Impressum

Înapoi la Lotsen

Editor
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
(Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE)
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Adresă poștală
11012 Berlin

Responsabil
Împuternicita Guvernului Federal pentru Migrație, Refugiați și Integrare

Redactare
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
(Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE)

Realizare, Design, programare front-end

]init[ AG

Hosting

babiel GmbH

Sistem de administrare a conținutului
Construcția site-ului este realizată CoreMedia CMS.

Informații juridice:

Toate informațiile oferite pe paginile noastre web au fost verificate cu atenție. Ne străduim ca aceste informații oferite să fie permanent actualizate, corecte și complete. Cu toate acestea nu putem exclude complet apariția unor greșeli. Din acest motiv nu putem oferi garanții cu privire la caracterul complet, corect și actual.

Editorul poate modifica și/sau desființa acest site web după cum consideră, oricând și fără înștiințare prealabilă. El nu este obligat să actualizeze conținutul acestui site web.

Accesarea și folosirea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului. Autoritatea Federală nu este responsabilă și nu preia răspunderea pentru niciun tip de daune, fie ele de exemplu directe, indirecte, întâmplătoare, care trebuie numite concret în prealabil sau care rezultă din altă daună, care ar fi apărut prin folosirea acestui site web sau în legătură cu accesul la acesta.

Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul și disponibilitatea site-urilor web ale unor terți, care pot fi accesate prin link-uri externe ale acestui site informativ. Editorul se distanțează în mod expres de toate conținuturile care ar putea fi relevante din punct de vedere penal sau al răspunderii legale sau care sunt contrare bunurilor moravuri.

La accesarea conținuturilor acestui site web vor fi salvate date de acces. Acestea sunt date despre pagina de pe care a fost accesat documentul, numele documentului accesat, data, ora și durata accesului, volumul datelor transferate precum și statutul accesului (de exemplu documentul a fost transferat, documentul nu a fost găsit). Datele salvate vor fi analizate exclusiv în scopuri statistice și în niciun caz nu vor fi transmise unor terți.

În cazul în care în cadrul acestui site web există posibilitatea de a indica anumite date personale sau comerciale (adrese de e-mail, nume, adrese), comunicarea acestora de către utilizator se face în mod expres de bună-voie.