Office for the Equal Treatment of EU Workers

Școala

Toți copiii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală. Educația școlară este așadar obligatorie. Educația școlară general obligatorie începe de regulă la vârsta de 6 ani. Dacă un copil împlinește 6 ani abia după începerea anului școlar (de exemplu, în luna octombrie), de cele mai multe ori, acesta va începe școala abia în următorul an. Noul an școlar începe în toate landurile în lunile august sau septembrie. Educația școlară este obligatorie și pentru copiii și tinerii cu handicap.

Regulamentele concrete cu privire la educația școlară obligatorie diferă de la un land la altul. Copiii și tinerii sunt obligați să meargă la școală cel puțin 9 sau 10 ani (școala primară – „Grundschule” și ciclul I secundar – „Sekundarstufe I”), conform regulamentelor landului în care se află. Ulterior, sunt obligați, în anumite landuri, să urmeze ciclul II secundar – „Sekundarstufe II” (o școală secundară superioară – „Gymnasium” sau școală profesională – „Berufsschule”).

Sfat: Vârsta la care un copil poate sau trebuie să fie înscris la școală diferă de la un land la altul. Informați-vă despre regulamentele din landul dumneavoastră la autoritatea responsabilă pentru învățământul școlar din comuna sau orașul în care locuiți, precum și la centrele de consiliere pentru migrație („Migrationsberatungsstellen”).

Învățământul școlar de stat este gratuit. În afara acestuia, în Germania există și școli private pentru care trebuie plătite de regulă taxe de școlarizare.

În Germania sectorul de învățământ este responsabilitatea landurilor. Din acest motiv, există deosebiri între landuri, mai ales în privința denumirilor școlilor care aparțin ciclului secundar.

Structura sistemului de învățământ este însă asemănătoare în toate landurile:

1. Școala primară – „Grundschule” (ciclul primar)
Învățământul școlar este obligatoriu după împlinirea vârstei de 6 ani, iar copiii merg la școala primară („Grundschule”). Școala primară („Grundschule”) cuprinde clasele 1 - 4 (în Berlin și Brandenburg, clasele 1 - 6) și este singura instituție de învățământ în cadrul căreia aproape toți elevii învață împreună. După principiul zonei de reședință, copiii urmează o școală primară din apropierea adresei unde locuiesc. În anumite landuri, însă, părinții pot alege singuri școala primară.

2. Trecerea de la școala primară („Grundschule”) la ciclul secundar („Sekundarstufe”)
În ultimul an al școlii primare („Grundschule”) se decide la ce tip de școală secundară („Sekundarstufe”) vor merge copiii după terminarea școlii primare. În baza notelor obținute (și eventual în baza altor criterii, precum atitudinea față de învățat sau purtarea), învățătorul sau învățătoarea face o recomandare cu privire la viitorul parcurs școlar al copilului în ciclul secundar („Sekundarstufe”). Această recomandare se discută de către învățător cu părinții. Astfel se ia decizia cu privire la viitorul parcurs educațional al copilului. În majoritatea landurilor această recomandare nu are un caracter obligatoriu, adică părinții pot decide singuri la ce tip de școală secundară („Sekundarstufe”) va merge copilul după absolvirea școlii primare („Grundschule”). Însă elevii care aleg un tip de școală secundară („Sekundarstufe”) care nu le-a fost recomandat vor trebui în general, depinzând de landul în care se află, să treacă un examen de admitere sau/și o perioadă de probă în cadrul școlii alese.

3. Trepte ulterioare de învățământ (ciclurile I și II secundar)
După școala primară („Grundschule”), sistemul de învățământ se împarte în diferite tipuri de școli, cu diferite programe de învățământ și diferite certificate de absolvire. Există mari diferențe între diferitele tipuri de școli ale ciclurilor I și II secundare.

Sfat: Părinții ar trebui să se sfătuiască temeinic cu copilul și cu învățătorul acestuia cu privire la alegerea școlii potrivite. Informați-vă la inspectoratul școlar („Schulamt”), pe internet sau la alți părinți cu privire la ce școli locale există. Și autoritățile responsabile pentru învățământul școlar vă pot oferi informații pe această temă.
Următoarele întrebări vă pot ajuta să alegeți o școală pentru copilul dumneavoastră:

 • Ce școli secundare există în landul în care locuiți?

