Office for the Equal Treatment of EU Workers

Család és gyerekek

1. Juttatások terhesség előtt és után

Az (leendő) anyákra, akik Németországban rendelkeznek munkahellyel, a szülési szabadságra járó támogatási törvény (Mutterschutzgesetz, MuSchG) vonatkozik. Ez a törvény véd a munkahelyi veszélyek ellen, és különleges felmondás elleni védelmet élvez. Így a leendő anyukák 6 héttel szülés előtt csak a beleegyezésükkel, és a szülés utáni 8. hét lejártáig egyáltalán nem dolgozhatnak. Koraszülés vagy több gyermek szülése esetén 12 héttel a szülés után nem dolgozhatnak. Orvosilag levezetett koraszülés és egyéb idő előtti szülések esetén a szülési szabadságra járó támogatás ideje (Mutterschaftsfrist) annyi nappal hosszabbodik meg, ahány napot a szülés előtt nem vett igénybe. A törvény tilt továbbá bizonyos munkákat (például darabszám alapján fizetett munka, futószalagmunka, túlóra, vasárnapi vagy éjszakai munka). Ha az orvos egyéni foglalkoztatási tilalmat igazol, az szintén érvényes.

Annak érdekében, hogy a nőt ebben az időszakban az anyagi károktól megóvják, a szülési szabadságra járó támogatási törvény különböző juttatásokat határoz meg:

2. Családi pótlék (Kindergeld)

Német családi pótlékot (Kindergeld) a gyermeke után igényelhet, ha:

 • Ön EU tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvébia (EGK államok) vagy Svájc állampolgára,
 • Amennyiben Németországban rendelkezik lakóhellyel vagy általában ott tartózkodik, és ezáltal korlátlanul jövedelemadóra kötelezett. Ha nem Németországban lakik vagy általában nem ott tartózkodik, de jövedelmének legalább 90 %át Németországban szerzi, az adóhivatalnál benyújtott kérelme alapján korlátlanul jövedelemadóra kötelezettként kezeltetheti magát.
 • Az igény akkor is fennállhat, ha Németországban korlátozottan kötelezett jövedelemadóra, mert Németországban lakik, vagy szokásosa ott tartózkodik, de itt társadalombiztosításilag kötelezetten dolgozik.

A családi pótlékot (Kindergeld) általában a gyermek 18. születésnapjáig kapja. Ide tartoznak az alábbiak:

 • saját (édes-) és adoptált gyermek
 • mostohagyermek
 • gondozásba vett gyermek
 • unoka

Ha a gyermeke elérte a 18 éves kort, akkor a családi pótlékot (Kindergeld) csak bizonyos feltételek mellett veheti igénybe. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

Figyelem: Ha a családja másik EU tagállamban él, először azt kell tisztázni, hogy melyik ország fizeti a családi pótlékot. Előfordulhat, hogy részleges juttatásokat kap különböző EU országokban. Ez a családi helyzettől függ. Erről többet itt tudhat meg.

A családi pótlék (Kindergeld) igényt az a szülő adja be, a családi pótlék folyósító intézménynél, akinél a gyermek él. Az első és a második gyermek után járó családi pótlék (Kindergeld) összege 204 euró havonta, a harmadik gyermek után 210 euró, és minden további gyermek után 235 euró.

Figyelem: 2018. január 1-től rövidebb határidők érvényesek a családi pótlék (Kindergeld) visszamenőleges igénylésére. Az igény benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőlegesen fizeti a családi pótlék folyósító intézmény a családi pótlékot (Kindergeld).

A családi pótlékról (Kindergeld) és az igénybejelentésről szóló további tudnivalókat a családi pótlék folyósító intézmény honlapján találja.

3. Alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag)

Az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag) a családi pótlékról szóló törvény (Bundeskindergeldgesetz, BKGG) 6a § értelmében maximum 185 euró lehet gyermekenként havonta, és családi pótlékkal (Kindergeld) együtt fedezi a gyermek átlagos igényeit.
A szülők akkor tarthatnak igényt az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítésére (Kinderzuschlag), ha

 • a gyermekek nem házasok, és 25 életévüket nem töltötték be,
 • a szülők háztartásában élnek,
 • ezekre a gyermekekre családi pótlékot (Kindergeld) vagy olyan juttatást vesznek igénybe, mely a családi pótlékot (Kindergeld) kizárja,
 • a szülők minimális bevétele házaspárok esetében a 900 eurót, gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a 600 eurót eléri,
 • a figyelembe veendő bevétel és vagyon a maximális bevételi szintet (a megállapítás alapja kiegészítve az összes alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítésével) nem haladja meg, és
 • a család igényét az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag) és az adott esetben járó lakásbérleti hozzájárulás (Wohngeld) fedezi, és ezért nem áll fenn igény a munkanélküli segély II-re.

Az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítéséről (Kinderzuschlag) és az igénybejelentésről szóló további tudnivalókat a családi pótlék folyósító intézmény honlapján találja. Itt találja a családi pótlék (Kindergeld) igényléséről szóló tudnivalókat határon túli igénylés esetében. A tájékoztatóban információkat talál az illetékes német családi pótlék folyósító intézményről.

4. Gyed (Elterngeld)

A gyed (Elterngeld) anyagi támogatás a családoknak gyermek születése után. A gyed a hiányzó bevétel egy részét pótolja, ha szülés után gyermekével szeretne lenni, és ezért szakmai munkáját meg kell szakítania vagy korlátoznia kell. A gyed-re (Elterngeld) akkor tarthat igényt, ha a gyermek lakhelye Németország vagy a szülő Németországban dolgozik, ill. dolgozott. A gyed-et (Elterngeld) annak folyósítják, aki

 • a gyed igénylésének hónapjaiban egy hónap alatt átlagosan nem dolgozott többet 30 óránál,
 • a gyermeket maga gondozza és neveli,
 • a gyermekkel egy háztartásban él és
 • lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németország.

A gyed-et (Elterngeld) a helyi gyed folyósító intézménynél kell igényelnie. Az illetékes gyed folyósító intézményeket itt találja.

A szülők igényeinek megfelelően gyed-ről szóló (Elterngeld) szabályozások különböző fajtákat kínálnak.

Az alap gyed a szülés előtti nettó jövedelmének 65 % - 100 %-a. Minél alacsonyabb a jövedelem, annál magasabb a százalékos alap. Ez legalább 300 euró, de maximum 1.800 euró havonta. Az apák és az anyák ezt összesen maximum 14 hónapig kaphatják, és az időtartamot szabadon oszthatják föl egymás között. Egy-egy szülő ekkor legalább 2, de legfeljebb 12 hónapra tarthat igényt. A teljes 14 hónap akkor jár, ha mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában, és ezáltal a jövedelemből származó bevétel kiesik. A gyermeküket egyedül nevelő szülők a hiányzó partner miatt a teljes 14 hónapban igényt tarthatnak a gyed-re (Elterngeld) a kieső jövedelemből származó bevétel miatt. A gyed-nek (Elterngeld) vannak további formái, például olyan szülőknek, akik a gyed (Elterngeld) folyósítása alatt részmunkaidőben dolgoznak. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

Figyelem: Az EU-munkavállalók minden családi juttatására érvényes: A családi juttatások fizetésében elsősorban az az ország illetékes, amelyik országban a szülők dolgoznak. Ha a szülők különböző EU országokban dolgoznak, akkor elsősorban az az ország illetékes, amelyikben a gyermek lakik. Előfordulhat, hogy a másik tagállamnak is különbözetösszeget kell fizetnie, ha van különbség azok között a juttatások között, melyet az első és a második állam fizet. Ön a gyermekgondozási idő alatt is foglalkoztatottnak számít, hiszen a munkaviszonya ezalatt az idő alatt is fennáll.

5. Gyermekgondozási idő

A gyermekgondozási idő azoknak a munkavállalóknak az igénye a munkáltatóval szemben, akik általában Németországban dolgoznak, valamint azon munkavállalóké, akik külföldön dolgoznak, amennyiben munkaviszonyukra a német jog vonatkozik. A gyermekgondozási idővel keresőtevékenységét megszakíthatja, vagy munkaidejét lerövidítheti annak érdekében, hogy gyermekéről gondoskodjon. Ha a gyermekgondozási időt igénybe veszi, nem kell dolgoznia. Nem kap munkabért. Ugyanakkor a lent megnevezett feltételek mellett gyed-re (Elterngeld) tarthat igényt.

