Μη καταβολή μισθού

επιστροφή στον Πλοηγό

Μη καταβολή μισθού

Παράδειγμα
Ο Δημήτρης
χάρηκε πολύ που βρήκε δουλειά μέσω μιας αγγελίας στο διαδίκτυο σε μία υπεργολαβική εταιρεία μιας μεγάλης επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα εργάζεται ως κούριερ και ως υπεύθυνος διανομέας πακέτων. Στο μεταξύ εργάζεται εδώ και δύο μήνες και η χαρά του έχει περιοριστεί. Γιατί Ο Δημήτρης δεν έχει λάβει κανέναν μισθό μέχρι τώρα και τα χρήματα για να ζήσει τελειώνουν. Ρώτησε ήδη μερικές φορές τον προϊστάμενό του. Πρώτα είπε πως έγινε κάποιο λάθος στο λογιστήριο και πως τα λεφτά του εμβάστηκαν κατά λάθος σε λογαριασμό άλλου συναδέλφου. Μετά το αφεντικό του είπε πως ο ακόμα περιμένει να τον πληρώσει ο πελάτης. Θα μπορέσει να πληρώσει τον Δημήτρη μόνο όταν τον πληρώσει ο πελάτης. Τελευταία το αφεντικό δεν απαντάει στο τηλέφωνο όταν τον καλεί ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση και σε ποιον θεσμό θα πρέπει να αποταθεί

1. Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας/Γραφείο Εργασίας

Ο Δημήτρης δεν έχει καθόλου χρήματα και η επιβολή των δικαιωμάτων του μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο. Για αυτό θα πρέπει να υποβάλει αμέσως αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας Ι στο τοπικό γραφείο της υπηρεσίας απασχόλησης ή επιδόματος ανεργίας II στο τοπικό Γραφείο Εργασίας.

Επίδομα ανεργίας Ι​​​ 

  • Ακόμα κι εάν η σχέση εργασίας δεν έχει διακοπεί, αλλά ο εργοδότης δεν πληρώνει τις οφειλόμενες αμοιβές, μπορεί ο Δημήτρης να υποβάλει αίτηση για χορήγηση επιδόματος ανεργίας I . Στη συγκεκριμένη περίπτωση το επίδομα ανεργίας είναι μια προκαταβολή στο πλαίσιο της υποχρέωσης πληρωμής εκ μέρους του εργοδότη. Αυτό ρυθμίζεται στο άρθρο 157 παρ. 3 SGB III και ονομάζεται επίδομα ανεργίας αντιστάθμισης μη καταβαλλόμενων μισθών «Gleichwohlgewährung».
  • Εάν ο Δημήτρης δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει επίδομα ανεργίας I, μπορεί να υποβάλει στο Γραφείο Εργασίας (Jobcenter) αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας II.

Επίδομα ανεργίας ΙΙ

Ο Δημήτρης μπορεί να υποβάλει την αίτηση γραπτά ή προφορικά. Το Γραφείο Εργασίας πρέπει να του δώσει τα απαιτούμενα για την αίτηση έγγραφα. Ο Δημήτρης έχει το προβλεπόμενο από τον νόμο δικαίωμα, η αίτησή του να γίνει δεκτή και να εξεταστεί. Η υπηρεσία οφείλει, αφού εξετάσει την αίτησή του να του κοινοποιήσει γραπτά την αιτιολογημένη της απόφαση. Ο Δημήτρης πρέπει να το απαιτήσει ρητά.

Εάν ο Δημήτρης πληροί τις προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας II, μπορεί να υποβάλει αίτηση και για την προκαταβολή του λόγω δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Αυτό είναι σκόπιμο, γιατί η επεξεργασία της αίτησης συχνά διαρκεί αρκετές εβδομάδες.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει στο διαδίκτυο τις διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών:

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

2. Ταμείο ασφάλισης

Ο Δημήτρης πρέπει να ρωτήσει στο ταμείο ασφάλισής του αν ο εργοδότης τον έχει δηλώσει στην κοινωνική ασφάλιση και έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι εργοδότες δεν πληρώνουν τους μισθούς, τότε συχνά δεν πληρώνουν ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές. Από αυτό προκύπτουν κενά στην ασφάλιση ασθένειας. Για να το διαπιστώσει, ο Δημήτρης πρέπει να ρωτήσει το ταμείο ασφάλισής του.

