Office for the Equal Treatment of EU Workers

Formarea profesională

Sistemul de formare profesională are o lungă tradiție în Germania și este foarte apreciat de către angajatori. În principal datorită acestuia, Germania înregistrează cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană.
Prin formare profesională este definit procesul de formare prin care lucrătorii sunt calificați pentru exercitarea unei meserii.

Există are diferite modalități de formare profesională:

 • formarea profesională duală (în cadrul întreprinderilor și al școlilor profesionale)
 • formarea profesională școlară (în școli specializate – „Fachschulen”, școli profesionale specializate – „Berufsfachschulen” sau colegii profesionale – „Berufskollegen”),
 • formarea persoanelor care dețin deja o diplomă de bacalaureat,
 • învățământul superior și învățământul superior dual.

Formarea profesională nu trebuie confundată cu dezvoltarea competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”), care se realizează concomitent cu activitatea profesională, în cadrul unor academii profesionale („Berufsakademien”). Scopul dezvoltării competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”) este adaptarea nivelului de cunoștințe la noile cerințe din domeniu.

1. Formarea profesională duală

Formările profesionale duale (formări în întreprindere) reprezintă circa 70% din totalul formărilor absolvite în Germania. Cuvântul „dual” descrie un model de formare care se desfășoară concomitent în două locuri: în cadrul școlii profesionale, unde ucenicii își însușesc cunoștințe profesionale teoretice, și în cadrul întreprinderii, unde aceștia își însușesc cunoștințe și competențe de natură practică. Combinația între formarea în întreprindere și cea în școala profesională garantează îmbinarea teoriei cu practica – o particularitate a sistemului german de învățământ datorită căreia acest tip de formare profesională este recunoscută și la nivel internațional.

Majoritatea formărilor profesionale recunoscute oficial – în prezent cca. 350 - sunt structurate după modelul dual. Mai ales meseriile meșteșugărești, cele din comerț, industrie, prestări servicii sau agricultură se învață în sistem dual. Orele de curs la școala profesională au loc în mod normal o zi sau două pe săptămână, în restul zilelor desfășurându-se activitatea în întreprindere. În cadrul unor anumite formări profesionale, cursurile teoretice sunt comasate: ucenicii se află la școala profesională câteva săptămâni consecutive, iar apoi din nou în întreprindere.
Pe perioada formării în întreprindere, aceasta le plătește ucenicilor un salariu. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

2. Formarea profesională școlară

Pe lângă formarea profesională duală, în Germania mai există și formarea profesională școlară. Formarea profesională exclusiv școlară se bucură de același nivel de apreciere ca și cea duală. Oferta de formări profesionale școlare este mare, de exemplu în domeniul sănătății și cel social (infirmieri, asistenți tehnici farmacie, infirmieri pentru persoane în vârstă, educatori etc.), în domeniul limbilor străine, precum și în cel tehnic și informatic (asistenți tehnici informatică) sau în design (asistent tehnic design). Formarea profesională școlară durează între 1 și 3 ani de învățământ la zi și poate fi absolvită în școli profesionale specializate („Berufsfachschulen”), de stat sau private. Este posibil ca școlile profesionale specializate private („Berufsfachschulen”) să aplice taxe de învățământ.
De regulă, perioada formării profesionale școlare nu este remunerată. Cei care parcurg o astfel de formare profesională pot avea însă uneori dreptul la susținere financiară conform Legii federale privind promovarea formării (Bundesausbildungsförderungsgesetz) - cunoscută mai bine sub numele de „BAföG pentru elevi” („Schüler – BaföG”).

Sfat: Pentru că de cele mai multe ori școlile profesionale specializate („Berufsfachschulen”) au anumite termene de înscriere, ar fi bine să vă informați din timp la școlile unde doriți să începeți o formare. Informații detaliate cu privire la școlile profesionale specializate („Berufsfachschulen”) vă oferă baza de date KURSNET a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”).

