Office for the Equal Treatment of EU Workers

Sindicate

1. Calitatea de membru de sindicat

Sindicatele sunt comunități solidare care promovează în mod activ drepturile angajaților. La nivel politic, sindicatele reclamă condiții echitabile de muncă și de plată, precum și protecția celor mai slabi.
Ca cetățean al UE puteți deveni membru de sindicat în Germania și vă puteți exercita drepturile sindicale, la fel ca și cetățenii germani. Aceste drepturi conțin accesul la structurile administrative și de conducere ale sindicatelor, precum și dreptul activ și pasiv la vot.
Calitatea de membru de sindicat aduce cu sine multe avantaje, mai ales în domeniul protecției juridice:
Membrilor le sunt oferite în mod gratuit consiliere juridică și reprezentare prin avocat în următoarele domenii:

 • Legislația muncii (salariu, concediu, încetarea contractului de muncă etc.)
 • Case de asigurări de sănătate și îngrijire, asigurări de șomaj și de pensii (cazuri de boală, accident de muncă, accident pe drumul spre sau dinspre muncă),
 • alte teme ale legislației sociale și administrative.

Atenție: Pentru a putea beneficia în mod gratuit de consilierea juridică sau de reprezentarea prin avocat trebuie să fi fost cel puțin 3 luni membru al sindicatului respectiv și să vă fi plătit cotizația de membru.

2. Cotizația de membru

De regulă, cotizația de membru este de 1% din salariul mediu brut. O cotizație redusă plătesc studenții, pensionarii și șomerii care se află în căutarea unui loc de muncă. Aceasta este calculată în mod diferit de către fiecare sindicat.
Calitatea de membru de sindicat aduce cu sine și multe alte avantaje alte avantaje pe lângă protecția juridică. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.
Calitatea de membru de sindicat vă întărește de asemenea legăturile în întreprindere. Prin aceasta contribuiți la promovarea unor condiții de muncă mai echitabile în tot sectorul de activitate în care lucrați.
Federația Sindicatelor din Germania (DGB) are 8 sindicate membre. Dacă nu știți care sindicat este răspunzător pentru dumneavoastră puteți deveni membru al unui sindicat și prin intermediul Federației Sindicatelor din Germania (DGB).

3. Contractele colective de muncă

Contractele colective de muncă au ca obiect drepturi importante de muncă, pe care vă puteți baza ca angajat. În general este vorba despre pretenții la plata unui anumit salariu și remunerare sau a unor sporuri pentru ore suplimentare sau muncă în zile de sărbătoare. Dar adeseori în contractele colective de muncă sunt stabilite și alte pretenții de natură financiară, de exemplu pretenția la plata unei compensații, a unui supliment de salariu cu ocazia Crăciunului sau cu ocazia concediului etc.

Un contract colectiv de muncă se poate aplica asupra contractului dumneavoastră individual de muncă în următoarele cazuri:

 • Un contract colectiv de muncă este valabil pentru dumneavoastră dacă sunteți membru al unui sindicat care a încheiat acel contract colectiv și dacă angajatorul dumneavoastră cade sub incidența acelui contract colectiv. Angajatorul cade sub incidența unui contract colectiv de muncă dacă este membru al unei asociații patronale sau a încheiat el însuși un contract colectiv cu sindicatul.
 • Un contract colectiv este valabil pentru dumneavoastră și dacă ați stabilit acest lucru cu angajatorul prin contractul dumneavoastră individual de muncă. În acest caz nu are importanță dacă dumneavoastră sunteți membru de sindicat sau angajatorul dumneavoastră membru al unei asociații patronale.
 • Un contract colectiv de muncă este valabil pentru dumneavoastră și dacă a fost declarat ca având un caracter general de către Ministerul Federal al Muncii și Protecției Sociale. Nici în acest caz nu are importanță dacă dumneavoastră sunteți membru de sindicat și angajatorul membru al unei asociații patronale. Aici puteți găsi toate contractele colective cu caracter general.

Atenție: Contractele colective de muncă sunt aplicabile și dacă dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră nu aveți cunoștință de acestea. Pretențiile care decurg din contractele colective se prescriu după o anumită perioadă sau decad datorită unor termene de decădere.
De aceea este important să aflați dacă asupra raportului dumneavoastră de muncă sunt aplicabile contracte colective de muncă și dacă da, care.

4. Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”)

În Germania nu există organizații sindicale de bază în întreprindere. În locul acestora, Comitetele de întreprindere („Betriebsräte”) sunt cele mai importante persoane de contact dacă întâmpinați probleme în întreprindere. Acestea lucrează la rândul lor în strânsă cooperare cu sindicatele.

Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”) reprezintă interesele angajaților întreprinderii. Acesta monitorizează respectarea de către angajator a legilor în vigoare, a dispozițiilor de protecție a muncii, a contractelor colective de muncă și a acordurilor de întreprindere. În plus, Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”) promovează în mod activ egalitatea de tratament a angajaților și integrarea angajaților străini în întreprindere.

Pentru a-și putea împlini atribuțiile, Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”) deține anumite competențe și posibilități organizaționale în întreprindere.
Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”)

 • trebuie să își dea acordul cu privire la orice nouă angajare,
 • trebuie să își dea acordul cu privire la orice nouă angajare,
 • are grijă să fie implementată o încadrare profesională echitabilă din punct de vedere al remunerării,
 • are dreptul de a participa la decizii privind condițiile de muncă (orele de început și de sfârșit ale programului de lucru, timpul de pauză, orele suplimentare, regimuri de gardă, posturi cu norme parțiale etc.)
 • promovează în mod activ drepturile ucenicilor,
 • are grijă să fie implementate măsurile de protecție a muncii și sănătății la locul de muncă,
 • poate solicita implementarea de măsuri contra rasismului și xenofobiei în întreprindere.

Dacă în întreprinderea în care lucrați nu există un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”), dumneavoastră puteți fonda unul. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Dacă sunteți membru al unui Comitet de întreprindere („Betriebsrat”) beneficiați de o protecție specială împotriva concedierii. Concedieri reglementare a membrilor Comitetelor de întreprindere („Betriebsräte”) sunt complet interzise. Această protecție împotriva concedierii se aplică din momentul candidaturii și durează încă un an după terminarea mandatului în Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”).

Comitetul de întreprindere poate încheia acorduri de întreprindere cu angajatorul. Acestea sunt regulamente generale, adică aplicabile tuturor angajaților unei întreprinderi sau unor anumite grupuri de angajați, care au la bază un contract între angajator și Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”). Acordurile de întreprindere conțin multe regulamente care stabilesc drepturile și obligațiile dumneavoastră în calitate de angajat. Acestea pot cuprinde de exemplu principii generale cu privire la concedii sau planificări de concedii pentru anul în curs, orare de lucru, sisteme de înregistrare a timpului de lucru, regulamente cu privire la pauze dar și norme de comportament cu colegii sau cu clienții.
Multe acorduri de întreprindere sunt importante și din punct de vedere financiar, deoarece pot stabili pretenții de plată, de exemplu a unor comisioane, sporuri salariale sau plăți care rezultă din realizarea țelurilor unui plan anual.

FAQ Sindicate

Pe lângă consilierea juridică gratuită, ca membru de sindicat vă bucurați de următoarele avantaje:

 • Prestații conform contractelor colective de muncă
  Membrii de sindicat au dreptul să primească prestațiile stabilite în contractele colective de muncă.
 • Sprijin în conflictele între semnatarii contractelor colective
  Sprijin pentru membri în cazuri de grevă, grevă patronală și sancționări.
 • Calificare și perfecționare
  Ofertă de seminarii și măsuri de perfecționare cu teme relevante social sau pentru activitatea în întreprindere.
 • Consiliere și informare
  Informații gratuite (de exemplu broșuri informaționale și reviste) pe teme juridice importante și actuale. Posibilitatea unei consilieri personale.
 • Servicii speciale și condiții particulare / asigurare contra accidentelor survenite în timpul liber
  Condiții particulare opționale pentru membrii în anumite sindicate cu privire la asigurări sau călătorii.

