Office for the Equal Treatment of EU Workers

Impozite

Plata impozitelor, este o obligație pentru toți cetățenii, care locuiesc și lucrează într-o țară. În ce condiții și în ce măsură plătiți impozitele sau în cazul declarației pe venit puteți primi banii înapoi de la stat, puteți afla în continuare. 

1. Obligațiile fiscale

Trebuie să vă declarați veniturile în Germania, dacă

  • aveți domiciliul în Germania sau
  • dacă de obicei staționați mai mult de șase luni (183 zile) într-un an calendaristic în Germania .

Obligația fiscală se referă la întregul dumneavoastră venit. Acesta se numește venit din diferite categorii de venituri (de ex. salariu, pensii și încasări de chirii). Acesta reprezintă și venitul pe care în obțineți în interiorul și în exteriorul Germaniei (venitul global).

Dacă sunteți angajat, venitul dvs. principal va fi salariul. Din salariul dvs. se va deduce impozitul pe venit în mod automat (așa numitul impozit pe salariu). În plus se va deduce și un spor de solidaritate și - dacă sunteți membru al unei comunități religioase care colectează impozitul pe biserică - se va deduce și impozitul pe biserică. Angajatorul dvs. transferă aceste sume direct la administrația financiară responsabilă. În plus angajatorul deduce și sumele referitoare la asigurările sociale legale (asigurarea de șomaj, de sănătate, de îngrijire, de pensie și de accidente) . Suma care se deduce din salariul dvs. lunar o puteți vedea pe ștatul de plată pe care îl primiți de la angajator.

Atenție: Dacă ați încheiat o asigurare privată, ca de exemplu o asigurare de sănătate privată, trebuie să plătiți individual contribuțiile pentru aceste asigurări.

2. Suma impozitului pe venit

Suma impozitului pe venit depinde de suma venitului dvs. anual. Acestea sunt toate veniturile dvs. din anul calendaristic după deducerea anumitor sume, care sunt neimpozabile. Există un venit de bază neimpozabil, pentru care nu trebuie plătite impozite. În anul 2020 pentru persoanele singure este 9.408 €, pentru persoanele căsătorite și cu un partener de viață 18.816 €. În plus pentru fiecare lucrător există o sumă paușală suplimentară pentru lucrător în valoare de 1000 € anual. Dacă venitul anual este peste acesta sau peste alte sume neimpozabile, plătiți pentru următoarea sumă un impozit pe venit. Rata începe la 14 % și crește cu un venit în creștere. Rata de impozitare maximă este de 45 %.

Dacă primiți de la banca dvs. din Germania venituri din contribuții de capital, de ex. dobânzi, asupra acestora se aplică și impozite. Acestea sunt oprite direct de bancă și sunt deduse de către administrația financiară din impozitul final. Pentru impozitul final este valabilă o rată de impozitare de 25 %.

Atenție: Dacă dobânzile nu sunt mai mari de 801 € (resp. 1602 € în cazul ambilor soți sau a partenerilor înregistrați), nu trebuie să plătiți impozite. Luați în considerare să depuneți o cerere pentru scutirea de la impozit (cerere de scutire).

Familiile și părinții singuri primesc anumite avantaje impozabile. Prin clasificarea în clasa de impozitare corespunzătoare se vor lua în considerare aceste variante în cazul deducerilor lunare..

Sarcina dvs. fiscală estimată o puteți determina prinprogramul de calculare al impozitului pe salariu și pe venit al ministerului federal al finanțelor.

3. Declarația de venituri impozabile

După finalizarea unui an calendaristic puteți preda declarația de venit pentru ca administrația financiară să poată verifica dacă ați plătit prea puțin sau prea mult impozit. Pentru lucrători este rentabilă predarea frecventă a declarației pe venit. După caz puteți solicita deducerile . Mai multe informații în FAQs.

Atenție: În anumit cazuri aveți obligația de a preda o declarație fiscală, de exemplu dacă pe lângă salariul dumneavoastră aveți alte venituri, dacă se deduce ajutorul de șomaj, ajutorul de boală sau ajutorul pentru munca pe termen scurt, a avut mai multe relații contractuale sau anumite combinații de clase de impozitare. Declarația fiscală trebuie predată până la data de 31 iulie a următorului an calendaristic. Există posibilitatea de a plăti ulterior impozitele.

