Office for the Equal Treatment of EU Workers

Scoală

Dacă sunteți cetățean UE și veniți în Germani și aveți copii, atunci tema școală este foarte importantă pentru dumneavoastră. În următorul articol vă explicăm caracteristicile sistemului școlar german și vă dăm indicații suplimentare.

1. Învățământul obligatoriu

Toți copii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală ceea ce înseamnă că există învățământ obligatoriu. Învățământul obligatoriu general începe de regulă după ce copilul a împlinit 6 ani. Dacă copilul împlinește 6 ani după începerea noului an școlar (de exemplu în octombrie), acesta va merge la școală anul următor. Acest lucru depinde de fiecare land federal în care copilul merge la școală, care stabilește ”ziua respectivă” (aceasta poate fi între 30 iunie și 30 septembrie). Dacă copilul a împlinit 6 ani înainte de ziua respectivă, atunci are obligația de a merge la școală în acel an. În toate landurile federale anul școlar începe în august sau în septembrie. Învățământul obligatoriu este valabil de asemenea și pentru copii și tinerii cu handicap.

Indiciu: Fiecare land federal determină când un copil poate frecventa cel mai devreme sau cel mai târziu școala („ziua de referință”). Puteți obține informații de la autoritatea responsabilă pentru învățământul școlar din comunitatea dumneavoastră din orașul dumneavoastră sau de la consiliul pentru emigrare cu privire la reglementările din landul dvs. federal.

Reglementările concrete referitoare la învățământul obligatoriu sunt diferite în funcție de fiecare land federal. Copii și tinerii trebuie să frecventeze școala în funcție de fiecare land federal cel puțin 9 sau 10 ani (școala primară și ciclul I secundar). Apoi în anumite landuri federale urmează frecventarea obligatorie a ciclului școlar următor ciclul II secundar (școală secundară superioară sau școală profesională).

Indiciu: Fiecare land federal determină când un copil poate frecventa cel mai devreme școala. Puteți obține informații de la autoritatea responsabilă pentru învățământul școlar din comunitatea dumneavoastră din orașul dumneavoastră sau de la consiliul pentru emigrare cu privire la reglementările din landul dvs. federal.

Reglementările concrete referitoare la învățământul obligatoriu sunt diferite în funcție de fiecare land federal. Copii și tinerii trebuie să frecventeze școala în funcție de fiecare land federal cel puțin 9 sau 10 ani (școala primară și ciclul I secundar). Apoi în anumite landuri federale urmează frecventarea obligatorie a ciclului școlar următor ciclul II secundar (școală secundară superioară sau școală profesională).

Frecventarea școlii în școlile de stat este gratuită. În plus în Germania sunt școli private, pentru care se plătesc de regulă taxe școlare.

În Germania, landurile federale sunt responsabile pentru educație, de aceea în fiecare land există caracteristici, în special denumirile pentru tipurile de școlarizare pot varia.

2. Structura sistemului școlar

Structura sistemului școlar este cu toate acestea similară în toate landurile federale:

1. Școala primară (ciclul primar)
Începând cu vârsta de 6 ani intră de regulă în vigoare învățământul obligatoriu și copii intră în ciclul primar. Școala primară este din clasa 1 până în clasa a 4-a ( în Berlin și Brandenburg din clasa 1 până în clasa a 6-a) și este frecventată de toți școlarii. În acest caz este valabil principiul domiciliului: Ceea ce înseamnă, că de regulă copii vor frecventa școala din apropierea domiciliului. În anumite landuri federale părinții pot alege singuri școala primară pentru copii lor.