Figyelem: A gyed időtartama alatt nem lehet Önnek felmondani, ugyanakkor a munkaviszony szüneteltetve van, és igényt tarthat arra, hogy visszatérjen a munkahelyére.

Ahhoz, hogy gyed-et kapjon, bizonyos feltételeket teljesítenie kell. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

6. Gyermekfelügyelet

Az 1. életévüket betöltött gyermekek jogi igényt tarthatnak felügyeleti helyre gyermek napköziben (Kindertagesstätte) (amit óvodának vagy „Kita-nak“ is neveznek) vagy gondozó felügyeletre (Kindertagespflege) (gyermekgondozónál: „Tagesmutter“ vagy “Tagesvater“). A gyermek gondozására vonatkozó igény az 1. életévétől a beiskolázásig tart.

Bizonyos feltételek mellett a gyermek az 1. életéve alatt gondozási helyet kaphat (pl. ha a szülők dolgoznak, munkakeresők vagy szakképzésben vesznek részt).

A szülők választhatnak, hogy gyermekük gyermek napköziben (Kindertagesstätte) vagy gyermekgondozónál (Tagesmutter/Tagesvater) legyen elhelyezve. Annak érdekében, hogy felügyeleti helyhez jusson, igényt kell benyújtania az ifjúsági hatóságnál.

Számos ifjúsági hatóság az interneten bocsátja rendelkezésre a megfelelő nyomtatványokat, valamint a vonatkozó gondozási költségekről szóló áttekintést. Az ifjúsági hatóságok személyes tanácsadást is biztosítanak a szülőknek, és támogatják a szülőket a megfelelő gondozási hely keresésében.

Tipp: Ha gyermekét gondoztatni szeretné, azt időben be kell jelentenie. A legtöbb felügyeleti hely az érdeklődő szülők nagy létszáma miatt gyorsan betelik. Sokan 6 hónapnál is többet várnak felügyeleti helyre. Lehetőség szerint minél hamarabb érdeklődjön szabad hely iránt.

A gyermek napközi (Kindertagesstätte) gyermeke nyelvi ismereteinek fejlődése szempontjából nagyon jó fejlesztő hatással bír. A gyermekek és fiatalok, akik nem német anyanyelvi környezetben nőnek fel, az óvodában és az iskolában különleges német nyelvi képzéseket kínálnak.

Minden tartományban már az óvodában (legkésőbb beiskolázás előtt) nyelvi tesztelést végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a gyermeknek van-e szüksége további nyelvoktatásra. Így biztosítják, hogy a gyermek az oktatásban részt tudjon veni.

Tipp: Gyermeke iskolai sikerei érdekében fontos, hogy jól beszéljen németül. Ennek érdekében használja a nyelvi fejlesztési ajánlatokat! Néhány tartományban a német nyelvi fejlesztési kínálatban való részvétel azoknak a gyermekeknek kötelező, akiknél úgy tapasztalták, hogy a német nyelvi ismeretek nem elegendőek. A német nyelvi ismeretek fejlesztési kínálatáról szóló tájékoztatásokat közvetlenül az óvodában vagy gyermeke iskolájában, valamint a migrációs tanácsadáson és az ifjúsági migrációs szolgálatnál találja.

További információt a helyszínen kaphat:

 • Város-, község-, körzetvezetés: ifjúsági hatóságok
 • családi tanácsadás
 • migrációs tanácsadás felnőtt bevándorlóknak
 • nappali gyermekmegőrzők (számos Kita biztosít „nyíltnapot”, ahol a Kita fix programjait lehet megtekinteni, és meg lehet ismerkedni a Kita pedagógiai programjával. Ezeket a nyíltnapokat többnyire a Kita honlapján hirdetik meg.)

