Office for the Equal Treatment of EU Workers

Munkanélküliség

Ha Ön munkanélkülivé válik, annak az országnak a munkaügyi hatóságához fordulhat, ahol utoljára dolgozott.

Figyelem: Ha mások országban dolgozik, mint amelyikben él (pl. naponta a határon átkelő ingázó), akkor Önre különleges rendelkezések vonatkoznak.

A munkanélküli segély igényére ugyanazok a feltételek érvényesek, mint annak az országnak az állampolgáraira, ahol Ön utoljára dolgozott. Azokat a foglalkoztatási és biztosítási időszakokat, melyeket más országokban teljesített, igénye feldolgozásánál figyelembe veszik.

Aki utoljára Németországban dolgozott, és munkanélkülivé válik, nem marad egyedül, hanem bizonyos feltételek mellett állami támogatást kap. Nem csak pénzügyi segítséget kap. Lehetősége van arra, hogy az álláskereséshez a Szövetségi Munkaügyi Hivatal szolgáltatásait igénybe vegye. A Munkaügyi Ügynökségeknek és Munkaügyi Központoknak számos fejlesztési eszköz áll rendelkezésére (például ki- és továbbképzések), melyek a társadalombiztosítási törvénykönyv II-höz és III-hoz kapcsolódnak.

1. Munkanélküli segély

Ha Ön Németországban dolgozott utoljára, bizonyos feltételek mellett igényt támaszthat munkanélküli segélyre. Egyik feltétel, hogy előtte egy bizonyos időtartamig dolgozott. Általában az elmúlt 2 évben legalább 12 hónapot kellett dolgoznia. Ha túlnyomó részt rövid munkaviszonyai voltak, melyek a 10 hetet nem haladták meg, akkor adott esetben 6 hónap kereső tevékenység is elegendő.

Tipp: Ennek kapcsán más EU országokban teljesített foglalkoztatási időtartamot is figyelembe lehet venni. Ezeket a PD U1 nyomtatvány segítségével lehet igazolni. Ezzel kapcsolatos információkat a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Munkanélküli segély és külföldi foglalkoztatás című tájékoztatójában talál.

Amennyiben Ön munkanélkülivé vált, vagy ha megtudta, hogy állását vagy szakképzési helyét hamarosan elveszíti, köteles az illetékes Munkaügyi Hatóságnál álláskeresőnek regisztrálnia magát.

Figyelem: Legkésőbb 3 hónappal foglalkoztatásának vége előtt személyesen kell az illetékes Munkaügyi Hivatalnál álláskeresőnek regisztrálnia magát. Amennyiben a munkaviszony befejezéséig kevesebb, mint 3 hónap van hátra, 3 napon belül kell személyesen jelentkeznie az illetékes Munkaügyi Hivatalnál. Annak érdekében, hogy ezt a határidőt betartsa, telefonon is jelentkezhet (díjmentes szerviz hívószám: 0800 4 5555 000) vagy online is regisztrálhatja magát álláskeresőnek. A személyes találkozóra későbbi időpontban is sor kerülhet. Ha a határidőt elmulasztja, zárolási határidő fenyegeti, melyben nem kap az SGB III. (munkanélküli segély I.) szerinti juttatásokat.

A munkanélküli segélyről szóló további információkat a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Tájékoztató munkanélküliek részére kiadványban talál.

Munkanélküli segélyre vonatkozó igényét 3 - 6 hónapigmásik EU tagállamba is magával viheti annak érdekében, hogy ebben az időszakban ott állást keressen. Ez azt jelenti, hogy munkanélküli segélyét egy másik EU tagállamból az álláskereséshez Németországba viheti. Ez fordítva is igaz, Ön a német munkanélküli segélyét másik EU tagállamba is átviheti. Ezzel kapcsolatos további információkat a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Munkanélküli segély és külföldi foglalkoztatás című kiadványában kap.

Figyelem: Amennyiben munkanélküli juttatását egy másik országba szeretné elvinni, először a munkaügyi hatósághoz kell fordulnia, és bizonyos feltételeket kell teljesítenie. Ellenkező esetben juttatási igényét elveszítheti.

2. Alap biztosítás (Grundsicherung)

Az alap biztosítás (Grundsicherung) azt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos minimumot biztosítja, melyre az életvitelhez szüksége van.

Keresőképes személyek, akik állást keresnek, és túl kis igényük van a munkanélküli segélyre vagy túl alacsony jövedelmük van, Munkanélküli segély II-ben részesülnek a Második Társadalombiztosítási Törvénykönyv (SGB II), az úgynevezett „Hartz IV” értelmében.

Azok a személyek, akik például betegség vagy nyugdíjas életkor alapján nem keresőképesek, és ezért nem tudnak dolgozni, a Tizenkettedik Társadalombiztosítási Törvénykönyv (SGB XII) alapján kapnak támogatást.

