Office for the Equal Treatment of EU Workers

Nezaposlenost

Ako ste kao državljanin EU-a zadnji put radili u Njemačkoj uz plaćanje obveznog osiguranja a izgubili ste posao, eventualno imate pravo na naknadu za nezaposlenost. Naknada za nezaposlenost namijenjena je pružanju socijalne sigurnosti zaposlenicima koji ostanu bez posla. 

Načelno vrijedi: Ako ostanete bez posla, morate se obratiti službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj ste posljednje radili.

Pozor: Ako radite u nekoj drugoj zemlji izvan zemlje svog prebivališta (npr. kao pogranični radnici), primjenjivat će se posebni propisi.

Vaše pravo na naknadu za nezaposlene ostvarujete po istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj ste posljednje radili. Trajanje zaposlenja i razdoblja osiguranja koje ste navršili u drugim zemljama, uzet će se u obzir kod obrade vašeg zahtjeva.

Osobe koje su posljednji posao obavljale u Njemačkoj i ostale bez posla nisu prepuštene same sebi, već pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na pomoć od države. Osim dobivanja financijske pomoći, postoji također i mogućnost korištenja usluga Savezne agencije za rad kod pronalaženja posla. Agencije za posredovanje zapošljavanja i centri za zapošljavanje (Jobcenter) imaju na raspolaganju brojne instrumente poticanja zapošljavanja (na primjer programe obrazovanja i osposobljavanja) koji imaju uporište u Knjizi II. i III. Socijalnog zakonika.

1. Naknada za nezaposlenost

Ako ste posljednji posao obavljali u Njemačkoj, pod određenim uvjetima imate pravo na primanje naknade za nezaposlenost. Preduvjet za to je da ste u prethodnom razdoblju određeno vrijeme bili zaposleni. To znači da ste u posljednjih 30 mjeseci u pravilu morali raditi najmanje 12 mjeseci s obavezom plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje. Ako ste uglavnom radili samo poslove na kraće radno vrijeme koji su unaprijed bili ograničeni na rok od najviše 14 tjedana, u takvim će se okolnostima u obzir uzeti i trajanje zaposlenosti od 6 mjeseci.

Savjet: U ovu svrhu može se također uzeti u obzir i razdoblje zaposlenja ostvareno u drugim zemljama EU-a. Kao dokaz služi obrazac PD U1. Informacije o tome možete pronaći u Informacijskom dokumentu o naknadama za nezaposlenost i zapošljavanju u inozemstvu koju je izdala Savezna agencija za rad.

Ako ste ostali bez posla ili ste saznali da ćete uskoro izgubiti posao ili mjesto za naukovanje, dužni ste se prijaviti nadležnoj agenciji za zapošljavanje kao tražitelj zaposlenja.

Pozor: Najkasnije tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa morate se osobno prijaviti u nadležnu agenciju za zapošljavanje kao tražitelj zaposlenja. Ako za prestanak svog radnog odnosa saznate u roku kraćem od tri mjeseca prije otkaza, morate se u roku od tri dana osobno javiti nadležnoj agenciji za zapošljavanje. Kako biste mogli ispoštovati navedeni rok, možete se kao tražitelj zaposlenja prijaviti i telefonskim putem (na besplatni pozivni broj za usluge: 0800 4 5555 000) ili online putem. Osobni dolazak u agenciju može se obaviti u nekom kasnijem trenutku. Ako propustite rok, prijeti vam rok isključenja tijekom kojeg ne primate nikakve naknade predviđene prema Knjizi III. Socijalnog zakonika (naknadu za nezaposlenost I).

Dodatne informacije o naknadi za nezaposlenost možete pronaći u Informacijskom dokumentu za nezaposlene Savezne agencije za rad.

Svoje pravo na naknadu za nezaposlenost možete u razdoblju od tri do šest mjeseci prenijeti u neku drugu zemlju EU-a, ako ćete u tom vremenu tamo tražiti posao. To znači da naknadu za nezaposlenost koju ste ostvarili u nekoj drugoj zemlji EU-a možete prenijeti u Njemačku u svrhu traženja zaposlenja. Isto tako, naknadu za nezaposlenost iz Njemačke možete prenijeti i u neku drugu zemlju EU-a. Dodatne informacije s tim u vezi možete pronaći u informacijskom dokumentu o naknadi za nezaposlenost i zapošljavanju u inozemstvu Savezne agencije za rad.

