Office for the Equal Treatment of EU Workers

Egalitatea de tratament a lucrătorilor din UE

1. Ce este libera circulație a lucrătorilor?

Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale a Uniunii Europene.
Aceasta permite cetățenilor din cele 28 de state ale UE, precum și celor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția să lucreze fără permis de muncă în oricare dintre aceste state.

Libera circulație a lucrătorilor se extinde și asupra membrilor familiilor cetățenilor din statele numite, chiar dacă aceștia din urmă sunt cetățeni ai unor state terțe.

În cadrul liberei circulații a lucrătorilor aveți următoarele drepturi:

 • să căutați un loc de muncă în altă țară,
 • să lucrați acolo fără a avea nevoie de un permis de muncă,
 • să locuiți acolo în acest scop,
 • să rămâneți acolo și după terminarea raportului de muncă,
 • să fiți tratat exact la fel ca și cetățenii țării gazdă în privința accesului la: o activitate lucrativă, formare și perfecționare profesională, sindicate, locuință, precum și la toate celelalte avantaje sociale, fiscale care privesc condițiile de muncă.

2. Egalitatea de tratament

Cetățenii UE care lucrează într-un alt stat membru al UE (țara gazdă) și membrii familiilor acestora au dreptul de a fi tratați ca și cetățenii țării gazdă.

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă acest lucru înseamnă în mod concret:
Aceștia au dreptul să beneficieze din partea administrațiilor publice pentru ocuparea forței de muncă de același sprijin ca și cetățenii țării gazdă. Există însă restricții în cazul prestațiilor sociale în vederea asigurării existenței.

Atenție: Dacă vă depuneți candidatura pentru un post, angajatorul nu are voie să vă dezavantajeze în comparație cu alți candidați doar pentru că aveți domiciliul într-un alt stat al UE.

Atenție: În general angajatorii au dreptul de a cere candidaților pentru un post, originari din alte state membre, cunoștințe de limbă germană. Cerințele trebuie să fie însă adecvate și necesare postului respectiv. În mod deosebit, cunoștințele de limbă germană nu au voie să fie folosite drept pretext în scopul discriminării sau excluderii cetățenilor UE în procesului de ocupare a unui post. În anumite cazuri și pentru anumite posturi cerința unor foarte bune cunoștințe de limbă poate fi justificată. Angajarea candidaților doar cu condiția ca aceștia să fie vorbitori nativi nu este însă permisă.

Angajații pot beneficia încă din prima zi de lucru de:

Și la locul de muncă trebuie să fiți tratat la fel ca și colegele și colegii dumneavoastră care sunt cetățeni ai țării gazdă. În special în ceea ce privește:

 • remunerarea, încetarea contractului, precum și alte condiții de muncă și de angajare.
 • sănătatea și securitatea la locul de muncă,
 • dreptul de a deveni membru de sindicat, de a alege consiliul de administrație a unui sindicat sau de a fi însuși ales în posturi administrative în cadrul unui sindicat.

Dacă mergeți să trăiți sau să lucrați într-un alt stat al UE, acest pas nu trebuie să vă creeze dezavantaje. Acest lucru este valabil și cu privire la asigurarea dumneavoastră socială. De aceea există reguli care vă protejează drepturile la asigurări sociale. Aceste reguli sunt valabile atât în cele 28 de state ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Aceste reguli au la bază 4 principii:

 • Întotdeauna cădeți sub jurisdicția sistemului de securitate socială a unui singur stat. Ceea ce înseamnă că doar în acel stat veți plăti contribuții la sistemul de securitate socială.
 • Aveți aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii acelui stat.
 • Perioadele în care ați fost asigurat, ați muncit și ați locuit în alt stat vor fi luate în considerare la calcularea pretențiilor pe care le aveți din sistemul de securitate socială.
 • Dacă aveți dreptul la prestații financiare într-un stat, le veți primi și dacă nu locuiți în acel stat.

Puteți revendica aceste drepturi în justiție.

FAQ Egalitatea de tratament a lucrătorilor din UE

Țara responsabilă pentru securitatea dumneavoastră socială depinde de 2 factori:

 • situația dumneavoastră pe piața muncii (sunteți angajat, independent),
 • țara în care vă aveți domiciliul (nu însă țara a cărei cetățenie o dețineți).

Nu puteți alege singur țara responsabilă pentru dumneavoastră.

În principiu cădeți sub incidența sistemului securității sociale din țara în care lucrați. Deci dacă începeți să lucrați în Germania, Germania va fi responsabilă pentru dumneavoastră.

Atenție: Există anumite excepții în cazul lucrătorilor frontalieri și al celor detașați, precum și al persoanelor care lucrează în mai multe țări.

Informații mai detaliate pe acestă temă găsiți într-un ghid al Comisiei Europene. Sub următorul link puteți descărca acest ghid în limba în care doriți. Dați click în josul acelei pagini web pe limba respectivă.

Atenție: Sistemele de securitate socială diferă foarte mult de la o țară la alta. Informați-vă cu privire la drepturile și obligațiile pe care le aveți într-o anumită țară. Aici puteți găsi informații generale cu privire la sistemul de securitate socială și la prestații sociale în Germania.

O privire de ansamblu asupra sistemelor sociale ale altor state găsiți aici.
Aceste informații sunt structurate pe 12 capitole (tabele): mod de finanțare, caz de boală - prestații în natură, caz de boală - prestații financiare, maternitate/paternitate, invaliditate, vârstă, urmași, accidente de muncă și boli profesionale, prestații familiale, șomaj, asigurare de bază și îngrijire pe termen lung.

