Office for the Equal Treatment of EU Workers

Sindicate

Calitatea de membru într-un sindicat și reglementarea contractului colectiv pentru contractul dvs. de muncă vă oferă multe avantaje. Și comitetele de întreprindere din întreprindere îndeplinesc funcții importante pentru protejarea drepturilor dvs.

1. Membru de sindicat

Sindicatele sunt comunități solidare care militează pentru drepturile angajaților. La nivel politic, sindicatele promovează condiții de muncă echitabile și un venit corect precum și protecția persoanelor defavorizate.

Ca cetățean UE puteți deveni membru de sindicat în Germania precum și în țara de origine și vă puteți exercita drepturile. Aceste drepturi includ accesul la administrația și conducerea sindicatelor precum și dreptul activ și pasiv de a alege.

Calitatea de membru de sindicat oferă multe avantaje în ceea ce privește protecția dreptului.
Membrii primesc consiliere legală și reprezentare legală referitoare la întrebările referitoare la

 • dreptul muncii (salariu, concediu, concediere etc.),
 • boală și case de asigurare, asigurarea în caz de șomaj, asigurarea de pensie (boală, accidente de muncă, accident pe drumul spre sau dinspre muncă),
 • alte teme sociale și dreptul de administrare.

Atenție: Pentru a lua în considerare consilierea juridică gratuită sau reprezentarea legală, trebuie să plătiți cel puțin 3 luni contribuțiile de membru.

2. Contribuția de membru

De regulă contribuția lunară este de 1% din venitul mediu lunar brut. Studenții, pensionarii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă plătesc contribuții mai reduse, care pot fi calculate diferite în funcție de sindicat.

Și în ceea ce privește acordarea protecției drepturilor calitatea de membru într-un sindicat oferă multe avantaje. Mai multe informații în FAQs.

Calitatea de membru într-un sindicat consolidează implicarea dvs. în întreprindere. Prin intermediul calității dvs. de membru ajutați la promovarea condițiilor de muncă echitabile în branșa în care activați.
Confederația germană a sindicatelor (DBG) are 8 sindicate diferite. Dacă nu știți ce sindicat este responsabil pentru dvs, puteți intra prin DGB într-un sindicat.

3. Contracte colective

Contractele colective includ drepturi importante la care dvs. ca angajat puteți face referire față de angajatorul dvs. În ceea ce privește conținutul, sunt incluse drepturile la salariu sau la bonusuri pentru ore suplimentare sau munca în timpul sărbătorilor. În contractele colective se stabilesc și alte drepturi financiare cum ar fi de ex. dreptul la o compensație, la bonusul de Crăciun sau la suplimentul de salariu cu ocazia concediului.

Un contract colectiv se poate aplica în modul următor pe contractul dvs. de muncă:

 • Un contract colectiv este valabil dacă sunteți membru de sindicat, care a încheiat un contract colectiv și angajatorul dvs. este afiliat la acest contract colectiv. Un angajator este legat de un contract colectiv, dacă acesta este membru de sindicat sau dacă a încheiat un contract colectiv cu sindicatul.
 • Un contract colectiv este valabil pentru dvs., dacă în contractul individual de muncă ați convenit cu angajatorul, aplicarea unui anumit contract colectiv pe contractul individual de muncă. În acest caz nu mai contează dacă sunteți membru de sindicat sau dacă angajatorul dvs. este membru al unei asociații a angajatorilor.
 • Contractul colectiv se aplică dacă acesta a fost declarat obligatoriu de ministerul federal al muncii și afacerilor sociale. Chiar și în acest caz nu mai contează dacă sunteți membru de sindicat sau dacă angajatorul dvs. este membru al unei asociații a angajatorilor. Toate contractele colective care au fost declarate obligatorii le găsiți aici.

Atenție: Contractele colective sunt valabile și dacă dvs. și angajatorul nu sunt la curent cu acestea. Drepturile din contractele colective expiră după o anumită perioadă de timp sau din cauza termenelor de prescripție. De aceea este important să aflați ce contracte colective se aplică pentru contractul dvs. de muncă.

