Office for the Equal Treatment of EU Workers

Boravak

Položaj građana EU-a u smislu prava boravišta reguliran je Zakonom o slobodnom kretanju građana Unije/EU (Freizügigkeitsgesetz „FreizügG/EU“). U skladu s čl. 11. Zakona o slobodnom kretanju/EU vrijede također i neki propisi iz Zakona o pravu boravišta građana EU-a, primjerice mogućnost korištenja tečajeva njemačkog jezika. Također će se uvijek kada je Zakon o pravu boravišta građana EU-a povoljniji od Zakona o slobodnom kretanju građana Unije/EU primjenjivati povoljniji propisi. Ako nije moguće primijeniti propise sadržane u Zakonu o slobodnom kretanju/EU, jer je primjerice uskraćeno pravo na slobodu kretanja, primijenit će se Zakon o pravu boravišta.

Kao građani EU-a koji uživaju pravo slobode kretanja, za ulazak u Njemačku ili za boravište u Njemačkoj ne trebate vizu, odnosno dozvolu boravka. Za ulazak u Njemačku potrebna vam je jedino valjana putovnica ili osobna iskaznica. U slučaju ulaska u zemlju ili boravka u trajanju do tri mjeseca nije potrebno ispunjavati nikakve uvjete ili pretpostavke.

Pravo na boravište u trajanju dužem od 3 mjeseca ostvarujete ako:

  • ste zaposleni ili ako radite samostalno ili
  • tražite posao s opravdanim izgledima za uspjeh, ili
  • niste zaposleni, ali raspolažete s dovoljno vlastitih sredstava za život te imate zdravstveno osiguranje (ovo također vrijedi za osobe koje studiraju i koje se kroz naukovanje osposobljavaju za rad) ili
  • ste u Njemačkoj zakonito boravili najmanje pet godina (pravo stalnog boravišta).

Kod promjene mjesta prebivališta i preseljenja istoga u Njemačku morate se, kao i građani Njemačke, u roku od dva tjedna po doseljenju prijaviti u ured za prijavu i odjavu boravišta u svom mjestu stanovanja u Njemačkoj. U tu vam je svrhu potrebna „potvrda stanodavca“ koju vam daje vaš najmodavac i na temelju koje se potvrđuje useljenje. Kod prijave je potrebno za sve osobe koje se doseljavaju predočiti njihove osobne iskaznice ili putovnice. Nakon toga, nadležni ured za prijavu i odjavu boravišta potrebne podatke dostavlja nadležnom uredu za strance.

Pozor: Ako se propustite prijaviti u roku određenom za prijavu, može vam se izreći novčana kazna koja u pojedinačnom slučaju iznosi do 1000 €.

Savjet: Ako imate potvrdu poslodavca, odnosno ugovor o radu, preporučuje se da ih imate sa sobom već prilikom prijave u uredu za prijavu i odjavu boravišta koji će nakon toga ovu dokumentaciju zajedno s podacima o prijavi proslijediti uredu za strance.

Pozor: Za neke su vam dokumente potrebni ovjera i prijevod na njemački jezik.

Sljedeći članovi obitelji smiju doći u Njemačku zajedno s građanima EU-a koji imaju pravo slobode kretanja, odnosno naknadno se doseliti k njima:

  • bračni drugovi
  • registrirani životni partneri
  • vlastita djeca ili unuci mlađi od 21 godine
  • djeca ili unuci koji su stariji od 21 godine, odnosno srodnici u ravnoj uzlaznoj liniji (roditelji, djedovi i bake itd.) mogu to učiniti samo ako ih uzdržavaju građani EU-a, odnosno njihovi bračni drugovi ili registrirani životni partneri.

Pozor: Članovi obitelji koji sami nisu građani EU-a (državljani trećih zemalja), ovisno o zemlji iz koje dolaze, za ulazak u Njemačku trebaju vizu.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Boravak

Osobni su podaci u pravilu vidljivi iz nacionalnih putovnica ili osobnih iskaznica, tu prijevod nije potreban. Međutim, podaci koji se tiču obiteljsko-pravnih odnosa redovito se dokazuju pomoću dokumenata o građanskom statusu (vjenčanog lista, rodnog lista i smrtovnice) te se potom unose u sustav.

U jednom dijelu zemalja EU-a koje su 8. rujna 1976. potpisale Sporazum o izdavanju višejezičnih izvadaka iz evidencija o osobnom statusu (Sporazum), mogu se izdati međunarodne verzije vjenčanog lista, rodnog lista i smrtovnice. Te se međunarodne isprave u državama članicama koje su potpisnice Sporazuma priznaju bez daljnjih formalnosti (kao što su legalizacija ili apostila).

Isprave iz drugih zemalja moraju se u matičnoj zemlji pravilno ovjeriti, a potom ih na njemački jezik mora prevesti ovlašteni sudski tumač. Ovjeriti ih mogu bilo nadležna služba u matičnoj zemlji (apostila) ili nadležna njemačka diplomatska misija, odnosno konzularni ured (legalizacija).

Članovima obitelji koji sami nisu građani EU-a (državljani su trećih zemalja) za ulazak u Njemačku je, ovisno o zemlji podrijetla, potrebna viza. Za vizu je potrebno unaprijed na vrijeme podnijeti zahtjev u njemačkom konzularnom predstavništvu. Viza se u pravilu izdaje u roku od 15 dana, a izdavanje je besplatno.

U cilju dokazivanja svog prava boravišta u Njemačkoj, članovi obitelji građana EU-a iz trećih zemalja dobit će u roku od šest mjeseci boravišnu iskaznicu. U tu svrhu moraju predočiti valjanu putovnicu ili dokument koji je zamjenska isprava za putovnicu te dokazati da su članovi obitelji građana EU-a koji već žive u Njemačkoj ili zajedno s njima ulaze u zemlju. Potvrda da su ti podaci dostavljeni izdaje se odmah. Nije potrebno ispunjavati druge preduvjete. Osobe koje imaju pravo boravišta i koje su članovi obitelji onih građana EU-a koji su u Njemačkoj zaposleni, imaju jednaka prava i obveze kao i građani EU-a. Mogu, primjerice, od prvoga dana svog boravka u Njemačkoj obavljati nesamostalnu ili samostalnu djelatnost.

Kao građanin EU-a smijete ući u Njemačku radi traženja zaposlenja te smijete boraviti u Njemačkoj (čl. 2., st. 1., br. 1.a Zakona o slobodnom kretanju građana Unije/EU - Freizügigkeitsgesetz „FreizügG/EU“). Za ulazak trebate jedino valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu. Pravo boravišta u Njemačkoj za potrebe traženja zaposlenja prvo se odobrava u trajanju od tri mjeseca. Nakon što ste u Njemačkoj boravili dulje od tri mjeseca, ured za strance od vas može zatražiti da dokažete ispunjenje pretpostavki za primjenu Zakona o slobodnom kretanju. To znači da morate izjaviti da tražite posao, ali (još) ne morate dostaviti dokaze. Tek nakon boravka koji traje više od šest mjeseci, ured za strance od vas može zahtijevati dokaz da se trudite pronaći posao te da imate izglede za uspjeh na tržištu rada. Izgledi za uspjeh na tržištu rada isključeni su ako se, s obzirom na vaše kvalifikacije i vaš životopis, posredovanje u cilju zasnivanja radnog odnosa objektivno čini nemogućim.
Čim ste pronašli posao, potvrda poslodavca ili ugovor o radu služi kao dovoljan dokaz za vaše pravo boravišta.