférés az egészségügyi rendszerhez – uniós polgárok számára“ című brosúra igény szerint ingyenesen megrendelhető az info@eu-gleichbehandlungsstelle.de címen nyomtatott formában.