2. Trecerea de la școala primară (ciclul primar) la ciclul I secundar I
În ultima clasă a școlii primare se decide ce școală (ciclul I secundar) va fi frecventată de copii după școala primară. Pe baza notelor școlare (și după caz în funcție de criterii cum ar fi comportamentul de învățare și de muncă, profesorii pot face o recomandare pentru parcursul școlar pentru ciclul secundar. Această recomandare pentru parcursul școlar este discutată într-o discuție de consiliere împreună cu părinții. Pe această bază se decide ciclul de formare ulterior al copilului. În majoritatea landurilor federale recomandarea nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că părinții pot decide ce școală frecventează copilul după școala primară. Cu toate acestea elevii și elevele trebuie să promoveze la alegerea unui ciclu școlar nerecomandat în funcție de fiecare land federal cel puțin un examen de admitere și/sau să treacă de o perioadă de probă pentru școala aleasă.

3. Școlile secundare (ciclul I secundar precum și ciclul II secundar)
După școala primară sistemul școlar se împarte în diferite tipuri de cicluri școlare cu diferite plane de învățământ și tipuri de absolvire. Ofertele pentru fiecare școli individuale din ciclul secundar I și II sunt foarte diferite.

Indiciu: Părinții trebuie să se consilieze împreună cu copii și profesorii acestora, cu privire la alegerea școlii pentru copil. Informați-vă la inspectoratul școlar, de pe internet sau de la alți părinți cu privire la școlile locale. Autoritățile responsabile pentru învățământul școlar oferă de asemenea informații.

3. Alegerea școlii potrivire

Următoarele întrebări vă pot ajuta la alegerea școlii pentru copilul dumneavoastră:

 • Ce școli secundare există în landul dvs. federal?
 • Ce tipuri de absolvire pot fi obținute?
 • Ce alte oferte de cursuri suplimentare are școala (de ex. limbi străine, comunități de lucru, cursuri de sport, cursuri de muzică/teatru, stimulare lingvistică, ajutor la teme)?
 • Cum sunt susținuți copii cu probleme de învățare?
 • Furnizează școala o ofertă pentru întreaga zi sau un program de activitate după școală?
 • Ce tip de educație facilitează tipurile de absolvire (de ex. formare profesională sau studiu)?

Pentru următoarele tipuri de școli din ciclul I secundar există:

 • „Hauptschulen” școli secundare inferioare (până în clasa a 9-a sau a 10-a )
 • „Realschule” Școală secundară medie (până în clasa a 10-a )
 • Școli cu mai multe tipuri de formare (aici se poate absolvi o școală secundară inferioară sau medie)
 • școli secundare superioare (până în clasa a 9-a )
 • „Gesamtschulen” școli secundare comprehensive (aici se obțin toate tipurile de absolvire)

Ciclul II secundar include următoarele școli:

 • ciclul superior gimnazial („Gymnasium” școala secundară superioară sau „Gesamtschule” școala secundară comprehensivă începând cu clasa a 10-a până în clasa a 12-a sau a 13-a )
 • școli profesionale
 • Formare profesională continuă pentru adulți (școli cu învățământ seral și colegii)

În toate tipuri de școli se poate obține o diplomă de absolvire generală . Acesta are dreptul - după fiecare tip de absolvire - de a frecventa diferite tipuri de instituții de învățământ (de exemplu universitate, colegiu de științe aplicate, formare profesională).

La școlile la care obiectivul este obținerea unei anumite diplome de absolvire întregul proces de școlarizare va fi pentru un anumit tip de absolvire. Acestea sunt de exemplu.

 • „Hauptschule” școală secundară inferioară (diplomă: certificat de absolvire a unei „Hauptschule”),
 • „Realschule” școală secundară medie (diplomă: certificat de absolvire a unei „Realschule” / certificat de absolvire a zece clase / diplomă de studii secundare),
 • „Gymnasium” școală secundară superioară (diplomă: bacalaureat).

Există și școli unde se pot obține diferite diplome (școli secundare comprehensive) Pe parcursul evoluției școlare se decide ce tip de absolvire va obține copilul.