4. Comitetul de întreprindere

În Germania nu există organizații de bază sindicale într-o întreprindere. În locul acestora, în cazul problemelor legate de întreprindere, comitetele de întreprindere sunt cei mai importanți parteneri de comunicare. Comitetele de întreprindere lucrează în strânsă legătură cu sindicatele.

Comitetul de întreprindere reprezintă interesele angajaților în întreprindere. Acesta supraveghează respectarea legilor în vigoare, a dispozițiilor de protecție a muncii, a contractelor colectivă și a acordurilor de întreprindere ale angajatorului. Comitetul de întreprindere susține de asemenea egalitatea de tratament a angajaților și integrarea angajaților din străinătate.

Pentru ca comitetul de întreprindere să își poată îndeplini sarcinile, are anumite autorizări și posibilități de configurare în cadrul întreprinderii.

Comitetul de întreprindere

 • trebuie să aprobe angajările noi,
 • trebuie audiat înainte de fiecare concediere,
 • asigură o grupare corectă a salariului,
 • determină prin intermediul condițiilor de muncă (începerea și finalul muncii, duratele de pauză, orele suplimentare, serviciile de gardă, jumătatea de normă etc.,
 • reprezintă drepturile ucenicilor,
 • asigură protecția muncii și a sănătății,
 • poate solicita măsuri pentru lupta împotriva rasismului și a xenofobiei în întreprindere.

Dacă în întreprindere nu există un comitet de întreprindere, puteți înființa un comitet de întreprindere.

Dacă sunteți membru în comitetul de întreprindere, vă puteți bucura de protecția împotriva concedierii. Încetarea reglementară a contractului de către membrii comitetului de întreprindere este strict interzisă. Protecția împotriva concedierii este valabilă pentru intervalul de la elaborarea alegerii până la expirarea unui an după expirarea calității de membru în comitetul de întreprindere.

Comitetul de întreprindere poate încheia cu angajatorulacorduri de întreprindere. Acordurile de întreprindere sunt generale ceea ce înseamnă pentru toți angajații unei întreprinderi sau pentru anumite grupe de angajați sunt valabile reglementări, care se referă la un contract între angajator și comitetul de întreprindere. În acordurile de întreprindere găsiți multe reglementări, care stabilesc drepturile și obligațiile ca angajat al întreprinderii./ Acestea pot fi de ex. principii generale de concediu sau planuri de concediu pentru anul în curs, programe de lucru, înregistrarea programului de lucru, reglementări referitoare la pauze sau condiții de comportament față de colegi sau clienți.
Multe acorduri de întreprindere sunt importante și din puncte de vedere financiare deoarece pot stabili drepturi de plată de ex. comisioane, bonusuri salariale sau planificări ale obiectivelor anuale.

FAQ Sindicate

Pe lângă consilierea juridică gratuită, ca membru de sindicat vă bucurați de următoarele avantaje:

 • Prestații conform contractelor colective de muncă
  Membrii de sindicat au dreptul să primească prestațiile stabilite în contractele colective de muncă.
 • Sprijin în conflictele între semnatarii contractelor colective
  Sprijin pentru membri în cazuri de grevă, grevă patronală și sancționări.
 • Calificare și perfecționare
  Ofertă de seminarii și măsuri de perfecționare cu teme relevante social sau pentru activitatea în întreprindere.
 • Consiliere și informare
  Informații gratuite (de exemplu broșuri informaționale și reviste) pe teme juridice importante și actuale. Posibilitatea unei consilieri personale.
 • Servicii speciale și condiții particulare / asigurare contra accidentelor survenite în timpul liber
  Condiții particulare opționale pentru membrii în anumite sindicate cu privire la asigurări sau călătorii.

