Office for the Equal Treatment of EU Workers

Kao građanin EU-a možete slobodno odabrati zemlju unutar EU-a u kojoj želite raditi. Informirajte se o svojim pravima koja vama i članovima vaše obitelji stoje na raspolaganju u okviru prava na slobodu kretanja radnika.

Jednako postupanje s radnicima iz EU-a

Kao građanin EU-a možete slobodno odabrati zemlju unutar EU-a u kojoj želite raditi. Informirajte se o svojim pravima koja vama i članovima vaše obitelji stoje na raspolaganju u okviru prava na slobodu kretanja radnika. Više

Iskoristite mogućnosti koje kao građanin EU-a imate na tržištu rada u Njemačkoj i zatražite podršku kod traženja zaposlenja.

Traženje posla

Iskoristite mogućnosti koje kao državljanin EU-a imate na tržištu rada u Njemačkoj i profitirajte od podrške prilikom potražnje poslova. Više

Primate li poštenu naknadu za svoj rad? Je li vaš otkaz zakonski? Imate li dovoljan broj dana godišnjeg odmora? Pomoću naših informacija možete provjeriti svoje uvjete rada.

Uvjeti rada

Je li vaša plaća poštena (fair)? Je li vaš otkaz zakonit? Dobivate li dovoljno godišnjeg odmora? Uz pomoć naših informacija možete provjeriti i usporediti svoje uvjete rada. Više

Članstvo u sindikatu i primjenjivanje odredbi kolektivnog ugovora na vaš radni odnos donose vam brojne prednosti. Također i predstavnici radničkog vijeća u poduzeću imaju važnu funkciju u zaštiti vaših prava.

Sindikati

Članstvo u sindikatu i primjena kolektivnog ugovora na vaš radni odnos donose vam brojne prednosti. Radnička vijeća u poduzećima također ispunjavaju važne funkcije u zaštiti vaših prava. Više

Za određene oblike rada (vrste poslova) vrijede posebna pravila. Ako ste zaposleni kao Au pair, pogranični radnik ili sezonski radnik ili ako vas je vaše poduzeće uputilo na rad u Njemačku, ovdje ćete pronaći za vas relevantne informacije.

Posebni oblici rada

Za određene oblike rada (vrste poslova) vrijede posebna pravila. Ako obavljate poslove čuvanja djece („au pair”), radite na zaduženjima s malim primanjima („minijobber”) ili ste zaposleni kao pogranični radnik te sezonski radnik, ili ako vas je vaše poduzeće uputilo na rad u Njemačku, ovdje ćete pronaći za vas relevantne informacije. Više

Ovdje možete saznati kako se kod svog poslodavca možete izboriti za svoja prava i gdje možete dobiti pomoć.

Dobivanje spora

Ovdje možete saznati kako se možete izboriti za svoja prava pred svojim poslodavcem i gdje možete dobiti podršku. Više