FAQ Szczególne formy pracy

Do kogo mogę się zwrócić, jeżeli mam problemy, a mój pracodawca nie ma siedziby w Niemczech?OtwórzMinimalizuj
Pracuję dla firmy jako samozatrudniony, ale jestem traktowany jak inni pracownicy. Jak zorientować się, czy w rzeczywistości nie jestem pracownikiem (pozorne samozatrudnienie)? Jakie konsekwencje prawne miałoby stwierdzenie statusu pracownika?OtwórzMinimalizuj
Jako samozatrudniony muszę wystawić fakturę. Jakie dane mają się w niej znaleźć?OtwórzMinimalizuj
Zarabiam miesięcznie różne kwoty – raz 200 EUR, innym razem 50 EUR, a jeszcze innym razem 550 EUR. Czy nadal można mnie klasyfikować jako pracownika wykonującego drobne czynności w ramach minijob?OtwórzMinimalizuj
Czy mogę uzyskać zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego jako osoba wykonująca drobne czynności z przychodami poniżej 450 EUR miesięcznie?OtwórzMinimalizuj
Jakie przepisy obowiązują, jeżeli posiadam kilka drobnych prac (minijobs)?OtwórzMinimalizuj
Co powinna zawierać moja umowa oddelegowania?OtwórzMinimalizuj