La „integrierten Gesamtschule” (școlile secundare comprehensive integrate) elevii și elevele nu frecventează un anumit program educațional. În locul acestuia puteți alege din materiile individuale cursuri pe diferite grade de exigență - așa numitele cursuri de stimulare, de bază și de aprofundare.

Pe parcursul duratei de școlarizare este posibilă schimbarea de la un tip de școală la altul, dacă există performanțele necesare.

În Germania, diploma de absolvire a unei școli nu reprezintă o condiție pentru a urma o formare profesională, cu toate acestea nu există întreprinderi în cadrul căreia are loc formarea profesională care să accepte un tânăr fără diploma de absolvire pentru educația profesională. Mai multe informații în FAQs.

Și pentru adulți există posibilitatea obținerii unei diplome de absolvire. Mai multe informații în FAQs.

4. Informații suplimentare

Aici găsiți informații suplimentare:
Fiecare minister al culturii și educației din landul federal are o pagină de internet pe care sunt explicate toate posibilitățile de educație. De asemenea, administrația școlilor și școlile oferă consiliere. Majoritatea școlilor organizează (în majoritatea cazurilor la începutul anului) o ”zi a porților deschise”, în care părinții și copii pot obține informații referitoare la oferte.

O primă vedere de ansamblu referitoare la, tipurile de școli și de diplome le obțineți de pe pagina de internet wir-sind-bund în limbile:

Română

Engleză

Franceză

Poloneză

O vizualizare a sistemului școlar din Germania cu explicații o găsiți aici.

Vizualizarea reglementărilor referitoare la sistemul școlar este disponibilă și pe pagina de internet a conferinței miniștrilor educației și culturii .

FAQ Școala

Conform Legii privind formarea profesională (BBiG) și Ordonanței pentru Activități Meșteșugărești (HwO), pentru începerea unei formări profesionale nu este necesară nicio pregătire prealabilă. Însă, în funcție de meseria aleasă, majoritatea întreprinderilor care oferă locuri de ucenicie solicită cel puțin o diplomă de absolvire a unei „Hauptschule”, dacă nu chiar una de absolvire a unei școli superioare medii („Realschule”) sau bacalaureatul general sau de specialitate, pentru învățământul superior. Fără nicio diplomă de absolvire a școlii, găsirea unui loc de ucenicie este foarte dificilă pe piața muncii germană.

Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule”:
Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule” oferă în primul rând calificarea necesară începerii unei formări profesionale duale. Pentru aceasta, tinerii trebuie să obțină întâi un loc de ucenicie în cadrul unei întreprinderi. Multe întreprinderi care oferă locuri de ucenici solicită însă un certificat de absolvire a unei „Realschule”. Unii tineri care au absolvit o „Hauptschule” nu obțin locuri de ucenicie. Întrucât se încadrează încă în vârsta de educație școlară obligatorie, aceștia trebuie să urmeze o măsură profesională pregătitoare („berufsvorbereitende Maßnahme”) cu normă întreagă în cadrul unei școli profesionale.

Certificatul de absolvire a unei „Realschule”:
Pentru tinerii care dețin certificatul de absolvire a unei „Realschule” (numit și certificat de absolvire a învățământului secundar mediu - „Mittlere Reife” sau certificat de absolvire a unei școli secundare medii – „Mittlerer Schulabschluss”) paleta posibilităților profesionale este mult mai largă. Certificatul de absolvire a unei „Realschule” deschide accesul către multe formări profesionale. Pe lângă formarea profesională duală, acesta permite și accesul la formări profesionale școlare cu normă întreagă precum și - uneori doar cu condiția unei anumite note de absolvire - accesul la diferite forme școlare ale ciclului II secundar („Sekundarstufe II”): școli superioare specializate („Fachoberschulen”), școli profesionale superioare („Berufsoberschulen”), școli secundare superioare specializate („Fachgymnasien”) și ale ciclului II superior („gymnasiale Oberstufe”: bacalaureat – „Abitur”).