Un contract colectiv de muncă este un contract încheiat între un sindicat și o asociație patronală sau un singur angajator. Un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”) sau un grup de angajați nu pot încheia un contract colectiv de muncă. Contractul colectiv de muncă reglementează condițiile de muncă ale contractelor de muncă individuale care cad sub incidența sa.
Condițiile de muncă reglementate în contractele colective de muncă sunt mai ales nivelul salariului, programul de lucru, concediul, dreptul la indemnizații speciale etc. Pe lângă acestea, contractele colective de muncă reglementează și pauzele, perioadele de probă, termenele de preaviz pentru rezilierea contractului și termenele de decădere.

Există următoarele categorii de contracte colective de muncă:

 • Contracte colective - cadru („Manteltarifvertrag”/„Rahmentarifvertrag”)
  În acest contract sunt stabilite toate regulile de bază cu privire la programul de lucru, termene deosebite de preaviz sau durata concediului. În acesta sunt enumerate grupuri salariale și de remunerare conform cărora angajații sunt plătiți. Aici pot fi reglementate și îndatoriri, ca de exemplu angajarea ucenicilor după terminarea formării profesionale.
 • Contracte colective la nivel teritorial sau de asociație („Flächen- oder Verbandstarifvertrag”)
  Aceasta este forma tipică a unui contract colectiv în Germania. Contractul poate fi încheiat la alegere la nivelul întregii țări, la nivelul anumitor landuri sau doar al unui land. Este limitat din punct de vedere regional.
 • Contracte colective la nivel de firmă („Firmen- oder Haustarifvertrag”)
  Acest tip de contract este valabil doar pentru firma respectivă. În industria de automobile (de exemplu la Volkswagen sau BMW) se negociază întotdeauna astfel de contracte colective.
 • Contracte colective la nivel de sector economic („Branchentarifvertrag”)
  Contractul colectiv la nivel de sector economic este încheiat între sindicatul și asociația patronală care reprezintă sectorul economic respectiv, de exemplu industria chimică.
 • Contracte colective de remunerare („Vergütungstarifvertrag”)
  Acest contract colectiv este numit și „Entgelttarifvertrag” și stabilește nivelul salariului pe care un angajat îl primește pentru prestația sa. Tipul acesta de contract este cunoscut de către mulți angajați drept contract colectiv salarial („Lohntarifvertrag”). Un contract colectiv salarial împiedică remunerarea unui angajat sub nivelul stabilit. Componente speciale ale salariului cum ar fi suplimentul de salariu cu ocazia Crăciunului nu sunt reglementate întotdeauna în contractele colective de remunerare. Pentru acestea sunt încheiate adeseori contracte colective de muncă deosebite.

În principiu, angajații unei întreprinderi cu 5 angajați cu drept de vot au dreptul de a fonda un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”). Angajații cu drept de vot sunt aceia care au împlinit 18 ani. Angajații agențiilor de muncă temporară care lucrează în întreprindere au drept de vot abia după 3 luni de prezență în întreprinderea căreia le-au fost „închiriați”.
Comitete de întreprindere („Betriebsräte”) există doar acolo unde există destui angajați activi care se hotărăsc să le fondeze. Toți angajații care candidează și care au cel puțin 6 luni de apartenență la întreprindere pot fi aleși ca membrii ai Comitetului de întreprindere („Betriebsrat”). Cetățenia și adresa de domiciliu nu sunt relevante.

Atenție: Angajații agențiilor de muncă temporară nu pot candida în întreprinderea căreia îi sunt „închiriați”. Aceștia pot însă candida în agenția de muncă temporară cu care au relația directă de muncă.

Numărul membrilor unui Comitet de întreprindere („Betriebsrat”) depinde de numărul total al angajaților cu drept de vot în întreprindere.
Membrii Comitetului de întreprindere („Betriebsrat”) sunt aleși în mod democratic de către angajați în cadrul unei proceduri de alegere prestabilite. De aceea este recomandabilă contactarea unui sindicat care să ofere sprijin angajaților pe parcursul pregătirilor pentru fondarea unui Comitet de întreprindere („Betriebsrat”). În acest scop vă puteți îndrepta către sindicatul dumneavoastră sau, dacă nu sunteți membru de sindicat, către biroul local al Federației Sindicatelor din Germania (DGB). Acolo aflați cine este persoana de contact responsabilă.