Office for the Equal Treatment of EU Workers

Forme deosebite de muncă

1. Lucrători detașați

Se vorbește despre lucrători detașați când o firmă prestează servicii în mod temporar în altă țară și pentru a putea face acest lucru își aduce cu sine angajații, tot în mod temporar, adică îi detașează în cealaltă țară.

Legislația muncii

Dacă aveți un contract de muncă cu un angajator care își are sediul în țara dumneavoastră de origine și ați fost detașat de către acesta în mod temporar în Germania, în principiu, dreptul muncii din țara de origine rămâne valabil și în continuare pentru dumneavoastră. În anumite domenii însă veți putea face uz de reglementările dreptului muncii german, dacă acestea sunt mai avantajoase pentru dumneavoastră. Acestea sunt îndeosebi:

Atenție: În cazul detașărilor care durează mai mult de o lună de zile, angajatorul trebuie să vă elibereze un document care cuprinde condițiile esențiale ale detașării (contract de detașare). Aveți grijă să primiți un astfel de contract de detașare din partea angajatorului dumneavoastră.

Dacă sunteți detașat în Germania și aveți probleme cu angajatorul care își are sediul în străinătate vă puteți adresa în Germania unui centru de consiliere specializat pe tema detașării.

Atenție: Dacă doriți să vă reclamați dreptul la standardele minime germane pe cale judecătorească, puteți face acest lucru în Germania în cadrul tribunalelor pentru litigii de muncă. Pretenții care rezultă însă din contractul dumneavoastră individual de muncă vor trebui fi reclamate în justiție în țara dumneavoastră de origine.

Legislația securității sociale

Dacă detașarea dumneavoastră durează un maxim de 24 de luni de zile, în mod normal veți rămâne asigurat social în țara de origine a detașării. Plata asigurărilor sociale în țara de origine a detașării este dovedită prin Documentul portabil A1, pe care îl primiți de la autoritatea competentă pentru asigurările sociale.

În cazul asigurării medicale există însă o deosebire: în caz de boală puteți beneficia de tratament și în țara în care sunteți detașat (țara gazdă). În vederea acestui lucru îndreptați-vă înainte de părăsirea țării de origine către casa dumneavoastră de asigurări de sănătate de acolo. Dacă veți avea reședința doar în mod temporar pe teritoriul Germaniei sau dacă vă transferați complet reședința va trebui să solicitați, după cum este cazul, cardul european de asigurat sau formularul S1.

Aveți nevoie de cardul european de asigurat dacă veți avea reședința doar în mod temporar pe teritoriul Germaniei. Cu acesta veți putea beneficia de tratamentul medical necesar, atât timp cât vă aflați pe teritoriul Germaniei.

Aveți nevoie de formularul S1, dacă vă transferați complet reședința pe teritoriul Germaniei. Adică dacă șederea dumneavoastră în Germania are un caracter permanent. De exemplu, dacă vă mutați împreună cu familia pentru mai mult timp în Germania. Formularul S1 trebuie prezentat unei case de asigurări de sănătate publice din Germania. Prin acesta veți avea acces la asistență medicală completă în Germania.

Atenție: Încheierea unei asigurări de sănătate pentru călătorii nu este necesară pentru munca în străinătate.

Și impozitul pe salariu îl veți plăti pentru început în continuare în țara de origine. Dacă lucrați însă mai mult de 183 de zile în Germania, veți deveni impozabil doar în Germania.

2. Lucrători frontalieri

Lucrătorii frontalieri sunt angajați care nu lucrează în țara UE în care locuiesc, dar care se întorc cel puțin o dată pe săptămână la locul de domiciliu.

În principiu, aceștia sunt supuși legislației securității sociale a statului în care lucrează.
Există însă reguli deosebite în următoarele situații:

Sfat: Dacă lucrați în Germania ca lucrător frontalier aveți de regulă dreptul la alocație pentru copii și la alte prestații familiale germane.

3. Lucrători sezonieri

Lucrătorii sezonieri muncesc în întreprinderi care în anumite anotimpuri au nevoie pentru o perioadă limitată de timp de mulți lucrători. Aceștia primesc pentru această perioadă contracte de muncă pe perioadă determinată.

Angajații cu contracte de muncă pe perioadă determinată nu au voie să fie tratați mai prost decât angajați similari care dețin un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. De asemenea, aceștia trebuie să fie tratați exact la fel ca și angajații germani. Acest lucru este valabil cu privire la condițiile de muncă, de exemplu remunerare, concediere, program de lucru, concediu și sărbători, protecția sănătății precum și securitatea la locul de muncă.
Lucrătorilor sezonieri li se cuvin de asemenea și salariul minim legal, respectiv eventuale salarii minime sectorale corespunzătoare, conform contractelor colective de muncă.

