Priznavanje stranih kvalifikacija

Priznavanje stranih kvalifikacija

Primjer
Beata je kvalificirana medicinska sestra. Nakon što je 14 godina radila u bolnici u Poljskoj, postala je nezaposlena i odlučila je doći u Njemačku raditi kao kućna pomoćnica. Smatrala je da bi to bila najbolja opcija, jer u Njemačkoj postoji mnogo ponuda za ljude koji su spremni brinuti se za starije osobe u svom kućanstvu čak i bez znanja njemačkog jezika i njemačke diplome.

Beata je posao u obitelji pronašla preko tvrtke za njegu. Čuva stariju ženu koja pati i od brojnih drugih bolesti. Priprema i poslužuje obroke, pravi joj društvo i pomaže joj pri odijevanju. Za ovaj posao mjesečno prima oko 1.600 EUR bruto. Beata bi se voljela vratiti svom pravom poslu. S jedne strane, osjeća se loše jer radi ispod završene kvalifikacije, s druge strane zna da li bi kao medicinska sestra mogla zaraditi puno više.

1. Savjetovanje o priznavanju kvalifikacija

Kako bi dobila više informacija o mogućnostima koje Beata ima u zanimanju koje je naučila, posjećuje jedan od mnogih savjetovališta koja joj mogu dati savjete o priznavanju njezinih kvalifikacija.

Savjetodavni centri programa podrške “Integracija kroz kvalifikaciju (IQ) ” pružaju informacije o zahtjevima za obavljanje profesije u Njemačkoj i postupku priznavanja kvalifikacija. Savjetovanje je besplatno i može se dobiti na nekoliko jezika. Adrese lokalni savjetovališta Beata može pronaći na slijedećoj web stranici:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/ html/de/index.php

Beata se može obratiti i Njemačko-poljskoj gospodarskoj komori koja provodi projekt Pro Recognition . Pro Recognition nudi besplatne savjete o priznavanju profesionalnih kvalifikacija na brojnim nacionalnim jezicima EU -a. Uz Poljsku i Italija sudjeluje u projektu. Kontaktni podaci:

za Poljsku: https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/ uznawanie-kwalifikacji/

za Italiju: https/www.ahk.de/it/wir-foerdern/ prorecognition-italy/prorecognition-italia

Postoje i mnoge druge savjetodavne ustanove za migrante koje nude savjete na temu "Priznavanje stranih stručnih kvalifikacija". Beata može pronaći adrese putem baze podataka u uredu za jednak tretman zaposlenika u EU -u:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr/gra%C4%91ani-eu-a/pretra%C5%BEivanje-savjetovali%C5%A1ta

Beata također može dobiti početne savjete o priznavanju putem telefonske linije "Rad i život u Njemačkoj “ koja odgovara samo na pitanja na njemačkom i engleskom jeziku. SOS telefon možete dobiti od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati na broj: +49 30 1815-1111

Beatino obučeno zanimanje medicinska sestra "regulirana" je u Njemačkoj, što znači da je za njezino obavljanje potrebno službeno priznanje.

U Beatinom slučaju, njezina kvalifikacija automatski se priznaje u Njemačkoj zbog europskih propisa. Beata je diplomu stekla nakon 1. svibnja 2004. (datum pristupanja EU i stupanja na snagu propisa EU za Poljsku). Njezina bi situacija bila drugačija da je dobila diplomu prije toga datuma. U tom slučaju njezina će se kvalifikacija automatski priznati samo ako može podnijeti potvrdu nadležnog tijela u Poljskoj da je obuka završena prije pristupanja u skladu s minimalnim europskim standardima.

Automatsko priznavanje znači da ne morate pojedinačno testirati svoje kvalifikacije. Ipak, Beata mora proći kroz proces priznavanja.

Ako Beata želi raditi kao medicinska sestra u Njemačkoj bez ograničenja, potrebna joj je državna dozvola. S tim dopuštenjem može se koristiti profesionalnim nazivom medicinska sestra i baviti se tim zanimanjem. Tada može provoditi i aktivnosti koje su rezervirane za medicinsku sestru pod vodstvom liječnika, kao npr. davati injekcije.

