Office for the Equal Treatment of EU Workers

Video

Objašnjenje filma Ured za jednako postupanje s radnicima EU-a.

Pravedni uvjeti rada i života Vaše su zajamčeno pravo! – Svugdje u Europskoj uniji.

Further Information