Office for the Equal Treatment of EU Workers

Impozit

Venitul dumneavoastră este impozabil în Germania dacă:

  • aveți domiciliul în Germania
  • aveți reședința obișnuită în Germania, adică dacă petreceți mai mult de 6 luni pe an calendaristic (183 de zile) în Germania.

Întregul dumneavoastră venit este impozabil. Acesta cuprinde diferite forme de venit (de exemplu salariul, pensii și venituri din închiriere) și, de asemenea, venitul pe care îl realizați în afara Germaniei (venitul global).

Dacă sunteți angajat, venitul dumneavoastră principal va fi cel din salariu. Impozitul pe venitul din salariu („Lohnsteuer”) vă este reținut automat din salariu, în regim de reținere la sursă. În plus, din salariu vă vor mai fi reținute și un spor de solidaritate („Solidaritätszuschlag”) și - dacă sunteți membru al unei comunități religioase finanțate prin impozite – un impozit pentru biserică („Kirchensteuer”). Angajatorul dumneavoastră virează aceste sume direct către Administrația Financiară („Finanzamt”) responsabilă. De asemenea, angajatorul vă deduce din salariu și sumele pe care le datorați către asigurările sociale obligatorii (de șomaj, de sănătate, de îngrijire, de pensie și de accidente). Pe statul de plată pe care îl primiți de la angajator puteți vedea ce sume vă sunt deduse lunar din salariu.

Atenție: Dacă ați încheiat asigurări private, de exemplu o asigurare privată de sănătate, contribuțiile către acestea trebuie achitate individual.

Nivelul impozitului pe venit depinde de venitul dumneavoastră anual. Acesta cuprinde toate veniturile pe care le realizați într-un an calendaristic, mai puțin anumite sume neimpozabile. Există un venit de bază neimpozabil. În anul 2017 acesta este de 8.820 € pentru persoanele singure și de 17.640 € pentru persoanele căsătorite și cele care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată. Pe lângă acesta există pentru salariați și un venit neimpozabil forfetar de 1000 € pe an. Dacă venitul dumneavoastră anual este mai mare decât aceste sume sau alte sume neimpozabile, veți plăti impozit pe venit pentru suma care depășește aceste limite. Cota de impozitare începe la 14% și crește odată cu creșterea venitului. Cota maximă de impozitare este de 45%.

Dacă din partea băncii dumneavoastră din Germania vă revin venituri din investiții, de exemplu dobânzi, și acestea sunt impozabile. Acestea vor fi reținute direct de către bancă și virate către Administrația Financiară („Finanzamt”). Veniturile din investiții sunt impozabile cu o cotă unică de 25%.

Atenție: Dacă dobânzile obținute nu depășesc 801 € (respectiv 1602 € în cazul soților impozabili în regim comun și al celor care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată), acestea nu sunt impozabile. În acest scop nu uitați însă să faceți o cerere de derogare de la impozitare la banca dumneavoastră („Freistellungsantrag”).

Familiile și familiile monoparentale beneficiază de anumite avantaje fiscale. Acestea sunt luate în considerare încă din faza deducerilor lunare prin repartiția în clasa de impozitare corespunzătoare.

Vă puteți calcula sarcina fiscală probabilă cu ajutorul calculatorului de salariu și impozit pe venit al Ministerului Federal al Finanțelor.

La încheierea anului calendaristic puteți depune o declarație de venit („Einkommenssteuererklärung”), pentru ca Administrația Financiară („Finanzamt”) să poată verifica dacă ați plătit prea mult sau prea puțin impozit. Deseori este avantajos pentru angajați să depună o declarație de venit. Prin aceasta puteți solicita returnarea eventualelor sume pentru care beneficiați de deduceri. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Atenție: În anumite cazuri aveți obligația de a depune declarația de venit („Steuererklärung”), de exemplu dacă pe lângă salariu ați avut și alte surse de venit, dacă ați beneficiat de indemnizații de șomaj, indemnizații de boală sau de subvenții pentru lucrul cu program redus, dacă ați avut concomitent mai multe locuri de muncă sau în cazul unor anumite combinații de clase de impozitare. În acest caz trebuie să predați declarația de venit („Steuererklärung”) până pe data de 31 mai a următorului an calendaristic. Este posibil să vi se ceară să efectuați o plată suplimentară de impozit.

