Минимална работна заплата

Назад към навигатора

Минимална работна заплата

Типичен пример

Лилия работи за немско семейство, при което се грижи за по-възрастна семейна двойка с деменция. Лилия е сключила трудов договор с немска фирма за домакински услуги посредством литовска частна фирма за трудово посредничество за 20 часа седмично и изкарва 9,50 евро на час. Тя се грижи денонощно за нуждаещите се от грижи хора. Освен нея няма никой друг в къщата, който да ѝ помага с това. Тя е заета от рано сутрин: Приготвя храна, пазарува, чисти жилището, работи в градината, помага на нуждаещите се от помощ хора при обличане и събличане, при миене на тялото, при ходене до тоалетната и им дава лекарства. Тя им прави компания при гледане на телевизия или на следобедното кафе със сладкиш в градината. Понякога тя трябва да става също нощем, за да им дава лекарства или да им измерва кръвното налягане. Семейството е монтирало бейбифон в спалнята на бабата и дядото, за да може Лилия да ходи и през нощта, ако те имат нужда от нея. Свободно време Лилия има само веднъж седмично в неделя. Тогава дъщерята на имащите нужда от грижи хора идва на гости и Лилия може да напусне къщата.

Лилия е говорила по телефона с нейния посредник от Литва и е попитала дали цялото седмично време, прекарвано в къщата, не се счита за извънредни часове, които трябва да бъдат заплатени. Отговорили са ѝ, че гледането на телевизия, почивката на верандата или спането спадат към така нареченото неактивно работно време, за което не се полага заплащане.

1. Консултативен център

Информация за своите права Лилия може да получи безплатно при трудовоправен консултативен център. В цяла Германия има много такива консултативни центрове.

Специфични трудовоправни консултативни центрове

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/ beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Лилия може да намери преглед на всички консултативни центрове според насочеността, както и според езика, на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ beratungsstellensuche

Консултантите говорят различни езици и могат да консултират Лилия на майчиния ѝ език, както и анонимно.

Личното посещение на консултативния център в този случай не е необходимо. Лилия може да се обади или да напише имейл, а при някои центрове може да осъществи контакт дори чрез WhatsApp.

Консултантите ще проверят договора на Лилия. Тя работи в Германия, поради което договорът трябва да отговаря на предвидените в немското трудово право минимални условия дори ако работата е била получена чрез литовска частна посредническа агенция.

Лилия има право да получава минималната законова работна заплата за всеки отработен час.. От 1 октомври 2022 г. тя възлиза на 12,00 евро бруто. Ако работодателят на Лилия беше фирма за гледане на стари хора, а не семейство, Лилия би имала право на по-висока заплата, специфична за този бранш, а именно на минималната заплата за гледане на хора 13,90 евро (от 01.12.2023 г. 14,15 евро).

2. Работно време

Разделение на „активно“ и „неактивно“ работно време не съществува съгласно трудовоправните разпоредби. И самата готовност за работа – която се определя погрешно от посредника като неактивна – спада към работното време.

Съгласно тези разпоредби редовно работно време е както когато Лилия изпълнява дейности, така също и времето, когато тя присъства на място, в готовност да извършва дейности. Лилия трябва да присъства в къщата и няма възможност да разполага свободно с това време или да се посвети на друга дейност. Ето защо това за нея е работно време. Всеки час от това работно време – било то активно или неактивно – трябва да ѝ бъде заплатен. За да документира своето работно време, Лилия трябва по възможност да записва ежедневно трудовите процедури и тяхната продължителност: напр. вторник 20.03.

7.30–8.00 часа  
Помощ на нуждаещите се от грижи лица при ходене до тоалетната
8.00–8.20 часа 
Помощ при обличане
8.20–9.00 часа 
Приготвяне на закуската
9.00–9.40 часа 
Помощ при закуската
9.40–10.15 часа
Разчистване след закуската
10.15–11.15 часа
Придружаване в градината
11.15–12.00 часа
Печене на сладкиш за нуждаещите се от грижи лица


Това записване ще улесни за Лилия предявяването на иск за правата ѝ и ще обоснове оплакване към компетентната контролна институция (вж. точка 5), ако Лилия се реши на тази стъпка.