Atenție: Din salariu pot fi reținute anumite cheltuieli. Dacă nu sunteți sigur cu privire la dreptul angajatorului de a vă reține din salariu anumite sume pentru cazare și mâncare, vă puteți informa cu privire la sumele maxime care pot fi reținute pe pagina web a Direcției Vamale („Zoll”).

De asemenea, aveți dreptul la alocație pentru copii în Germania, dacă pe perioada activiății în Germania sunteți supus nelimitat impozitării pe venitul personal.

4. Au-Pair

Dacă lucrați în Germania ca Au-Pair, cădeți de regulă ca angajat sub incidența liberei circulații a lucrătorilor. Beneficiați de dreptul la libera circulație și de drepturi de angajat. Însă o activitate în regim Au-Pair poate avea loc și în cadrul unui raport special de asistență. În acest caz beneficiați de dreptul la libera circulație în calitate de cetățean inactiv al UE cu resurse proprii de existență.

Raportul special de asistență se caracterizează prin anumite particularități:

 • Vârsta persoanei care lucrează ca Au-Pair trebuie să fie între 18 și 27 de ani.
 • Șederea va avea ca scopuri principale învățarea limbii și dobândirea de cunoștințe cu privire la cultura germană.
 • Persoana care lucrează ca Au-Pair va fi integrată în familia gazdă ca și propriul copil.
 • Îndatoririle ambelor părți cu privire la programul de lucru, timpul liber, bani de buzunar trebuie reglementate în formă scrisă și respectate.
 • În special, muncile casnice ușoare sau îngrijirea copiilor, inclusiv ca bonă, nu au voie să se extindă peste 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână.
 • Persoana care lucrează ca Au-Pair are dreptul la cel puțin o zi liberă pe săptămână (care cel puțin o dată pe lună este o zi de duminică) și la cel puțin 4 seri libere pe săptămână.
 • Pe lângă punerea la dispoziție gratuită a cazării și a meselor, familia gazdă trebuie să plătească și bani de buzunar, care însă nu au voie să depășească suma de 260 € pe lună.
 • Familia gazdă trebuie să învoiască persoana care lucrează ca Au-Pair de la muncă în scopul participării acesteia la cursuri de limbă, practici religioase, evenimente culturale și excursii și trebuie să contribuie cu 50 € pe lună la costurile cursurilor de germană la care participă aceasta.
 • Persoana ca lucrează ca Au-Pair are dreptul la 4 săptămâni de concediu de odihnă plătit pe an (dacă lucrează o perioadă mai scurtă decât un an: 2 zile lucrătoare pentru fiecare lună completă).
 • Familia gazdă trebuie să asigure persoana care lucrează ca Au-Pair pentru cazurile de boală, de accident, în care aceasta rămâne însărcinată sau naște.

5. Munca independentă

Dacă doriți să desfășurați o activitate independentă în Germania, puteți găsi informații cuprinzătoare privitoare la primii pași necesari pe Portal de antreprenoriat al Ministerului Federal al Economiei și Energiei. Portalul oferă în special o privire de ansamblu asupra procedurii de fondare a unei firme, a înregistrărilor necesare și multe informații, liste de verificare și programe educaționale cu privire la antreprenoriat și la activitatea independentă.

Particularitățile desfășurării unei activități independente în Germania sunt:

 • Dacă doriți să desfășurați o activitate lucrativă într-o profesie liberală, de exemplu ca medic, artist sau arhitect, nu este necesar să înregistrați o activitate lucrativă independentă („Gewerbe”). Va trebui însă neapărat să contactați Camera profesională responsabilă pentru profesia respectivă și să vă informați cu privire la eventuale condiții de autorizare. Persoanele care desfășoară o activitate lucrativă într-o profesie liberală („Freiberufler”) vor trebui doar să solicite eliberarea unui cod de identificare fiscală („Steuernummer”) de la Administrația Financiară („Finanzamt”).
 • În domeniul meșteșugăresc există de asemena condiții speciale de autorizare. Dacă doriți să desfășurați ca independent un meșteșug care necesită aprobare, veți avea nevoie de o autorizație excepțională pentru a vă putea înscrie în registrul meșteșugăresc („Handwerksrolle”). Conform formei legale pe care o alegeți, firma va trebui înscrisă prin act notarial și în registrul electronic de comerț.
 • Înregistrarea unei activități lucrative independente
  Dacă firma pe care doriți să o fondați desfășoară o așa-numită activitate lucrativă independentă („Gewerbe”), atunci primul pas va trebui să fie înregistrarea acesteia la Biroul de Autorizare a Activităților Comerciale („Gewerbeamt”). Biroul responsabil depinde de sediul social al întreprinderii, nu de adresa domiciliului dumneavoastră. Costurile acestei înregistrări depind de regiunea în care vă aflați și pot ajunge până la 70 €. Puteți găsi aici Biroul de Autorizare a Activităților Comerciale („Gewerbeamt”) responsabil.
 • Solicitarea unui cod de înregistrare fiscală („Steuernummer”)
  Codul de înregistrare fiscală este eliberat de către Administrația Financiară („Finanzamt”), care este informată automat de către Biroul de Autorizare a Activităților Comerciale („Gewerbeamt”) cu privire la înregistrarea unei activități lucrative independente („Gewerbeanmeldung”). Veți primi prin poștă formularele de cerere din partea Administrației Financiare („Finanzamt”). Acest lucru durează însă între 4 și 6 săptămâni.

  Sfat: Puteți reduce semnificativ timpul de așteptare dacă solicitați personal codul de înregistrare fiscală („Steuernummer”) la Administrația Financiară („Finanzamt”).

 • Facturi
  Pentru fiecare serviciu prestat sunteți obligat să întocmiți o factură.
 • Declarație fiscală
  Ca independent sunteți obligat să țineți evidența tuturor veniturilor și cheltuielilor pe care le aveți și să predați Administrației Financiare („Finanzamt”) anual o declarație fiscală, indiferent dacă pe parcursul anului ați realizat profit sau nu. În caz contrar, Administrația Financiară („Finanzamt”) vă va estima de la sine cifra de afaceri și profitul, ceea ce s-ar putea solda cu obligația ulterioară de plată a unor impozite ridicate.
 • Asigurare medicală
  Ca independent va trebui să vă ocupați singur și de plata asigurării dumneavoastră medicale.

Atenție: Dacă raportul dumneavoastră de muncă într-o firmă germană este încadrat în categoria activității lucrative independente și considerat ca atare, dumneavoastră desfășurați însă în mod real o activitate de angajat avem de-a face cu o așa-numită „independență fictivă”.

Dacă în realitate raportul dumneavoastră de muncă este unul dependent, vi se aplică toate dispozițiile legale care privesc angajații. Raportul dumneavoastră de muncă va fi continuat iar dumneavoastră veți fi tratat ca un angajat. Dacă autoritățile sau un tribunal constată că nu lucrați ca independent ci ca angajat vor exista consecințe legale.

Dacă desfășurați o activitate lucrativă independentă dar venitul pe care îl obțineți nu este suficient pentru a vă întreține pe dumneavoastră sau familia dumneavoastră cu care locuiți împreună, puteți beneficia de prestații conform cărții a II-a a Codului social german (SGB II).

FAQ Szczególne formy pracy

Statutul dumneavoastră de angajat sau de independent în cadrul unui raport de muncă nu depinde exclusiv de terminologia folosită în contract, ci și de conținutul real și de metodele de executarea ale activității. Există o relație de angajare dacă o persoană (angajatul) subordonată unei alteia (angajatorul) și față de care se află într-un raport de dependență personală este obligată să exercite o activitate conform unor criterii stabilite de către altcineva și a unor indicații primite. Angajatorul are dreptul de a da astfel de indicații cu privire la conținutul, modul de executare, orarul și locul desfășurării activității. Persoanele subordonate indicațiilor unor terți sunt cele care nu pot lua decizii independente asupra modului de executare a unei activități și a propriului program de lucru. Pentru a putea stabili dacă un raport de muncă este unul de angajare, va fi necesară o analiză de ansamblu a tuturor circumstanțelor unui caz individual.