Vagy az interneten:

7. Képzési és részvételi csomag

Főleg azok a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek, akik munkanélküli segély II-t, keresőképtelenségi támogatást vagy szociális juttatást kapnak, vagy akiknek a szülei alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítését (Kinderzuschlag) vagy lakásbérleti hozzájárulást (Wohngeld) vesznek igénybe, alapvetően igényt támaszthatnak képzési és részvételi juttatásra. Ezek magukban foglalják:

 • egy napos iskolai és Kita kirándulásokat,
 • több napos osztálykirándulásokat,
 • személyes beiskolázási igény kialakítását,
 • az iskolába való eljutást,
 • megfelelő oktatási képzést,
 • közösségi étkezésekhez való hozzájárulást, valamint
 • a közösség szociális és kulturális életében való részvételt (sport, zene, szabadidő).

A képzési és részvételi juttatásokat a mindenkori tartomány illetékes közösségi helyén kell megigényelni. Itt tudhatja meg, hogy Ön a helyszínen meg tudja-e igényelni a juttatásokat.

8. Melyik országban kaphatok családi juttatásokat?

Családi juttatások, mint például Németországban a családi pótlék (Kindergeld) vagy a gyed (Elterngeld), minden EU tagállamban létezik, ugyanakkor országonként nagy különbség van azok kialakításában és mértékében.

Gyakran merül föl a kérdés, hogy melyik ország az illetékes a családi juttatások kifizetésében. Ez a család helyzetétől függ.

 • Ha a családja abban az országban él, amelyikben Ön biztosított, akkor ez az ország az illetékes a családi juttatás kifizetésében. Ön ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben veheti igénybe a családi juttatásokat, mint ennek az országnak az állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy ha Németországban dolgozik, és itt él családjával, ugyanolyan mértékben kap családi juttatásokat, mint a német állampolgárok.
 • Ha családja nem abban az országban él, ahol Ön biztosított, akkor adott esetben több országban is jogosult lehet juttatásokra. Ez a mindenkori ország szabályaitól függ. Ha több országban is jogosult arra, hogy családi juttatásokat vegyen igénybe, a prioritási szabályok döntik el, hogy melyik ország számít elsődlegesen. Ha a családi juttatások a másik országban magasabbak, akkor a különbséget ebben az országban kérheti el.

Példa: Az egyik szülő Németországban dolgozik, a másik szülő Lengyelországban dolgozik, és ott él a közös gyermekkel. Akkor Németországban és Lengyelországban is igényt tarthat a családi pótlékra (Kindergeld). Lengyelország kifizeti a lengyel családi pótlékot (Kindergeld), mert a gyermek Lengyelországban él. Mivel a lengyel családi pótlék (Kindergeld) alacsonyabb, mint a német családi pótlék (Kindergeld), így Németország a különbséget fizeti ki. Összesen tehát annyi családi pótlékot (Kindergeld) kap, mint amennyi a magasabb juttatást biztosító országban a juttatás. Ezekről a juttatásokról részletes információkat az ítélkezés gyakorlat fejezetben talál.

9. Videó a családi juttatásokról

Akinek gyereke van, megérdemli az állami támogatást. És amennyire sokoldalúak a családok, annyira eltérőek lehetnek a juttatások és az adómentes jövedelmek. Ez a film elmagyarázza a családi pótlék (Kindergeld), az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag), és a megélhetési előleg, valamint a gyermekek után járó adómentes jövedelem és a gyermeküket egyedül nevelők családpolitikai juttatásait.

A videót a Creative Commons Lizenz by-nc-nd/3.0/ alatt tették közzé. Nem kereskedelmi célokra változatlanul, a szerzői jog tulajdonosának, a „Családügyi, nyugdíjas ügyi, nőügyi és ifjúságügyi szövetségei minisztérium valamint a migrációs és integrációs szövetségi minisztérium” megnevezésével lehet terjeszteni és közzé tenni.

További videók az egyes családi juttatásokról

FAQ Család és gyerekek

A 18 évesnél idősebb gyerekek után akkor fizethető családi pótlék (Kindergeld) ha ők

