Office for the Equal Treatment of EU Workers

Asigurări

Fiecare persoană trăiește cu propriile riscuri, care pot cauza în caz de defecțiune costuri foarte ridicate. Asigurările sunt importante astfel încât în caz de boală sau de accident costurile să nu fie suportate doar de dvs. În Germania, se face distincția între asigurarea pe care trebuie să o aibă fiecare angajat (asigurare socială) și asigurarea privată.

1. Asigurarea socială de stat

Sistemul de securitate socială din Germania include protecție împotriva celor mai mari riscuri. Dacă lucrați în Germania, sub rezerva contribuțiilor la asigurările sociale, sunteți de obicei membru al următoarelor companii de asigurări legale:

 • Asigurarea de sănătate de stat preia costurile pentru vizitele medicale precum și pentru multe medicamente și terapii.
 • Asigurarea de îngrijire legală oferă protecție socială de bază în cazul în care aveți nevoie de îngrijire pe termen lung cauzată de boală.
 • Asigurarea legală împotriva accidentelor preia costurile tratamentului medical și pentru încadrarea în viața profesională după un accident de muncă sau în cazul unei boli profesionale. Acesta plătește compensații pentru salarii pe durata incapacității de muncă, precum și pensii în cazul probleme permanente de sănătate, inclusiv prestații pentru urmași.
 • Asigurarea de pensie de stat preia serviciile de reabilitare precum și plata pensiei pentru vârstă, în cazul reducerii capacității de muncă sau în caz de deces.
 • Asigurarea de șomaj de stat plătește în anumite condiții un venit în timpul căutării un loc de muncă și susține căutarea unui loc de muncă prin oferte de consiliere și plasare.

Calitatea de membru în asigurarea socială reprezintă un procent fix din venitul dvs. Veți suporta o parte din costuri, cealaltă parte este suportată de angajatorul dumneavoastră. Costurile sunt deduse direct din salariu.

Dacă sunteți angajat în Germania, sunteți de obicei obligat să fiți asigurat la sistemul german de asigurare socială.

Atenție: Există excepții de la acest principiu pentru anumite tipuri de muncă. Pentru anumite persoane detașate, lucrători frontalieri și persoane care lucrează în mai multe state UE.

Angajatorul dvs. trebuie să vă înregistreze ca fiind asigurat social. Aceasta înseamnă că angajatorul trebuie să furnizeze casei de asigurări de sănătate următoarele informații:

 • Numele dvs,
 • Adresa dvs,
 • Numărul de asigurat
 • Cetățenia
 • Salariul și datele legate de activitate

Această notificare asigură că angajatorul plătește contribuțiile de asigurări sociale. Pentru ca angajatorul să își poată îndeplini obligațiile, trebuie să îi oferiți angajatorului toate detaliile și informațiile necesare. Vă supuneți obligației de colaborare.

Atenție: Angajatorul trebuie să vă înmâneze o copie a datelor comunicate. În cazul încălcării obligației de anunțare atât angajatorul cât și dvs. puteți fi sancționați.

În unele sectoare, angajatorul trebuie să prezinte un raport înainte de a începe angajarea:

 • în domeniul construcții,
 • într-un restaurant sau hotel,
 • la o firmă de expediții,
 • într-o firmă de transport sau de logistică,
 • într-o firmă de curățare a clădirilor și
 • în industria de prelucrare a cărnii.

Aceasta înseamnă că trebuie să furnizați, de asemenea, informațiile necesare ca parte a obligației dvs. de a coopera înainte de a vă angaja și trebuie să aveți întotdeauna actul de identitate cu dvs. în cazul examinării.

Mai multe informații referitoare la procedura de notificare și de contribuție le aflați de la asigurarea de pensie germană. Chiar și casele de asigurare de sănătate oferă informații pe paginile de internet.

Indiciu: Prin înregistrarea la asigurarea socială obțină un număr de asigurare socială care este valabil toată viața. Cu ajutorul numărului de securitate socială, datele necesare pentru determinarea pensiei sunt salvate și păstrate. De aceea păstrați acest număr.

2. Asigurări private

Asigurările sociale menționate în Germania acoperă riscuri importante pentru viață, cum ar fi sănătatea, șomajul sau vârsta. Dar există și alte riscuri pentru care ar trebui să vă asigurați în Germania. Dar nu orice asigurare este potrivită pentru fiecare situație de viață. Mai presus de toate, protecția asigurării ar trebui să acopere riscurile care ar putea amenința existența dumneavoastră în caz de daune.