 • Ce calificări academice se pot obține odată cu absolvirea acestora?

 • Ce cursuri adiționale oferă școlile (de exemplu cursuri de limbi străine, grupe de lucru, cursuri de sport, muzică, teatru, promovare lingvistică, ajutor pentru temele de casă)?

 • Cum sunt sprijiniți copiii dacă au probleme de învățare?

 • Oferă școala un program prelungit sau unul de după-amiază (after-school)?

 • La ce tip de învățământ superior au acces absolvenții acestei școli (de exemplu, formare profesională sau studii universitare)?

Există următoarele tipuri de școli ale ciclului I secundar:

 • Hauptschulen” – școli secundare inferioare (până la clasa a 9-a sau a 10-a)
 • Realschulen” – școli secundare medii (până la clasa a 10-a)
 • Școli cu diferite programe educaționale (în care se pot obține atât certificate de absolvire a unei „Hauptschule” cât și a unei „Realschule”)
 • Gymnasien” – școli secundare superioare (până la clasa a 9-a)
 • Gesamtschulen” – școli secundare comprehensive (în care se pot obține toate tipurile de certificate de absolvire)

Există următoarele tipuri de școli ale ciclului II secundar:

 • ciclul superior al unei școli secundare superioare („Gymnasium” sau „Gesamtschule” începând cu clasa a 10-a și până în clasa a 12-a sau a 13-a)
 • școli profesionale („berufbildende Schulen”)
 • școlile de perfecționare pentru adulți (școli serale și colegii)

În cadrul tuturor acestor tipurilor de școală se poate dobândi o calificare academică generală. De tipul acestei calificări depinde ce formă de învățământ superior va putea fi aleasă: de exemplu o universitate, un colegiu de științe aplicate („Fachhochschule”), o formare profesională („Berufsausbildung”) etc.

În cadrul școlilor care au ca scop obținerea unui anumit tip de certificat academic, întreaga programă este orientată asupra acestuia. Acestea sunt de exemplu:

 • „Hauptschule” (certificat de absolvire a unei „Hauptschule”),
 • „Realschule” (certificat de absolvire a unei „Realschule” / certificat de absolvire a învățământului secundar mediu - „Mittlere Reife” / certificat de absolvire a unei școli secundare medii – „Mittlerer Schulabschluss”)
 • „Gymnasium” (diplomă de bacalaureat – „Abitur”).

Există și școli secundare comprehensive („Gesamtschulen”) în care se pot obține la final diferite tipuri de certificate de absolvire și abia pe parcursul școlar se va decide care dintre acestea va fi obținut de către elev.

În așa-numitele școli secundare comprehensive („Integrierte Gesamtschulen”), însă, elevii nu sunt parte a niciunuia dintre aceste parcursuri educaționale predefinite. Aceștia se pot decide la fiecare materie pentru cursuri cu o dificultate mai mare sau mai mică - așa-numitele cursuri de promovare („Förderkurse”), cursuri de bază („Grundkurse”) și cursuri extinse („Erweiterungskurse”).

Transferul dintr-o formă școlară în alta este posibil, în principiu, dacă sunt întrunite cerințele academice necesare.

În Germania, absolvirea unei școli nu este neapărat necesară pentru începerea unei formări profesionale, însă nu există, în general, întreprinderi care formează și care să accepte tineri care nu au absolvit școala. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Și la vârsta maturității există posibilități de a relua cursurile școlare și de a obține un certificat de absolvire. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Aici găsiți mai multe informații:
În fiecare land, ministerele regionale ale educației sau culturii au o pagină web pe care sunt explicate toate tipurile de învățământ. Și autoritățile școlare și școlile însele oferă consiliere. Majoritatea școlilor organizează (în general la începutul anului) o „zi a porților deschise”, în care părinții și copiii se pot informa cu privire la ofertele școlii.

Informații generale cu privire la sistemul de învățământ, tipurile de școli și de absolvire puteți obține pe următoarea pagină web: wir-sind-bund.

Informații de ansamblu cu privire la regulamentele individuale ale sistemului de învățământ școlar puteți găsi și pe pagina web a Conferinței miniștrilor educației și culturii („Kultusministerkonferenz”).