Sindicate

Înapoi la Lotsen

Sindicate

Calitatea de membru al unui sindicat și aplicarea unui contract colectiv de muncă asupra raportului dvs. de muncă vă oferă numeroase avantaje. Și comitetele de întreprindere îndeplinesc funcții importante pentru protejarea drepturilor dvs.

1. Calitatea de membru de sindicat

Sindicatele sunt comunități solidare care militează pentru drepturile angajaților. La nivel politic, sindicatele promovează condiții de muncă echitabile și un venit corect, precum și protecția persoanelor defavorizate.

În calitate de cetățean al UE, puteți deveni membru al sindicatelor din Germania și vă puteți exercita drepturile sindicale în același mod ca și cetățenii germani. Aceste drepturi includ accesul la administrația și conducerea sindicatelor, precum și dreptul de a vota și de a candida la alegeri.

Calitatea de membru de sindicat oferă multe avantaje, în special în ceea ce privește protecția juridică.
Membrilor li se garantează consiliere juridică gratuită și reprezentare de către avocați în probleme legate de

 • dreptul muncii (salariu, concediu, concediere etc.),
 • asigurare de sănătate și de îngrijire, asigurarea de șomaj, asigurarea de pensie (boală, accident de muncă, accident pe drumul spre sau dinspre muncă),
 • alte aspecte de drept social și drept administrativ.

Atenție: Pentru a beneficia de oferta de consiliere juridică gratuită sau de reprezentare juridică, trebuie să fiți membru al sindicatului respectiv de cel puțin 3 luni și să fi plătit cotizațiile de membru.

2. Cotizația de membru

De regulă contribuția lunară este de 1 % din venitul mediu lunar brut. Studenții, pensionarii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă plătesc contribuții mai reduse, care pot fi calculate diferit în funcție de sindicat.

Calitatea de membru al unui sindicat are, de asemenea, multe alte avantaje în afară de garantarea protecției juridice. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

Calitatea de membru într-un sindicat consolidează implicarea dvs. în întreprindere. Prin intermediul calității dvs. de membru ajutați la promovarea condițiilor de muncă echitabile în branșa în care activați.
Asociația Sindicatelor Germane (DBG) are 8 sindicate diferite. Dacă nu știți ce sindicat este responsabil pentru dumneavoastră, vă puteți înscrie într-un sindicat și prin intermediul DGB .

3. Contracte colective

Contractele colective includ drepturi importante pe care dumneavoastră, în calitate de angajat, le puteți invoca împotriva angajatorului. Din punct de vedere al conținutului, acestea sunt în principal drepturi de plată a salariilor sau a primelor pentru ore suplimentare sau pentru munca de sărbători. În contractele colective se stabilesc și alte drepturi financiare cum ar fi de ex. dreptul la o compensație, la bonusul de Crăciun sau la indemnizația de concediu.

Un contract colectiv se poate aplica asupra contractului dumneavoastră individual de muncă în următoarele moduri:

 • Un contract colectiv este valabil dacă sunteți membru al unui sindicat, care a încheiat un contract colectiv, iar angajatorul dvs. este afiliat la acest contract colectiv. Un angajator este obligat să respecte un contract colectiv de muncă dacă este membru al sindicatului sau dacă a încheiat el însuși un contract colectiv de muncă cu sindicatul.
 • Un contract colectiv este valabil pentru dvs., dacă în contractul individual de muncă ați convenit cu angajatorul aplicarea unui anumit contract colectiv asupra raportului dvs. de muncă. În acest caz nu mai contează dacă sunteți membru de sindicat sau dacă angajatorul dvs. este membru al unei asociații a angajatorilor.
 • Un contract colectiv vi se aplică chiar dacă a fost declarat general obligatoriu de către Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale. Chiar și în acest caz nu mai contează dacă sunteți membru de sindicat sau dacă angajatorul dvs. este membru al unei asociații a angajatorilor. Toate contractele colective care au fost declarate general obligatorii pot fi găsite aici .

Atenție: Contractele colective sunt valabile și dacă dvs. și angajatorul dvs. nu sunteți la curent cu acestea. Drepturile din contractele colective expiră după o anumită perioadă de timp sau din cauza termenelor de prescripție. De aceea este important să aflați ce contracte colective se aplică pentru raportul dvs. de muncă.

4. Comitetul de întreprindere

În Germania nu există organizații sindicale de bază în întreprindere. În locul acestora, în cazul problemelor legate de întreprindere, comitetele de întreprindere sunt cei mai importanți parteneri de comunicare. Comitetele de întreprindere lucrează în strânsă legătură cu sindicatele.

Comitetul de întreprindere reprezintă interesele angajaților în întreprindere. Acesta supraveghează respectarea legilor în vigoare, a dispozițiilor de protecție a muncii, a contractelor colective și a acordurilor de întreprindere de către angajat. Comitetul de întreprindere susține, de asemenea, egalitatea de tratament a angajaților și integrarea angajaților din străinătate.

Pentru a-și putea îndeplini sarcinile, comitetul de întreprindere are anumite competențe și prerogative în cadrul întreprinderii.

Comitetul de întreprindere:

 • trebuie să aprobe angajările noi,
 • trebuie consultat înainte de fiecare concediere,
 • asigură o clasificare corectă a remunerației,
 • decide cu privire la condițiile de muncă (începutul și sfârșitul programului de lucru, orele de pauză, orele suplimentare, serviciul de permanență, fracțiunea de normă etc.),
 • reprezintă drepturile ucenicilor,
 • asigură protecția muncii și a sănătății,
 • poate solicita măsuri pentru combaterea rasismului și a xenofobiei în întreprindere.

Dacă în întreprinderea dvs. nu există un comitet de întreprindere, puteți înființa un comitet de întreprindere.

Dacă sunteți membru în comitetul de întreprindere, beneficiați de o protecție specială împotriva concedierii. Rezilierea ordinară a contractelor de muncă ale membrilor comitetului de întreprindere sunt complet interzise. Protecția împotriva concedierii se aplică în perioada cuprinsă între data nominalizării pentru alegeri și expirarea termenului de un an de la încetarea calității de membru al comitetului de întreprindere.

Comitetul de întreprindere poate încheia acorduri de întreprindere cu angajatorul. Acordurile de întreprindere sunt norme generale, adică norme care se aplică tuturor angajaților din cadrul întreprinderii sau unor grupuri specifice de angajați, pe baza unui contract încheiat între angajator și comitetul de întreprindere. În acordurile de întreprindere se găsesc multe reglementări care stabilesc drepturile și obligațiile dvs. ca angajat al întreprinderii. Acestea pot fi, de exemplu, principiile generale privind concediul de odihnă sau planurile de concediu pentru anul în curs, timpii de lucru, înregistrarea timpului de lucru, reglementările privind pauzele sau, de asemenea, orientările de conduită pentru relațiile cu colegii sau clienții.

Multe acorduri de întreprindere sunt importante și din punct de vedere financiar, deoarece pot stabili drepturile de plată, de ex. comisioanele, suplimentele salariale sau planificarea obiectivelor anuale.