 Printre cele mai importante asigurări private din Germania se numără:

 • Asigurarea de răspundere civilă: Ați distrus ceva ce aparține unei alte persoane? Acest lucru poate fi foarte scump și, în cazuri extreme, chiar vă amenință existența. În acest caz se aplică o asigurare de răspundere civilă. Asigurarea de răspundere civilă este valabilă ca fiind cea mai utilă și mai importantă din asigurările voluntare. De regulă sunt co-asigurați și membrii familiei. Asigurările de răspundere civilă se încheie și pentru sub 100 Euro pe an.

 • Asigurare de incapacitate de muncă: Dacă nu mai puteți lucra pe termen lung din cauza unei boli grave și, prin urmare, nu mai aveți un venit, în cel mai rău caz, sunteți amenințat de faliment. Deoarece asigurarea de stat este foarte limitată cu pensia de invaliditate și nu se aplică întotdeauna. De aceea, fiecare persoană angajată ar trebui să se gândească dacă se protejează împotriva pierderii propriei forțe de muncă printr-o asigurare de invaliditate profesională. Pe lângă asigurarea de răspundere privată, aceasta este una dintre cele mai importante polițe de asigurare voluntară.

 • Asigurarea pentru bunuri casnice: Asigurarea pentru bunuri casnice este plătită dacă se strică lucrurile din locuință, de exemplu în cazul unui incendiu, furt sau daune cauzate de apă. Costurile pentru asigurarea conținutului casei depind, printre altele, de dimensiunea apartamentului dvs. Asigurarea locuinței poate fi deosebit de utilă dacă păstrați obiecte valoroase în casa dvs.

 • Asigurare de răspundere civilă auto: Dacă aveți o mașină sau o motocicletă, aveți nevoie și de o asigurare de răspundere civilă auto. Fără o asigurare de răspundere civilă auto nu vă puteți înregistra vehiculul. Dacă provocați un accident în mașină sau răniți pe cineva, asigurarea va acoperi daunele cauzate. Costul asigurării variază foarte mult și depinde, de exemplu, de tipul vehiculului și de câți ani nu ați avut un accident.

Există și multe alte asigurări voluntare. Asigurarea privată pentru accidente plătește de exemplu în cazul unui accident în timpul liber. Asigurarea de protecție legală pentru ajutorul juridic în caz de litigiu. Pe lângă există și asigurări pentru animalele de casă, credite sau călătorii. Verificați cu exactitate, de de asigurări aveți nevoie. Fiecare asigurare costă bani.

Indiciu: Ce asigurare este potrivită pentru cine, depinde vârstă și de starea civilă. Centralele consumatorului și Stiftung Warentest vă ajută la alegerea asigurărilor potrivite pentru dumneavoastră. 

FAQ Asigurări

Stabiliți cel mai bine o programare pentru consilierea personală la un centru de consiliere din apropiere. Centrala consumatorului șiStiftung Warentest vă ajută în alegerea asigurărilor corecte voluntare.

Sistemul german de securitate socială cuprinde asigurări împotriva celor mai mari riscuri. Dacă munca dumneavoastră în Germania este supusă sistemului obligatoriu de securitate socială, sunteți de regulă membru al următoarelor asigurări:

 • Asigurarea medicală obligatorie preia costurile pentru consultații medicale precum și pentru multe medicamente și tratamente.
 • Asigurarea obligatorie de îngrijire vă oferă o protecție de bază în cazul în care datorită unei boli aveți nevoie de îngrijire pe termen lung.
 • Asigurarea obligatorie pentru accidente suportă costurile tratamentului medical și a reîncorporării în viața profesională în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Aceasta plătește prestații compensatorii pentru pierderile salariale în timpul perioadei de incapacitate de muncă, precum și pensii în cazul unor daune permanente asupra sănătății, inclusiv pensii de urmaș.
 • Asigurarea obligatorie de șomaj plătește, în anumite condiții, un venit în perioada de căutare a unui loc de muncă și sprijină această căutare prin oferte de consiliere și intermediere.
 • Asigurarea obligatorie de pensii oferă prestații pentru reabilitare, precum și pensii pentru limita de vârstă, de invaliditate sau în caz de deces.

Calitatea de membru în sistemul de securitate socială vă costă un procentaj fix din venit. O parte a costurilor o suportați dumneavoastră și o parte angajatorul dumneavoastră. Costurile vă vor fi deduse direct din salariu.

În cadrul Casei Naționale de Asigurării de Pensii („Deutsche Rentenversicherung”) există un oficiu de control, care verifică cel puțin odată la 4 ani dacă angajatorii au calculat și au plătit contribuțiile corecte în sistemul de securitate socială pentru toți angajații. Dacă există vreun motiv de suspiciune, acest oficiu poate efectua și controale pentru perioade mai scurte.