Dacă aveți obligația de a preda declarația de impozitare, aveți 4 ani de a face acest lucru în mod voluntar.

Vă puteți declara cel mai bine impozitul online prin intermediul portalului de internet Elster. Pentru folosirea Elster este necesară o înregistrare. Puteți completa declarația de venit și ca formular. În ambele cazuri trebuie să trimiteți declarația de venit și către administrația financiară în al cărei district locuiți. Dacă aveți întrebări generale referitoare la declarația de venit, administrația dvs. financiară vă oferă un orar regulat - local dar și telefonic.

Dacă aveți nevoie de ajutor la completarea declarației de venit, vă puteți adresa unui consilier financiar sau unui avocat. În acest caz se impun costuri. Și asociațiile de ajutor pentru impozitul pe salariul vă pot ajuta în cazul întrebărilor legate de impozit. Sunteți o organizație de ajutor reciproc a lucrătorilor pentru lucrători și sunteți în majoritatea cazurilor mai ieftin decât o consiliere realizată de un consilier financiar sau de un avocat.

FAQ Impozit   

Pentru impozitul pe venitul din salariu („Lohnsteuer”) există în Germania 6 clase de impozitare. Clasa dumneavoastră de impozitare depinde în special de starea dumneavoastră civilă și, dacă sunteți căsătorit sau trăiți într-o relație de parteneriat înregistrată, de distribuirea ambelor venituri. În anumite cazuri se poate alege între diferite clase de impozitare. O clasă de impozitare se potrivește cel mai bine atunci când redă cât mai exact situația dumneavoastră personală (starea civilă și distribuirea veniturilor). Informații generale:

Clasa de impozitare I...
... se acordă persoanelor singure, adică persoanelor angajate necăsătorite, separate, divorțate sau văduve.

Clasa de impozitare II...
... se acordă persoanelor singure cu cel puțin un copil care locuiește în aceeași gospodărie. Prin alegerea clasei de impozitare II beneficiați de o scutire fiscală de 1.908 € (plus 240 € pentru fiecare copil în plus, în cadrul procedeului de deducere fiscală). Clasa de impozitare II vi se acordă doar dacă întruniți condițiile legale necesare și dacă faceți o cerere în acest scop.

Clasa de impozitare III...
... li se poate acorda doar persoanelor angajate care nu trăiesc separate pe termen lung, care sunt supuse nelimitat impozitării pe venit, căsătorite sau care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată. Această clasă de impozitare vă este avantajoasă dacă soțul/soția sau partenerul/partenera de viață nu lucrează sau câștigă un salariu mult mai mic decât al dumneavoastră. Dacă dumneavoastră alegeți clasa de impozitare III și soțul/soția sau partenerul/partenera dumneavoastră de viață este de asemenea angajat/angajată, acestuia/acesteia i se va acorda automat clasa de impozitare V.

Clasa de impozitare IV...
... este modelul standard pentru persoanele angajate căsătorite sau care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată. Această combinație a claselor de impozitare este potrivită dacă salariile celor doi parteneri au aproximativ același nivel.

Clasa de impozitare V...
... este perechea clasei de impozitare III. În această clasă de impozitare sunt încadrați angajații ai căror parteneri sunt încadrați în clasa de impozitare III.

Clasa de impozitare VI...
... li se acordă angajaților care au concomitent mai multe rapoarte de muncă și primesc salariu din partea mai multor angajatori. Salariul din raportul dumneavoastră principal de muncă va fi impozitat conform uneia dintre clasele I până la V, după cum este potrivit cazului dumneavoastră, iar salariul dintr-o relație de muncă adițională va fi impozitat conform clasei VI.

Dacă sunteți liber-profesionist, exercitați activități lucrative independente („Gewerbe”) sau lucrați în domeniul agricol sau forestier, nu vă va fi reținut automat impozit pe venitul realizat. Impozitul va fi stabilit ulterior pentru tot anul, în baza declarației de venit pe care o depuneți. Sunteți obligat să depuneți o declarație de venit odată ce depășiți anumite limite de venit. Pentru a evita plata ulterioară a unui impozit ridicat, este recomandabil să plătiți pe tot parcursul anului rate în avans pentru impozitul anual către Administrația Financiară („Finanzamt”). La Administrația Financiară („Finanzamt”) vă puteți informa cu privire la ambele puncte.

