Office for the Equal Treatment of EU Workers

Като гражданин на Европейския съюз можете да направите свободен избор в коя държава от Европейския съюз желаете да работите. Информирайте се за правата, които имате със семейството си в рамките на свободното движение на работниците.

Равно третиране

Като гражданин на ЕС можете да избирате свободно, в коя страна на ЕС искате да работите. Информирайте се за правата, които се полагат на Вас и членовете на Вашето семейство в рамките на свободното движение на работниците. По-подробна информация

Използвайте възможностите, които имате като гражданин на Европейския съюз на пазара на труда в Германия и приемете помощта, която Ви се предлага при търсенето на работа.

Търсене на работа

Използвайте възможностите, които имате като гражданин на ЕС на пазара на труда в Германия и се възползвайте от подкрепа при търсенето на работа. По-подробна информация

Справедливо ли е трудовото възнаграждение, което получавате? Законно ли е прекратяването на Вашето трудово правоотношение? Получавате ли достатъчно отпуск? Благодарение на предоставената от нас информация можете да проверите Вашите условия на труд.

Работни условия

Справедлива ли е Вашата работна заплата? Правомерно ли е Вашето уволнение? Получавате ли достатъчно отпуск? С нашата информация можете да проверите Вашите работни условия. По-подробна информация

Членството в синдикална организация и прилагането на тарифен договор относно Вашето трудово правоотношение Ви носят много предимства. Работническите съвети във фирмите изпълняват важни функции за защита на Вашите права.

Профсъюзи

Членството в профсъюз и валидността на един тарифен договор за Вашето трудово отношение Ви носят множество предимства. Също и работнически съвети в предприятието изпълняват важни функции за защита на Вашите права. По-подробна информация

За определени форми на работа важат специални разпоредби. Ако работите като О-пер, пограничен работник/служител или сезонен работник/служител, или сте изпратени в командировка от Вашето предприятие в Германия, тук ще намерите съответната информация.

Специални форми на работа

За определени форми на работа важат специални разпоредби. Ако работите като О-пер, лице, упражняващо мини работа, пограничен работник/служител или сезонен работник/служител, или сте изпратени в командировка от Вашето предприятие в Германия, тук ще намерите съответната информация. По-подробна информация

Тук ще научите как да търсите правата си спрямо Вашия работодател и къде можете да получите подкрепа.

Получаване на право

Тук ще научите, как можете да прилагате своите права спрямо Вашия работодател, и къде можете да получите подкрепа. По-подробна информация