Scoală

Înapoi la Lotsen

Scoală

Dacă veniți în Germania în calitate de cetățean al UE și aveți copii, problema învățământului este foarte importantă. Vă prezentăm în continuare caracteristicile speciale ale sistemului de învățământ german și aspectele de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți o școală pentru copiii dvs.

1. Învățământul obligatoriu

Toți copii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală ceea ce înseamnă că există învățământ obligatoriu. Învățământul obligatoriu general începe de regulă după ce copilul a împlinit 6 ani. Dacă copilul împlinește 6 ani după începerea noului an școlar (de exemplu în octombrie), acesta va merge la școală anul următor. Acest lucru depinde de fiecare land federal în care copilul merge la școală, care stabilește „ziua respectivă” (aceasta poate fi între 30 iunie și 30 septembrie). Dacă copilul a împlinit 6 ani înainte de ziua respectivă, atunci are obligația de a merge la școală în acel an. În toate landurile federale anul școlar începe în august sau în septembrie. Învățământul obligatoriu este valabil de asemenea și pentru copii și tinerii cu handicap.

Indiciu: Fiecare land federal determină când un copil poate frecventa cel mai devreme școala. Puteți obține informații de la autoritatea responsabilă pentru învățământul școlar din comunitatea dvs. din orașul dvs. sau de la consiliul pentru emigrare cu privire la reglementările din landul dvs. federal.

Reglementările concrete referitoare la învățământul obligatoriu sunt diferite în funcție de fiecare land federal. Copii și tinerii trebuie să frecventeze școala în funcție de fiecare land federal cel puțin 9 sau 10 ani (școala primară și ciclul I secundar). Apoi în anumite landuri federale urmează frecventarea obligatorie a ciclului școlar următor ciclul II secundar (școală secundară superioară sau școală profesională).

Frecventarea școlii în școlile de stat este gratuită. În plus în Germania sunt școli private, pentru care se plătesc de regulă taxe școlare.

În Germania, landurile federale sunt responsabile pentru educație, de aceea în fiecare land există caracteristici, în special denumirile pentru tipurile de școlarizare pot varia.

2. Structura sistemului școlar

Structura sistemului școlar este cu toate acestea similară în toate landurile federale:

1. Școala primară (ciclul primar)
Începând cu vârsta de 6 ani intră de regulă în vigoare învățământul obligatoriu și copii intră în ciclul primar. Școala primară este din clasa 1 până în clasa a 4-a ( în Berlin și Brandenburg din clasa 1 până în clasa a 6-a) și este frecventată de toți școlarii. În acest caz este valabil principiul domiciliului: Ceea ce înseamnă, că de regulă copii vor frecventa școala din apropierea domiciliului. În anumite landuri federale părinții pot alege singuri școala primară pentru copii lor.

2. Trecerea de la școala primară (ciclul primar) la ciclul I secundar I
În ultima clasă a școlii primare se decide ce școală (ciclul I secundar) va fi frecventată de copii după școala primară. Pe baza notelor școlare (și după caz în funcție de criterii cum ar fi comportamentul de învățare și de muncă, profesorii pot face o recomandare pentru parcursul școlar pentru ciclul secundar. Această recomandare pentru parcursul școlar este discutată într-o discuție de consiliere împreună cu părinții. Pe această bază se decide ciclul de formare ulterior al copilului. În majoritatea landurilor federale recomandarea nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că părinții pot decide ce școală frecventează copilul după școala primară. Cu toate acestea elevii și elevele trebuie să promoveze la alegerea unui ciclu școlar nerecomandat în funcție de fiecare land federal cel puțin un examen de admitere și/sau să treacă de o perioadă de probă pentru școala aleasă.

3. Școlile secundare (ciclul I secundar precum și ciclul II secundar)
După școala primară sistemul școlar se împarte în diferite tipuri de cicluri școlare cu diferite plane de învățământ și tipuri de absolvire. Ofertele pentru fiecare școli individuale din ciclul secundar I și II sunt foarte diferite.

Indiciu: Părinții trebuie să se consilieze împreună cu copii și profesorii acestora, cu privire la alegerea școlii pentru copil. Informați-vă la inspectoratul școlar, de pe internet sau de la alți părinți cu privire la școlile locale. Autoritățile responsabile pentru învățământul școlar oferă de asemenea informații.