U tu svrhu Beata mora podnijeti zahtjev nadležnoj službi za priznavanje za "dopuštenje za korištenje stručnog naziva zdravstvenog njegovatelja i medicinske sestre". Savjetodavni centar za priznavanje daje Beati adresu službe za priznavanje, kao i dodatne informacije o mogućnostima financiranja postupka.

Beata je saznala da je dobro poznavanje njemačkog jezika neophodno kako bi medicinska sestra mogla raditi.

2. Služba za priznavanje

Beata može pronaći odgovornu službu za priznavanje pomoću sljedeće tražilice:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/ html/de/beratungssuche.php

Tamo će Beata saznati koje su joj dokumenti potrebni za njezin zahtjev. To ovisi o saveznoj državi. U pravilu to su:

  • Dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica)
  • Tablični životopis
  • Dokaz o obrazovanju i, ako je primjenjivo, dodatne potvrde o stručnosti
  • Potvrde o njezinom radnom iskustvu
  • Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju
  • Službena potvrda o nekažnjavanju
  • Dokaz o znanju njemačkog jezika
  • Aktualna potvrda o nekažnjavanju

Dokumenti se moraju predati u originalu i kao ovjereni prijevod.

Beata je također mogla zatražiti Europsku profesionalnu iskaznicu kao medicinska sestra iz zemlje EU:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_hr.htm

Iskaznica je elektronički certifikat koji se može ispisati kao PDF dokument. Profesionalna iskaznica pojednostavljuje postupak prepoznavanja, ali ga ne može zamijeniti. Beata se i dalje mora prijaviti za dozvolu za rad u Njemačkoj. Podnošenje zahtjeva za europsku profesionalnu iskaznicu posebno se isplati ako Beata odluči raditi kao medicinska sestra u drugim zemljama EU -a, kao i u Njemačkoj.

3. Škola stranih jezika

Kako bi mogla raditi kao medicinska sestra , Beata mora dokazati B2 razinu poznavanja jezika. Beata informacije o stručnim i integracijskim tečajevima jezika može dobiti od Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF):

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Njezina pitanja o tečajevima jezika, npr. gdje i kada se održava sljedeći tečaj ili koji će troškovi nastati, Beata također može postaviti BAMFu u svojoj saveznoj državi putem e-pošte:

4. Mogućnosti financiranja

Troškovi postupka različiti su u svakoj saveznoj državi. Osim troškova stvarnog procesa priznavanja, postoje i troškovi za prijevode i ovjeru. Takvi troškovi lako mogu postati preveliki za Beatu.

Beata radi i ima svoje prihode. Tako može pokriti svoje potrebe i ne ovisi o uslugama nadoplate iz centra za zapošljavanje. Međutim, to također znači da ona nema mogućnost da dobije financijsku potporu od Savezne agencije za rad

Za Beatu je, međutim, moguće podnijeti zahtjev za dodjelu potpore za priznavanje . Ovom potporom mogu se pokriti troškovi pristojbi i troškovi postupka priznavanja, troškovi prijevoda i ovjere potvrda u iznosu od maksimalno 600 EUR. Zahtjevi za prijavu uključuju minimalni boravak u Njemačkoj od tri mjeseca i godišnji prihod od najviše 26.000 EUR (bruto). Zahtjev mora predati slijedećoj službi:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
gGmbH Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz

Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu pod Prilog XX. PDF, 3 MB, nije bez zapreka

Bilo koji IQ ili neki drugi savjetodavni centar za migracije pomoći će ispuniti obrazac.

U saveznim državama Hamburg i Berlin postoje dodatne mogućnosti financiranja: „Fond za priznavanje kvalifikacija Berlin “ i „Hamburški program stipendiranja “.

Detaljnije informacije o „Fondu za priznavanje kvalifikacija Berlin“ mogu se dobiti u uredu povjerenika Senata u Berlinu za integraciju i migracije:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Telefon: (030) 9017-2326
Fax: (030) 9017-2320
haertefallfonds@intmig.berlin.de

i o Hamburškom programu stipendiranja kod Diakonije Hamburg:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Telefon: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de

Natrag na navigator