Figyelem: Az EU állampolgárok számára az ilyen szociális juttatásokhoz való hozzájutásra speciális szabályok vonatkoznak.
Juttatásokat kaphat a Második Társadalombiztosítási Törvénykönyv (SGB II) értelmében, ha
Németországban dolgozik, de nem keres elegendő összeget ahhoz, hogy megélhetését fedezze vagy
Németországban több mint 1 évig dolgozott, és nem önkéntesen vált munkanélkülivé. Ha kevesebb mint 1 évig dolgozott, akkor a juttatások 6 hónapra korlátozódnak.

A család vagy gyermek nélküli személyek jelenleg 432 eurót kapnak havonta. A szállás és a fűtés megfelelő költségeit továbbá átvállaljuk. Ennek kapcsán jövedelmét hozzászámoljuk.

Amennyiben kizárólag álláskeresés céljából tartózkodik Németországban, és előtte nem dolgozott kellően sokáig, az SGB II és SGB XII értelmében kap juttatásokat 5 éves jogszerű Németországban való tartózkodás után.

Ha elhatározza, hogy származási országába tér vissza, legfeljebb 1 hónapig kaphat az SGB XII. értelmében élelmezésre, testápolásra és egészségmegőrzésre, valamint szállásra és ellátásra (áthidaló pénzügyi segítség, Überbrückungsgeld) juttatást.
Ezeket a szolgáltatásokat különösen indokolt esetekben (például utazásképtelenség) egyedi esetekben 1 hónapon túlra engedélyezni lehet.

Erről részletes tájékoztatót a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Munkanélküli segély II/szociális juttatás – SGB II alap biztosítás (Grundsicherung) álláskeresőknek dokumentumában talál. Használja fel továbbá a Munka és Szociális Szövetségi Minisztérium Kérdések és válaszok katalógusát.

Tipp: Amennyiben szociális juttatásokra tart igényt Németországban, az az Ön Németországban élő családtagjaira is vonatkozik.

FAQ Munkanélküliség

 • A munkanélküli szolgáltatások átvitelét egy másik országba annál az adott országban lévő munkaügyi szervezeténél kell kérelmezni, amelyikre a munkanélküli segély vonatkozik.
 • Szabály szerint először 4 hét időtartamban munkanélkülinek kell jelentkezni, és csak ezután viheti magával egy mási országba ezt a szolgáltatást.
 • Akinél munkanélkülinek jelentkezett és a költségeket viseli, megkapja a PD U2 dokumentumot, ami engedélyezi Önnek, hogy a munkanélküli segélyt magával vigye.
 • Az elutazás után 7 nappal a PD U2 dokumentum alapján jelentkeznie kell annak az országnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát keres, munkanélkülinek jelentkezik.
 • Az elutazásától számítva 3 hónapig folytatólagosan tovább kapja a munkanélküli segélyét. Az időtartam maximum 6 hónapig meghosszabbítható.
 • Ha ennyi idő alatt nem talál munkát, akkor ezen időtartam letelte előtt vissza kell térnie abba az országba, ahonnan a munkanélküli segélyt kapja. Ha csak a határidő letelte után tér vissza, fennáll a veszély, hogy Ön néhány EU tagállamban (nem Németország) minden igényét elveszíti a munkanélkülieknek járó szolgáltatásokra.

Figyelem: Nagyon fontos, hogy betartsa ezeket a feltételeket. Ellenkező esetben elveszítheti a juttatási igényét. Sok munkanélküli az éppen itt elmagyarázott feltételek nem ismerete miatt veszíti el a szolgáltatásra vonatkozó igényét. Ön elhagyja azt az országot, ahol utoljára foglalkoztatták és nem jelentkezik az ottani munkaügyi hatóságnál, vagy túl későn jelentkezik annak az országnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát keres, vagy csak a szolgáltatás lejártát követően tér vissza. Önnek éppen ezért haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie annak az államnak a munkaügyi hatóságával, ahonnan a munkanélküli segélyt kapja, hogy több információt kapjon a jogairól és kötelezettségeiről.

A munka- és képzéskeresés mellett Ön és családtagjai a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnál a következő területeken kérhetnek még tanácsadást és támogatást (segítséget):

 • szakmákkal kapcsolatos tanácsadás,
 • szakmai képzések,
 • szakmai továbbképzés, a foglalkoztatottak számára,
 • a csökkent munkaképességű emberek szakmai képzettség szerinti besorolása.

Az új munkához vezető soklépéses úthoz pénzügyi segítséget is kérhet, például:

 • a továbbképzés költségeinek az átvállalását,
 • az interjúkra való utazás költségtérítése vagy pályázati anyagok elkészítését,
 • pályázati tréninget,
 • nyelvképzés.

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk ezen a tájékoztatón láthatók.

Aki utoljára Németországban dolgozott, és munkanélkülivé válik, nem marad egyedül, hanem bizonyos feltételek mellett állami támogatást kap. Nem csak pénzügyi segítséget kap. Lehetősége van arra, hogy az álláskereséshez a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) szolgáltatásait igénybe vegye. A Munkaügyi Ügynökségeknek és Munkaügyi Központoknak számos fejlesztési eszköz áll rendelkezésére (például ki- és továbbképzések), melyek a társadalombiztosítási törvénykönyv II-höz és III-hoz kapcsolódnak.