3. Formarea persoanelor care dețin deja o diplomă de bacalaureat, respectiv formările profesionale speciale ale sectorului economic

Sectorul economic (mai ales firme din domeniul industrial, comercial și de asigurări) oferă cicluri de formare orientate special către persoane care au obținut deja o diplomă de bacalaureat. Acestea se numesc „formări profesionale speciale ale sectorului economic” („Sonderausbildungen der Wirtschaft”) sau „formări profesionale pentru persoane care dețin o diplomă de bacalaureat” („Abiturientenausbildung”).

Landurile oferă diferite modele pentru formări profesionale de acest tip. Acestea se caracterizează de regulă prin caracterul practic, strânsa orientare asupra nevoilor sectorului economic și cerințele teoretice ridicate. Există oferte în domeniul comercial, dar și în cel informatic (informatician economic – „Wirtschaftsinformatiker”), al limbilor străine sau al transporturilor (controlor de trafic aerian – „Fluglotse”). În cadrul școlii profesionale se predau, în cursuri de specialitate, materii precum contabilitate, marketing, informatică sau limbi străine.

Formarea persoanelor care dețin deja o diplomă de bacalaureat vizează în special următoarele grupuri profesionale:

 • tehnician industrial în domeniul serviciilor tehnice de date („Industrietechnologe/ -technologin – Fachrichtung Datentechnik”)
 • asistent informatică („Assistent/in für Informatik”)
 • informatician („Informatiker/in”)
 • licențiat în diplomatică economică („Wirtschaftsinformatiker/in”)
 • controlor de trafic aerian („Fluglotse/in”)

În timpul formării, întreprinderea în care aceasta este parcursă oferă un salariu.

Sfat: Centrul de Informare Profesională („Berufsinformationszentrum”) al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) oferă informații utile cu privire la toate meseriile care pot fi dobândite prin formare profesională. Consilierea profesională individuală a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) este de asemenea foarte utilă.

Când vă decideți să începeți o formare profesională, este necesar să aveți în vedere datele fixe de începere: majoritatea încep la 1 august sau de 1 septembrie. Multe companii demarează procesul de recrutare a ucenicilor deja de la începutul anului respectiv. Mai ales băncile sau companiile mari își publică ofertele de locuri de formare cu un an înaintea începerii acestora. Candidații pentru un loc de formare profesională ar trebui să înceapă să se gândească încă din penultimul an de școală ce meserie li s-ar putea potrivi. Zilele de informare oferite de către Centrele de Informare Profesională („Berufsinformationszentren”) ale Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agenturen für Arbeit ”) sau târgurile de formare profesională („Ausbildungsmessen”) oferă sprijin la căutarea formării potrivite.

4. Dezvoltarea competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”)

Dezvoltarea competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”) este o formă de educație în care se aprofundează sau se dezvoltă cunoștințe din cadrul unei formări profesionale deja absolvite. Aceasta are la bază alte etape de învățământ și/sau o activitate profesională deja exercitată. Dezvoltarea competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”) poate fi realizată în mod autodidact, prin participarea la măsuri publice de educație sau sub formă de perfecționare în întreprindere, dacă inițiativa pornește de la întreprindere.

Există diferite tipuri de dezvoltare a competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”):

 • perfecționarea (adaptarea cunoștințelor în cadrul meseriei deja învățate),
 • recalificarea (o nouă orientare profesională),
 • perfecționarea în scopul avansării profesionale sau calificarea suplimentară.

Dezvoltarea competențelor profesionale („berufliche Weiterbildung”) poate fi absolvită în principiu și concomitent cu exercitarea meseriei.

Perfecționarea („Fortbildung”) are ca scop menținerea acelor calificări deja însușite în cadrul unei formări profesionale. Acestea sunt aprofundate, adaptate dezvoltărilor tehnice sau dezvoltate în vederea avansării profesionale. Certificarea calificărilor dobândite în urma unei perfecționări se obține în general prin susținerea de examene organizate de către autoritățile responsabile (de cele mai multe ori Camerele Meșteșugarilor sau cele de Comerț și Industrie).

