Office for the Equal Treatment of EU Workers

Munkanélküliség

Amennyiben Ön uniós állampolgárként Németországban dolgozott utoljára kötelező biztosítással, és elveszítette munkáját, adott esetben munkanélküli ellátásra lehet jogosult. A munkanélküli ellátás célja szociális biztosítást nyújtani a munkanélkülivé vált személyek számára. 

Általános szabály: Ha Ön munkanélkülivé válik, annak az országnak a munkaügyi hatóságához fordulhat, ahol utoljára dolgozott.

Figyelem: Ha nem abban az országban dolgozik, amelyikben él (pl. határ menti ingázó munkavállaló), akkor Önre különös rendelkezések vonatkoznak.

A munkanélküliségi juttatásokra ugyanazok a feltételek érvényesek, mint annak az országnak az állampolgáraira, ahol utoljára dolgozott. Azokat a foglalkoztatási és biztosítási időszakokat, amelyeket más országokban teljesített, a kérelme feldolgozásánál figyelembe veszik.

Aki utoljára Németországban dolgozott, és munkanélkülivé válik, nem marad magára, hanem bizonyos feltételek mellett állami támogatást kap. Ennek során nemcsak pénzügyi támogatást kap. Lehetősége van arra, hogy az álláskereséshez a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség szolgáltatásait vegye igénybe. A munkaügyi ügynökségeknek és munkaügyi központoknak számos fejlesztési eszköz áll rendelkezésére (például szak- és továbbképzések), amelyek a szociális törvénykönyv (SGB) II. és III. részében találhatók.

1. Munkanélküli ellátás

Ha Németországban dolgozott utoljára, bizonyos feltételek mellett jogosult lehet munkanélküli ellátásra. Egyik feltétel, hogy előtte egy bizonyos időtartamig dolgozzon. Általában az elmúlt 30 hónapban legalább 12 hónapot kellett dolgoznia. Ha túlnyomórészt rövid munkaviszonyai voltak, amelyek nem haladták meg a 14 hetet, adott esetben 6 hónap keresőtevékenység is elegendő.

Tipp: Ennek kapcsán más uniós országokban teljesített foglalkoztatásban töltött időszakokat is figyelembe lehet venni. Ezeket a PD U1 nyomtatvány segítségével igazolhatja. Ezzel kapcsolatos információkat a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség Munkanélküli ellátás és külföldi foglalkoztatás (Merkblatt für Arbeitslosengeld und Auslandsbeschäftigung) című tájékoztatójában talál.

Amennyiben munkanélkülivé vált, vagy ha megtudta, hogy állását vagy szakképzési helyét hamarosan elveszíti, köteles az illetékes munkaügyi ügynökségnélálláskeresőként regisztrálnia magát.

Figyelem: A foglalkoztatása befejeződése előtt legkésőbb 3 hónappal személyesen kell az illetékes Munkaügyi Ügynökségnél álláskeresőként regisztrálnia magát. Amennyiben a munkaviszony befejezéséig kevesebb mint 3 hónap van hátra, 3 napon belül kell személyesen jelentkeznie az illetékes Munkaügyi Ügynökségnél. A határidő betartása érdekében akár telefonon (díjmentesen hívható szolgálati telefonszám: 0800 4 5555 000) vagy online is jelentkezhet álláskeresőnek. A személyes találkozóra későbbi időpontban is sor kerülhet. Ha a határidőt elmulasztja, kizárási időszak léphet életbe, amelynek során nem kap az SGB III. értelmében munkanélküli ellátást (Arbeitslosengeld I).

A munkanélküli ellátásról szóló további információkat a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség Tájékoztató munkanélküliek részére (Merkblatt für Arbeitslose) című kiadványban talál.

Munkanélküli ellátásra vonatkozó jogosultságát 3–6 hónapos időszakra egy másik uniós tagállamba is magával viheti annak érdekében, hogy ebben az időszakban ott állást keressen. Ez azt jelenti, hogy munkanélküli ellátását egy másik uniós tagállamból Németországba viheti álláskeresési célból. Ez fordítva is igaz, a német munkanélküli ellátását másik uniós tagállamba is átviheti. Ezzel kapcsolatos további információkat a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség Munkanélküli ellátás és külföldi foglalkoztatás (Merkblatt für Arbeitslosengeld und Auslandsbeschäftigung) című kiadványában talál.

Figyelem: Amennyiben munkanélküli juttatását egy másik országba szeretné átvinni, először a munkaügyi hatósághoz kell fordulnia, és bizonyos feltételeket kell teljesítenie. Ellenkező esetben elveszítheti a jogosultságát.

2. Alapjuttatás

Az alapjuttatás (Grundsicherung) azt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos minimumot biztosítja, amelyre a megélhetéshez szüksége van.

Az álláskereső keresőképes személyek, akiknek minimális vagy semmilyen jogosultságuk nincs munkanélküli ellátásra vagy túl alacsony jövedelmük van, ún. Arbeitslosengeld II típusú munkanélküli ellátásban részesülnek a Szociális Törvénykönyv II. könyve (SGB II), az úgynevezett „Hartz IV” értelmében.

Azok a személyek, akik például betegség vagy nyugdíjas életkor alapján nem keresőképesek, és ezért nem tudnak dolgozni, a Szociális Törvénykönyv XII. könyve (SGB XII) alapján kapnak támogatást.

