Office for the Equal Treatment of EU Workers

Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate

De la intrarea în vigoare a Legii privind recunoașterea calificărilor profesionale, în 2012, fiecare persoană care deține o calificare profesională obținută în străinătate are dreptul la un proces de recunoaștere a acesteia.

În Germania există meserii care pot fi exercitate doar deținând o autorizare din partea statului. Pentru a avea acces la aceste meserii „reglementate” și pentru a le putea exercita trebuie să aduceți dovada anumitor calificări. Mai întâi va trebui să inițiați o procedură de recunoaștere a calificărilor profesionale. Procedura de recunoaștere este efectuată de către autoritatea locală responsabilă pentru meseria respectivă.

  • Portalul online „Recunoașterea în Germania” cu aplicația online „Recunoașterea-căutare” vă îndrumă spre autoritatea competentă pentru recunoaștere și vă oferă informații importante cu privire la procedura de recunoaștere.
  • Un catalog cuprinzător de întrebări și răspunsuri pe tema recunoașterii profesiilor găsiți aici.

În cadrul procedurii de recunoaștere se va verifica în ce măsură calificarea profesională din străinătate este echivalentă cu cea germană sau dacă sunt necesare măsuri compensatorii (evaluarea echivalenței).

  • Baza de date anabin oferă informații cu privire la încadrarea diplomelor obținute în străinătate și sprijină autoritățile statului, angajatori și angajați, precum și persoane private, cu privire la cum să încadreze în sistemul educațional german o calificare obținută în străinătate
  • Portalul BQ oferă Camerelor și firmelor o platformă cuprinzătoare de cunoștințe și de lucru pentru a putea evalua și aprecia mai bine calificări profesionale obținute în străinătate, în cazurile în care pentru acestea există o calificare corespunzătoare (meserie de referință) reglementată legal în Germania.

În anumite profesii este posibil ca evaluarea echivalenței să nu mai fie necesară. Însă și în aceste cazuri, înainte de începerea muncii trebuie solicitată eliberarea unei autorizații pentru exercitarea meseriei respective – de exemplu autorizația de liberă practică în medicină („Approbation”). Pentru acest lucru vor trebui prezentate diferite documente doveditoare (de exemplu pentru cunoștințele de limbă, certificatul care atestă lipsa înscrierilor în cazierul judiciar etc.) Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Dacă aveți o profesie care nu este reglementată în Germania, nu este necesară o procedură de recunoaștere. Cu toate acestea, în procesul de căutare a unui loc de muncă sau a unei perfecționări, procedura de recunoaștere v-ar putea fi de ajutor, deoarece aceasta permite angajatorilor să aprecieze mai bine anumite calificări profesionale.
Absolvenții de facultate pot beneficia din partea Biroul Central de Educație (formare) pentru Străini (ZAB) de o evaluare individuală a foii matricole pentru a-și îmbunătății șansele în procesul de candidatură pentru un loc de muncă.

Sfat: Puteți obține o primă consiliere telefonică pe tema recunoașterii calificărilor la Linia telefonică „Muncă și viață în Germania”. Această linie telefonică oferă o consiliere cuprinzătoare în limbile germană și engleză cu privire la următoarele teme:

  • găsirea unui loc de muncă

  • recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate

  • intrarea și șederea pe teritoriul Germaniei

  • învățarea limbii germane.

Linia telefonică poate fi accesată de luni până vineri între orele 9 și 15 la numărul de telefon: +49 30 1815 - 1111.

Programul de promovare „Integrare prin calificare” (IQ) oferă pe tot teritoriul Germaniei consilierea necesară privind posibilitățile de recunoaștere și calificare precum și calificările necesare pentru meserii reglementate și nereglementate.

Sfat: Pentru inițierea unei proceduri de recunoaștere puteți obține sprijin financiar din partea a diferite autorități ale statului. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ. Adeseori și firmele își sprijină angajații în procedurile de recunoaștere, de exemplu pentru a putea absolve anumite măsuri de calificare. Persoane importante cărora vă puteți adresa în firmă sunt și Comitetele de întreprindere („Betriebsräte“) și cele de personal („Personalräte”).

FAQ Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate

Pentru 7 meserii „sectorale” (medici, dentiști, medici veterinari, farmaciști, infirmieri, moașe, arhitecți) Uniunea Europeană prevede o recunoaștere automată a calificărilor profesionale, deoarece pentru aceste meserii există standarde comune de formare la nivel european. Dacă dumneavoastră, ca cetățean al UE, doriți să exercitați una dintre aceste profesii într-o altă țară a UE, recunoașterea calificării nu are voie să depindă de un proces de evaluare a echivalenței. Însă și în aceste cazuri, înainte de începerea muncii trebuie solicitată și eliberată o autorizație pentru exercitarea meseriei respective - de exemplu autorizația de liberă practică în medicină. Pentru acest lucru vor trebui prezentate diferite documente doveditoare (de exemplu pentru cunoștințele de limbă, certificatul care atestă lipsa unui cazier judiciar etc.)

Puteți primi sprijin financiar pentru procedura de recunoaștere din partea Administrației germane pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”).
Dacă sunteți înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă, costurile necesare procedurii de recunoaștere, de exemplu pentru traduceri, copii legalizate și taxe, pot fi acoperite din bugetul de intermediere a unui loc de muncă. Și participarea la măsuri de integrare profesională în scopul dobândirii de cunoștințe profesionale poate fi finanțată de către Administrația pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”).

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele deja angajate pot beneficia în anumite condiții de finanțare pentru perfecționare și calificare. Aceste perfecționări și calificări trebuie însă să aibă ca scop recunoașterea unei calificări profesionale obținute în străinătate și să sporească șansele beneficiarilor pe piața muncii.

În cazurile enumerate mai sus, finanțarea trebuie solicitată în prealabil la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă pentru dumneavoastră, sau, dacă primiți indemnizația de șomaj II („Arbeitslosengeld II”), la Jobcenter.

Dacă nu aveți dreptul de finanțare din partea Administrației pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”), puteți solicita până la data de 30.09.2019 sprijinul pentru recunoaștere („Anerkennungszuschuss”). Acest sprijin pentru recunoaștere („Anerkennungszuschuss”) este destinat în special angajaților care desfășoară o activitate aflată sub nivelul calificărilor profesionale pe care le dețin și din această cauză au un venit foarte mic. Sprijinul de recunoaștere („Anerkennungszuschuss”) are o valoare de maxim 600 € și nu trebuie restituit. Este important să depuneți o cerere de finanțare înainte de a începe procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în străinătate. Cererea o puteți depune la un centru de consiliere pentru recunoaștere al programului Integrare prin Calificare (IQ) în apropierea dumneavoastră. Informații cuprinzătoare privind sprijinul pentru recunoaștere găsiți aici.

În Baden-Württemberg, Berlin și Hamburg există de asemenea programe la nivel de land, care pe lângă sprijinul pentru recunoaștere oferă și alte forme de sprijin financiar.