Perfecționări în scopul avansării profesionale sunt considerate de exemplu cursurile de pregătire pentru susținerea examenului de „maistru” („Meisterprüfung”), oferite muncitorilor calificați, cursuri de pregătire pentru examenele de „comerciant de specialitate” („Fachwirt”) sau cursuri de pregătire a unui examen conform Regulamentului de atestare a instructorilor (Ausbilder-Eignungsverordnung - AEVO).

Prin recalificare („Umschulung”) se înțelege formarea sau dezvoltarea competențelor profesionale în vederea exercitării unei alte activități decât cea exercitată sau învățată anterior. Cunoștințele și experiența din activitatea anterioară permit adeseori absolvirea formării profesionale mai repede decât un începător. În anumite condiții este posibil și ca cineva fără o formare profesională prealabilă să poată participa la măsuri de recalificare, în aceste cazuri, însă, avem de-a face cu o formare profesională.

Recalificarea („Umschulung”) este o modalitate de calificare pentru o nouă activitate lucrativă, dacă cea veche nu mai poate fi exercitată, de exemplu din motive de sănătate sau pentru că datorită transformărilor structurale continue de pe piața muncii (de exemplu în procesul de digitalizare) este nevoie de alt gen de personal specializat și de alte competențe care să facă obiectul formării profesionale.

Cu ajutorul unei măsuri de recalificare („Umschulung”) se poate realiza o nouă orientare profesională și învăța o nouă meserie.
O recalificare („Umschulung”) se încheie cu un examen susținut în cadrul Camerei competente (Camera de comerț și industrie, Camera Meșteșugarilor etc.). Acesta permite obținerea unui certificat de absolvire a unei meserii, recunoscut de către Camera de Comerț și Industrie sau a unui certificat de calificare profesională („Gesellenbrief”).
Durata recalificării depinde de durata inițială a formării profesionale pentru acea meserie. În general formările profesionale în sectorul comerțului durează 3 ani (recalificarea, începând de la 21 de luni) și în sectorul tehnic 3,5 ani (recalificarea, începând de la 28 de luni).

În Germania, recalificările sunt finanțate adeseori de către stat, de obicei de către Jobcenterul răspunzător sau de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”), uneori și de către Forțele Armate sau ca măsură de reabilitare, de către Asigurarea Obligatorie de Accidente, Asigurarea de Pensii, alte asigurări etc.

FAQ Formarea profesională

Meseriile dobândite prin formare profesională cu cea mai mare căutare la tinere femei sunt:

 • Kauffrau für Büromanagement (agent comercial de birou),
 • Medizinische Fachangestellte (angajată cu specializare în medicină),
 • Verkäuferin (vânzătoare),
 • Kauffrau im Einzelhandel (agent comercial în comerțul cu amănuntul),
 • Zahnmedizinische Fachangestellte (angajată cu specializare în medicină dentară),
 • Industriekauffrau (agent comercial în industrie),
 • Friseurin (frizer),
 • Hotelfachfrau (angajată cu specializare în industria hotelieră),
 • Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (vânzătoare specializată în produse alimentare artizanale),
 • Bankkauffrau (agent comercial bancă).

Cele mai îndrăgite meserii în rândul tinerilor bărbați sunt:

 • Kraftfahrzeugmechatroniker (tehnician auto),
 • Elektroniker (tehnician electronist),
 • Kaufmann im Einzelhandel (agent comercial în comerțul cu amănuntul),
 • Industriemechaniker (mecanic industrial),
 • Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (mecanic de instalații sanitare, de încălzire și de climă),
 • Verkäufer (vânzător),
 • Fachinformatiker (tehnician informatică),
 • Fachkraft für Lagerlogistik (angajat specialist logistică de depozitare),
 • Kaufmann im Groß- und Außenhandel (agent comercial în comerțul en-gros și export),
 • Kaufmann für Büromanagement (agent comercial de birou).