Figyelem: Különös szabályozások vonatkoznak azokra az uniós polgárokra, akik ezekben a szociális juttatásokban részesülnek.
A szociális törvénykönyv II. könyve (SGB II) értelmében abban az esetben részesülhet juttatásokban, ha Ön
Németországban dolgozik, ám a jövedelme nem elégséges a megélhetéshez, vagy
több mint egy évig dolgozottNémetországban, majd a szándékán kívül munkanélkülivé vált. Ha kevesebb mint 1 évig dolgozott, a juttatások 6 hónapra korlátozódnak.

Az ellátásra jogosult egyedülálló személyek és egyedülálló szülők jelenleg havi 446 euró értékű juttatásban részesülnek. A szállás és a fűtés észszerű költségeit ezenkívül átvállalja az állam. Ennek során beszámítják a jövedelmét.

Amennyiben kizárólag álláskeresés céljából tartózkodik Németországban, és előtte nem dolgozott kellő ideig Németországban, az SGB II és SGB XII értelmében kap alapjuttatást (Grundsicherung) és szociális ellátást (Sozialhilfe), de csak ötéves Németországban való jogszerű tartózkodás után.

Ha nem jogosult a szociális ellátásra, de segítségre van szüksége, a kiutazásáig vagy két éven belül legfeljebb egy hónapig élelmezési, testápolási és egészségügyi, valamint szállással és ellátással kapcsolatos juttatást (áthidaló juttatások, Überbrückungsleistungen) kaphat az SGB XII. értelmében. Ezeket a juttatásokat különösen indokolt esetekben (például utazásképtelenség) egyedi esetekben 1 hónapot meghaladó időtartamra is engedélyezni lehet.

Figyelem: Nem köteles elhagyni az országot ahhoz, hogy áthidaló juttatásokban részesüljön! Következésképpen a kiutazási szándékot nem kell dokumentálni sem.

Részletes információkat a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség Munkanélküli ellátás II/Szociális támogatás – Alapellátás az álláskeresőknek a szociális törvénykönyv II. része (SGB II) értelmében (Merkblatt Arbeitslosengeld II/Sozialgeld – Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II) című tájékoztatóban talál. Használja fel továbbá a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS) Kérdések és válaszok katalógusát.

Tipp: Amennyiben szociális juttatásokra tart igényt Németországban, az a Németországban élő családtagjaira is vonatkozik.

FAQ Munkanélküliség

 • A munkanélküli szolgáltatások átvitelét egy másik országba annál az adott országban lévő munkaügyi szervezeténél kell kérelmezni, amelyikre a munkanélküli segély vonatkozik.
 • Szabály szerint először 4 hét időtartamban munkanélkülinek kell jelentkezni, és csak ezután viheti magával egy mási országba ezt a szolgáltatást.
 • Akinél munkanélkülinek jelentkezett és a költségeket viseli, megkapja a PD U2 dokumentumot, ami engedélyezi Önnek, hogy a munkanélküli segélyt magával vigye.
 • Az elutazás után 7 nappal a PD U2 dokumentum alapján jelentkeznie kell annak az országnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát keres, munkanélkülinek jelentkezik.
 • Az elutazásától számítva 3 hónapig folytatólagosan tovább kapja a munkanélküli segélyét. Az időtartam maximum 6 hónapig meghosszabbítható.
 • Ha ennyi idő alatt nem talál munkát, akkor ezen időtartam letelte előtt vissza kell térnie abba az országba, ahonnan a munkanélküli segélyt kapja. Ha csak a határidő letelte után tér vissza, fennáll a veszély, hogy Ön néhány EU tagállamban (nem Németország) minden igényét elveszíti a munkanélkülieknek járó szolgáltatásokra.

Figyelem: Nagyon fontos, hogy betartsa ezeket a feltételeket. Ellenkező esetben elveszítheti a juttatási igényét. Sok munkanélküli az éppen itt elmagyarázott feltételek nem ismerete miatt veszíti el a szolgáltatásra vonatkozó igényét. Ön elhagyja azt az országot, ahol utoljára foglalkoztatták és nem jelentkezik az ottani munkaügyi hatóságnál, vagy túl későn jelentkezik annak az országnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát keres, vagy csak a szolgáltatás lejártát követően tér vissza. Önnek éppen ezért haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie annak az államnak a munkaügyi hatóságával, ahonnan a munkanélküli segélyt kapja, hogy több információt kapjon a jogairól és kötelezettségeiről.

A munka- és képzéskeresés mellett Ön és családtagjai a Szövetségi Munkaügyi Hivatalnál a következő területeken kérhetnek még tanácsadást és támogatást (segítséget):

 • szakmákkal kapcsolatos tanácsadás,
 • szakmai képzések,
 • szakmai továbbképzés, a foglalkoztatottak számára,
 • a csökkent munkaképességű emberek szakmai képzettség szerinti besorolása.

Az új munkához vezető soklépéses úthoz pénzügyi segítséget is kérhet, például:

 • a továbbképzés költségeinek az átvállalását,
 • az interjúkra való utazás költségtérítése vagy pályázati anyagok elkészítését,
 • pályázati tréninget,
 • nyelvképzés.

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk ezen a tájékoztatón láthatók.

Aki utoljára Németországban dolgozott, és munkanélkülivé válik, nem marad egyedül, hanem bizonyos feltételek mellett állami támogatást kap. Nem csak pénzügyi segítséget kap. Lehetősége van arra, hogy az álláskereséshez a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) szolgáltatásait igénybe vegye. A Munkaügyi Ügynökségeknek és Munkaügyi Központoknak számos fejlesztési eszköz áll rendelkezésére (például ki- és továbbképzések), melyek a társadalombiztosítási törvénykönyv II-höz és III-hoz kapcsolódnak.