Certificatul pentru învățământul superior - bacalaureatul („Hochschulreife” / „Abitur”):
Acest certificat de absolvire atestă maturitatea și, prin aceasta, abilitățile necesare începerii studiilor superioare. Deținătorii acestui certificat se pot înscrie pentru studii la o universitate sau la un colegiu de științe aplicate („Fachhochschule”). Bacalaureatul poate avea diferite forme:

 • bacalaureatul general („Allgemeine Hochschulreife” / „Abitur”),
 • bacalaureatul de specialitate („fachgebundene Hochschulreife” /„fachgebundenes Abitur”) sau
 • bacalaureatul de arte și meserii („Fachhochschulreife” / „Fachabitur”)

Mulți tineri care dețin o diplomă de bacalaureat decid însă să urmeze o formare profesională și nu studii superioare.

Certificat de absolvire a unei „Hauptschule”:
Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule” califică pentru acceptarea la o formare profesională duală. Pentru acest lucru tinerii trebuie să găsească un loc de ucenic într-o întreprindere. Multe întreprinderi în cadrul cărora are loc formarea profesională solicită și un certificat de absolvire a unei „Realschule”.

Tinerii care nu mai au obligația de a frecventa școala și
• nu au găsit un loc de formare profesională sau
• au pierdut locul de formare profesională și doresc să se reorienteze profesional sau
• nu au o diplomă de absolvire,

pot absolvi o structură de formare profesională (BvB) oferită de Agenția Forțelor de muncă. Aceasta durează de regulă până la zece luni.

Certificat de absolvire a unei „Realschule”:
Pentru tinerii cu un certificat de absolvire a unei „Realschule (și certificat de absolvire a zece clase saudiplomă de studii secundare ) spectrul de posibilități profesionale este semnificativ mai ridicat. Certificatul de absolvire a unei „Realschule” deschide drumul către multe tipuri de formare profesională. Permite pe lângă formarea profesională duală ași acceptareala o formare profesională cu învățământ de zi și deschide accesul - parțial în condiția unei anumite medii - la diferite tipuri de școlarizare, ciclul II secundar („Fachoberschule” (școală superioară specializată), „Berufsoberschule” (școlară profesională superioară), „Fachgymnasium” (școală secundară superioară specializată)) și la treapta superioară secundară (bacalaureat).

Diploma de bacalaureat (bacalaureat):
Diploma de bacalaureat oferă posibilitatea de a fi acceptat la o universitate. Aceasta poate fi o universitate sau un colegiu de științe aplicate. Diploma de bacalaureat poate fi obținută prin următoarele modalități:

 • bacalaureatul general (bacalaureat),
 • bacalaureat de specialitate (bacalaureat de specialitate) sau
 • bacalaureat de arte și meserii (bac de arte și meserii)

O vizualizare schematică a sistemului educațional din Germania cu explicații legate de diplome este disponibilă pe pagina web a Conferinței miniștrilor educației și culturii (KMK) în limba germană sau engleză.

Reluarea studiilor liceale după abandonarea sau întreruperea acestora și obținerea unui certificat de absolvire a școlii sunt posibile în general în cadrul școlilor serale („Hauptschule” la seral, „Realschule” la seral sau „Gymnasium” la seral) și al colegiilor („Kollegs”). „Hauptschulen” în sistem seral pregătesc persoanele aflate la maturitate pe perioada unui an (2 semestre) pentru obținerea certificatului de absolvire a unei „Hauptschule”. „Realschulen” la seral pregătesc persoanele aflate la maturitate pe parcursul a 4 semestre de cursuri serale pentru obținerea diplomei de absolvire a unei școli secundare medii („mittlerer Schulabschluss”). „Gymnasien” la seral permit obținerea certificatului pentru învățământul superior (bacalaureatul) prin parcurgerea unor studii de 3 ani. Colegiile („Kollegs”) sunt școli la zi care permit obținerea certificatului pentru învățământul superior (bacalaureatul).