Dacă nu sunteți obligat să depuneți declarația de venit, („Steuererklärung”) aveți la dispoziție 4 ani pentru a o face din proprie inițiativă.

Cel mai bine puteți completa declarația de venit („Steuererklärung”) online, prin portalul de internet Elster. Pentru a putea folosi portalul Elster este necesar să vă înregistrați. Puteți completa declarația de venit („Steuererklärung”) și sub formă de formular. În ambele cazuri trebuie să trimiteți declarația de venit („Steuererklärung”) Administrației Financiare („Finanzamt”) în a cărei circumscripție locuiți. Dacă aveți întrebări generale cu privire la declarația de venit („Steuererklärung”), Administrația Financiară („Finanzamt”) responsabilă pentru dumneavoastră oferă în mod regulat program cu publicul, în timpul căruia îi puteți contacta personal sau telefonic.

Dacă aveți nevoie de mai mult sprijin pentru completarea declarației de venit („Steuererklärung”) vă puteți adresa unui consultant fiscal („Steuerberater”) sau unui avocat. Serviciile lor sunt contra-cost. Și Asociațiile de Asistență Fiscală („Lohnsteuerhilfevereine”) vă pot ajuta în domeniul fiscal. Acestea sunt asociații de sprijin reciproc ale angajaților și adeseori costă mai puțin decât consilierea prin consultant fiscal sau avocat.

FAQ Impozit   

Pentru impozitul pe venitul din salariu („Lohnsteuer”) există în Germania 6 clase de impozitare. Clasa dumneavoastră de impozitare depinde în special de starea dumneavoastră civilă și, dacă sunteți căsătorit sau trăiți într-o relație de parteneriat înregistrată, de distribuirea ambelor venituri. În anumite cazuri se poate alege între diferite clase de impozitare. O clasă de impozitare se potrivește cel mai bine atunci când redă cât mai exact situația dumneavoastră personală (starea civilă și distribuirea veniturilor). Informații generale:

Clasa de impozitare I...
... se acordă persoanelor singure, adică persoanelor angajate necăsătorite, separate, divorțate sau văduve.

Clasa de impozitare II...
... se acordă persoanelor singure cu cel puțin un copil care locuiește în aceeași gospodărie. Prin alegerea clasei de impozitare II beneficiați de o scutire fiscală de 1.908 € (plus 240 € pentru fiecare copil în plus, în cadrul procedeului de deducere fiscală). Clasa de impozitare II vi se acordă doar dacă întruniți condițiile legale necesare și dacă faceți o cerere în acest scop.

Clasa de impozitare III...
... li se poate acorda doar persoanelor angajate care nu trăiesc separate pe termen lung, care sunt supuse nelimitat impozitării pe venit, căsătorite sau care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată. Această clasă de impozitare vă este avantajoasă dacă soțul/soția sau partenerul/partenera de viață nu lucrează sau câștigă un salariu mult mai mic decât al dumneavoastră. Dacă dumneavoastră alegeți clasa de impozitare III și soțul/soția sau partenerul/partenera dumneavoastră de viață este de asemenea angajat/angajată, acestuia/acesteia i se va acorda automat clasa de impozitare V.

Clasa de impozitare IV...
... este modelul standard pentru persoanele angajate căsătorite sau care trăiesc într-o relație de parteneriat înregistrată. Această combinație a claselor de impozitare este potrivită dacă salariile celor doi parteneri au aproximativ același nivel.

Clasa de impozitare V...
... este perechea clasei de impozitare III. În această clasă de impozitare sunt încadrați angajații ai căror parteneri sunt încadrați în clasa de impozitare III.

Clasa de impozitare VI...
... li se acordă angajaților care au concomitent mai multe rapoarte de muncă și primesc salariu din partea mai multor angajatori. Salariul din raportul dumneavoastră principal de muncă va fi impozitat conform uneia dintre clasele I până la V, după cum este potrivit cazului dumneavoastră, iar salariul dintr-o relație de muncă adițională va fi impozitat conform clasei VI.