Un contract colectiv de muncă este un contract încheiat între un sindicat și o asociație patronală sau un singur angajator. Un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”) sau un grup de angajați nu pot încheia un contract colectiv de muncă. Contractul colectiv de muncă reglementează condițiile de muncă ale contractelor de muncă individuale care cad sub incidența sa.
Condițiile de muncă reglementate în contractele colective de muncă sunt mai ales nivelul salariului, programul de lucru, concediul, dreptul la indemnizații speciale etc. Pe lângă acestea, contractele colective de muncă reglementează și pauzele, perioadele de probă, termenele de preaviz pentru rezilierea contractului și termenele de decădere.

Există următoarele categorii de contracte colective de muncă:

 • Contracte colective - cadru („Manteltarifvertrag”/„Rahmentarifvertrag”)
  În acest contract sunt stabilite toate regulile de bază cu privire la programul de lucru, termene deosebite de preaviz sau durata concediului. În acesta sunt enumerate grupuri salariale și de remunerare conform cărora angajații sunt plătiți. Aici pot fi reglementate și îndatoriri, ca de exemplu angajarea ucenicilor după terminarea formării profesionale.
 • Contracte colective la nivel teritorial sau de asociație („Flächen- oder Verbandstarifvertrag”)
  Aceasta este forma tipică a unui contract colectiv în Germania. Contractul poate fi încheiat la alegere la nivelul întregii țări, la nivelul anumitor landuri sau doar al unui land. Este limitat din punct de vedere regional.
 • Contracte colective la nivel de firmă („Firmen- oder Haustarifvertrag”)
  Acest tip de contract este valabil doar pentru firma respectivă. În industria de automobile (de exemplu la Volkswagen sau BMW) se negociază întotdeauna astfel de contracte colective.
 • Contracte colective la nivel de sector economic („Branchentarifvertrag”)
  Contractul colectiv la nivel de sector economic este încheiat între sindicatul și asociația patronală care reprezintă sectorul economic respectiv, de exemplu industria chimică.
 • Contracte colective de remunerare („Vergütungstarifvertrag”)
  Acest contract colectiv este numit și „Entgelttarifvertrag” și stabilește nivelul salariului pe care un angajat îl primește pentru prestația sa. Tipul acesta de contract este cunoscut de către mulți angajați drept contract colectiv salarial („Lohntarifvertrag”). Un contract colectiv salarial împiedică remunerarea unui angajat sub nivelul stabilit. Componente speciale ale salariului cum ar fi suplimentul de salariu cu ocazia Crăciunului nu sunt reglementate întotdeauna în contractele colective de remunerare. Pentru acestea sunt încheiate adeseori contracte colective de muncă deosebite.

În principiu, angajații unei întreprinderi cu 5 angajați cu drept de vot au dreptul de a fonda un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”). Angajații cu drept de vot sunt aceia care au împlinit 18 ani. Angajații agențiilor de muncă temporară care lucrează în întreprindere au drept de vot abia după 3 luni de prezență în întreprinderea căreia le-au fost „închiriați”.
Comitete de întreprindere („Betriebsräte”) există doar acolo unde există destui angajați activi care se hotărăsc să le fondeze. Toți angajații care candidează și care au cel puțin 6 luni de apartenență la întreprindere pot fi aleși ca membrii ai Comitetului de întreprindere („Betriebsrat”). Cetățenia și adresa de domiciliu nu sunt relevante.

Atenție: Angajații agențiilor de muncă temporară nu pot candida în întreprinderea căreia îi sunt „închiriați”. Aceștia pot însă candida în agenția de muncă temporară cu care au relația directă de muncă.

Numărul membrilor unui Comitet de întreprindere („Betriebsrat”) depinde de numărul total al angajaților cu drept de vot în întreprindere.
Membrii Comitetului de întreprindere („Betriebsrat”) sunt aleși în mod democratic de către angajați în cadrul unei proceduri de alegere prestabilite. De aceea este recomandabilă contactarea unui sindicat care să ofere sprijin angajaților pe parcursul pregătirilor pentru fondarea unui Comitet de întreprindere („Betriebsrat”). În acest scop vă puteți îndrepta către sindicatul dumneavoastră sau, dacă nu sunteți membru de sindicat, către biroul local al Federației Sindicatelor din Germania (DGB). Acolo aflați cine este persoana de contact responsabilă.