Și Administrația Vamală („Zollverwaltung”), mai exact Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru („Finanzkontrolle Schwarzarbeit”), controlează dacă au fost respectate obligațiile de înregistrare. Mai multe informații despre modalitățile de control al muncii la negru ale Administrației Vamale („Zollverwaltung”) găsiți pe pagina web a acesteia.

Dacă angajatorul nu își respectă obligațiile de înregistrare, de plată a contribuțiilor și de documentare, acest lucru este considerat „muncă la negru” (§ 1 alineatul 2 punctul 1 al Legii de combatere a muncii la negru – SchwarzArbG). Dacă Autoritatea constată că plățile nu au fost făcute corect, angajatorul va trebui să plătească retroactiv sumele corecte și pe deasupra o taxă suplimentară de întârziere pentru contribuțiile care nu au fost plătite corect de la început.

În plus, angajatorul poate primi și o amendă de până la 50.000 € (§ 111 alineatul 1 al cărții a IV-a a Codului Social - SGB IV, § 8 al Legii de combatere a muncii la negru - SchwarzArbG). În anumite cazuri, angajatorul poate fi și condamnat penal (§ 266a Cod penal - StGB). Acesta se face vinovat și dacă nu își plătește propria cotă-parte și dacă nu plătește cota-parte care vă revine dumneavoastră către sistemul de securitate socială.

Dacă angajatul nu își respectă obligația de cooperare și dă informații false, insuficiente sau întârziate, acesta poate primi o amendă de până la 5.000 € (§ 111 alineatul 1 punctul 4 al Cărții a IV-a a Codului Social - SGB IV, § 8 a Legii de combatere a muncii la negru - SchwarzArbG).

Dacă Administrația Vamală („Zollverwaltung”) are nevoie de informații din partea dumneavoastră pentru a putea verifica dacă munca dumneavoastră este legală sau nu, sunteți obligat să le dați acele informați. Va trebui de exemplu să arătați fișe cu orele lucrate sau alte documente din care reiese programul dumneavoastră de lucru și tipul activității efectuate.

Dacă lucrați în Germania ca angajat, de regulă veți fi supus regulamentelor securității sociale germane.

Atenție: Pentru anumite forme de muncă există excepții. De exemplu, pentru anumiți lucrători detașați, frontalieri și care își desfășoară activitatea în mai multe țări ale UE.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înregistreze în sistemul de securitate socială. Acest lucru înseamnă că angajatorul trebuie să comunice casei de asigurări de sănătate compentente următoarele informații cu privire la dumneavoastră:

 • numele,
 • adresa,
 • numărul de asigurat,
 • cetățenia,
 • salariul și informații cu privire la activitatea pe care o desfășurați

Prin această înregistrare se asigură plata de către angajator a contribuțiilor în sistemul de securitate socială. Pentru ca acesta să își poată îndeplini obligațiile, dumneavoastră trebuie să îi puneți la dispoziție informațiile de care are nevoie. Așadar și dumneavoastră sunteți supus obligației cooperare.

Atenție: Angajatorul trebuie să vă înmâneze o copie a datelor acestei înregistrări. Nerespectarea obligațiilor de înregistrare se poate solda cu sancțiuni, atât pentru dumneavoastră cât și pentru angajatorul dumneavoastră

În anumite sectoare angajatorul trebuie să realizeze înregistrarea încă dinaintea începerii activității lucrative:

 • în domeniul construcțiilor,
 • în restaurante sau hoteluri,
 • în firmele de expediții,
 • în domeniul transportului și al logisticii legate de acesta,
 • în domeniul curățeniei de clădiri și
 • în industria cărnii.

Așadar, conform obligației de cooperare, și dumneavoastră trebuie să comunicați informațiile necesare încă dinaintea începerii activității și în cazul unui control trebuie să aveți mereu documentul de identitate la dumneavoastră.
Mai multe informații cu privire la procedurile de înregistrare și de contribuții primiți de la Casa Națională de Asigurări de Pensii („Deutsche Rentenversicherung”). Și casele de asigurări de sănătate pun la dispoziție informații pe paginile lor web.

Sfat: Odată cu înregistrarea în sistemul de asigurare socială veți primi un număr de asigurare socială („Sozialversicherungsnummer”), care va rămâne același toată viața. Prin intermediul acestui număr de asigurare socială vor fi reunite și puse la dispoziție toate datele necesare stabilirii pensiei. Păstrați deci bine acest număr!