Εργατικό ατύχημα

επιστροφή στον Πλοηγό

Εργατικό ατύχημα

Παράδειγμα
Ο Στίπο
ατύχησε! Εργάζεται ως Roomboy. Μόλις πρόσφατα βρήκε μια νέα δουλειά στο ξενοδοχείο και λίγο μετά έπαθε ένα ατύχημα, εξ’ αιτίας του οποίου δεν μπορεί να εργαστεί άλλο. Στα καθήκοντά του ανήκουν εκτός από την καθαριότητα των δωματίων, η προετοιμασία των εργαλείων και ο εξοπλισμός των καροτσιών. Κάθε μέρα γέμιζε από ένα μπιτόνι μπουκάλια με ένα έντονα ερεθιστικό απορρυπαντικό. Πριν λίγες μέρες παρατήρησε πως το λάστιχο του μπιτονιού έχει μια τρύπα. Εξ’ αιτίας αυτής της τρύπας η ερεθιστική ουσία ήρθε χθες σε επαφή με τα μάτια του Στίπο. Παρότι ξέπλυνε τα μάτια του αμέσως με νερό, έχει τραυματιστεί και δεν βλέπει σχεδόν καθόλου. Μόλις η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο Στίπο έλαβε μια επιστολή απόλυσης. Ο Στίπο το θεωρεί άδικο. Πώς πρέπει να ενεργήσει ο Στίπο στη συγκεκριμένη κατάσταση;

1. Ασφαλιστικός σύμβουλος-ιατρός

Ο Στίπο χρειάζεται άμεση ιατρική περίθαλψη. Δηλαδή πρέπει να βρει αμέσως έναν γιατρό ή να καλέσει ένα ασθενοφόρο. Τα ατυχήματα εντός και κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι εργατικά ατυχήματα. Στη Γερμανία αρμόδιος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ένας εξειδικευμένος ιατρός: ο λεγόμενος ασφαλιστικός σύμβουλος-ιατρός. Ο Στίπο πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον γιατρό. Εδώ μπορεί να βρει τον πλησιέστερο ασφαλιστικό-σύμβουλο-ιατρό:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task- flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB- INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf. tfId=partner-task-flow

Ή μπορεί να ρωτήσει τον εργοδότη του πού μπορεί να βρει τον πλησιέστερο ασφαλιστικό σύμβουλο-ιατρό. Μπορεί επίσης να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο και να πει πως είχε ένα εργατικό ατύχημα. Κατά κανόνα κάθε νοσοκομείο διαθέτει έναν ασφαλιστικό σύμβουλο-ιατρό.

Εάν ο Στίπο δεν πάει σε έναν ασφαλιστικό σύμβουλο-ιατρό, αλλά απευθυνθεί σε άλλον ιατρό, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει ότι είχε ένα εργατικό ατύχημα. Στον γιατρό ο Στίπο πρέπει να δείξει την κάρτα ασφάλισης ασθένειας του.

2. Εργοδότης

Είναι σημαντικό, ο Στίπο να καταγράψει όλες τις λεπτομέρειες του ατυχήματος: Ημερομηνία, ώρα, περιστατικό και μάρτυρες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές αργότερα, π.χ. για τις ερωτήσεις της ασφαλιστικής. Ο Στίπο πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον εργοδότη για το εργατικό ατύχημα. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταγράφει όλα τα εργατικά ατυχήματα στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο Στίπο δεν μπορεί να εργαστεί για περισσότερες από τρεις ημέρες εξ’αιτίας του ατυχήματος, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναφέρει το ατύχημα στην αρμόδια επαγγελματική ένωση εντός τριών ημερών. Ο Στίπο πρέπει να λάβει από τον εργοδότη το αντίγραφο της δήλωσης ατυχήματος, όπως δικαιούται.

Εάν ο εργοδότης δεν δώσει στον Στίπο κανένα αντίγραφο της δήλωσης ατυχήματος ούτε και τον ενημερώσει σε ποια επαγγελματική ένωση έκανε τη δήλωση, τότε ο Στίπο πρέπει να επαληθεύσει ότι ο εργοδότης δήλωσε πράγματι το εργατικό ατύχημα. Τη συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να τη λάβει από την επαγγελματική ένωση τηλεφωνικά, προσωπικά ή με τη βοήθεια ενός συμβουλευτικού κέντρου μεταναστών και μεταναστριών. Ο εργοδότης του Στίπο δεν ευθύνεται για τις προκληθείσες σωματικές βλάβες και τις συνέπειες τους. Δεν οφείλει να καταβάλει στον Στίπο ούτε αποζημίωση ούτε χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Θα ήταν διαφορετικά, εάν ο εργοδότης είχε προκαλέσει με δόλο το ατύχημα στον Στίπο, κάτι που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Στίπο έχει λόγω του ατυχήματος απαιτήσεις έναντι του νόμιμου ταμείου ασφάλισης ατυχημάτων.