În Germania există 6 clase de impozitare pentru deducerea impozitului pe venit din salariu („Lohnsteuer”). Aceste clase de impozitare se aplică doar angajaților. De clasa de impozitare depinde cât de mare este impozitul care vă este dedus lunar din salariu și virat de către angajator către Administrația Financiară („Finanzamt”). Deducerea impozitului pe salariu reprezintă o plată în avans pentru impozitul pe venit. Nivelul impozitului pe salariu ar trebui să corespundă cât mai exact nivelului impozitului pe venit, care trebuie plătit anual, așa încât să fie evitate pe cât posibil plățile ulterioare către Administrația Financiară („Finanzamt”), respectiv ale acesteia înapoi către contribuabili. Acest lucru se urmărește prin încadrarea angajaților în diferite clase de impozitare. Clasele de impozitare reflectădiferite situații familiale și moduri de distribuire a veniturilor între soți sau parteneri de viață.

O parte a veniturilor pe care le realizați vă sunt probabil necesare pentru cheltuieli legate de munca dumneavoastră sau de domeniul asigurărilor sociale sau de alte obligații. De anumite părți ale venitului dumneavoastră nu puteți dispune după cum doriți și prin urmare acestea nu ar trebui impozitate. De aceea, la calcularea impozitului pot fi deduse anumite cheltuieli. Astfel venitul total impozabil scade și implicit scade și impozitul care trebuie plătit. Cele mai importante deduceri sunt:

  • Cheltuieli pentru necesități profesionale („Werbungskosten”): Aceste cheltuieli survin în contextul activității lucrative. Acestea pot fi de exemplu: cheltuieli în legătură cu candidatura pentru un loc de muncă, pentru îmbrăcămintea de lucru și de protecție, pentru materiale de muncă (de ex. unelte, literatură de specialitate, obiecte de birotică), contribuții către sindicat, cheltuieli pentru drumul dintre locul de muncă (principal) și locuință (sub forma unei sume forfetare în funcție de distanță sau sub forma cheltuielilor efective pentru mijloace de transport în comun, dacă acestea sunt mai ridicate decât suma forfetară), cheltuieli pentru dubla întreținere de gospodărie („doppelte Haushaltsführung”).

    Sfat: Pentru fiecare angajat sunt calculate automat cheltuieli pentru necesități profesionale („Werbungskosten”) în valoare de 1.000 € pe an. Dacă în cazul dumneavoastră cheltuielile pentru necesitățile profesionale nu depășesc această sumă nu trebuie să le enumerați sau să le justificați în detaliu. Dacă însă aceste cheltuieli au fost mai mari decât 1.000 € pe an, de exemplu dacă din motive profesionale întrețineți o a doua locuință, deoarece localitatea în care lucrați este diferită de cea în care locuiți (așa-numita dubla întreținere de gospodărie - „doppelte Haushaltsführung”), puteți solicita deducerea fiscală a acestor cheltuieli.

  • Cheltuieli deosebite: Acestea sunt, de exemplu, cheltuieli legate domeniul asigurărilor sociale (cotizații cu caracter preventiv către asigurări), cheltuieli pentru pensii suplimentare sau donații.
  • Deduceri pentru persoanele care au copii: Deducerea pentru copii („Kinderfreibetrag”) și cea pentru necesitățile de îngrijire, creștere și educație a copilului.
  • Cheltuieli excepționale: Acestea sunt cheltuieli care depășesc măsura normală și pe care contribuabilul este obligat să le facă, adică de la plata cărora nu se poate sustrage. De exemplu, cheltuieli personale deosebit de ridicate în caz de boală sau cheltuieli pentru întreținerea și formarea profesională a unei alte persoane căreia contribuabilul îi datorează pensie alimentară.

Dacă nu mai dețineți documentele cu privire la numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) deja obținut, vă puteți adresa Oficiului Federal Central de Administrare Fiscală („Bundeszentralamt für Steuern”). Acest lucru este valabil și dacă ați primit numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) în timpul unei șederi prealabile în Germania, deoarece numărul rămâne neschimbat pentru toată viața.

Pe pagina web a Oficiului Federal Central de Administrare Fiscală („Bundeszentralamt für Steuern”) puteți solicita să vă fie trimis din nou numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Puteți de asemenea suna la numărul de telefon 0049 228 406 1240, de luni până vineri între orele 08:00 și 16:00 sau solicita informații în scris. Când solicitați informații vă rugăm să vă indicați numele, prenumele, adresa completă, data și locul nașterii.

