Office for the Equal Treatment of EU Workers

Dreptul de ședere

Dreptul de ședere al cetățenilor UE este reglementat prin Legea privind libera circulație în UE (FreizüG/EU). Conform § 11 al Legii privind libera circulație în UE (FreizüG/EU), pentru cetățenii UE sunt valabile însă și anumite dispoziții ale Legii privind regimul străinilor (Aufenthaltsgesetz); de exemplu în cazul accesului la cursuri de limba germană. Și întotdeauna când Legea privind regimul străinilor (Aufenthaltsgesetz) este mai avantajoasă pentru cetățenii UE decât Legea privind libera circulație în UE (FreizüG/EU), se aplică prevederile cele mai avantajoase. Dacă prevederile Legii privind libera circulație în UE (FreizüG/EU) nu sunt aplicabile, de exemplu deoarece dreptul la libera circulație a fost retras, se aplică Legea privind regimul străinilor (Aufenthaltsgesetz).

Ca cetățean al UE nu aveți nevoie de viză pentru intrarea în Germania și nici de un permis de ședere pentru șederea în Germania. Pentru intrarea în Germania este necesar doar un pașaport valabil sau o carte de identitate valabilă. Pentru șederea cu o durată de până la 3 luni nu există niciun fel de condiții.

Puteți beneficia de un drept de ședere pentru mai mult de 3 luni dacă:

  • lucrați, ca angajat sau ca independent sau
  • sunteți în căutarea unui loc de muncă și aveți șanse de a-l obține sau
  • nu desfășurați nicio activitate remunerată, dețineți însă resurse suficiente pentru a vă asigura existența și de asemenea o asigurare medicală suficientă (valabil și pentru studenți sau persoane aflate într-un proces de formare profesională) sau
  • locuiți legal în Germania de mai mult de 5 ani de zile (drept de ședere permanentă).

Dacă vă mutați domiciliul în Germania, în primele 2 săptămâni după sosire trebuie să vă înregistrați - la fel ca și cetățenii germani - la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) responsabilă. Pentru a putea face acest lucru veți avea nevoie de o adeverință din partea persoanei de la care închiriați locuința („Wohnungsgeberbestätigung”). Prin eliberarea adeverinței, aceasta confirmă că v-ați mutat în apartamentul său. În cadrul înregistrări vor trebui prezentate cărțile de identitate și pașapoartele tuturor persoanelor care se mută la domiciliul respectiv. Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) responsabilă va transmite ulterior datele necesare către Autoritatea Competentă pentru Străini („Ausländerbehörde”) responsabilă.

Atenție: Dacă nu respectați acest termen de înscriere puteți primi, după caz, o amendă de până la 1000 €.

Sfat: Dacă dețineți deja o adeverință din partea angajatorului, respectiv un contract de muncă, este recomandat să le aveți la dumneavoastră pentru a le putea prezenta când mergeți la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”). Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) va transmite aceste date, împreună cu datele privind înregistrarea, către Autoritatea Competentă pentru Străini („Ausländerbehörde”).

Atenție: Pentru anumite documente veți avea nevoie de o traducere autorizată în limba germană.

Următorii membri ai familiei au dreptul de a veni în Germania împreună cu un cetățean al UE care beneficiază de dreptul la libera circulație sau odată ce acesta este deja stabilit aici:

  • soțul/soția,
  • partenerii unei relații de parteneriat înregistrate,
  • copii proprii sau nepoți (de fiu/de fiică) sub vârsta de 21 de ani.
  • Copii sau nepoți (de fiu/de fiică) peste vârsta de 21 de ani, precum și rude în linie dreaptă ascendentă (părinți, bunici etc.), însă doar dacă cetățenii UE sau soțul/soția acestora, respectiv partenerul într-o relație de parteneriat înregistrată le oferă acestora întreținere.

Atenție: Membrii familiei care nu sunt ei înșiși cetățeni ai UE (cetățeni ai unor state terțe) necesită, depinzând de statul din care provin, o viză pentru intrarea în Germania.

FAQ Dreptul de ședere

Membrii familiei care nu sunt ei înșiși cetățeni ai UE (cetățeni ai unor state terțe) necesită, depinzând de statul din care provin, o viză pentru intrarea în Germania. Viza trebuie solicitată din timp la Consulatul sau Ambasada Germaniei. Aceasta va fi eliberată în general în cadrul a 15 zile și este gratuită.

Ca dovadă a dreptului lor de ședere în Germania, membrii familiei cetățenilor UE vor primi în cadrul a 6 luni un card de ședere. În vederea eliberării acestuia, ei vor trebui să prezinte un pașaport valabil sau un document care ține loc de pașaport, precum și dovada că sunt membrii ai familiei cetățenilor UE împreună cu care intră în țară sau care trăiesc deja în Germania. O adeverință care atestă prezentarea acestor documente va fi eliberată neîntârziat. Alte condiții nu există. Din dreptul de ședere ca membru al familiei cetățenilor UE care lucrează în Germania decurg aceleași drepturi și obligații ca și cele ale cetățenilor UE înșiși. Membrii familiei cetățenilor UE au de exemplu dreptul de a desfășura o activitate lucrativă ca angajat sau ca independent încă din prima zi a șederii în Germania.

Datele referitoare la persoană care reies din pașapoarte sau cărți de identitate nu au nevoie de traducere. Legăturile de familie sunt dovedite însă în mod curent prin certificate de stare civilă (de căsătorie, de naștere și de deces) și ulterior înregistrate ca atare.

În anumite țări ale UE, care au ratificat Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, din 8 septembrie 1976 (Convenția) pot fi eliberate certificate internaționale de căsătorie, de naștere și de deces. Aceste certificate internaționale sunt acceptate fără alte formalități (legalizare sau apostilă) în celelalte state care au ratificat Convenția.

Certificate eliberate în alte țări trebuiesc autorizate corespunzător în țara de origine și apoi traduse de către un traducător autorizat în limba germană. Procesul de autorizare poate fi efectuat de către autoritatea competentă din statul de proveniență (apostilă) sau de către Reprezentanța competentă a Germaniei în străinătate (legalizare).

Ca cetățean al UE aveți dreptul de a intra și de a rămâne pe teritoriul Germaniei în scopul căutării unui loc de muncă (§ 2 alin. 1 nr. 1a - Legea privind libera circulație a cetățenilor UE – „FreizügG/EU”). Pentru intrarea în țară aveți nevoie doar de un pașaport valabil sau o carte de identitate valabilă. Dreptul de ședere în Germania în scopul căutării unui loc de muncă este valabil la început pentru 3 luni de zile. După 3 luni, Autoritatea Competentă pentru Străini („Ausländerbehörde”) vă poate cere să dovediți în mod credibil că reuniți condițiile necesare exercitării dreptului la libera circulație. Aceasta înseamnă că va trebui să declarați că sunteți în căutarea unui loc de muncă. Pentru moment însă nu va trebui să prezentați vreo dovadă asupra acestui lucru. Abia după o ședere care depășește 6 luni, Autoritatea Competentă pentru Străini („Ausländerbehörde”) vă poate cere să dovediți ce ați întreprins pentru a găsi un loc de muncă și ce șanse de succes aveți. Se consideră că nu aveți șanse de succes pe piața muncii dacă, luând în considerare competențele și curriculum-ul dumneavoastră, intermedierea unui loc de muncă pentru dumneavoastră pare imposibilă din punct de vedere obiectiv.
Imediat ce ați găsit un loc de muncă, o adeverință din partea angajatorului sau contractul de muncă sunt suficiente ca dovadă pentru dreptul dumneavoastră de ședere.