Εάν ο εργοδότης δεν έχει δηλώσει τον Δημήτρη στην Κοινωνική ασφάλιση, τότε ο Δημήτρης θα πρέπει να υποβάλει τη σύμβαση εργασίας του και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας για να αποδείξει τη σχέση εργασίας. Το ταμείο ασφάλισης ασθένειας είναι ο αρμόδιος φορέας είσπραξης εισφορών, δηλαδή οφείλει να καλύψει το κενό στην κοινωνική ασφάλιση και να απαιτήσει τις εισφορές από τον εργοδότη.

3. Εργοδότης

Ακόμα κι αν ο Δημήτρης έχει ζητήσει προφορικά τις οφειλόμενες αμοιβές από τον εργοδότη, θα πρέπει να απαιτήσει και γραπτώς την πληρωμή των δεδουλευμένων από τον εργοδότη (Εντολή πληρωμής). Μερικές φορές το γράφει ακόμα και στη σύμβαση εργασίας, ότι ο καθυστερούμενος μισθός πρέπει να απαιτείται γραπτά. Ο Δημήτρης πρέπει να ορίσει μια προθεσμία στον εργοδότη του για την πληρωμή όσων του οφείλει. Μπορεί να γράψει την επιστολή μόνος του ή με τη βοήθεια ενός συμβουλευτικού κέντρου.γραπτώς

Στην επιστολή ο Δημήτρης μπορεί να δηλώσει τη λεγόμενη «επίσχεση εργασίας» (Leistungsvorbehalt). Αυτό σημαίνει πως μπορεί να αρνηθεί την να εργάζεται μέχρι να λάβει τους δεδουλευμένους του μισθούς. Το συγκεκριμένο δικαίωμα το έχει αφού περάσουν δύο μήνες χωρίς να λάβει μισθό.

4. Συμβουλευτικό κέντρο

Στο συμβουλευτικό κέντρο ο Δημήτρης θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του. Οι σύμβουλοι μπορούν να τον βοηθήσουν να συντάξει μία γραπτή εντολή πληρωμής ή να επικοινωνήσουν απευθείας με τον εργοδότη για να διευθετήσουν την περίπτωση.

Εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα για θέματα εργατικού δικαίου:

https://www.bema.berlin/el/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει μια επισκόπηση όλων των συμβουλευτικών κέντρων στη Γερμανία κατά τομέα ειδίκευσης και κατά γλώσσα στη διεύθυνση:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ beratungsstellensuche

Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλει παρόλα αυτά τους μισθούς που οφείλει, ο Δημήτρης θα πρέπει να τον μηνύσει στο εργατικό δικαστήριο για να λάβει τα χρήματα του. Για τη διεκδίκηση του μισθού δεν υπάρχει στη Γερμανία καμιά υπηρεσία που μπορεί να το κάνει για λογαριασμό του. Συνεπώς ο Δημήτρης θα πρέπει να υποβάλει ο ίδιος μήνυση.

5. Εργατικό δικαστήριο

Χωρίς δικηγόρο

Ο Δημήτρης δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να έχει δικηγόρο στο εργατικό δικαστήριο, μπορεί να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτόν του. Η δίκη θα γίνει στο εργατικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου εργαζόταν ο Δημήτρης ή όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας του εργοδότη. Ο Δημήτρης μπορεί ο ίδιος να το αποφασίσει αυτό.

Επίσημη γλώσσα στο δικαστήριο είναι η γερμανική, για αυτό οι δικαστές δεν επιτρέπεται να μιλούν με τον Δημήτρη π.χ. στα αγγλικά.Εάν ο Δημήτρης δεν μιλάει καλά γερμανικά, πρέπει να συνοδεύεται από κάποιον που α τον βοηθήσει να συνεννοηθεί («γλωσσική βοήθεια»). Δεν χρειάζεται να είναι ένορκος διερμηνέας. Ένας φίλος που μιλά καλά γερμανικά μπορεί να βοηθήσει τον Δημήτρη.

