Следване в Германия

Назад към навигатора

Следване в Германия

Предлагането на места за следване в немските висши учебни заведения е изключително многообразно и предлага на следващи от ЕС възможността да участват в международни програми, както и интердисциплинарни курсове на обучение. Как е структурирано следването в Германия, какви пътища водят до следване в Германия, и какви предпоставки трябва да изпълняват следващите лица, за да могат да живеят и следват в Германия, ще научите тук.

1. Германска служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е централния орган, чрез който всеки заинтересован за следване от чужбина може да се информира актуално и изчерпателно по всички въпроси относно темата „Следване в Германия“.  

Много курсове на обучение в Германия не подлежат на ограничение на одобрението. Има обаче специалности, които подлежат на ограничение на одобрението - така нареченото NC (Numerus Clausus). Прави се разлика между  

  1. локално/местно NC: Местата за следване се дават директно от съответното висше учебно заведение.
  2. федерално NC: То засяга специалностите медицина, фармация, ветеринарна медицина и дентална медицина. Даването на тези места за следване се извършва централно чрез Фондацията за одобрение за висши учебни заведения.  

Всички въпроси, които засягат един семестър в чужбина или цялостно следване в Германия, получават своите отговори на страницата на DAAD. Уеб сайтът е наличен на немски и английски език.

DAAD поддържа по цял свят регионални офиси със специфична за страната информация на съответния национален език. Информацията е достъпна онлайн на страниците на DAAD в ЕС на повечето езици на ЕС на следната връзка :  

На страницата на бразилския регионален офис са предоставени също информации на португалски език.

Внимание: Моля, обърнете внимание на това, че процедурите за одобрение за граждани на ЕС са различни от тези за следващи лица от трети страни. 

2. Допълнителни възможности за информация за следване в Германия

Имате възможността да се информирате и чрез други Интернет платформи:  

Study in Germany  

"Study in Germany - Land of Ideas" е официалната кампания на немското федерално правителство с информация за Германия като място за следване.

Make-it-Germany

www.make-it-in-germany.com е многоезичен портал на федералното правителство, за да привлече специалисти от чужбина. Освен информация за работни места и живота в Германия, са посочени кратки информации за следването и образованието в Германия.

Следване в Германия - Deutschland.de

Порталът за Германия – „Deutschland.de“ информира наред с другото по темите работа, образование, пътувания и общество. Също и темата за следването в Германия е важна област.