Dacă plătiți impozit în Germania fără a avea un domiciliu înregistrat, numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) vă va fi alocat odată cu prelucrarea declarației dumneavoastră fiscale pentru impozitul pe venit („Einkommenssteuererklärung”). Numărul de identificare vă va fi comunicat în scris la scurt timp după aceea.

Din momentul în care renunțați la domiciliul sau la reședința obișnuită în Germania rămâneți impozabil doar pentru venitul pe care îl realizați pe teritoriul Germaniei. De exemplu, rămâneți impozabil pentru salariul pe care îl primiți în urma unei activități desfășurate în Germania sau pentru venituri realizate din închirierea unor imobile aflate în Germania. Fie că sunteți obligat să faceți o declarație fiscală, fie vă decideți să o faceți în mod voluntar, aceste venituri trebuie declarate.

Dacă nu aveți domiciliul în Germania și nici „șederea obișnuită” și lucrați aici doar pe o perioadă de până la 6 luni, de ex. ca lucrător sezonier sau detașat, sunteți în principiu impozabil în mod limitat pentru veniturile pe care le realizați. Adică va trebui să plătiți impozit doar pentru anumite venituri realizate în Germania. Printre acestea se numără venitul din munca dependentă, de exemplu salariul pe care îl primiți ca angajat pentru o muncă depusă sau valorificată în Germania. Dacă lucrați, de exemplu, pentru un angajator german cu conducerea firmei în Germania sau pentru o agenție de muncă temporară din străinătate, angajatorul vă va reține impozitul pe salariu și îl va transfera Administrației Financiare („Finanzamt”). În acest fel, impozitul este considerat plătit. Dacă salariul de angajat este singura dumneavoastră sursă de venit, de regulă nu veți fi obligat să faceți o declarație fiscală. Ca cetățean al unui stat membru al UE, al Islandei, al Principatului Liechtenstein sau al Norvegiei, cu domiciliul în acel stat, aveți, însă, de asemenea, dreptul de a solicita impozitarea pe venit în Germania. În acest scop trebuie să predați o declarație de venit semnată de către dumneavoastră. Acest procedeu este avantajos atunci când doriți să obțineți deduceri sau când, conform unor Convenții internaționale pentru evitarea dublei impuneri („DBA”), dreptul fiscal german este restrâns, ceea ce înseamnă că salariul dumneavoastră din Germania nu poate fi impozitat deloc sau doar în mod restrâns. Pe pagina web a Ministerului Federal al Finanțelor puteți afla dacă există o astfel de convenție între Germania și statul unde aveți domiciliul. Aici sunt publicate anual versiunile actuale ale Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri precum și alte convenții din domeniul fiscal, precum și stadiul negocierilor cu privire la acestea. Pe următoarea pagină web vă puteți informa cu privire la modalitățile de impozitare a salariului conform Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri.

Lucrătorii frontalieri sunt lucrători care locuiesc în regiunea frontalieră a unui stat (o zonă geografică de graniță definită exact), dar lucrează ca angajați într-un stat vecin și trec în fiecare zi granița, dimineața pentru a ajunge la locul de muncă și seara pentru a se întoarce la domiciliu. Pentru aceștia există acorduri deosebite între state.

Odată ce v-ați înregistrat domiciliul în Germania la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) din orașul sau comuna în care locuiți, vă este alocat automat un număr de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Acesta vă va fi comunicat în scris la scurt timp după înregistrare.

Dacă după data de 01.07.2007 ați mai avut deja o dată domiciliul în Germania și ați fost înregistrat la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) ați primit deja un număr de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Acesta rămâne neschimbat pe viață și trebuie folosit din nou.

Imediat după ce vă înregistrați domiciliul în Germania la Direcția de Evidență a Populației din orașul sau din comunitatea dvs, vi se acordă și un număr de identificare fiscală. Numărul de identificare fiscală vi se comunică ulterior în scris.

Dacă ați avut domiciliul în Germania din 01.07.2007 și ați fost înscris la Direcția de Evidență a Populației, atunci ați primit deja un număr de identificare fiscală. Acest rămâne nemodificat și este valabil toată viața și trebuie reutilizat.

Dacă aveți întrebări referitoare la numărul de identificare fiscală, puteți apela Oficiul Federal Central de Administrare Fiscală (Tel. +49 228 406-1240, Lu-Vi între orele 8:00-16:00).