Dacă sunteți liber-profesionist, exercitați activități lucrative independente („Gewerbe”) sau lucrați în domeniul agricol sau forestier, nu vă va fi reținut automat impozit pe venitul realizat. Impozitul va fi stabilit ulterior pentru tot anul, în baza declarației de venit pe care o depuneți. Sunteți obligat să depuneți o declarație de venit odată ce depășiți anumite limite de venit. Pentru a evita plata ulterioară a unui impozit ridicat, este recomandabil să plătiți pe tot parcursul anului rate în avans pentru impozitul anual către Administrația Financiară („Finanzamt”). La Administrația Financiară („Finanzamt”) vă puteți informa cu privire la ambele puncte.

În Germania există 6 clase de impozitare pentru deducerea impozitului pe venit din salariu („Lohnsteuer”). Aceste clase de impozitare se aplică doar angajaților. De clasa de impozitare depinde cât de mare este impozitul care vă este dedus lunar din salariu și virat de către angajator către Administrația Financiară („Finanzamt”). Deducerea impozitului pe salariu reprezintă o plată în avans pentru impozitul pe venit. Nivelul impozitului pe salariu ar trebui să corespundă cât mai exact nivelului impozitului pe venit, care trebuie plătit anual, așa încât să fie evitate pe cât posibil plățile ulterioare către Administrația Financiară („Finanzamt”), respectiv ale acesteia înapoi către contribuabili. Acest lucru se urmărește prin încadrarea angajaților în diferite clase de impozitare. Clasele de impozitare reflectădiferite situații familiale și moduri de distribuire a veniturilor între soți sau parteneri de viață.

O parte a veniturilor pe care le realizați vă sunt probabil necesare pentru cheltuieli legate de munca dumneavoastră sau de domeniul asigurărilor sociale sau de alte obligații. De anumite părți ale venitului dumneavoastră nu puteți dispune după cum doriți și prin urmare acestea nu ar trebui impozitate. De aceea, la calcularea impozitului pot fi deduse anumite cheltuieli. Astfel venitul total impozabil scade și implicit scade și impozitul care trebuie plătit. Cele mai importante deduceri sunt:

  • Cheltuieli pentru necesități profesionale („Werbungskosten”): Aceste cheltuieli survin în contextul activității lucrative. Acestea pot fi de exemplu: cheltuieli în legătură cu candidatura pentru un loc de muncă, pentru îmbrăcămintea de lucru și de protecție, pentru materiale de muncă (de ex. unelte, literatură de specialitate, obiecte de birotică), contribuții către sindicat, cheltuieli pentru drumul dintre locul de muncă (principal) și locuință (sub forma unei sume forfetare în funcție de distanță sau sub forma cheltuielilor efective pentru mijloace de transport în comun, dacă acestea sunt mai ridicate decât suma forfetară), cheltuieli pentru dubla întreținere de gospodărie („doppelte Haushaltsführung”).

    Sfat: Pentru fiecare angajat sunt calculate automat cheltuieli pentru necesități profesionale („Werbungskosten”) în valoare de 1.000 € pe an. Dacă în cazul dumneavoastră cheltuielile pentru necesitățile profesionale nu depășesc această sumă nu trebuie să le enumerați sau să le justificați în detaliu. Dacă însă aceste cheltuieli au fost mai mari decât 1.000 € pe an, de exemplu dacă din motive profesionale întrețineți o a doua locuință, deoarece localitatea în care lucrați este diferită de cea în care locuiți (așa-numita dubla întreținere de gospodărie - „doppelte Haushaltsführung”), puteți solicita deducerea fiscală a acestor cheltuieli.

  • Cheltuieli deosebite: Acestea sunt, de exemplu, cheltuieli legate domeniul asigurărilor sociale (cotizații cu caracter preventiv către asigurări), cheltuieli pentru pensii suplimentare sau donații.
  • Deduceri pentru persoanele care au copii: Deducerea pentru copii („Kinderfreibetrag”) și cea pentru necesitățile de îngrijire, creștere și educație a copilului.
  • Cheltuieli excepționale: Acestea sunt cheltuieli care depășesc măsura normală și pe care contribuabilul este obligat să le facă, adică de la plata cărora nu se poate sustrage. De exemplu, cheltuieli personale deosebit de ridicate în caz de boală sau cheltuieli pentru întreținerea și formarea profesională a unei alte persoane căreia contribuabilul îi datorează pensie alimentară.

Dacă nu mai dețineți documentele cu privire la numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) deja obținut, vă puteți adresa Oficiului Federal Central de Administrare Fiscală („Bundeszentralamt für Steuern”). Acest lucru este valabil și dacă ați primit numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) în timpul unei șederi prealabile în Germania, deoarece numărul rămâne neschimbat pentru toată viața.