 • először végzik el az iskolai vagy szakképzést, felsőfokú tanulmányokat folytatnak vagy szakmai gyakorlatot teljesítenek. A gyerekének ilyenkor olyan ismereteket kell szerezni, ami megfelelő alapot teremt a megcélzott hivatás gyakorlásához.
 • Második képzésen vesznek részt és legfeljebb részmunkaidőben dolgoznak. Ha a gyermeke egy év viszonylatában átlagosan több, mint 20 órát dolgozik hetente, akkor már nem jár utána családi pótlék (kivétel: az un. 450-Euro-Jobs).
 • A képzést az szakmai gyakorlati hely hiányában nem lehetett megkezdeni. Ezenkívül azt is igazolni kell, hogy a gyerek valóban arra törekszik, hogy szakmai gyakorlati helyet helyet találjon magának. Ilyen lehet például, ha a gyerek azért jelentkezik a Munkaügyi Ügynökségnél (Arbeitsagentur), vagy egy Munkaügyi központban, mert szakmai gyakorlati helyet keres.
 • A gyerek munkanélküli. A Munkaügyi Hivatalnál (Agentur für Arbeit), vagy a Munkaügyi központban munkakeresőként jelentkezett. Ez a 21. életév betöltéséig érvényes.
 • Szövetségi önkéntes, vagy ehhez hasonló szolgálatot teljesít.
 • Két képzési szakasz között átmeneti szakaszban van. Ez legfeljebb négy hónap lehet.
 • Ha akadályoztatás miatt nem tud magáról gondoskodni.

Az illetékesség a következő prioritási szabályok szerint működik:

 • Alapvetően az az ország az illetékes, amelyikben az önálló, vagy nem önálló munkát elvégzik vagy ahonnan a nyugdíjat kapják.
 • Ha az önálló vagy nem önálló munka miatt mindkét országban jogosult a családi szolgáltatásokra, akkor az az ország az illetékes, amelyikben a gyereke él. Ha a gyerekem nem az egyik vagy mindkét országban él, hanem egy harmadik EU országban, akkor az az ország az illetékes, ahol magasabbak a szolgáltatások.
 • Ha nyugdíj tekintetében az igényei mindkét országban érvényesíthetők, akkor az az ország az illetékes, ahol a gyereke él. Ha a gyereke egy harmadik EU országban él, akkor az az ország az illetékes, amelyikben a leghosszabb ideig volt biztosítva, vagy ahol a leghosszabb ideig élt.
 • Ha a két szülő se nem dolgozik, se nem kap nyugdíjat, akkor a családi pótlékra csak abban az országban lehet igényt támasztani, ahol a gyerek él.

Példa:

 • A Peter család Németországban él. Peter úr Hollandiában dolgozik és naponta ingázik a munkába, felesége pedig háztartásbeli. A család a lakcím alapján Németországban jogosult a német családi pótlékra. Ezzel együtt a család a hollandiai munkavégzés miatt a holland családi pótlékra is igényt tarthat.
  A prioritási szabály azonban meghatározza, hogy a munkavégzés miatt elsődlegesen Hollandia fizeti a családi pótlékot. Mivel Németországban magasabb a családi pótlék, mint Hollandiában, a család a holland családi pótlék mellett megkapja a kettő családi pótlék közötti különbséget is.

 • Meyer asszony Németországban dolgozik. Meyer úr a lányával közösen Szlovákiában él, ezért ott kap nyugdíjat. Meyer úr ezért Szlovákiában jogosult a családi pótlékra. A Meyer asszony a munkája alapján Németországban jogosult a családi pótlékra.
  A fő illetékes Németország, ugyanis a munka miatt az igény Németországban jelenik meg, miközben a Szlovákiai igényt a nyugdíj támasztja alá. A család német családi pótlékot kap. Mivel a családi pótlék Szlovákiában alacsonyabb, ezért Szlovákiában nincsenek további szolgáltatások.

A további információk a Bundesagentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) határokon átnyúló családi pótlék tájékoztatójában találhatók. A tájékoztató utolsó oldalán láthatók a Familenkasse (családi pótlék folyósító intézmény) intézmények, ahol az EU tagállam - ahonnan érkezett - szerint benyújthatók a családi pótlék iránti kérelmek.

A gondozás költségei az adott közösségtől függenek. A közösségek a költségek jó részét átvállalják (függetlenül attól ,hogy a gondozás önkormányzati vagy magán vagy gyermekgondozó (gyermekgondozó anya/apa bevonásával történik). A szülők kifizetik az önrészt, amit a család bevételei alapján számolnak ki. A magán óvodák gyakran drágábbak mint az önkormányzati létesítmények.