Σε κάθε εργατικό δικαστήριο στη Γερμανία υπάρχει ένα γραφείο κατάθεσης δικογράφων (Rechtsantragstelle), στο οποίο μπορεί κανείς να δείξει όλα τα έγγραφα (σύμβαση εργασίας, λίστα ωρών, δελτίο ταυτότητας) και να εξηγήσει προφορικά την απαίτησή του. Εκεί θα καταχωριστεί η αγωγή για τον Δημήτρη. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Το γραφείο κατάθεσης δικογράφων δεν επιτρέπεται να παράσχει νομικές συμβουλές στον Δημήτρη.

Ο Δημήτρης μπορεί να συμπληρώσει το έντυπο της αγωγής και να το στείλει στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή με φαξ. Μπορεί κανείς να βρει τα έντυπα αγωγών στους ιστοτόπους πολλών εργατικών δικαστηρίων.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει παράδειγμα ενός τέτοιου εντύπου αγωγής στο Προσάρτημα, στο παράρτημα IV. PDF, 253 KB, μη προσβάσιμο

Όταν ασκήσει την αγωγή, ο Δημήτρης θα λάβει μια γραπτή κλήση σε μία συνάντηση συμβιβασμού. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατός ένας συμβιβασμός μεταξύ του Δημήτρη και του εργοδότη του. Ο Δημήτρης μπορεί να ζητήσει την παρουσία ενός διερμηνέα, τον οποίο, ωστόσο, θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος. Συνήθως η διαδικασία τερματίζεται πριν το εργατικό δικαστήριο ήδη σε αυτή την πρώτη συνάντηση με έναν συμβιβασμό. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα προέκυπταν έξοδα για τον Δημήτρη (εκτός από την αμοιβή του διερμηνέα).

Εάν χρειάζεται η διαδικασία να γίνει γρήγορα, ο Δημήτρης μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς του σε επείγουσα διαδικασία (Eilverfahren). Για αυτό θα πρέπει όμως να αποδείξει πως εξαρτάται άμεσα από τον μισθό.

Εφόσον η περίπτωση δεν είναι περίπλοκη – όπως αυτή του Δημήτρη – μπορεί εναλλακτικά να προβάλει τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο μιας γραπτής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren).

Προσοχή! Το έντυπο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής από εργατοδικείο είναι άλλο από το έντυπο διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής σε αστικό δικαστήριο. Το έντυπο «Διαταγή πληρωμής» (Mahnbescheid) μπορεί κανείς να το παραγγείλει διαδικτυακά ή να το αγοράσει σε καταστήματα ειδών γραφείου και χαρτικών. Κοστίζει περ. 3 – 5 ευρώ και είναι εύκολο να συμπληρωθεί.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο Διαταγή πληρωμής εργατοδικείου (Mahnbescheid Arbeitsgericht) στο Προσάρτημα Παράρτημα V. PDF, 245 KB, μη προσβάσιμο

Ο Δημήτρης πρέπει να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο στο αρμόδιο εργατικό δικαστήριο.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει ένσταση στη διαταγή πληρωμής, το δικαστήριο θα στείλει στον Δημήτρη τη διαταγή εκτέλεσης, με την οποία διατάσσει την καταβολή των μισθών του.

Με δικηγόρο

Εάν ο Δημήτρης δεν θέλει να παραστεί στο δικαστήριο μόνος του, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση σε έναν δικηγόρο. Ο Δημήτρης μπορεί να βρει έναν δικηγόρο π.χ. μέσω της πρεσβείας ή μέσω των γνωστών του. Και στους ιστοτόπους των δικηγορικών επιμελητηρίων υπάρχουν δυνατότητες αναζήτησης για να βρει δικηγόρους με διάφορες γλωσσικές δεξιότητες και τομείς εξειδίκευσης.

Ένα παράδειγμα είναι η μηχανή αναζήτησης του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου:

https://anwaltauskunft.de/magazin

Επίσης και το συμβουλευτικό κέντρο μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση δικηγόρου.

