Egalitatea de tratament pentru lucrătorii UE

Înapoi la Lotsen

Egalitatea de tratament pentru lucrătorii UE

Ca și cetățean UE, aveți dreptul în toate statele membre să fiți tratat la fel precum cetățenii din țara gazdă. Aflați care sunt drepturile pe care dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră le aveți în temeiul liberei circulații a lucrătorilor.

1. Ce este libera circulație a lucrătorilor?

Libera circulație a lucrătorilor reprezintă una din libertățile fundamentale ale UE.
Ea permite cetățenilor din 27 de țări UE precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția să poată lucra în una din aceste țări fără permis de muncă.

Libera circulație a lucrătorilor este valabilă și pentru membrii familiei cetățenilor din țările menționate, chiar dacă membrii familiei provin din state terțe.

În cadrul liberei circulații a lucrătorilor aveți următoarele drepturi:

 • de a căuta un loc de muncă într-o altă țară,
 • de a lucra acolo, fără a avea nevoie de un permis de muncă,
 • de a locui acolo în acest scop,
 • de a rămâne acolo și după finalizarea raportului de muncă,
 • același tratament ca al cetățenilor din țara gazdă în ceea ce privește accesul la un loc de muncă, la educație și formare profesională, la sindicate, locuință și alte avantaje sociale și fiscale, precum și la condițiile de muncă.

2. Egalitatea de tratament

Cetățenii UE care lucrează într-o altă țară UE (țara gazdă) și membrii familiei lor au dreptul de a fi tratați la fel ca și cetățenii țării gazde respective.

În termeni concreți, acest lucru înseamnă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă:

Aveți aceeași susținere oferită de Administrația Publică pentru Ocuparea Forței de Muncă ca și cetățenii țării gazdă. Există limitări pentru prestațiile sociale în vederea asigurării existenței.

Atenție: Când candidați pentru un loc de muncă, angajatorul nu trebuie să vă pună în dezavantaj în comparație cu ceilalți candidați din cauza faptului că aveți domiciliul într-un alt stat membru.

Atenție: În principiu, angajatorii au voie să solicite candidaților din alte state membre cunoștințe de limba germană. Cerințele de limbă trebuie să fie adecvate și necesare pentru locul de muncă vizat. În special, competențele în limba germană nu trebuie utilizate ca pretext pentru a discrimina cetățenii UE în procesul de candidare la un loc de muncă sau pentru a îi exclude din procesul din procesul de candidare la un loc de muncă. În anumite cazuri și pentru anumite poziții se poate justifica dovedirea unor abilități lingvistice foarte bune. Cu toate acestea, este inadmisibil să se solicite candidaților să fie „vorbitori nativi”.

În calitate de angajat, aveți dreptul la aceleași beneficii ca și cetățenii germani din prima zi de muncă:

La locul de muncă trebuie să fiți tratat la fel ca și colegii dvs. care au cetățenie germană. Acest lucru este valabil în special pentru:

 • remunerare, concediere și alte condiții de angajare și de muncă,
 • sănătatea și siguranța la locul de muncă,
 • dreptul de a fi membru într-un sindicat de a alege consiliul de administrație sau de a putea fi ales într-un post administrativ în cadrul sindicatului.

Dacă mergeți să munciți sau să trăiți într-o altă țară UE, nu trebuie să fiți dezavantajat. Acest lucru se referă și la siguranța socială. De aceea există reguli europene care vă protejează drepturile de asigurare socială. Regulile sunt valabile în 27 de țări din UE precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Regulile au la bază 4 principii:

 • Sunteți supus sistemului de securitate socială al unei singure țări. Aceasta înseamnă că plătiți contribuțiile de asigurare socială doar în acea țară.
 • Aveți aceleași drepturi și obligații ca cetățenii acelei țări.
 • Perioadele de asigurare, de încadrare în muncă și de rezidență realizate în alte țări sunt luate în considerare pentru drepturile dumneavoastră de asigurări sociale.
 • Dacă ați avut dreptul la prestații în bani într-o țară, le primiți și dacă nu mai locuiți în acea țară.

Puteți revendica aceste drepturi în instanță.