3. Alegerea școlii potrivire

Următoarele întrebări vă pot ajuta la alegerea școlii pentru copilul dumneavoastră:

 • Ce școli secundare există în landul dvs. federal?
 • Ce tipuri de absolvire pot fi obținute?
 • Ce alte oferte de cursuri suplimentare are școala (de ex. limbi străine, comunități de lucru, cursuri de sport, cursuri de muzică/teatru, stimulare lingvistică, ajutor la teme)?
 • Cum sunt susținuți copii cu probleme de învățare?
 • Furnizează școala o ofertă pentru întreaga zi sau un program de activitate după școală?
 • Ce tip de educație facilitează tipurile de absolvire (de ex. formare profesională sau studiu)?

Pentru următoarele tipuri de școli din ciclul I secundar există:

 • „Hauptschulen” - școli secundare inferioare (până în clasa a 9-a sau a 10-a )
 • „Realschule” - școală secundară medie (până în clasa a 10-a )
 • Școli cu mai multe tipuri de formare (aici se poate absolvi o școală secundară inferioară sau medie)
 • școli secundare superioare (până în clasa a 9-a )
 • „Gesamtschulen” - școli secundare comprehensive (aici se obțin toate tipurile de absolvire)

Ciclul II secundar include următoarele școli:

 • ciclul superior gimnazial („Gymnasium” - școala secundară superioară sau „Gesamtschule” - școala secundară comprehensivă începând cu clasa a 10-a până în clasa a 12-a sau a 13-a )
 • școli profesionale
 • Formare profesională continuă pentru adulți (școli cu învățământ seral și colegii)

În toate tipurile de școli se poate obține o diplomă de absolvire generală . Aceasta oferă dreptul – în funcție de tipul de absolvire – de a frecventa diferite tipuri de instituții de învățământ (de exemplu universitate, colegiu de științe aplicate, formare profesională).

La școlile la care obiectivul este obținerea unei anumite diplome de absolvire întregul proces de școlarizare va fi pentru un anumit tip de absolvire. Acestea sunt de exemplu.

 • „Hauptschule” - școală secundară inferioară (diplomă: certificat de absolvire a unei „Hauptschule”),
 • „Realschule” - școală secundară medie (diplomă: certificat de absolvire a unei „Realschule” / certificat de absolvire a zece clase / diplomă de studii secundare),
 • „Gymnasium” - școală secundară superioară (diplomă: bacalaureat).

Există și școli unde se pot obține diferite diplome (școli secundare comprehensive) Pe parcursul evoluției școlare se decide ce tip de absolvire va obține copilul.

La „integrierten Gesamtschule” (școlile secundare comprehensive integrate) elevii și elevele nu frecventează un anumit program educațional. În locul acestuia puteți alege din materiile individuale cursuri pe diferite grade de exigență – așa numitele cursuri de stimulare, de bază și de aprofundare.

Pe parcursul duratei de școlarizare este posibilă schimbarea de la un tip de școală la altul, dacă există performanțele necesare.

În Germania, diploma de absolvire a unei școli nu reprezintă o condiție pentru a urma o formare profesională, cu toate acestea nu există întreprinderi în cadrul căreia are loc formarea profesională care să accepte un tânăr fără diploma de absolvire pentru educația profesională. Mai multe informații în Întrebările frecvente.

Și pentru adulți există posibilitatea obținerii unei diplome de absolvire. Mai multe informații în Întrebările frecvente.

4. Informații suplimentare

Fiecare minister al culturii și educației din landul federal are o pagină de internet pe care sunt explicate toate posibilitățile educaționale. De asemenea, administrația școlilor și școlile oferă consiliere.

Mai multe informații găsiți pe următoarele pagini de internet:

 • în limba germană și engleză pe pagina web Bildungsserver.
 • pe pagina web Planet Beruf cu grafice pe două pagini despre educația școlară, precum și cu indicarea punctelor de contact din statele federale respective.
 • De asemenea, puteți găsi informații despre formare pe pagina web Planet Beruf . Prezentarea generală de două pagini „#drumulmeucătreprofesie ” explică în engleză și germană cum vă puteți găsi drumul spre o profesie și cine vă poate sprijini.
 • pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe tema școlilor secundare, a recuperării diplomelor de absolvire și a formării în școli profesionale.