În meseriile care sunt la mare căutare este adeseori dificil de găsit un loc de formare profesională. De aceea ar fi mai bine să nu vă hotărâți dinainte pentru o meserie anume ci să vă informați cu privire la mai multe opțiuni. Tinerii ar trebui să încerce să își dea seama care le sunt aptitudinile și înclinările și să aleagă meseriile corespunzătoare. Pe lângă meseriile din topul 10 al celor mai îndrăgite există o paletă largă de meserii interesante în cele mai diferite domenii. Informații mai detaliate cu privire la profilul meseriilor și la formele de educație școlară necesare pentru formarea profesională găsiți de exemplu pe pagina web a Institutului Federal pentru Educație Profesională („Bundesinstitut für Berufsbildung”) sau a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”). Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) oferă un serviciu de consiliere pentru tineri, care vă sprijină în căutarea meseriei potrivite (consiliere profesională – „Berufsberatung”). În cadrul Centrului de Informare Profesională („Berufsinformationszentrum”) al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă puteți informa personal cu privire la toate opțiunile de formări profesionale sau de studii.

Consilierii profesionali ai Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agenturen für Arbeit”) vă stau la dispoziție cu sfaturi și acțiuni concrete pentru căutarea unui loc potrivit de formare profesională. Pe lângă serviciile de consiliere și intermediere a unui loc de formare profesională, tinerii au o ofertă variată de instrumente pentru căutarea individuală a unui loc de formare profesională. Prin intermediul bursei locurilor de muncă se poate căuta individual un loc vacant de formare profesională. Oportunități de formare profesională școlară la nivel național se găsesc online pe pagina web Kursnet. Zilele de informare oferite de Centrele de Informare Profesională („Berufsinformationszentren”) ale Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau târgurile de formare profesională („Ausbildungsmessen”) oferă sprijin pentru căutarea formării potrivite.

Pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) puteți găsi oportunități de formare profesională și prin intermediul burselor de locuri de muncă online ale Camerelor Meșteșugarilor și ale Camerelor de Comerț și Industrie.

Și aceste Camere (de ex. de Comerț și Industrie, de Meserii și Meșteșuguri, Agricole) vă pot oferi sprijin. Pentru a facilita contactul între tineri care caută un loc de formare profesională și întreprinderi, există în cadrul Camerelor așa-numiți „consilieri pe măsură” („passgenaue Berater”) și „consilieri de întâmpinare” („Willkommenslotsen”) care sprijină firmele mici și mijlocii în procesul de ocupare a locurilor de formare profesională vacante cu tineri candidați din țară și din străinătate.

Informații cuprinzătoare puteți găsi și pe pagina web „Tu și formarea ta profesională = practic de neînvins” („Du und Deine Ausbildung = praktisch unschlagbar”).

Fiecare ucenic are dreptul la o „remunerare adecvată”. Această remunerare variază în funcție de sector, meserie și întreprindere, de la un venit mediu de 250 € până la unul de 950 € pe lună. Dacă angajatorul a încheiat cu sindicatele un contract colectiv de muncă, atunci mărimea salariilor este prevăzută exact.

În anumite condiții, ucenicii pot primi sprijin financiar din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”): Ajutorul pentru formarea profesională (BAB).

Atenție: Dreptul la acest sprijin financiar pe care îl dețineți ca cetățean al UE nu a fost preluat în întregime în legislația germană (§ 59 al Cărții a III -a a Codului social german). Dacă nu locuiți încă de minim 5 ani în Germania (drept de rezidență permanentă), vă puteți aștepta la respingerea solicitării de ajutor financiar. Puteți face demersuri împotriva acestei respingeri. Apelați la o consiliere juridică. Cu ajutorul funcției noastre de căutare a unui centru de consiliere puteți găsi un centru de consiliere în apropierea dumneavoastră.

În cadrul unor anumite formări profesionale școlare, ucenicii primesc un salariu, de exemplu în cadrul formării profesionale a infirmierilor.