Az un. szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld) arra az időre biztosítja a várandós vagy fiatal anya számára a bevételt, amíg védelmi okokból nem szabad dolgoznia. A szülés előtti és utáni védett időszakra és a szülés napjára kiterjedő szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld) a törvényes betegbiztosító pénztárak fizetik ki. Csak a törvényes betegbiztosítónál biztosított nők jogosultak a táppénz kifizetésére és a szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld) folyósítására.

A szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld) az utolsó három hónap illetve tizenhárom hét számfejtett átlagos nettó jövedelméhez igazodik és egy naptári napra esően maximum 13 Euró lehet a mértéke. Ahhoz, hogy megkapja a szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld), be kell mutatni a betegbiztosítónál az orvosi vagy szülész is igazolást, arról, hogy várhatóan melyik napon fog szülni.

Azok a munkavállaló nők, akiknek nem a törvényes betegbiztosítónál van a biztosításuk (például magán betegbiztosítónál, vagy családilag a törvényes betegbiztosítónál biztosított nők) azoknak összesen és legfeljebb 210 Euró lehet a szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld). Esetükben a Szövetségi Társadalombiztosítási Intézet (Bundesversicherungsamt) Anyasági Ellátási szervezete (Mutterschaftsgeldstelle) az illetékes.

Ha a napi nettó jövedelem 13 Eurónál magasabb, akkor a munkaadó un. munkaadói kiegészítéssel járul hozzá a szülési szabadságra járó támogatás (Mutterschaftsgeld).

Ha Ön Németországban munkavállaló, és a gyermek neveléséhez, gondozásához igénybe veheti a gyermekgondozási időt. Ahhoz, hogy megkapja a gyermekgondozási időt, a gyermekével egy háztartásban kell élni. Mindkét szülő jogosult a gyermekgondozási időre. A gyermekgondozási időt mindkét szülő számára külön veszik számításba. A gyermekgondozási idő során a szülők hetente legfeljebb 30 órát dolgozhatnak (tehát együttesen legfeljebb hetente 60 órát).

Ha a gyereke 2015. július 1. előtt jött világra, akkor 12 hónap gyermekgondozási időt vehet igénybe. A gyermekgondozási idő a 3. és a betöltött 8. életév közötti időszakra is áttehető, ha ezzel egyetért a munkaadó. A gyermekgondozási idő 2 szakaszban vehető igénybe.

A 2015 július 1. után születettek esetén 24 hónap gyermekgondozási idő vehető igénybe. A gyermekgondozási idő a 3. és a betöltött 8. életév között is kivehető. A gyermekgondozási idő 3 szakaszban vehető igénybe. A munkaadó csak a 3. szakaszt utasíthatja el, ha ezt sürgős üzemi okok indokolják és a gyermek 3 évesnél idősebb.

Akkor kapja meg az szülési szabadságra járó támogatást, ha

 • az szülési szabadságra járó jövedelem időpontja előtt már befejezi a munkát, vagy
 • ha az időszak vége előtt még nem tud munkába állni vagy
 • ha a munkaadója másik, rosszabbul fizetett munkát ajánl fel.

Önnek nem kell félni a pénzügyi hátrányoktól. Ön minimum megkapja az utolsó tizenhárom hétre számított átlag jövedelmét, vagy a várandóság megállapításának az időpontja előtti (szülési szabadságra járó jövedelem) utolsó három hónap átlag jövedelmét. Az szülési szabadságra járó jövedelem adó- és járulékköteles.

Az alap gyed a szülés előtti nettó jövedelmének 65 % - 100 %-a. Minél alacsonyabb a jövedelem, annál magasabb a százalékos alap. Ez legalább 300 euró, de maximum 1.800 euró havonta. Az apák és az anyák ezt összesen maximum 14 hónapig kaphatják, és az időtartamot szabadon oszthatják föl egymás között. Egy-egy szülő ekkor legalább 2, de legfeljebb 12 hónapra tarthat igényt. A teljes 14 hónapra való igény akkor jár, ha mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában, és ezáltal a jövedelemből származó bevétel kiesik. A gyermeküket egyedül nevelő szülők a hiányzó partner miatt a teljes 14 hónapban igényt tarthatnak a gyesre a kieső jövedelemből származó bevétel miatt.