В Германия работното време е регулирано в закона за работното време. Съгласно него Лилия по принцип не трябва да работи повече от осем часа (в изключителни случаи десет часа) на ден. Това изискване е насочено към нейния работодател. Той е задължен да формира нейното работно време така, че да се спазва тази законова рамка. След повече от шест работни часа Лилия трябва да получава почивка от минимум 30 минути, а след повече от девет работни часа от минимум 45 минути. След приключване на дневното работно време Лилия трябва да има непрекъснато време за почивка от минимум единадесет часа. Тези правила важат също при грижите за хора вкъщи. След консултацията от консултативния център Лилия е решила да се бори за своите права. Тя иска минималната работна заплата, която ѝ се полага за цялото ѝ работно време. Тя иска също работодателят да бъде наказан и другите работници, грижещи се за хора там, също да получават справедливо възнаграждение. В Германия вече има решение на Федералния съд по трудови спорове, в което се потвърждава правото на възнаграждение за всеки работен час (BAG 24.06.2021 5 AZR 505/20).

3. Съд по трудовоправни въпроси (Arbeitsgericht)

За да изиска минималната работна заплата, Лилия трябва да се обърне към съда по трудовоправни въпроси. Няма институция в Германия, която да може да направи това вместо нея. Компетентният съд по трудовоправни въпроси се намира там, където е седалището на работодателя. Лилия може да се обърне също към съда по трудовоправни въпроси, който се намира в населеното място, където тя е работила. Лилия може да намери адреса на съда по трудовоправни въпроси с помощта на тази търсачка:

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/ gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

За да заведе делото, Лилия се нуждае от изчисляването на законоустановената минимална работна заплата:

С помощта на описанието по време на дейностите, което е водила, тя трябва да събере своето работно време и да го умножи със стойността от 12 евро (размер на минималната работна заплата по време на заетостта ѝ през 2023 г.). След приспадане на заплатата, която тя вече е получила, на нея се полага сумата на разликата.

Лилия може да се обърне към адвокат, който да я представлява. Лилия може да намери адвокат напр. чрез посолството или чрез препоръка от познати.

Също така на уеб страниците на адвокатската камара има възможности за търсене, чрез които човек може да намери адвокати с различни езикови познания и специализации. Пример е търсачката на Германското сдружение на адвокатите:

https://anwaltauskunft.de/magazin

Консултативен център също може да помогне при търсенето на адвокат.

Ако Лилия е член на профсъюз, профсъюзен адвокат на може да я представлява безплатно пред съда.

Стъпките на трудовосъдебната процедура са описани в глава 2: „Неизплащане на заплатата“.

4. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Ако минималната работна заплата не бъде платена, това е нарушение на реда, което се наказва. При тези обстоятелства Лилия може да се оплаче при Финансов контрол работа на черно (FKS). Най-добре е при оплакването си тя да посочи точна информация за работното си време, както и за дейностите си, и да приложи копие на трудовия договор с ведомостта за заплатата. Лилия може да намери компетентния орган на финансовия контрол на недекларирания труд чрез тази търсачка:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Лилия може да се регистрира лично при финансовия контрол на недекларирания труд, да подаде оплакване и да направи заявление. Ако това не е възможно, тя може да подаде сигнал също онлайн.

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Работодателят може да бъде глобен с до 500 000 евро, ако разследванията потвърдят обвиненията на Лилия.

5. Служба по безопасност на труда (Arbeitsschutzbehörde)

Работата през цялото денонощие нарушава закона за работното време. При тези обстоятелства Лилия може да се обърне и към службата по безопасност на труда на място, която е надзорна институция наред с другото и за работното време:

https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/ arbeitsschutzbehoerden-der-laender

Тези институции не могат да помогнат за предявяването на право за възнаграждението. Те могат обаче да проверят посредническата фирма и да се погрижат за това, с други работници да не се случи същото както с Лилия.