Adesea însă, ucenicii aflați într-o formare profesională școlară nu primesc niciun fel de remunerare. Autoritățile pentru Promovarea Formării Profesionale („Ämter für Ausbildungsförderung”) oferă sprijin în asemenea cazuri: acestea pot verifica dacă, în calitate de ucenic aflat într-o formare profesională școlară, aveți dreptul la sprijin financiar conform Legii federale privind promovarea formării (Bundesausbildungsförderungsgesetz) - cunoscut sub numele de „BAföG pentru elevi”.
Autoritățile pentru Promovarea Formării Profesionale („Ämter für Ausbildungsförderung”) se află în cadrul administrației locale sau regionale.

Formarea profesională duală este reglementată prin Legea privind formarea profesională (BBiG) precum și prin Regulamentele de formare profesională (Ausbildungsverordnungen) ale meseriilor respective. Acestea stabilesc cadrul formării profesionale, cum ar fi drepturile și obligațiile care le revin ucenicilor („Auszubildender”, „Lehrling” sau „Azubi”) sau conținuturile formării profesionale.

Regulile specifice ale fiecărei formări profesionale sunt reglementate prin contractul individual de formare profesională. Autoritățile responsabile (de exemplu Camera de Comerț și Industrie - IHK sau Camera Meșteșugarilor - HWK) supraveghează formarea profesională și organizează examenele.

Criterii: Teoretic, pentru admiterea la o formare profesională nu este necesară o anumită diplomă de absolvire a școlii. Conform BBiG, oricine poate absolvi o formare profesională duală, indiferent de sex, vârstă sau școala absolvită. În practică însă, multe întreprinderi stabilesc cerințe minime pentru candidați, de exemplu o anumită pregătire școlară sau note bune la anumite materii.

Durata: O formare profesională durează în general între 2 și 3,5 ani, în funcție de meseria aleasă. Tipul de școală absolvită anterior și rezultatele obținute în cadrul formării profesionale pot conduce la prescurtarea sau prelungirea acesteia.

Formarea profesională în întreprindere: De regulă, ucenicul lucrează în întreprindere 3 până la 4 zile pe săptămână, pe parcursul cărora își însușește competențe practice, respectiv meșteșugărești. Pentru fiecare meserie, materia care trebuie îsușită este stabilită într-un cadru de referință pentru formarea profesională.

Formarea profesională în cadrul școlii profesionale („Berufsschule”): Pe lângă munca în întreprindere, ucenicii urmează și între 8 și 12 ore de curs pe săptămână în cadrul unei școli profesionale („Berufsschule”). Programele variază în funcție de meserie și land. Programa cuprinde cursuri cu conținut de specialitate pentru meseria aleasă și cursuri cu caracter general. Cursurile generale cuprind materia precum: germană, științe politice, religie și sport.

Absolvirea: În cadrul formării profesionale duale trebuie susținute și promovate de regulă 2 examene importante: examenul intermediar, susținut la mijlocul perioadei de formare, care arată dacă ucenicul face progrese și stăpânește materia predată până în acel moment. Odată cu promovarea examenului final (numit „examen de calfă” în meseriile meșteșugărești), se încheie formarea profesională.

Absolvirea unei formări profesionale nu reprezintă însă neapărat pragul final. În multe domenii se pot absolvi cursuri de perfecționare. De exemplu, în domeniul meșteșugăresc se poate obține certificatul de maistru. Pe lângă acestea, absolvirea unei formări profesionale vă oferă și alte opțiuni: de exemplu, perfecționări, o a doua formare profesională sau studii de aprofundare.

Criterii: În general, școlile profesionale specializate („Berufsfachschulen”) solicită o diplomă de absolvire a unei „Realschule”. În anumite domenii profesionale sunt acceptate și diplomele de absolvire a unei „Hauptschule”. Pentru unele formări profesionale se cere absolvirea unui stagiu de practică în prealabil. Unele școli organizează în plus și probe de aptitudini.

Durata: O formare profesională pur școlară durează de regulă între 1 și 3 ani.