Το έξοδα για τον δικηγόρο πρέπει όμως να τα πληρώσει ο ίδιος. Τα έξοδα δεν θα επιστραφούν στον Δημήτρη ούτε στην περίπτωση που κερδίσει τη δίκη.

Επειδή ο Δημήτρης δεν έχει καθόλου χρήματα για δικηγόρο, μπορεί να υποβάλει αίτηση ώστε το κράτος να αναλάβει να καλύψει τα έξοδα δικηγόρου („ευεργέτημα πενίας“). Για αυτό πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: Η αγωγή πρέπει να έχει πιθανότητες επιτυχίας και ο Δημήτρης πρέπει να αποδείξει πως δεν μπορεί ο ίδιος να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα. Επίσης ο Δημήτρης θα πρέπει για ένα διάστημα τεσσάρων ετών από την ολοκλήρωση της δίκης να ενημερώσει το δικαστήρια άμεσα και χωρίς να του ζητηθεί όταν βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση. Εάν η οικονομική του κατάσταση βελτιωθεί αισθητά μέσα στα τέσσερα χρόνια, το δικαστήριο θα του ζητήσει να επιστρέψει τα δικαστικά έξοδα! Η αίτηση χορήγησης ευεργετήματος πενίας υποβάλλεται μέσω ενός εντύπου, το οποίο παραλαμβάνει από το δικαστήριο αλλά μπορεί να το βρει και στο διαδίκτυο:

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας στο Προσάρτημα, παράρτημα VI. PDF, 1 MB, μη προσβάσιμο

Η αίτηση για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας πρέπει να συμπληρωθεί στη γερμανική γλώσσα και να υποβληθεί. Η μετάφραση της αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμες σε περισσότερες γλώσσες στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης:

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_ node.html

Ο Δημήτρης θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας στο εργατικό δικαστήριο. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το κράτος θα αναλάβει το κόστος για τον δικηγόρο και τα δικαστικά έξοδα.

Εάν ο Δημήτρης είναι μέλος ενός συνδικάτου, μπορεί να παραστεί στο δικαστήριο δωρεάν ένας δικηγόρος από το συνδικάτο.

6. Αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας/ Μητρώο Εταιρειών

Εάν το εργατικό δικαστήριο γράψει ότι ο εργοδότης μετακόμισε σε άγνωστη διεύθυνση, ο Δημήτρης πρέπει να κοινοποιήσει στο δικαστήριο τη νέα διεύθυνση του εργοδότη. Μπορεί να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας ή στο Μητρώο Εταιρειών, για να βρει τη νέα διεύθυνση.

Στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας θα λάβει την πληροφορία από το μητρώο κατοίκων, εάν πει πως έχει υποβάλει αγωγή κατά του εργοδότη (στο έντυπο: «Αιτιολογία: Αγωγή για τη διεκδίκηση μισθολογικών απαιτήσεων»).

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο της αίτησης παροχής μιας απλής πληροφορίας από το μητρώο στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας στο Προσάρτημα, παράρτημα VII. PDF, 266 KB, μη προσβάσιμο

Εάν η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Μητρώο εταιρειών, ο Δημήτρης μπορεί να μάθει τη διεύθυνση μέσω του Μητρώου Εταιρειών. Το Μητρώο Εταιρειών τηρείται στο Ειρηνοδικείο, ενώ μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση πληροφοριών και διαδικτυακά:

https://www.online-handelsregister. de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο της αίτησης παροχής απλής πληροφορίας από το μητρώο στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας στο Προσάρτημα, παράρτημα VII. PDF, 171 KB, μη προσβάσιμο

Εάν ο Δημήτρης δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες με αυτούς τους τρόπους, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο εργατοδικείο, για επίδοση της αγωγής μέσω της δημόσιας ανάρτησης.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο Αίτηση κοινοποίησης με δημοσίευση σε περίπτωση μη γνωστής διεύθυνσης αποδέκτη στο Προσάρτημα, παράρτημα IX. PDF, 239 KB, μη προσβάσιμο