Puteți recunoaște un raport de angajare de exemplu după următoarele criterii:

 • urmați indicațiile persoanei sau firmei cu care ați încheiat contractul,
 • nu puteți decide singur când și unde lucrați,
 • nu aveți un sediu propriu al firmei dumneavoastră, ci lucrați exclusiv la sediul firmei cu care aveți contractul, fiind integrat complet în procesele interne de muncă ale acesteia,
 • lucrați pentru un singur comitent,
 • sunteți remunerat pe oră.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă statutul dumneavoastră este unul de angajat, adresați-vă unui centru de consiliere. Căci este o mare diferență dacă lucrați ca angajat sau ca independent. Dacă reiese ulterior că de fapt ați fost angajat, angajatorul va trebui să plătească retroactiv contribuțiile pentru dumneavoastră către asigurările sociale (de pensie, de îngrijire, medicală și de șomaj) care ar fi trebuit plătite în mod normal de la început. De regulă acestea sunt reținute pe jumătate din salariul brut al angajatului (contribuțiile angajatului). Trebuie să țineți cont de acest lucru când solicitați să fiți tratat ca angajat. Angajatorul are însă dreptul de a reține retroactiv contribuțiile angajatului către asigurările sociale doar pentru ultimele 3 luni.

Alte drepturi pe care le puteți solicita angajatorului dacă se dovedește că sunteți angajat sunt:

Dacă emiteți o factură ca independent, aceasta trebuie să conțină următoarele informații:

 • numele complet și adresa firmei înregistrate ca activitate lucrativă independentă („Gewerbe”),
 • numele complet și adresa destinatarului facturii,
 • data și locul,
 • codul dumneavoastră de înregistrare fiscală („Steuernummer„),
 • numărul de ordine al facturii, compus din una sau mai multe cifre, litere sau o combinație a acestora, care vă ajută la identificarea facturii individuale,
 • conținutul serviciului sau al activității prestate,
 • suma netă în euro,
 • cota de impozitare pe valoarea adăugată (impozitul pe cifra de afaceri, de regulă 19 la sută) și cuantumul impozitului în euro,
 • în cazul în care sunteți eliberat de plata impozitului pe cifra de afaceri (în cazurile în care cifra de afaceri nu depășește 17.500 € pe an) indicați acest lucru în mod explicit,
 • data până la care suma trebuie depusă pe contul dumneavoastră,
 • coordonatele dumneavoastră bancare complete și corecte.

Contractul de detașare nu este un contract de muncă de sine stătător. Acesta doar completează contractul individual de muncă deja existent cu detalii privind durata activității în străinătate.
În plus, contractul de detașare trebuie să reglementeze și:

 • atribuțiile angajatului detașat pentru perioada în care se află în străinătate,
 • ale cui indicații trebuie să le urmeze acesta acolo,
 • cui va trebui să raporteze acesta,
 • eventual cuantumul suplimentar de remunerare pentru durata activității în străinătate,
 • dacă angajatorul suportă integral sau parțial cheltuielile pentru o asigurare medicală adițională pentru străinătate,
 • dacă și în ce măsură angajatorul suportă cheltuielile de mutare, călătorie și cazare pentru angajat și membrii familiei acestuia, precum și
 • detalii privind continuarea raportului de muncă după revenirea în țară.

Biroul Central de Informații al Administrației Vamale („Zoll”) vă pune la dispoziție informații generale cu privire la obligațiile de cooperare, înregistrare, documentare sau alte obligații conform Legii salariului minim, a Legii detașării lucrătorilor și a Legii privind ocuparea forței de muncă temporară, a căror implementare corectă este controlată de către Administrația Vamală („Zoll”) - Autoritatea de control financiar al muncii la negru („Finanzkontrolle Schwarzarbeit”). Date de contact:

Biroul central de informații
Telefon: 0351 44834-510
E-Mail: info.privat@zoll.de
Telefax: 0351 44834-590

De asemenea, mai puteți primi informații și sunând la linia telefonică pentru implementarea salariului minim a Ministerului Federal al Muncii și Protecției Sociale, la numărul de telefon: 030/60 28 00 28.

Punctele de informație enumerate mai sus nu pot oferi însă o consiliere în detaliu cu privire la cazuri individuale. Dacă aveți nevoie de o astfel de consiliere, cu privire la o problemă concretă, vă puteți adresa pe de o parte unui avocat. Pe de altă parte, vă puteți adresa centrelor de consiliere „Mobilitate echitabilă” („Faire Mobilität”) ale Federației Sindicatelor din Germania (DGB). Folosiți funcția noastră de căutare a unui centru de consiliere pentru a găsi un centru de consiliere în apropierea dumneavoastră.
Biroul central de contact al acestui proiect este în Berlin:

Faire Mobilität
DGB, Keithstr. 1–3, 10787 Berlin
Persoană de contact
Dominique John
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 540
Mai multe informații despre proiect găsiți pe internet la: http://www.faire-mobilitaet.de/