Stagii de practică în întreprinderi: o parte importantă a formării profesionale școlare o reprezintă stagiile de practică în întreprinderi. Acestea pot fi absolvite în anumite zile ale săptămânii sau comasat, pe o perioadă mai lungă de timp. Partea teoretică a formării trebuie completată prin 3 sau mai multe stagii în diferite organizații. Mai ales în domeniul sănătății, școlile au încheiat acorduri de cooperare cu firme sau sunt afiliate direct spitalelor. Astfel, cunoștințele teoretice sunt aplicate în practică.

Absolvire: După absolvirea a 1 până la 2 ani de învățământ într-o școală profesională specializată („Berufsfachschule”) este atinsă o așa-numită „formare profesională inițială” („Berufliche Grundbildung”). Absolvirea unei formări profesionale („Berufsausbildung”) este posibilă după 2 până la 3 ani de învățământ. De regulă, absolvenții unei formări profesionale școlare primesc o diplomă de absolvire acreditată (de exemplu asistent informatician acreditat, economist în gestiune acreditat sau asistent social acreditat).
În funcție de școală și land, în timpul formării profesionale școlare pot fi reluate și diploma de absolvire a unei „Realschule” și chiar bacalaureatul de arte și meserii („Fachabitur”).

Absolvirea unei formări profesionale școlare la zi califică pentru desfășurarea unei anumite meserii.
Sistemul de formare profesională are o lungă tradiție în Germania și este foarte apreciat de către angajatori. În principal datorită acestuia, Germania înregistrează cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Standardul comun la nivel național și un certificat de absolvire acreditat reprezintă o garanție a calității și un punct de reper pentru angajatorii în căutare de noi colaboratori. Faptul că meseriile pot fi exercitate în contexte variate asigură mobilitate absolvenților unei formări profesionale duale - aceștia găsesc de regulă mai repede un nou loc de muncă. Prin urmare, personalul calificat, absolvent al unei formări profesionale, întâmpină un risc scăzut de șomaj și are deseori un venit mai ridicat decât muncitorii necalificați care au fost instruiți în întreprindere. Pe deasupra, sistemul dual de formare profesională oferă și șanse excelente de perfecționare și de avansare a carierei, de exemplu ca maistru meșteșugar („Handwerksmeister”), maistru industrial („Industriemeister”) sau comerciant de specialitate („Fachwirt”). Așadar, formarea profesională duală este o baza pentru dezvoltarea continuă de-a lungul întregii vieți și pentru șanse de reușită în carieră.

Pentru finanțarea unei formări profesionale sau a unei perfecționări vă stau la dispoziție diferite servicii individuale de finanțare. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau Jobcenterul competent decide dacă finanțarea unei perfecționări este instrumentul corect în scopul integrării tinerilor în piața muncii și dacă sunt întrunite condițiile necesare. Decizia depinde de fiecare caz în parte. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă oferă informații pe pagina web. Aici găsiți și un link pentru a accesa broșura nr. 6 („Merkblatt 6”), care descrie criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanțarea unei măsuri de perfecționare.

Începerea unei formări profesionale în Germania este posibilă oricând, indiferent de vârstă, sex sau naționalitate. Condiția este însă găsirea unei întreprinderi participante. Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau Camerele (de exemplu Camera de Comerț și Industrie, Camerele de Meșteșuguri și Meserii, Camerele Agricole) vă pot ajuta la căutarea meseriei și a întreprinderii potrivite pentru o formare profesională.

Dacă sunt întrunite anumite condiții, o calificare profesională poate fi absolvită și sub forma unei perfecționări („Weiterbildung”), respectiv a unei recalificări („Umschulung”). În funcție de meserie, aceasta durează între 1,5 și 3,5 ani și poate fi finanțată și din bani publici prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) sau Jobcenter sau prin operatorii unor măsuri de reabilitare. Motivele pentru care se poate primi o astfel de finanțare sunt de exemplu lipsa unei formări profesionale căutate pe piața muncii sau necesitatea unei reorientări profesionale din motive de sănătate. Mai multe informații găsiți aici.

Informații detaliate cu privire la sistemul de educație german și mai ales cu privire la învățământul general și profesional pentru adulți găsiți pe pagina web a Rețelei Europene de Informație în Educație Eurydice.