Pozor: Ako želite naknadu za nezaposlenost prenijeti u drugu zemlju, morate se prvo obratiti nadležnoj službi za zapošljavanje i ispuniti određene uvjete. U protivnom možete izgubiti pravo na primanje naknade.

2. Osnovna socijalna zaštita

Osnovna socijalna zaštita osigurava vam minimalna financijska sredstva koja su vam potrebna za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Radno sposobne osobe koje traže posao i ne ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlenost ili je takva naknada nedovoljna ili pak imaju mala primanja, dobivaju naknadu za nezaposlenost II prema Drugoj knjizi njemačkog Socijalnog zakonika (SGB II), tzv. „Hartz IV“.

Osobe koje primjerice zbog bolesti ili starosne dobi za umirovljenje nisu radno sposobne i stoga ne mogu raditi primaju pomoć u skladu s Knjigom XII. njemačkog Socijalnog zakonika (SGB XII).

Pozor: Za građane EU-a primjenjuju se posebni propisi kod pristupa naknadama iz sustava socijalne skrbi.
Pravo na primanje naknada prema Knjizi XII. Socijalnog zakonika (SGB XII) te osobe imaju ako
rade u Njemačkoj, ali ne zarađuju dovoljno kako bi pokrili osnovne životne troškove ili
su radili u Njemačkoj dulje od godinu dana i nesvojevoljno ostali bez posla. Ako ste radili kraće od godinu dana, primanje naknade bit će ograničeno na šest mjeseci.

Odrasla osoba bez obitelji ili djece odn. samohrani roditelj koji ima pravo na naknade trenutačno prima 446 EUR mjesečno. Dodatno se preuzima primjereni iznos troškova za smještaj i grijanje. Pritom se u obzir uzima visina vaših primanja.

Ako boravite u Njemačkoj isključivo u svrhu traženja posla, a prije toga niste dovoljno dugo radili ovdje, primat ćete naknadu prema Knjizi II. njemačkog Socijalnog zakonika (SGB XII) (osnovna socijalna zaštita), dok se naknada prema Knjizi XII. Socijalnog zakonika (SGB XII) (socijalna pomoć) prima tek nakon pet godina zakonskog boravka u Njemačkoj.

Ako nemate pravo na socijalnu pomoć, ali vam je potrebna pomoć, možete primati naknadu prema SGB XII za prehranu, osobnu higijenu i zdravlje, kao i za smještaj i hranu dok ne napustite zemlju ili za najviše 1 mjesec u roku od dvije godine (premošćujuće naknade). Ta primanja naknade mogu vam se odobriti i za dulje razdoblje u iznimnim okolnostima (npr. nemogućnost putovanja) u pojedinačnom slučaju i više od 1 mjeseca.

Pozor: Ne morate biti spremni napustiti zemlju da biste primali naknade za premošćivanje! Takva spremnost na odlazak ne mora stoga biti niti dokumentirana.

Detaljne informacije možete pronaći u informacijskom dokumentu Naknada za nezaposlenost II/socijalni dodatak – Osnovna socijalna zaštita za tražitelje zaposlenja prema Knjizi II. Socijalnog zakonika Savezne agencije za rad. Također možete koristiti katalog pitanja i odgovora Saveznog ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Savjet: Ako imate pravo na primanje socijalnih naknada u Njemačkoj, ono se također odnosi i na članove vaše obitelji koji s vama žive u Njemačkoj.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Nezaposlenost

Ako ste ostali bez posla ili ste saznali da ćete uskoro izgubiti posao ili mjesto za naukovanje, dužni ste se prijaviti nadležnoj agenciji za zapošljavanje kao tražitelj zaposlenja.

Pozor: Najkasnije tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa morate se osobno prijaviti u nadležnu agenciju za zapošljavanje kao tražitelj zaposlenja. Ako za prestanak svog radnog odnosa saznate u roku kraćem od tri mjeseca prije otkaza, morate se u roku od tri dana osobno prijaviti u nadležnu agenciju za zapošljavanje. Kako biste mogli ispoštovati navedeni rok, možete se kao tražitelj zaposlenja prijaviti i telefonskim putem (na besplatni pozivni broj za usluge: 0800 4 5555 000) ili online . Osobni dolazak u agenciju može se obaviti u nekom kasnijem trenutku. Ako propustite rok, prijeti vam rok isključenja tijekom kojeg ne primate nikakve naknade predviđene prema Knjizi III. Socijalnog zakonika (naknadu za nezaposlenost I).