7. Ειρηνοδικείο

Εάν ο εργοδότης δεν πληρώσει οικειοθελώς μετά από δικαστική απόφαση ή διακανονισμό, ο Δημήτρης θα απευθυνθεί σε έναν δικαστικό επιμελητή, ώστε να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση. Ο δικαστικός επιμελητής ορίζεται από το ειρηνοδικείο, στο οποίο ο εργοδότης έχει την κατοικία/την έδρα της εταιρείας του.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει τη διεύθυνση του αρμόδιου Ειρηνοδικείου στο διαδίκτυο:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8. Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας

Μερικές φορές ο εργοδότης κλείνει την επιχείρηση και φεύγει. Μερικές φορές ο δικαστικός επιμελητής διαπιστώνει ότι ο εργοδότης έχει ήδη υποβάλει ένορκη υπεύθυνη δήλωση και έχει αναστείλει τη δραστηριότητα εδώ και καιρό. Ή μαθαίνει πως η επιχείρηση κήρυξε πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ούτε και ο δικαστικός επιμελητής δεν θα μπορεί να εισπράξει τα χρήματα.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο μισθός του Δημήτρη είναι εξασφαλισμένος για μέγιστο διάστημα έως τριών μηνών χάρη στο λεγόμενο εφάπαξ ενίσχυσης λόγω πτώχευσης εργοδότη (Insolvenzgeld). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει εντός δύο μηνώναπό την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς πτώχευσης να υποβάλει αίτηση στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας, της περιοχής στην οποία ο εργοδότης έχει την έδρα της εταιρείας του.

Μπορεί κανείς να βρει την αίτηση για την χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης λόγω πτώχευσης εργοδότη στο διαδίκτυο:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης λόγω πτώχευσης εργοδότη στο Προσάρτημα, παράρτημα X PDF, 1 MB, μη προσβάσιμο

9. Οικονομικός Έλεγχος Μαύρης Εργασίας (FKS)

Εάν ο εργοδότης δεν πληρώνει τους μισθούς, παραβιάζει π.χ. τον νόμο περί κατώτατου μισθού και μπορεί να διαπράττει αξιόποινη πράξη. Αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο τοπικό γραφείο του σώματος Οικονομικού Ελέγχου Μαύρης Εργασίας. Ο Οικονομικός Έλεγχος Μαύρης Εργασίας είναι μια υπηρεσία που ελέγχει τους εργοδότες και εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν καταβάλουν σωστά τον κατώτατο μισθό και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους. Για την εξέταση της περίπτωσης του Δημήτρη, αρμόδια είναι το γραφείο του FKS στην περιοχή που είναι εγγεγραμμένος ο εργοδότης του.

Ο Δημήτρης μπορεί να βρει τη διεύθυνση του αρμόδιου γραφείου FKS στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html

Ο Δημήτρης μπορεί να προσέλθει προσωπικά στην FKS, να υποβάλει καταγγελία και να δώσει κατάθεση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να κάνει την καταγγελία και διαδικτυακά:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html

Η καταγγελία του Δημήτρη μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη διενέργεια ελέγχου και έρευνας από το FKS. Αυτό δεν θα βοηθήσει μεν τον Δημήτρη να λάβει τα χρωστούμενα, όμως τουλάχιστον θα τιμωρηθεί ο εργοδότης. Η τιμωρία για τον εργοδότη μπορεί να είναι επιβολή προστίμου ή ακόμα και στέρηση ελευθερίας για φορολογική απάτη και εισφοροδιαφυγή. Για την αποτελεσματική διερεύνηση και επεξεργασία της περίπτωσης ο FKS χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ο Δημήτρης θα πρέπει να καταθέσει στοιχεία για τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, τις ώρες της καθημερινής απασχόλησης, τα ποσά που εισέπραξε, μάρτυρες κτλ.

Το ότι ο εργοδότης δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιφέρει μειονεκτήματα για τον Δημήτρη. Τα κενά όλων των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης (σύνταξης, ασθένειας, πρόνοιας, ανεργίας και ατυχήματος) πρέπει να καλυφθούν από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα μετά την γνωστοποίηση των διαδικασιών. Η πλήρης ασφαλιστική προστασία εξακολουθεί να ισχύει.