Porezi

Natrag na navigator

Porezi

U pravilu je svatko tko ima prebivalište u Njemačkoj i tamo radi, obveznik plaćanja poreza na dohodak. Što u tom slučaju vrijedi za vas, saznat ćete ovdje.

1. Porezna obveza

Vaš će se dohodak oporezivati u Njemačkoj, ako

  • u Njemačkoj imate prebivalište ili
  • ako uobičajeno, dakle dulje od šest mjeseci (183 dana) tijekom kalendarske godine boravite u Njemačkoj.

Porezna obveza odnosi se na vaš ukupni dohodak. To znači da je obuhvaćen dohodak iz različitih izvora primanja (npr. plaća, mirovina i prihodi od najma). Porez se također odnosi na dohodak koji ostvarujete kako u Njemačkoj tako i izvan Njemačke (načelo svjetskog dohotka).

Ako ste zaposleni, dohodak u najvećem dijelu ostvarujete iz plaće. Od vaše se plaće automatski odbija porez na dohodak (tzv. porez na plaću). Dodatno se odbijaju i solidarni dodatak te crkveni porez, ako ste član vjerske zajednice koja ubire poreze. Vaš poslodavac uplaćuje ove iznose direktno nadležnoj poreznoj upravi. Osim toga, poslodavac će iz vaše plaće uplaćivati i doprinose za obvezno socijalno osiguranje (osiguranje za slučaj nezaposlenosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći, mirovinsko osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja). Koji se točno iznosi odbijaju od vaše mjesečne plaće, možete vidjeti iz obračuna plaće koji vam je vaš poslodavac dužan dostaviti.

Pozor: Ako ste sklopili privatno osiguranje, na primjer privatno zdravstveno osiguranje, tada morate sami uplaćivati doprinose u takva osiguranja.

2. Visina poreza na dohodak

Visina poreza na dohodak ovisi o visini vašeg godišnjeg dohotka. To su vaša ukupno ostvarena primanja tijekom kalendarske godine, umanjeno za određene iznose koji su neoporezivi. Postoji i neoporezivi dio osobnog dohotka, tj. osnovni odbitak za koji ne morate plaćati poreze. I

U 2024. godini taj je odbitak za samce iznosio 11.604 €, a za bračne drugove i registrirane životne partnere 23.208 €. Osim toga, radnici imaju pravo na dodatni neoporezivi paušalni iznos od 1.230 € godišnje. Ako vaš godišnji dohodak premašuje ovaj ili ostale neoporezive iznose, na preostali iznos morate platiti porez na dohodak. Najniža porezna stopa iznosi 14%, a povećava se s porastom dohotka. Najviša porezna stopa iznosi 45 %.

Ako vam banka u Njemačkoj isplaćuje dohodak od kapitala, npr. kamate, na to se također obračunavaju porezi. Njih obustavlja sama banka i uplaćuje ih direktno poreznoj upravi. Za kapitalne dobitke primjenjuje se jedinstvena porezna stopa od 25%.

Pozor: Ako je iznos vaših kamata manji od 1000 € (odnosno 2000 € u slučaju zajedničkog oporezivanja bračnih drugova ili registriranih životnih partnera), onda niste dužni na to platiti porez. Vodite računa da u svojoj banci podnesete zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza (zahtjev za porezno izuzeće).

Obitelji i samohrani roditelji ostvaruju određene porezne povlastice. Svrstavanjem u odgovarajući porezni razred te se povlastice uzimaju u obzir već kod obračuna mjesečnih odbitaka.

Svoje očekivano porezno opterećenje možete izračunati pomoću kalkulatora poreza na dohodak Saveznog ministarstva financija.

3. Prijava poreza na dohodak

Kako bi utvrdila vaš oporezivi dohodak na koji ćete u konačnici morati platiti porez na dohodak, poreznoj upravi potrebno je nekoliko koraka. Porezna uprava ponajprije mora steći uvid u vaše prihode i provjeriti koje ste još primitke imali osim spomenutih. To znači: relevantni su ne samo vaša plaća kao radnika/ce nego i drugi prihodi, npr. prihodi od kapitalne imovine ili od davanja u najam i zakup. Od toga se odbijaju eventualni porezno priznati troškovi poslovanja (Werbungskosten) i neoporezivi iznosi (Freibeträge) te se potom utvrđuje ukupni iznos vaših prihoda. Nakon toga, porezna uprava od vaših prihoda odbija još i vaše posebne izdatke (Sonderausgaben), izvanredna opterećenja i daljnje stavke koje ste vi naveli u svojoj prijavi poreza na dohodak. Ako imate djecu, raspolažete pravom i na osobni odbitak na dijete. I on se također uzima u obzir prilikom oporezivanja. Tek nakon svega toga utvrđuje se vaš stvarni dohodak na koji morate platiti poreze.

Pozor: U nekim ste slučajevima obavezni predati poreznu prijavu, primjerice ako ste pored svoje plaće ostvarili dodatna primanja, ako ste primali naknadu za nezaposlene, naknadu za bolovanje ili naknadu zbog službenog skraćivanja radnog vremena, ako ste imali više radnih odnosa ili kod određenih kombinacija poreznih razreda. Tada poreznu prijavu morate predati do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine. Moguće je da ćete morati uplatiti razliku poreza.

Ako niste obavezni podnijeti poreznu prijavu, možete to dobrovoljno učiniti u roku od 4 godine. U svakom slučaju, isplati se podnijeti zahtjev kako bi se dobio povrat više uplaćenog iznosa poreza.

Najjednostavniji način za prijavu poreza je online putem internetskog portala Elster . Za korištenje Elstera morate se prvo registrirati. Poreznu prijavu možete također ispuniti u obliku obrasca (formulara). U oba slučaja poreznu prijavu morate dostaviti uredu porezne uprave koja se nalazi u okrugu u kojem živite. Za općenita pitanja u vezi s poreznom prijavom možete se konzultirati s nadležnom poreznom upravom u redovnom vremenu za rad sa strankama – u njihovom uredu ili putem telefona.

Ako trebate dodatnu pomoć kod popunjavanja porezne prijave, možete se obratiti poreznom savjetniku ili odvjetniku. Odvjetnik će vam za tu uslugu zaračunati određenu naknadu. Pomoć u poreznim pitanjima nude također udruženja za podršku u pitanjima poreza na plaću („Lohnsteuerhilfevereine”). To su organizacije posloprimaca za pomoć posloprimcima, a njihove su usluge uglavnom povoljnije od savjetovanja koje pružaju porezni savjetnici ili odvjetnici.

Upravo za građane i građanke Europske unije koji ne govore dobro njemački jezik može biti od pomoći da se koriste programom za poreze koji se nudi i na stranom jeziku. Trenutačno nema puno programa koji pružaju ovakvu ponudu. Softver se plaća, t.j. za preuzimanje softvera mora se platiti između 15 i 60 eura. Ovdje se možete informirati o različitim softverskim programima. Preko Interneta možete pronaći i daljnje ponuđače softvera.

Jedini program koji se nudi na više jezika (bosanski, engleski, hrvatski, poljski, rumunjski, srpski, ruski) je SteuerGo . Cjelovitost popisa nije zajamčena. Korištenje softvera u vlastitoj je odgovornosti korisnika/ce.