Čim ste se prijavili za traženje posla, nadležna agencija za zapošljavanje može vam na vrijeme osigurati pomoć u traženju novog radnog mjesta ili mjesta za naukovanje. Ako bude potrebno, agencija za zapošljavanje posredovat će za vas u nekoj drugoj zemlji i zatražiti usluge stručnih suradnika iz međunarodne službe za kadrovske usluge Europskog portala za mobilnost pri zapošljavanju (EURES) i/ili će kontaktirati Središnji ured za posredovanje u inozemnom i stručnom zapošljavanju (ZAV).

Pored traženja posla i strukovne edukacije sebi i svojim članovima obitelji možete osigurati podršku (financijsku pomoć) Savezne agencije za rad u sljedećim područjima:

 • profesionalno usmjeravanje,
 • strukovna izobrazba,
 • strukovno osposobljavanje, također i za zaposlene,
 • profesionalna integracija osoba s invaliditetom.

U različitim fazama na putu do novog posla možete dobiti financijsku pomoć koja pokriva sljedeće troškove:

 • troškove osposobljavanja,
 • troškove prijevoza za odlazak na razgovor za posao ili dokumentacije u vezi s natječajem za radno mjesto,
 • edukaciju za prijavu za radno mjesto,
 • poticanje učenja jezika.

Ostale informacije o pojedinim uslugama možete pronaći na stranicama Savezne agencije za rad.

 • Zahtjev za prijenos naknade za nezaposlenost u drugu zemlju morate podnijeti u službi za zapošljavanje zemlje u kojoj primate naknadu za nezaposlenost.
 • U pravilu prvo morate biti četiri tjedna prijavljeni kao nezaposleni da biste mogli prenijeti naknadu za nezaposlenost u drugu zemlju.
 • Od institucije u kojoj ste evidentirani kao nezaposlena osoba dobit ćete dokument PD U2 na temelju kojeg smijete prenijeti naknadu za nezaposlenost.
 • U roku od sedam dana od vašeg odlaska morate se temeljem dokumenta PD U2 prijaviti da ste nezaposleni u službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite posao.
 • Od trenutka odlaska u drugu zemlju imate pravo i dalje primati naknadu za nezaposlenost tijekom tri mjeseca. Ovo se razdoblje može produljiti najviše na šest mjeseci.
 • Ako ne pronađete posao, morate se prije isteka ovog razdoblja vratiti u zemlju u kojoj primate naknadu za nezaposlenost. Ako se vratite tek nakon isteka navedenog roka, postoji opasnost da ćete u nekim zemljama članicama EU-a (ne u Njemačkoj) izgubiti sva prava na naknadu za nezaposlenost.

Pozor: Vrlo je važno da se pridržavate ovih uvjeta. U protivnom možete izgubiti pravo na primanje naknade. Mnoge nezaposlene osobe gube svoje pravo na naknadu zbog nepoznavanja uvjeta koji su upravo pojašnjeni. To se dogodi ako napustite zemlju svog posljednjeg zaposlenja, a da se niste prijavili u tamošnju službu za zapošljavanje, ako ste se prekasno prijavili u službu za zapošljavanje zemlje u kojoj tražite posao ili ako se vraćate u zemlju tek nakon isteka razdoblja za prijenos naknade. Stoga svakako trebate stupiti u kontakt s nadležnom službom za zapošljavanje države u kojoj ostvarujete pravo na naknadu za nezaposlenost kako biste saznali više informacija o svojim pravima i obvezama.

Osobe koje su posljednji posao obavljale u Njemačkoj i ostale bez posla nisu prepuštene same sebi, već pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na pomoć od države. To se ne odnosi samo na dobivanje financijske pomoći, već također postoji mogućnost korištenja usluga Savezne agencije za rad kod pronalaženja posla. Agencije za posredovanje zapošljavanja i centri za zapošljavanje (Jobcenter) imaju na raspolaganju brojne instrumente poticanja zapošljavanja (na primjer programe obrazovanja i osposobljavanja) koji imaju uporište u Knjizi II. i III. Socijalnog zakonika.