3. Δικηγόρος/Εργατοδικείο

Το ότι ο Στίπο απολύθηκε αμέσως μετά το εργατικό ατύχημα ήταν ένα ιδιαίτερα σκληρό χτύπημα για αυτόν. Δυστυχώς ο Στίπο εργαζόταν στο ξενοδοχείο για μικρό διάστημα. Κατά τους πρώτους έξι μήνες μιας νέας σχέσης εργασίας η απόλυση των εργαζόμενων είναι εύκολη. Ακόμα και μετά από εργατικό ατύχημα δεν προβλέπεται καμία ιδιαίτερη προστασία του εργαζομένου από απόλυση.

Μία απόλυση δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς την καλή πίστη. Για να μπορέσει να αξιολογήσει, εάν αυτό ισχύει στη περίπτωση του Στίπο, πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο ειδικευμένο σε θέματα εργατικού δικαίου. Μετά μπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να προσφύγει κατά της απόλυσης στο εργατοδικείο. Για αυτό έχει τρεις εβδομάδες καιρό.

Για αυτές τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από δικηγόρο, ο Στίπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση επιδόματος συμβουλευτικής υποστήριξης. Ο Στίπο μπορεί να υποβάλει στο ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του την ακόλουθη αίτηση:

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_ von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Ο Στίπο μπορεί να βρει το έντυπο της αίτησης για τη χορήγηση βοηθήματος συμβουλευτικής υποστήριξης στο Προσάρτημα, παράρτημα XII. PDF, 765 KB, μη προσβάσιμο

Εάν εγκριθεί η χορήγηση επιδόματος συμβουλευτική υποστήριξης, ο Στίπο δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τα έξοδα των συμβουλευτικών υπηρεσιών δικηγόρου.

Η δικαιοδοσία των εργατοδικείων καθορίζεται από τον τόπο της εκάστοτε έδρας της εταιρείας ή/και τον τόπο εργασίας. Για τον Στίπο αυτό σημαίνει: Πρέπει να δει ποιο εργατικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για τον τόπο που βρίσκεται το ξενοδοχείο και να υποβάλει σε αυτό την αγωγή του. Εάν η διεύθυνση του διαχειριστή του ξενοδοχείου διαφέρει από αυτή του χώρου εργασίας του, ο Στίπο μπορεί να υποβάλει και στο εκεί αρμόδιο εργατοδικείο.

4. Επαγγελματική ένωση

Ως εργαζόμενος, ο Στίπο είναι ασφαλισμένος στην κατοχυρωμένη από τον νόμο ασφάλιση ατυχήματος. Οι φορείς της κατοχυρωμένης από τον νόμο ασφάλισης ατυχήματος είναι οι επαγγελματικές ενώσεις και τα ταμεία ασφάλισης ατυχήματος. Οι επαγγελματικές ενώσεις είναι οργανωμένες κατά κλάδους:

Ο Στίπο μπορεί να βρει μια λίστα επαγγελματικών ενώσεων στο Προσάρτημα, παράρτημα XIII. PDF, 400 KB, μη προσβάσιμο

Εκτός από τις επαγγελματικές ενώσεις, υπάρχουν και τα ταμεία ασφάλισης ατυχήματος, στα οποία είναι ασφαλισμένοι έναντι ατυχημάτων οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα:

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Ο Στίπο μπορεί να βρει μια λίστα ταμείων ασφάλισης ατυχήματος στο Προσάρτημα, παράρτημα XIV. PDF, 177 KB, μη προσβάσιμο

Ο Στίπο εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο. Αρμόδια για αυτόν είναι η επαγγελματική ένωση Τροφίμων και Φιλοξενίας (Nahrungsmittel und Gastgewerbe) . Όταν η καταγγελία του υποβληθεί εκεί , η επαγγελματική ένωση θα εξετάσει εάν το ατύχημά του ήταν εργατικό ατύχημα. Θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα μέσω γραπτής ειδοποίησης. Στην περίπτωση που το ατύχημα αναγνωριστεί ως εργατικό ατύχημα θα λάβει τις παροχές της ασφάλισης ατυχήματος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης δεν δήλωσε το ατύχημα, τότε ο Στίπο θα πρέπει να δηλώσει ο ίδιος το ατύχημα στην επαγγελματική ένωση με τη βοήθεια αυτού του εντύπου. Ένα συμβουλευτικό κέντρο μεταναστριών και μεταναστών μπορεί να τον βοηθήσει με τη συμπλήρωση του εντύπου:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Σε ένα εργατικό ατύχημα ο Στίπο έχει δικαίωμα στις ακόλουθες παροχές:

Ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση, Επίδομα τραυματία: Υπολογίζεται στο 80% της κανονικής αμοιβής και καταβάλλεται για μέγιστο διάστημα 78 εβδομάδων από το ταμείο ασφάλισης ατυχήματος Επίδομα φροντίδας: Καταβάλλεται εάν μετά το ατύχημα ο Στίπο έχει σε μεγάλο βαθμό ανάγκη βοήθειας, Μειωμένη βιοποριστική ικανότητα: Στην περίπτωση που εξ’ αιτίας του ατυχήματος ο Στίπο δεν μπορεί να εργαστεί όπως πριν, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση σύνταξης ή μιας εφάπαξαποζημίωσης, Επάνοδος στον εργασιακό βίο: Η επαγγελματική ένωση θα βοηθήσει τον Στίπο, π.χ. με την επαγγελματική προσαρμογή, την κατάρτιση και την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

Η θεραπεία και η αποκατάσταση του Στίπο μπορεί να απαιτήσουν μεγάλο διάστημα. Μπορεί να υποβληθεί στη Γερμανία, όμως έχει δικαίωμα να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Κροατία και να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της θεραπείας αναλαμβάνει να καλύψει η γερμανική ασφάλιση ατυχήματος. Προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία στην Κροατία σε αυτή τη βάση, ο Στίπο θα χρειαστεί τη βεβαίωση DA 1, η οποία εκδίδεται από την επαγγελματική ένωση και είτε παραδίδεται προσωπικά στον Στίπο είτε αποστέλλεται στο γραφείο διαμεσολάβησης στην Κροατία.

Και το επίδομα τραυματία μπορεί ο Στίπο να συνεχίσει να το εισπράττει στην Κροατία. Πριν την αναχώρηση ο Στίπο πρέπει να ενημερώσει την επαγγελματική ένωση και το ταμείο ασφάλισης ασθένειας για το ότι εγκαταλείπει την κατοικία του στη Γερμανία και για τη νέα του διεύθυνση στην Κροατία.

5. Συμβούλιο εργαζομένων

Στα προβλήματα που σχετίζονται με το δίκαιο προστασίας της εργασίας σημαντική μπορεί είναι η συμβολή και των συμβουλίων εργαζομένων. Ο Στίπο πρέπει να μάθει, εάν το ξενοδοχείο διαθέτει συμβούλιο εργαζομένων. Το συμβούλιο εργαζομένων φροντίζει, μεταξύ άλλων, για την προστασία της εργασίας και της υγείας και συνεπώς πρέπει να ενημερωθεί για τις συνθήκες του ατυχήματος. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη λήψη μέτρων πρόληψης στην επιχείρηση ώστε τέτοιου είδους ατυχήματα να μην επαναληφθούν.

6. Υπηρεσία προστασίας της εργασίας

Στη Γερμανία, οι υπηρεσίες προστασίας της εργασίας είναι μαζί με τις επαγγελματικές ενώσεις αρμόδιες για την εποπτεία της τήρησης των κανονισμών προστασίας της εργασίας και την αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων.

Η υπηρεσία προστασίας της εργασίας ενημερώνεται αυτόματα για το εργατικό ατύχημα, όταν ο εργοδότης αναφέρει το ατύχημα. Εάν ο εργοδότης δεν κάνει αναφορά, ο Στίπο μπορεί να ενημερώσει ο ίδιος την υπηρεσία προστασίας της εργασίας για τις συνθήκες του ατυχήματος, ώστε να ελέγξει την επιχείρηση, την κατάσταση του εξοπλισμού και την ασφάλεια του χώρου εργασίας και να βεβαιώσει ενδεχόμενες ελλείψεις ασφαλείας. Ο Στίπο μπορεί να βρει εδώ τις διευθύνσεις των υπηρεσιών προστασίας της εργασίας:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Ο Στίπο μπορεί να βρει το έντυπο της δήλωσης ατυχήματος στο Προσάρτημα, παράρτημα XV. PDF, 277 KB, μη προσβάσιμο