Gyed plusz( ElterngeldPlus) a 2015.01.07 után születettek: A gyed plusz (ElterngeldPlus) szolgáltatást azoknak a szülőknek szánják, akik a gyes során rész munkaidőben dolgoznak. Ez pótolja azt a jövedelemhányadot, ami a részmunkaidő miatt elmarad ugyanúgy, ahogy az alap gyes esetén, 65%-tól 100%-ig, az adott jövedelem függvényében. A gyed plusz (ElterngeldPlus) annak az alap gyednek maximum a fele lehet, ami a szülő részéről részmunkaidős bevétel nélkül keletkezne (vagyis havonta minimum 150 Euro és maximum 900 Euro). Ezért van a gyed plusz (ElterngeldPlus) a dupla időtartamra: egy alap gyed = két gyed plusz hónapok (ElterngeldPlus-Monate).

Gyermeknevelési párkapcsolati bónusz (Partnerschaftsbonus): Ha mindkét szülő együttesen részmunkaidőben dolgozna és négy egymást követő hónapban átlag heti 25-30 órában dolgozik, akkor mindegyik szülő erre a négy hónapra a kiegészítésként megkapja a gyed plusz (ElternGeldPlus) havonkénti összegét (gyermeknevelési párkapcsolati bónusz (Partnerschaftsbonus)).

Németországban sok lehetőség kínálkozik a gyermekgondozásra. A legtöbb gyermekgondozási intézmény a városok által irányított létesítmény, de sok közülük egyházi fenntartás, vagy szülői kezdeményezés alatt áll. Egyre több azonban a magán óvodák száma is.

Németországban a következő gondozási formák léteznek:

hároméves korig:

 • gyermekgondozó (Tagesmutter/Tagesvater),
 • bölcsőde,
 • vegyes életkorú óvodák,
 • szülői kezdeményezések.

3 éves kortól iskolakezdésig:

 • óvodák,
 • gyermekgondozó (Tagesmutter/Tagesvater),

Iskolás kortól:

 • egésznapos iskolák,
 • napközik (iskola utáni gondozás),
 • iskolaotthonok (gondozás az iskola után, ezek leggyakrabban magán kezdeményezések)
 • A családi pótlékot alapvetően az a szülő igényelheti, aki a gyerekkel él.
 • A kérelmet írásban kell benyújtani a Familienkasse (családi pótlék folyósító intézmény) intézménynél. A Familienkasse (családi pótlék folyósító intézmény) nem küld beérkezési igazolást. Éppen ezért célszerű, ha az iratot tértivevényesen (Einschreiben mit Rückschein) küldi el. Az eljárás állapotáról telefonon is érdeklődhet a Familienkasse (családi pótlék folyósító intézmény) intézménynél.
 • A családi pótlék kérelmek feldolgozása pillanatnyilag hónapokig tarthat. Ha feldolgozta a Familienkasse a kérelmet, akkor vagy kap egy végzést a kérelemről, vagy felszólítják a hiányzó dokumentumok, igazolások benyújtására. Ennek a felszólításnak a lehető leggyorsabban eleget kell tenni, hogy elkerülje a további késlekedéseket.
 • A Familienkasse (családi pótlék folyósító intézmény) az igény benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőlegesen fizeti a családi pótlékot (Kindergeld).
 • Ön a teljes kérelmezési eljárás alatt köteles tájékoztatni a Familienkasse (családi pótlék folyósító intézmény) intézményt a személyes állapotában történt mindenféle változásról. Ide tartoznak különösképpen az Ön megszólításai, a banki kapcsolata vagy a munkaadója. Ha nem teljesíti ezt a kötelességét, akkor ezzel késlelteti az eljárást, ami a kérelem elutasításához vezethet.
 • Ha elutasítják a családi pótlék kérelmet, akkor ez az ellenvetési idő leteltével, ami a kézhezvételtől számított 1 hónap hatályba lép. Ilyenkor Ön nem kaphat többet az érintett időszakra családi pótlékot, függetlenül attól, hogy a kérelem elutasítása jogszerűtlen vagy jogszerű.

A további információk a Bundesagentur für Arbeit (Szövetségi munkaügyi Hivatal) határokon átnyúló családi pótlék tájékoztatójában találhatók.