Pe pagina web a Oficiului Federal Central de Administrare Fiscală („Bundeszentralamt für Steuern”) puteți solicita să vă fie trimis din nou numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Puteți de asemenea suna la numărul de telefon 0049 228 406 1240, de luni până vineri între orele 08:00 și 16:00 sau solicita informații în scris. Când solicitați informații vă rugăm să vă indicați numele, prenumele, adresa completă, data și locul nașterii.

Dacă plătiți impozit în Germania fără a avea un domiciliu înregistrat, numărul de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”) vă va fi alocat odată cu prelucrarea declarației dumneavoastră fiscale pentru impozitul pe venit („Einkommenssteuererklärung”). Numărul de identificare vă va fi comunicat în scris la scurt timp după aceea.

Din momentul în care renunțați la domiciliul sau la reședința obișnuită în Germania rămâneți impozabil doar pentru venitul pe care îl realizați pe teritoriul Germaniei. De exemplu, rămâneți impozabil pentru salariul pe care îl primiți în urma unei activități desfășurate în Germania sau pentru venituri realizate din închirierea unor imobile aflate în Germania. Fie că sunteți obligat să faceți o declarație fiscală, fie vă decideți să o faceți în mod voluntar, aceste venituri trebuie declarate.

Dacă nu aveți domiciliul în Germania și nici „șederea obișnuită” și lucrați aici doar pe o perioadă de până la 6 luni, de ex. ca lucrător sezonier sau detașat, sunteți în principiu impozabil în mod limitat pentru veniturile pe care le realizați. Adică va trebui să plătiți impozit doar pentru anumite venituri realizate în Germania. Printre acestea se numără venitul din munca dependentă, de exemplu salariul pe care îl primiți ca angajat pentru o muncă depusă sau valorificată în Germania. Dacă lucrați, de exemplu, pentru un angajator german cu conducerea firmei în Germania sau pentru o agenție de muncă temporară din străinătate, angajatorul vă va reține impozitul pe salariu și îl va transfera Administrației Financiare („Finanzamt”). În acest fel, impozitul este considerat plătit. Dacă salariul de angajat este singura dumneavoastră sursă de venit, de regulă nu veți fi obligat să faceți o declarație fiscală. Ca cetățean al unui stat membru al UE, al Islandei, al Principatului Liechtenstein sau al Norvegiei, cu domiciliul în acel stat, aveți, însă, de asemenea, dreptul de a solicita impozitarea pe venit în Germania. În acest scop trebuie să predați o declarație de venit semnată de către dumneavoastră. Acest procedeu este avantajos atunci când doriți să obțineți deduceri sau când, conform unor Convenții internaționale pentru evitarea dublei impuneri („DBA”), dreptul fiscal german este restrâns, ceea ce înseamnă că salariul dumneavoastră din Germania nu poate fi impozitat deloc sau doar în mod restrâns. Pe pagina web a Ministerului Federal al Finanțelor puteți afla dacă există o astfel de convenție între Germania și statul unde aveți domiciliul. Aici sunt publicate anual versiunile actuale ale Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri precum și alte convenții din domeniul fiscal, precum și stadiul negocierilor cu privire la acestea. Pe următoarea pagină web vă puteți informa cu privire la modalitățile de impozitare a salariului conform Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri.

Lucrătorii frontalieri sunt lucrători care locuiesc în regiunea frontalieră a unui stat (o zonă geografică de graniță definită exact), dar lucrează ca angajați într-un stat vecin și trec în fiecare zi granița, dimineața pentru a ajunge la locul de muncă și seara pentru a se întoarce la domiciliu. Pentru aceștia există acorduri deosebite între state.

Odată ce v-ați înregistrat domiciliul în Germania la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) din orașul sau comuna în care locuiți, vă este alocat automat un număr de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Acesta vă va fi comunicat în scris la scurt timp după înregistrare.

Dacă după data de 01.07.2007 ați mai avut deja o dată domiciliul în Germania și ați fost înregistrat la Direcția de Evidență a Populației („Meldebehörde”) ați primit deja un număr de identificare fiscală („Steuer-Identifikationsnummer”). Acesta rămâne neschimbat pe viață și trebuie folosit din nou.