Cetățenii UE care cad sub incidența legislației securității sociale germane au aceleași drepturi și aceleași obligații ca și cetățenii germani. Nu puteți fi tratat mai prost datorită cetățeniei pe care o dețineți. Dacă dreptul la prestații depinde de existența anumitor perioade de asigurare, de exemplu în asigurarea obligatorie de pensii germană, atunci aceste condiții trebuiesc îndeplinite și de către cetățenii UE. Dacă perioadele de asigurare din Germania nu sunt suficiente pentru a justifica un drept la prestații, vor fi luate în considerare și perioadele de asigurare din celelalte țări ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția. Acest procedeu garantează că cetățenii UE nu își vor pierde protecția la care au dreptul ca membrii ai asigurării respective și că nici nu vor pierde perioade de asigurare dacă se decid să lucreze într-un alt stat dintre cele enumerate.

Libera circulație a lucrătorilor este una dintre libertățile fundamentale a Uniunii Europene.
Aceasta permite cetățenilor din cele 28 de state ale UE, precum și celor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția să lucreze fără permis de muncă în oricare dintre aceste state.

Libera circulație a lucrătorilor li se aplică și membrilor familiilor cetățenilor din statele numite, chiar dacă aceștia din urmă sunt cetățeni ai unor state terțe.

În cadrul liberei circulații a lucrătorilor aveți următoarele drepturi:

 • să căutați un loc de muncă în altă țară,
 • să lucrați acolo fără a avea nevoie de un permis de muncă,
 • să locuiți acolo în acest scop,
 • să rămâneți acolo și după terminarea raportului de muncă,
 • să fiți tratat exact la fel ca și cetățenii țării gazdă în privința accesului la: o activitate lucrativă, formare și perfecționare profesională, sindicate, locuință, precum și la toate celelalte avantaje sociale, fiscale care privesc condițiile de muncă.

Angajate sunt persoanele care,

 • pentru o anumită perioadă
 • prestează servicii
 • pentru un terț
 • conform indicațiilor acestuia
 • și pentru care primesc în schimb o remunerare.

Câte dintre aceste criterii sunt îndeplinite diferă de la caz la caz. Nu trebuie atins un număr minim de ore de lucru prestate sau un nivel minim de remunerare. Și cine nu lucrează cu normă întreagă sau primește un salariu redus poate fi considerat angajat.

Lucrătorii independenți nu sunt angajați și astfel nu cad sub incidența liberei circulații a lucrătorilor. Dreptul acestora de a lucra aici este derivat ori din libertatea de prestări de servicii, în cazul în care sediul social al firmei se află în altă țară, ori din libertatea de stabilire, dacă sediul social al firmei se află în Germania.

Studenții nu sunt angajați. Pot fi însă tratați ca angajați dacă pe lângă studii, desfășoară și o activitate lucrativă.

Angajații pot beneficia încă din prima zi de lucru de:

Și la locul de muncă trebuie să fiți tratat la fel ca și colegele și colegii dumneavoastră care sunt cetățeni ai țării gazdă. În special în ceea ce privește:

dreptul de a deveni membru de sindicat, de a alege consiliul de administrație a unui sindicat sau de a fi însuși ales în posturi administrative în

În procesul de căutare a unui loc de muncă aveți dreptul la același sprijin din partea administrațiilor publice pentru ocuparea forței de muncă ca și cetățenii țării gazdă. Există însă restricții în cazul prestațiilor sociale în vederea asigurării existenței.

Dacă lucrați într-un alt stat al UE trebuie să fiți tratat la fel ca și colegele și colegii dumneavoastră care sunt cetățeni ai acelui stat. Principiul egalității de tratament nu interzice doar discriminarea fățișă, ci și diferite regulamente prin care sunteți discriminat în mod indirect. De exemplu, dacă pentru ocuparea unui loc de muncă se pretind calificări care sunt în general mai greu de îndeplinit de către străini decât de către germani și care nu sunt necesare pentru activitatea respectivă. Dreptul la un tratament egal poate fi revendicat în justiție.

Posibilitatea de a lucra în administrația publică (sectorul public – „öffentlicher Dienst”) este deschisă în principiu tuturor cetățenilor UE, la fel ca și aparținătorilor statelor terțe. În plus, toți cetățenii UE pot deveni în Germania funcționari publici („Beamte”). Acest lucru este reglementat în mod expres în §7 a Legii funcționarilor publici. Accesul la sectorul public în aspectele esențiale ale exercitării de sarcini publice poate, conform dispozițiilor dreptului european, rămâne rezervat propriilor cetățeni (exemplu extrem: funcția de Președinte al Statului). Majoritatea activităților în sectorul public german nu sunt considerate aspecte esențiale ale exercitării de sarcini publice.

Același cadru legislativ este valabil și pentru membrii familiilor acestora. Membrii familiilor cetățenilor UE beneficiază de asemenea de acces egal la piața muncii (Articolul 23 a Directivei 2004/38/EG). Acest acces cuprinde și activitatea în sectorul public, în calitate de angajat sau funcționar public.

Sfat: Dacă vă interesează un loc de muncă în administrația publică, nu ezitați să vă depuneți candidatura. Țelul declarat al Guvernului German este de a crește procentajul persoanelor care provin din familii de migranți angajate în sectorul public federal.