Пребиваване на членове на семейството

Пребиваване на членове на семейството

Типичен пример

Алба идва от Испания. Тя е в Германия от два месеца и има договор за работа на непълно работно време. Тя изкарва 600 евро месечно. Нейният съпруг, който е останал в Испания, има колумбийско гражданство и разрешително за постоянен престой в Испания. Алба иска той да дойде при нея в Германия, за да изградят тук заедно своя нов живот. Мъжът на Алба вече има предложение за работа в Германия. Работодателят иска да го назначи веднага и пита за разрешително за престой и работа. Алба се е обадила в местната служба за чужденци. Там са ѝ казали, че тя се нуждае от достатъчен доход и голямо жилище, за да има право нейният мъж да дойде в Германия. Той трябва да заяви документите за престой от Испания. Работодателят, който иска да наеме нейния мъж, оказва натиск: Ако съпругът ѝ не започне работа през следващите няколко седмици, той ще трябва да наеме някой друг. Алба е съкрушена и се чуди дали нейният мъж да не започне работа без документи.

1. Консултативен център по законодателството за пребиваване

Като гражданин на съюза, имащ право на свободно движение, Алба има същите права като немските граждани. Към тях спада също правото да живее заедно със своето семейство.

За да получи точна и надеждна информация за своя статут, Алба може да се свърже с консултативен център, който консултира по темата „Право на пребиваване“. Консултацията е безплатна. За да намери предложение за консултация по възможност на майчиния си език в нейна близост, Алба може да провери тук:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Ако съпругът на Алба се премести при нея, като член на семейството на гражданин на съюза той има същите права като своята жена. Той има право на пребиваване и работа в Германия, без да има нужда от допълнително разрешително. Противно на информацията, получена по телефона от местната служба за чужденци, доходите на Алба, както и размерът на жилището ѝ са без значение.

На членовете на семейството, имащи право на свободно движение, които не са граждани на съюза, се издава след заявление удостоверение за право на пребиваване (карта за пребиваване). Съпругът на Алба обаче може да започне работа и преди да му бъде издадена картата за пребиваване. Правото на работа произлиза от закона и картата за пребиваване има само „декларационен“ характер, т.е. само удостоверява съществуващото право на престой. Следователно съпругът на Алба няма от какво да се притеснява и трябва да поиска обикновен трудов договор.

2. Пристигане

Тъй като съпругът на Алба има карта за постоянен престой от Испания, той не се нуждае от виза за влизане в Германия. Достатъчен е валиден паспорт.

Ако той нямаше този документ за пребиваване, по принцип при влизането той би трябвало да предостави виза за влизане в страната. Какво би се случило, ако той се появи на границата без виза за влизане в страната? В този случай визата за влизане в страната може да бъде издадена и от граничните власти, ако той може да докаже, че е женен за гражданка на съюза, която вече пребивава в Германия. Като доказателство той трябва да представи свидетелство за брак, което е издадено или признато и заверено от европейска държава.

3. Служба за адресна регистрация (Einwohnermeldeamt)

По принцип съпругът на Алба е задължен да регистрира своето местоживеене при службата за адресна регистрация в рамките на две седмици след нанасяне в новото жилище. Ако съпругът ѝ е запазил своя адрес в Испания, този период започва едва три месеца след като се е преместил в апартамента в Германия.

Евентуални трудности с адресната регистрация не влияят на възможността му да започне работа (за целта вижте глава 1: Работа без адресна регистрация).

4. Здравна каса

Ако съпругът на Алба започне незабавно работа, той принципно се осигурява здравно от работодателя. Той трябва само да съобщи на работодателя при коя здравна каса иска да бъде осигурен.

Ако той не започне работа незабавно, трябва да бъде включен в семейната застраховка на Алба, за да се предотврати престой в Германия без здравна осигуровка.

5. Служба за чужденци (Ausländerbehörde)

За да получи карта за пребиваване, съпругът на Алба трябва да се обърне към службата за чужденци.

За пред службата за чужденци Алба и съпругът ѝ се нуждаят от свидетелството си за брак. Може да се наложи Алба да трябва да докаже своето право на свободно движение. Тя може да направи това напр. под формата на писмено потвърждение за трудово правоотношение от работодателя. Службата за чужденци издава карта за пребиваване за съпруга на Алба. То е валидно 5 години.

Пример за карта за пребиваване в ЕС може да се намери в Приложение XVIII. PDF, 359 KB, с ограничения

Картата за пребиваване се издава в рамките на шест месеца, след като необходимата информация е предоставена на Службата за чужденци. През това време за мъжа на Алба може да е трудно да доказва правата си (напр. да започне работа).

Следователно той трябва да отиде в местната служба за чужденци веднага след влизане в страната и регистрацията в службата за адресна регистрация. Там той веднага получава удостоверение, което потвърждава заявлението му за карта за пребиваване. Удостоверението освен това съдържа указанието, че мъжът на Алба има право да започне работа. Той може да представи това удостоверение напр. на своя работодател.

6. Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта (Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (EU-GS))

Ако Алба и нейният мъж имат трудности при изпълнението на формалностите с получаването на своите права, те могат да се информират на страницата на бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта на своя език и целенасочено да търсят подходящ консултативен център в тяхна близост.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта има задачата да подпомага работници от ЕС да се запознаят със своите права, които им се полагат въз основа на свободното движение на работниците в Германия. В рамките на своите компетенции то предлага на работниците от ЕС и членовете на техните семейства независима правна или друга подкрепа чрез консултации и насочващи съвети.

Процедурата може да бъде регистрирана чрез следния онлайн формуляр:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle. de/eugs-bg/service/контакт/ запитване-за-консултация

7. SOLVIT

Възможно е Алба и нейният мъж да имат трудности с дадена институция (напр. службата за чужденци или здравната каса) и/или да се чувстват дискриминирани. Тогава те могат да се обърнат чрез следния формуляр към SOLVIT:

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_bg.htm

SOLVIT е европейска мрежа от национални консултативни центрове, която се е заела със задачата да реши възможно най-бързо излизащите извън граница проблеми с институциите в рамките на ЕС (в рамките на десет седмици).

Назад към навигатора